A lét rejtett tudománya

A Kabbala az az emberhez legközelebbi tudomány. A Kabbala Bölcselete azt beszéli el nekünk, hogy az ember mi végett létezik, mi végett született, miért él, mi az életének az értelme, honnan jön és merre halad azt követően, hogy ebben a világban befejezi az életét és az útját.

A kabbbalista ezeknek a megértésére még itt és most élve jut el. A Kabbala alapjában véve egy módszer a spirituális világ eléréséhez. Merthogy a spirituális világról tanít, illetőleg a tanulása által egy további érzékszervet fejlesztünk ki. Ennek az érzékszervnek a segítségével tudunk kapcsolatot teremteni a felsőbb világokkal.

A Kabbala nem szórítható az elméleti vagy az elvont tanítás határán belülre. Ellenkezőleg, rendkívül gyakorlati. Az ember megtanulja magáról, hogy ki ő és mi a természete. Megtanulja, hogy mit kell megváltoztatnia saját magában, fokról-fokra, lépésről-lépésre. Ez az emberhez legközelebbi tanulás, merthogy itt a kutatás a bennsőjén keresztül megy végbe. A Kabbala tanulása nem kötődik külszíni cselekvésekhez, külső feltételekhez. Az összes kísérletet saját magában végzi el az ember magáról.

Ennélfogva nevezik a Kabbalát “Rejtett Tan”-nak. Általa olyan belső változásokon megy keresztül az ember, amelyeket csakis ő érez, és csakis ő tudja róluk, hogy végbemennek nála, mígnem a mások szeme elől rejtve maradnak. Ezek a műveletek, amelyek az emberben belül mennek végbe, kizárólag csak ő hozzá illeszkednek és bírnak különlgeséggel, illetve csakis az ő számára érthetők.