Egyetlen pont elérése

17. levelében Báál HaSzulám azt írja, “Izrael, a Tóra és a Teremtő az egy, és azok mind egy vonalon helyezkednek el” Létezik a Király palotája, ahová el kell hogy jussunk. Hogy ezt elérhessük ezeket az alkotóelemeket szimultán módon kell, hogy elképzeljük. Létezik a Teremtő, a csoport, létezem én magam, és létezik a központ (a csoport központja). És mindannyiunknak a központban kell találkoznunk. Tehát, hogyan kell erre aspirálnunk, és hogyan értetjük mindezt el? Ez az amiről itt szó van. Mindenesetre meg kell találjuk, magunkat, s csoportot, és mindenkit. Erre a központra kell aspirálnunk egy olyan módon, hogy az én érzékelésemben mindezen alkotóelemek együtt haladnak előre. Létezik a csoport, vagy Tóra, én, a Fény, és a Teremtő.

Minden egyes pillanatban éreznünk kell, hogy együttesen haladunk előre, hogy mi egyre közelebb kerülünk ameddig mindannyian egyetlen központi pontban egyesülünk. Azaz az én azonosulásom a Fénnyel és a Teremtővel a feltétele spirituális haladásomnak. “Izrael, a Tóra és a Teremtő az egy”.  Amikor ezek az alkotóelemek egyként, egyformán jelennek meg bennem, akkor egyetlen ponttá válnak.

Reggeli lecke 2013 július 21.