Semmiről nem lemondani

A Kabbala arra tanítja meg az embert, hogy hogyan kapjon. Ahhoz, hogy az ember elérje a spirituális szférákat, ki kell, hogy terjssze az ún. kapni akarását, s nem pedig eltávolodni tőle. Olyan vággyá kell, hogy fejlessze, hogy már-már mindent be akarjon kebelezni, az összes létező világot, ideértve a mi világunkat is. Azonban egy feltétel mellett: a megfelelő formában. Evégett lett az ember teremtve.

Nem szabad, hogy remete vagy önmegtartóztató életet éljen és eltávolodjék ettől az élettől, hanem ellenkezőleg – a Kabbala arra kötelezi az emert, hogy házasodjék, gyermekeket neveljen, dolgozzon, hogy teljes életet éljen, lévén, hogy az egész világ egy olyan különleges formában épül fel, amely a fent nevezettkijavítási folyamathoz megfelelő és pontos feltételeket biztosít.

Mindazonáltal az ember meg kell, hogy tanulja, miként szabad kapnia, miként tudja ezeket a vágyakat a helyes módon úgy kezelni, hogy mindeközben nem nyomja el őket. S miután semmi sem lett csak úgy, véletlenül teremtve, semmiről nem kell, hogy lemondjon,. Nem szabad, hogy az ember eltávolodjék az élettől.

A Kabbala teljességgel ellenez mindenféle kényszert. Spirituálisdolgokban nem létezik kényszer. Bár a tanulmányok kezdetén még nem képes érezni az emer a spirituális szférákat, s következésképp, az ész segítségével kezd neki a tanulásnak, azonban ahogy azt a Kabbala mondja: az ész által kell a szívet kibontani. Ahogy a szív fejlődésnek indul, érezni lehet, hogy mi helyes és mi nem. Az ember, természetes módon a megfelelő tettek és döntések irányába mozdul el.

A Kabbala abban különleges, hogy a tanulás folyamán képet ad az embernek arról, hogy mit is takar a spiritualitás mint olyan, és a tanuló pedig ennek az ismereténél fogva előnyben részesíti aspiritualitást, szemben az anyagi dolgokkal. Majd, a megszerzettspirituális szinttel arányosan tisztázza a benne levő kapni akarást, és ennek megfelelően bizonyos dolgoktól, amelyek már nem bírnak vonzerővel a számára, eltávolodik tőlük. Pontosan úgy, ahogy a felnőttet már nem vonzák a gyerekjátékok.