Baal HaSulam, 600,000 lélek

Felkészülés a reggeli leckére 2014/03/21

Baal HaSulam, 600,000 lélek

És ők kijelentették (Shabbat, 67; Baba Metzia, 113), “Izrael teljessége a Királyok Fiai. Azt is mondták, (Jerusalem Talmud, Masechet Horaiot (Utasítások), 3, 5), “A király, ahogy meghalt, Izrael teljessége érdemes a Királyságra.” Minden előző generáció számára ez hatalmas titok, amely azonban a Malchut (királyság) felkészülése volt a különleges edények (Kelim) megszerzésére, ami a bíráik felszentelését igényelte, azaz az olyan lelkekét, mint Mózes és Sámuel.  De a végső cél, Izrael egészétől függ, mivel amikor egy egészen kicsiny része, egy kicsiny szikrának hiányzik, a végső eredmény sem tud megjelenni. Ezért, Izrael teljessége érdemes a Királyságra, mivel mindenki egyenlő, ennek az igazságnak a belátásában.

Ebből kifolyólag, nincs különleges edény (Kli) a tökéletesség befogadására, hanem mindenki, aki megtisztította saját lelkét, kiérdemli a Malchut feltárulásának kiterjedését önmaga felett, abban a világban, melyet „Dávid Királynak nevezünk. Ez a jelentése annak, hogy Dávid, Izrael Királya  valójában él, mivel egyáltalán nem halt meg. Az ő Kli-je, edénye, Izrael minden, egyes lelkébe bele van foglaltatva. Ez Mózes lelkének esetében nem így van, mivel ő is csak az adott generáción belüli, bölcs tanítványaiban, illetve a prófétákban, valamint a főpapokban található meg.

[…]

Ez a jelentése annak, hogy (Sutah, 49), “A Messiás idejében, Chutzpah (arcátlanság) hegyekbe nő,” és (Isaiah, 3:5) “a gyermekek szemtelenek lesznek az idősebbekkel szemben, és a közönségesség fellép a tisztelet ellen.” Ez azt jelenti, hogy még egy alantas gyermek is úgy meri majd terjeszteni az Ő Királyságát a világban, mintha egyike lenne a generációja leg megbecsült öregjének.

A leg alantasabbnak   is – akinek egy nagyon alacsony rendű lelke van a gyökerébe rejtve – a szívét erre kell irányoznia és meg kell tisztítani a a cselekedeteit, hogy érdemessé váljon annak a jutalomnak az elérésére, hogy a szent nemzedék teljességének a lelke, kiterjedjen felette is,  annak összes csodájával, amit a szent nemzedék ideáig  megízlelhetett. Mindez azért, mivel mindannyian fel voltak készülve az egységre.

Ezért, még ennek az egyéni léleknek is meg kell ízlelnie mindent, és meg fogja szerezni a saját világát akár egy óra alatt, a generációjának azon képessége szerint, hogy ez a generáció képes kiterjeszteni a királyság koronáját, amely mindent magába foglal:

[…]

Ez a jelentése a szavaiknak: „Még ha egy ember is jut el a Mester elé teljes bűnbocsánatot kérve, a Messiás Király azonnal megérkezik.” Azaz, bárki is legyen az, akárcsak egyetlen ember abból a generációból, amelyik elnyerte a lelkének megszerzését önmaga által, mivel mindenki, aki kötelezve van megválthatja a tömegeket ezen feladatuk alól, és sok imával és saját feladatának megtartásával elnyerheti a teljes generációjának a jutalmát.

[…]

Ennek az oka, hogy az edények korrekciójára vonatkozó gyógyír, és az edények egyenlőnek való ábrázolása, mivel bármilyen felosztás az edények között csak is az ő HBD részeikben lehetséges, a saját mértéküknek megfelelően. Ezért a Hatalmastól, aki látta a király arcát, egészen addig az emberig, akik a köszörűkő mögött áll, mindenki egyenlő módon szolga, akinek vissza kell állítani az eredeti dicsőséget és ebben nincsenek fokozatok ember és ember között.

ford:KN