“Bevezető a Panim Meirot u Masbirot”

Reggeli lecke felkészülés 2013. június 25.

Idézet a következő cikkből: “Bevezető a Panim Meirot u Masbirot” Báál HaSzulámtól

Most megértheted szavaikat, hogy az, hogy az Istenség megjelenjen az alsókban az egy nagy szükség.

(…) Mindaz olyan, mint egy nagy király, akinek fia született, amikor a király már idős volt, és a király nagyon szerette fiát.

Ennél fogva születése napjától kezdődően csak kedvező gondolatokat gondolt róla, összegyűjtötte országa legnagyszerűbb könyveit és tanítóit, és iskolákat építtetett számára.

Begyűjtötte a legnagyszerűbb építőmestereket az országból, és fia élvezetére palotákat építtetett, begyűjtötte az összes zenészeket, énekeseket, és koncert termeket építtetett számára.

Begyűjtötte országa legnagyszerűbb mesterszakácsait, és pékjeit, és minden nap a világ finomságait szolgálta fel neki, és így tovább, és így tovább…

Ezáltal a fiú bolondként nőtt fel, akinek semmi szüksége nem volt tudásra. Emellett vakká vált, képtelen volt az épületek gyönyörűségét meglátni, süket lett és képtelen volt az énekeseket meghallani.

Sajnos emellett cukorbeteg is lett, és csak nyers búzából sütött kenyeret ehetett, dühöt és undort ébresztve benne.

Most már megérthetjük a vers szavait, “Én az Úr felgyorsítom azt majd a maga idejében” (…)

Ezáltal két módja van a fent említett cél elérésnek: saját figyelmen, odafigyelésen keresztül, mely úgy van nevezve, hogy “A Bűnbocsánat Útja”. Amennyiben ők meg vannak ezzel jutalmazva akkor “Én felgyorsítom azt” válik valóvá számukra. Ez azt jelenti hogy nem létezik előre meghatározott idő, hanem amikor meg vannak jutalmazva akkor természetesen a korrekció befejeződik.

Amennyiben nincsenek megjutalmazva ezzel a saját figyelemmel, odafigyeléssel, létezik egy másik út is, mely “A Szenvedés Útja”-nak van nevezve. Mint ahogy azt a Szanhedrin mondta, “Én feléjük helyezek majd egy Királyt, mint Hamant, és akkor majd bűnbocsánatot végeznek akaratuk ellenére” azaz a maga idejében, mivel akkor létezik előre meghatározott idő.

fordította: H Zs