A Szentség száműzetésben

Idézve: Reggeli lecke; 2013. július 16. Shamati 2-es cikk, Teljes jegyzet.

 

A Szentség száműzetésben. A Szent Zohár szerint Ő a férfi, a bent lakozó, és Ő a női a Shechina[1] Szentség.

Nekünk úgy kell értelmeznünk a Zohár szavait, ahogy az ismert a felsőfénnyel kapcsolatosan, ahogy azt a Zohár szerzői is mondták, hogy nincs benne semmi változás, ahogy az írva van: Én az Úr nem változom. Minden név, és fogalom csak is a Kelim[2], edények szempontjából értelmezhető, amely a megszerzési vágy. Belefoglaltatva a Malchutba[3], amely a Teremtés gyökere. Ebből a pontból ereszkedtek alá az edények, a világba, a teremtményekbe. Mindezek a megkülönböztetések a Malchuttal kezdődnek. Amely a teremtményeken keresztül, a világ teremtésének a gyökere. Amelyet Shechinának nevezünk. Az általános Tikkun[4] korrekció nem más, mint ahogy a felső fény teljességben ragyog, majd ezekben az edényekben. Az edényekben ragyogó fény neve Shochen, az edények általános neve Shechina. Más szóval a fény, a Shechinán belül lakozik.  Az az, a fény az amit, Shochennek nevezünk, ez lakozik a kelimen belül. Vagyis az összes kelim együttes neve: Shechina.

Mielőtt a fény, a maga teljességében ragyogna bennük, az időszakot úgy nevezzük a korrekció időszaka. Akkor korrigálódunk, amikor a fény a maga teljességében ragyog az edényeinkben. Azt az állapotot, ameddig ez nem történik, meg úgy nevezzük, hogy a Szentség száműzetésben. Az az, még a felső világokban sincs tökéletesség. Alul, ebben a világban kell, hogy legyen olyan állapot, amikor a megszerzési vágyon belül van. Ez a tikkun, a korrekció. Úgy tekinthető, mint a megszerzés az adakozás érdekében. Mindeközben a megszerzési vágy, mindenféle alantas, és bolond dolgokkal van tele, hogy nem is marad hely a mennyek feltárulására. Azaz, a szívnek a fény oltárárának kell lennie, ezzel szemben piszkos és szemét teli hely csupán.

Más szóval az alantasság, foglyul ejtette az egész szívet. Ezt nevezzük úgy, hogy „a Szentség a porba hullott”. Azaz, a földre zuhant, és mindenki gyűlölni kezdte, a Szentség lényegét, és egyetlen vágy sincs, ami felemelhetné onnan, ehhez az emberek alantas dolgokat választottak, és szomorúvá tette a Sechinát. Az, hogy nem teremtettetek helyet fényükben Isten fénye oltárán.

Kérdés: Az edények az általános Sechinát jelentik, mik ezek az edények?

Válasz: A vágyak. Amelyek ellentétesek az adakozással. Ezekben az edényekben a Szentség száműzetésben van, azaz, ők nem képesek megtartani az adakozás minőségét önmagukban. Nincs szándéka az adakozásra ezeknek az edényeknek. Először volt a megszorítás, aztán, gyakorlatilag az Or Hoser (O’H)[5]megérkezik. És az Or Hoser, miután nincsen szűrő, úgy, ahogyan az Baal HaSzulam híres példájában van a „Házigazda és a vendég kapcsolatában” nincsen szűrő, tehát nincsen érzékelése arra, hogy visszaverje a visszavert fényt, a házigazda számára. Ez az edény, ezért itt a házigazdának a jelentősége a porba van hullva. És az az érzékelés sincs meg, hogy egyáltalán, létezik a házigazda. Azaz, az emberek elmerülnek a saját vágyaikban, csak ez foglalkoztatja őket és, ennyi. Azaz, a Biná[6]nak a pontjai, melyek a Malchuthoz fel tudnák emelni, azok teljes mértékben nem jelennek meg. Nem nyilvánulnak meg. Olyan, mintha nem is léteznének. Az emberben, az élettel szemben, az adakozással szemben nincsen semmilyen érdeklődés. Ennél mélyebben, amikor a Bina is bele van ágyazva a Malchutba, ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem nyilvánul meg. Azaz ezt a szintjét a Malchutnak, úgy nevezik, hogy a kőszív. Hogy feltáruljon, a kőszív megtörténik, a törés.

Hogyan tudjuk, feltárni a kőszívet, van a reformáló fény, ez a vágynak a bizonyos szintje, és jön a fény, a fény ragyog felette, itt van egy belső szint, ennek a résznek a kivételével be tud hatolni. Ide nem tud behatolni, akkor ott a határvonalon, szó szerint ez egy határvonal, a Leva Even[7] azaz a kőszív. És az első kilenc szfira, ez az egész dolog a Malchutban játszódik. A doboz a Malchut, vagy nevezhetjük Szentségnek, nekünk meg kell találni, le kell tisztázni ezt a határt, hogy hol van, ahol egyáltalán nem tud behatolni a fény, minden megkülönböztetés a fény és az árnyék között itt található.

Itt kellene elvégeznünk azokat a nagyon fontos belső vizsgálatokat. Ahol az adakozást elválasztják a megszerzésről megjelenik az adakozásnak az ereje, lent pedig a megszerzésnek az ereje, és minősége. Ez a megkülönböztetés a kettő között, a fény és a sötétség között, a Teremtés és a Teremtmény között, ennek sok neve van, de minden megkülönböztetés ezen a határvonalon kezdődik.

Névtelen

Mi az a Shina[8]?  Miből lesz a Shina? A Sechina?

Miután a megszerzési vágy, majd az adakozás feltárulkozásának a helye lesz, azaz amikor a megszerzési vágyban, ilyenfajta dolog kezd el létezni, hogy mások szeretete, ez a két ellentétes dolog, szó szerint egy helyen tud létezni, egy edényben, és amikor ez megtörténik, ahol a Teremtő, és a teremtmény együtt lakik ennek az edénynek lesz a neve: Sechina.  Ezért mondjuk azt, hogy ahol a Sechina a Szentség száműzetésben van. Akkor ott nincs Szentség, száműzetésben van, de közben mi érezzük, mondja Rav. Hogy valamilyen módon mi érezhetjük, hogy a vágyainkban, van egy száműzetés, hogy az adakozásnak ez a mérhetetlen ereje, ez ugyan ott van az adakozás erejében, de száműzetésben van a megszerzési vágyainktól. Mit jelent az, hogy száműzetésben van? Azért mondjuk, hogy száműzetésben van, a Szentség száműzetésben van, mert nem tud uralkodni a Szentség a megszerzési vágyainkon. Hanem az egó uralkodik. Ha végig gondoljátok, akkor azt láthatjátok, hogy én szeretnék inni, én szeretnék aludni, szeretnék ezt csinálni, azt csinálni. Utazni szeretnék, valamit szeretnék, állandóan akarok. Akarok, akarok, én akarok. Nem érzed, hogy ők akarnak, nekik van szükségük valamire, én akarok.  És magatokat nem is érzitek egyáltalán. Olyan, mintha nem is léteznétek, igazából, csak ez a vágy létezne, bennetek. Ez uralna mindent. Egész addig, amíg ez így van, addig beszélhetünk arról, hogy a bennetek lévő  Szentség, száműzetésben van. Én vagy magamra gondolok, vagy másokra gondolok. Ennyire egyszerű. A végén, sincs több mint, ez. Amennyire mi gyűlöljük egymást, ez a száműzetés ereje.

Kérdés: Az, mit jelent az, hogy Israelben nincsen meg, nem létezik a Sechina?

Válasz: Azt jelenti, Israelnek, hogy nincs hiánya, ez azt jelenti, hogy az emberekben, akiknek igazából, a teremtménynek kellene irányulnia, nincsen meg az a ragyogás, ami felűről érkezik. Azaz, nem jelenik meg a fénynek az a kicsi cseppje, kívülről érkezve, ez, amely a folyékony cseppecskét jelenti, ez a cseppecske intézi el azt, hogy a gondolataimban, megjelenjen a Szentség. Amikor nincs Israelben hiány, ez azt jelenti, hogy ez a fény nem érkezett meg. Azok, akik tudnának adakozni, azokban az emberekben sem, jelenik meg a hiány az adakozásra. És ez egy probléma. Mert nyilvánvalóan ez ellenáll, az általános tervnek.

Mit tud tenni az ember ez ellenében? Hiszen minden az emberen múlik. De mégis az általános programnak megfelelően történik mindez. Mi nem tudjuk a tervet megváltoztatni, csak felgyorsítani az időt. Tehát az idő felgyorsításának a módjai egészen limitáltak. Bizonyos esetekben nagyon limitáltak. Hogyha mi azt érezzük, hogy a mi létezésünk, mondjuk 670 évvel ezelőtt mi valahol, tanultunk valahol kabbalát, akkor viszonylag gyorsan elértük az adakozást, egymás között mivel, mi nem voltunk a világhoz kötődve. Ma a hétmilliárd ember az össze van kötődve egyetlen kötelékbe, és ezzel a hatalmas egó, megállítja a világban a feltárulást, és ezért, nekünk a korrekció módszerére sokkal másképp van szükségünk. Nekünk tanítanunk kell az embereket, egy új életet tudjanak élni. Ezáltal, egy integrált életet, ahol látják, az egymásba ágyazottságot, az emberek. Ez egy módszer, amit nem értenek, amit nem tudnak. Hogy egészen addig, amíg nem kezdünk el velük összefonódni, mi haladunk előre, de az előrehaladásunk az, emelkedéseket és zuhanásokat alakított. Mivel nekünk, gondoskodni kell róluk, Baal HaSzulam idejében ez egy vidám választás volt. Hogy mit kell tennie. Ő átfogta az egész valóságot annakidején, és azt mondtátok, hogy hagy tegyem én meg ezt, ő képes lett volna mindenkiről gondoskodni, és ezért volt képes mindenkivel úgy beszélni, ahogy. Nézzétek meg miről ír.

Persze Ő nagyon távolról beszélt az emberekhez. De mégis mi valamit meg tudunk érteni, önmagunk számára abból, amit Ő írt. Mi még nem fedeztük fel az összes rétegét, az összes mélységét, ami el van temetve az Ő írásaiban. De Ő képes volt erre. De nekünk más szerepet szánt a világ. Ez ugyanolyan szerep, amely a hadseregben, amikor elmegyünk egy helyre, és ott ezt, és azt kell csinálnunk. De ez által mi most egy alacsonyabb szinten vagyunk, amilyen tény miatt, hogy nekünk az egész emberiségről gondoskodnunk kell. Nem csak beszélni róla, gondoskodni is kell. Hatalmas erőfeszítéseket kell tennünk, annak érdekében, hogy ez az adakozás általánossá váljon. Nem mindannyiunk számára, de a nagyrészünk számára. Nekünk meg kell érteni, hogy van egy nagyon egyedi szerepünk, feladatunk, és ezért, mi egyszerűen függünk attól, hogy mennyire vagyunk képesek átadni a tömegeknek, a korrekció módszerét. Minél jobban sikeresek leszünk ebben, a mi sikerűnk azt jelenti, hogy ők haladnak előre, tudjuk ezt látni a sikert, az tőlünk függ, hogy mit tudunk tenni? Még akkor is, az ő részükről, mindenféle folyamatok vannak, lényegtelen, hogy mi. Baal HaSzulam folytatta a munkáját, függetlenül attól, hogy, hogy reagált a világ, és eljutott oda ahova eljutott. Mi valóban a végső korrekció útjáról beszélünk, tehát, ha az emberiség sorsa tőlünk függ, hogyha el tudnánk érni ezt, mától megszabadulna az emberiség, de aluról felfele kell ezt megtenni. Nekünk mindenféle eszközöket kell kifejleszteni, annak érdekében, hogy az egész emberiség, felemelkedjen, különböző hullámokban, hogy az egész emberiség felismerje, hogy mit kell tennie? Nekünk meg kell tanítani arra, hogy önmagát, hogyan tudja fejleszteni.

Kérdés: Tehát amikor eljutottunk ennek a hónapnak a kilencedik napjára, akkor feltűnik a legnagyobb sötétség, a legnagyobb gonosz.

Válasz: Igen a kilencedik napján ennek az Aff hónapnak, az történelmileg nagyon rossz. A megoldás az, és a németek tudják, mellesleg mert akkor voltak deportálások, Magyarországon az askenázi zsidókat, akkor kezdték el deportálni, és az emberek rágyújtották a zsinagógát, úgy, hogy az emberek benne voltak, ezen a napon. Angliában és több helyen vannak erről emlékművek, és az utolsó száz év adott egy lehetőséget arra, hogy elkezdjük újjáépíteni az életünket. A végső korrekciónak megfelelő korrekciókat el tudjuk rendezni. Ezért nekünk ezt a napot, az öröm napjává kell fordítani. Én látom, hogy a hétköznapi emberek többé-kevésbé valóban képesek ezt elfogadni Israelben. Nincs min szomorkodni, min? Mondja Rav. Miért kellene nekünk sírást hallani? Az emberek már túl vannak ezen. Nem gondolom, hogy a szívnek le kell fagynia, és mindig sírnia kell. Hanem sokkal bölcsebbé kell válnunk. Ezért arra van szükségünk, hogy erőfeszítéseket tegyünk, belépjünk a korrekcióba.

Kérdés: A Bina és a Malchut kapcsolatáról szeretnék még egyszer kérdezni, hogy, hogy kapcsolódnak egymáshoz? Amikor az ember képes az adakozást elérni milyen, fajta lenullázás kell az emberben? Amikor az ember, hirtelen úgy érzi, dalokat kell írnia, aztán hirtelen abbahagytam. Aztán a kongresszus után, ahol még úgy éreztem dalokat is tudnék írni erről, hirtelen lezuhantam, azóta „olyan” gondolatok vannak bennem, minden dologgal kapcsolatban. Úgy éreztem nem is jövök el, de „Nincs más rajta kívül” én nem tudom mi történt velem.

Válasz: Ez igaz, ez a jele a Bina és a Malchut integrációjának. Mindennek ez az oka, mert mindegyikünkben mindenfajta és féle általános kavargás van, és frekvenciák, és ezek a hétköznapi állapoton nagyon különböznek, ez nagyon jó, mondta Rav. Te nagyon érzékeny vagy, és mi örülünk, hogy itt vagy.

Kérdés: El tudná magyarázni, hogy a Szentség a porban, hogy van ez a barátok között?

Válasz: Ez egy érzés, a száműzetés az, azt jelenti, hogy le vagy választva a spiritualitásról. A por, az azt jelenti, hogy a saját vágyamban vagyok elmerülve. Ez, az, ahogy magamat mérem. Ennyire van a Szentség bennem lezuhanva. A por, az sokkal mélyebb, mint a száműzetés. A száműzetés azt jelenti, hogy van egyfajta körülölelő fény, ami ragyog rajtam már, és én azt érzem, hogy én száműzetésben vagyok. Ez, az, ahogy itt Baal HaSzulam itt ír. A Shamatiban. Hogy az ember, egy bizonyos fajta bűnt tesz, akkor száműzetésbe kerül. A Szentség ki van száműzve a királyságból, olyan mértékben, amíg el nem felejti, hogy birtokolt. Azonban, amikor száműzetésben van a Sechina, akkor mégis emlékszik valamire. Amikor totálisan elfelejtünk mindent, a porba zuhan. Már azt sem tudja meghatározni, hogy száműzetésben van. Különböző állapotok vannak, amikor az, ember, távolra kerül a királyságtól, azaz, a király földjétől, akkor elfelejti, azt is, hogy hol volt addig. Már nincs lehetősége arra, hogy a körülölelő fény ragyogjon, egészen addig, míg újra elkezdi érezni, magát, a porban van, vagy száműzetésben van.

Ford: Kaszás Nándor

Rögz: Forgács Boglárka

Szerk: Szondi Ildikó[1] Shechina = Istenség

[2] Kelim = edények

[3] Machut = királyság

[4] Tikkun = kijavítás

[5] Or Hoser = visszatérő fény

[6] Bina = értelem

[7] Leva Even = kőszív

[8] Shina = Szentség