80-89

85. Mit jelent a “citrus fának gyümölcse” a munkában?

Szukkot 1. ünnepi hétköznapján, 1942. szeptember 27-én hallottam

Írva van: „És vegyetek magatoknak az első napon, citrus fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű-lombozatú fa ágát, és folyami fűzfágakat” (Mózes III. 23:40), ezt meg kell magyarázni:

„Citrus fának gyümölcsét”: a fa, az igaz-embert jelöli, amit „a mező fájának” neveznek.

„Gyümölcsét”: ezek a fa utódai, magyarán az igazak utódai, amelyek a jó cselekedetek, amelyek mint citrus kell hogy a fáján legyenek.

„Évről évre”, vagyis egy teljes évig, amely{nek során} „hat hónapig mirrha olajban, és hat hónapig jó illatú fűszerekben van”, és legyen ennyi elég annak, aki ezt érti. Mígnem a gonoszak, „mint a polyva, amit szétszór a szél”.

„Pálmafa ágait”, vagyis két ágat, amely a két Héj {betűt} jelöli, az {ún.} Első Héj-t és az Utolsó Héj-t, mikor is ezáltal nyeri el az ember az „egy arany serpenyő#, tíz arany súlyú füstölő szerekkel telve” {állapotot}.

Mikor is a „Kapot” [azaz, az ágak szó] „Kfiá”-t [magyarul, kényszert] jelent, mivelhogy az ember a kényszer útján fogadja el az Ég Királyságát, vagyis még ha a józan ész nem is ért vele egyet. És ő a józan ész felett halad, s ezt nevezik úgy, hogy „kényszer hozta Zivug [párosodás]”.

A „Tmárim” [magyarul, „pálmafa” szó] a „Morá” [{vkitől való} „tartás ” szóból] jön, amely félelmet jelöl (ez jelenti azt, hogy „Isten azért tett így, hogy féljék Őt).

S ezért nevezik „Luláv”-nak [לולב = pálmafa ágnak], vagyis mielőtt az ember elnyerné, hogy két szíve legyen. S erre mondják hogy„Lo-Lév” [לא לב = „nincs szív”], vagyis hogy a szív ismételten nem az Örökkévalónak volt szánva. És amikor elnyeri hogy „Neki” [לו = „Lo”] legyen, ami annyit jelent, hogy „szív a Teremtőnek {לו לב = szív Neki}van, akkor ez lesz a „Luláv” [לולב = pálmafa ág].

Továbbá, azt kell hogy mondja az ember, hogy „mikor érnek fel a tetteim az atyáim tetteivel”, mert ezáltal nyeri el az ember, hogy „ága lehessen a szent ősatyáknak”, s ezt takarják a „sűrű-lombozatú fa ágát” {versrészlet}, amely a három mirtusz {ágat} jelöli.

S ezzel együtt „folyami fűzfágaknak” is kell lenni, amelyeknek sem ízük és sem illatuk nincs. És örömmel kell lenni ezen munka miatt, mégha nincs is íze és sem illata ebben a munkában. S akkor ezt a munkát nevezzük {az ún} „Egyedüli Neved Betűinek”, mikor is ezáltal nyeri el az ember az Örökkévaló egyesítését annak teljességében.

______

1.

A „pálmafa ágait” szóösszetételben szereplő „ágak” és az „egy arany serpenyő … ” versben szerplő „serpenyő” szavak ugyanazon Kaf [többeszámban: Kapot] szóval van kifejezve.