Az Igia (erőfeszítés) keresése

Fel kell, készítsük edényünket erre a magasztos egységre, és akkor az Adakozó, az adakozás felső formája megjelenik majd azon belül. És minden egyes alkalommal hozzá kell szoknunk, hogy egy egyre üresebb edénnyel haladunk előre, egy máig nagyobb kétségbeesés állapotában, olyan Hisszaronokkal (ürességekkel), melyek még kevésbé találnak beteljesülést. és nekünk ez boldogságot kell, hogy adjon mivel ez mutatja azt meg hogy mi helyesen dolgozunk, nem valami végső önző cél érdekében. Mindaz, amit keresünk az Igia (erőfeszítés), az Igia helye, és a fény segít majd minket mindebben. Természetesen gondolataink, tulajdonságaink és érzékelésünk állandóan változnak, minden teljesen új módon érzékelődik, amennyiben mi arra az adakozás fényén keresztül tekintünk. Amikor a személy valóban kilép saját magából, a személy elkezd felfedni mindent, ami saját magán kívül található, a saját vágyán kívül.

A Tisch során, 2o13, június 28.

ford: H Zs