Kezdjük a cselekedetet a helyes szándékkal

Ezáltal a helyes felkészülés a leckére szükséges annak érdekében, hogy megkaphassuk mindazt, ami elő van készítve számunkra. Mi eljutottunk már arra a szintre, hogy figyelmünket, gondolatainkat és kitartásunkat arra irányítsuk, és, hogy megpróbáljunk e körül egyesülni. Meg kell, hogy értsük azt, hogy a felkészülés a leckére, és igazából a felkészülés bármilyen cselekedetre ugyanazon cselekedet minőségét és magasságát. a “minőség” az a plusz vagy mínusz, azaz, hogy vajon a cselekedet hasznos vagy káros-e számunkra.

Lehetséges, hogy az a lehető legjobb fizikai cselekedet, de a rossz szándék mely vele jár negatív hatást vált ki. Itt van példának a Főpap a Templomban, aki valami rosszat cselekedett, amikor a Templomban volt az Ítélet Napján, azonban nem cselekedete volt az, ami halálát okozta, hanem rossz szándéka, azaz hogy tiszteletre méltóvá vagy gazdaggá akart válni.

Azaz minden a szándékon múlik. Mi már most elkezdetünk ezen, mint csoport együtt dolgozni, és azt minden egyes pillanat céljává változtatni életünkben. Azaz ez meghatározza, majd azt mennyire korrekt módon használunk fel minden egyes pillanatot.

 

Mi már eljutottunk ehhez a lépcsőfokhoz, különösen, most amikor egy kongresszus előtt állunk. Már látnunk kell, azt hogyan cselekedjünk a helyes szándékkal. Mindez nagyon fontos.

Ahogy az Báál HaSzulám írásaiban lett mondva, “A tanítványnak meg kell erősödnie hitében a lecke kezdete előtt”. Mindez azt jelenti, hogy meg kell, határozzuk azt, hogy  csak a kölcsönös adakozás erejére van szükségünk, életünk minden egyes cselekedetében.

Ez vonatkozik mindazokra a szükségszerű mindennapos cselekedetekre is, melyek nem tartoznak a cél eléréséhez, a spiritualitás megszerzéséhez. Életünk egy olyan módon van elrendezve, hogy én még akkor is csatolom a helyes szándékot cselekedeteimhez, hogyha azok nem tartoznak a célhoz, vagy attól nagyon távol vannak, én mindent megteszek, hogy elérhessek egy ilyen állapotot. Minden egyes cselekedet melyet végrehajtok, csakis annak érdekében kell, hogy történjen, hogy én megszerezhessem az adakozás képességét, hogy mi kikerülhessünk jelenlegi vágyunkból és beléphessünk egy újabba.

Reggeli lecke, 2013, június 23.

ford: H Zs