“Mit jelent az a munkában, hogy a Tóra “Középső vonal”-nak van nevezve”

A Teremtő ruházatokba rejti magát, és ezek a ruházatok vannak Lo Lishma-nak (Nem az Ő nevében) nevezve.

Más szóval néha a Teremtő a barátok ruházatába rejti magát. (…) Más szóval a személy emberek arcát látja, de azt kell, hogy higgye, hogy az arcok mögött a Teremtő található, Ő az, aki azokat a cselekedeteket végrehajtja.

Azaz az ember mögött a Teremtő áll, aki az embert arra kényszeríti, hogy olyan cselekedeteket végezzen, amit a Teremtő akar.

Ebből az következik, hogy mindent a Teremtő cselekszik, de a személy azt veszi figyelembe, amit lát és nem azt amiben hinnie kellene. (…), Ebből az következik, hogy amikor a személy a Lo Lishma-ban végzett egy cselekedetet, nem a Teremtő volt az ok mely őt a Micva (parancsolat) elvégzésére kötelezte. Azért cselekedett, mert például egy barát parancsolta azt és neki annak engedelmeskednie kellett, a személynek hinnie kell, abban, hogy ő mindezt azért tette mivel a Teremtő parancsolta őt a Micva megtartására, és, hogy neki a Teremtőnek kellett engedelmeskednie és mindazt megcselekednie.

Azonban a Teremtő magát a Lo Lishma ruházatába rejtette, mint például egy barát képébe, hogy ezen a ruházaton keresztül a személy azt hihesse, hogy neki a Lo Lishma hangjára kell hallgatnia.

De valójában a személynek abban kell hinnie, hogy mind végig mindez a Teremtőtől származott.

Rabash cikk

fordította:  H Zs