A Kabbala Atyjai

A Kabbala, akárcsak a Tórának a többi része, szájról-szájra szállt a kabbalisták között. A számunkra ismert első kabbalista Ábrahám Ősatyánk volt. Látta az emberi lét jelenségeit, kérdéseket tett fel és kiérdemelte, hogy a felsőbb világok megnyilatkozzanak előtte. Magát a tudást, mit felhalmozott, és az elsajátítása módszerét továbbadta az őt követő nemzedékeknek.

Minden kabbalista, megfelelően az adott nemzedékben feltárulkozólelkek gyökerének, megtoldotta az felgyülemlett tapasztalatot a saját maga egyediségével. A tudást Mózes Atyánk egy írott, részletezett nyelvre vitte át, amellyel kezdetét vette a Irott Tórakorszaka.