Felkészülés a 2017-07-22-i reggeli leckére

Zászlók Ephraim Tábora Felett, Parashat VaEtchanan

“A Teremtő Egy és Izrael egy”, és ezért hozzátapadnak a Teremtőhöz, mert kellemes az egyiknek összetapadni a másikkal, és ez mikor lesz? Amikor Izrael összegyűlik és összetapad egy tökéletes egységben, és akkor őket egynek tekintik, és a Teremtő lakozik közöttük, aki Egy. Ez az értelme a versnek, miszerint “és akkor hozzátapadtok”, nevezetesen, hogy hozzátapadtok minden egyes emberhez és megragadjátok egymást a Teremtő segítségével, akkor az egyik összetapad a másikkal, és a Teremtő lakozik köztetek, amely az “és akkor ti mind éltek”, amikor egyként egyesültök. Így jó és kellemes hozzátapadni a másikhoz, és a Teremtő lakozik közöttük, mint Egy.

Felkészülés a 2017-07-21-i reggeli leckére

Maor VaShemesh, Devarim
Tudjuk, hogy a legfőbb dolog a kapcsolat és szeretet és az igaz ragaszkodás a barátok között, ami az összes megváltást okozza és enyhíti a dinim-et, hogy a szeretetben, kellemességben és barátságban gyűlhettek össze együtt. Így az összes dinim-et vissza fogják utasítani, és mérsékelve lesz a Rachamim (irgalom) által, és teljes irgalmasság és Chasadim tárul fel a kapcsolaton keresztül.

Felkészülés a 2017-07-20-i reggeli leckére

Likutei Eitzot, (Tanácsok gyűjteménye), A Béke Lényege, Breslev-i Nahman Rabi

A béke lényege két ellentétes összekapcsolása. Ha látsz egy személyt, akinek a véleménye teljesen ellentétes a tiéddel, és úgy gondolod, hogy lehetetlen, hogy békében kijöjjetek, és akkor is, amikor látod, hogy két ember teljesen ellentétes egymással, ne mondd, hogy lehetetlen, éppen ellenkezőleg, ez a lényege a békének – megpróbálni békét kötni a két ellentét között.

Felkészülés a 2017-07-19-i reggeli leckére

217) “Még a lelkem is bennem Téged keres”, hogy nagy szeretettel ragaszkodjak Hozzád éjszaka. Minden este ki kell emelkednie a Teremtő szeretetéből, hogy az Ő munkájában merüljön el, amíg a reggel fel nem emelkedik, és rá nem ereszti a kegyelem fonalát [Hesed]. Boldog az, aki a Teremtőt ezzel a szeretettel szereti. Azok a valódi igazak, akik szeretik a Teremtőt, így a világ miattuk létezik, és ők irányítják mind az összes durva rendeletet fent és lent.

Aharei Mot, Nefesh és Ruach [Lélek és Szellem]

Felkészülés a 2017-07-18-i reggeli leckére

Rabash írásai, 2. kötet, 42. levél

A bölcseink azt mondták, “mint, ahogy az arcuk nem egyforma, hasonlóképpen a nézeteik (véleményük) sem egyforma”, így hogyan is lehet “egy ember egy szívvel”?

Válasz – ha azt mondjuk, hogy mindenki a saját szükségleteivel törődik, lehetetlen, hogy “egy emberként” legyenek, mert nem egyformák. Azonban, amikor mindenki megsemmisítette a saját fennhatóságát és az egyetlen gondja az volt, hogy örömöt okozzanak a Teremtőnek, nem voltak többé semmilyen személyes gondjaik, hiszen minden egyéni gondjukat megsemmisítették, és így mindenki belépett az egyetlen fennhatóságba

Felkészülés a 2017-07-17-i reggeli leckére

A Rabash, Mik a Fizetségek az Adakozás Munkájában

Az ember azt hiszi, hogy sok dologban hiányt szenved, de az igazság az, hogy semmi más nem hiányzik neki, kivéve a formák egyezőségének az aspektusát, amelyek az úgynevezett “adakozás edényei”, ahogy írva van  “ahogy Ő irgalmas, úgy te is légy irgalmas”.
Az adakozás aspektusa az úgynevezett “Ein” (“nincs”, vagy “ahol”) “, és ez a kérdés, amellyel ő tisztázni kívánja, hogy elmondja nekünk:” Honnan jön az én segítségem? “. Csak ez hiányzik, és nem akármilyen bátorság, hanem az, hogy “Az én segítségem az Úrtól van”, amint a Teremtő az eget és földet csak azért alkotta, hogy adakozzon a teremtett lényeknek. Ez az, amire szükségem van –  az Úrra, hogy segítsen nekem elérni, mert ez az edény. És miután az ember rendelkezik ezzel az edénnyel, amely az úgynevezett “adakozás edénye”, akkor a fény magától jön, mert ez volt a teremtés célja, hogy jót tegyen az Ő teremtményeivel.

Felkészülés a 2017-07-14-i leckére

Ramchal, A Megváltás

Minden nap, amikor Izrael a száműzetésben volt és a fény nem ragyogott rájuk, akkor ugyanaz a fény, amit azokon a napokon nekik szántak, nem veszett el. Annak a fénynek az egészét egy kincstárban őrizte a Teremtő, és amikor eljön az ideje, hogy azt meg kell nyitni, akkor az összes fény eljön egyszerre, és ez lesz az idő Izrael nagy boldogságára, amilyet még soha nem látott, és az egész világ korrigált lesz békében és nyugalomban, és nem lesz többé bánat a világon egyáltalán.

Karma vagy spirituális fejlődés

Létezik a sorsnak törvénye, az úgynevezett Karma, attól függően, hogy az ember mit tesz ebben a világban?

Egy ember valóban képes befolyásolni a sorsát, de nem a Karma szintjén, hanem csak a saját törekvése által a hozzá hasonlóakkal való nagyobb egységre lépéssel. Ekkor ő pozitív befolyást kap. Azonban ha nem azoknak a lehetőségeknek megfelelően cselekszik, amelyek megadattak neki az egység érdekében, ő negatív befolyás alá kerül.

Ebben a világban, mi nagyon be vagyunk korlátozva a filozófiák és találmányaink által. Nekünk csak két lehetőségünk van: egységre lépünk, és létrehozza a kapcsolatot közöttünk, vagy nem tesszük meg ezt. Ennek megfelelően, vagy elvágjuk magunkat a magasabb erőktől és negatív hatásokat tapasztalunk meg, veszteségeket, és a szenvedéseket minden szinten, vagy lehetővé tesszük számukra, hogy áthaladjon az energia rajtunk keresztül, és akkor a pozitív hatást érezzük.

A teljesség elérése, és az átmenet a magasabb szintre, az az emberiség közös öröksége, vagy lesz néhány közülünk, aki nem érdemli ki ezt?

Mi is részt veszünk azokban a dolgokban, ami szükséges ahhoz, hogy felgyorsítsuk a teljes spirituális fejlődést úgy, hogy mindenki elfoglalja a saját helyét a spiritualitásban, és mindannyian elérjük a végleges állapotot egy jó és gyors módon, nem pedig a szenvedés lassú útján.

via – laitman blog

Válasz a társadalom összes problémájára

Dr. Laitman, Ön, mint kabbalista miért foglalkozik a mindennnapi élet értelmezésével, magyarázásával? Végtére is a Kabbala látszólag az örök, felső világról beszél.

Baal HaSulam és a többi kabbalista is a 20. század elejétől elkezdett érdeklődni a világunk, és a mindennapi életünk iránt, mert a Kabbala az ember korrekciójának gyakorlati tudománya.

Azonban ez a tudomány mindezidáig el volt rejtve előlünk, mostanáig. Addig az ideig, míg az emberiség el nem érkezik a korrekciójának szükségességéhez. Ezért ma a kortárs kabbalisták, kezdve Baal HaSzulámtól megírják, hogy a kabbala a legmodernebb és legszükségesebb tudománnyá válik, ami megadja a választ a modern társadalom minden problémájára.

Via – Laitman blog

Felkészülés a 2017-07-12-i reggeli leckére

Shamati / 161. A Tóra-adásáról

A Tóra-adásról, amely a szináj-hegyi kinyilatkoztatásnál történt. {Noha} ez nem azt jelenti, hogy {csak} akkor lett átadva a Tóra, most viszont már nem ígyen van. Hanem {ellenkezőleg}, a Tóra-adás egy örök dolog. Mivelhogy az áldott Örökkévaló mindig is ad. Csak mi {magunk} nem vagyunk alkalmasak arra, hogy kaphassunk. De akkor, a szináj-hegyi kinyilatkoztatásnál, a Tóra átvevői voltunk. Mert akkor megvolt az az egyedüli érdemünk, hogy „egy emberként, egy szívvel” {álltunk ott}. Vagyis hogy akkor mindegyőnkben {kizárólag} csak egy gondolata volt, nevezetesen, a Tóra megkapása.

De az áldott Örökkévaló felől {nézve} Ő mindig is ad…

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja