Baal HaSulam, Shamati 33: “A sorsvetés Yom Kippurkor és Hámánnal”

Felkészülés a reggeli leckére 2014,március 17.

Baal HaSulam, Shamati 33: “A sorsvetés Yom Kippurkor és Hámánnal”

Meg kell értenünk mi az Adar jelentése. Ez az Aderet (palást) szóból eredeztethető, ahogy írva van Illésről, Elijah (Kings 1 19:19) “és ráadta a palástját.” Az Aderet az Aderet Se’ar (haj) szóból és a Dinim (ítélet) szóból származtatható, melyek idegen gondolok és elképzelések a munkában, eltávolítva valakit a Teremtőtől.

A lényeg itt, az ezeken való túllépés. Bár valaki sok ellentmondást találhat az Ő Gondviselésében, mégis túl kell lépni ezeken az embernek, az értelem feletti hit segítségével, és kijelenteni, hogy a Gondviselése minden határon túl jóindulatú. Ez a jelentése annak, ami Mózesről lett írva, „Mózes elrejtette az arcát.” Ez azt jelenti, hogy látta az összes ellentmondást, és fenntartotta azokat az értelem feletti hitbe emelkedés során tett erőfeszítéseken keresztül.

Ez az, ahogy bölcseink mondták, „viszonzásképpen”és Mózes elrejtette az arcát; mivel félt pillantást vetni” meg lett ezzel jutalmazva, és az Úrhoz való hasonlóság az, amelyet ő meglátott. Ez a jelentése annak, hogy, „Aki vak, de az én szolgám?” Vagy süket, mint az Én Hírhozóm?”

Ismert, hogy az Eynaim (szemek) vannak „értelemnek” nevezve, azaz az értelem, a szemek értelme.  Azaz mivel amit mi felfogunk az elménkkel, értelmünkkel, arról, azt mondjuk „de mi láthatjuk, hogy az elme és az értelem szükségszerűvé teszi, amit mi utána kimondunk.”

Ezért aki az értelem fölé emelkedik, olyan, mintha nem lenne szeme, és őt vaknak neveznénk, vagy legalább is úgy tesz, mintha vak lenne. Ugyanilyen módon, ha valaki nem akar meghallani valamit, akkor vagy süket, vagy úgy tesz, mintha süket lenne. Ez a jelentése annak, hogy „aki vak, de az én szolgám?” Vagy süket, mint az én Hírhozóm?

Azonban amikor valaki azt mondja, „hogy bár van szeme, de nem lát, hogy bár van füle, nem hall,” ami azt jelenti, hogy valaki nem akar engedelmeskedni annak, amire az értelem kötelezi, és amit a fülek hallanak, ahogy az írva van Józsuáról és Fiáról Nunról, hogy a rossz dolgok soha nem értek el a hallásáig. Ez a jelentése az Aderet Se’arnak, tehát hogy sok ellentmondás és ítélet van benne. Az ellentmondásokat úgy nevezzük, hogy Se’ar(haj), és minden Se’ar alatt van egy mélyedés.

Ez azt jelenti, hogy valaki egy mélyedést csinál a fejére, ami azt jelenti, hogy az idegen gondolatok „repedéseket okoznak” és „lyukakat ütnek” valakinek a fejére.  Amikor valakinek sok idegen gondolata van, ezek úgy tekinthetők, mint hajszálak (Se’arot) sokasága, and ezt nevezzük úgy, hogy Aderet Se’ar.

Ez a jelentése annak, ami Illésről van írva, „Tehát eltávozott onnan, és megtalálta Illést, Saphat fiát, aki maga előtt szántott tizenkét jármos ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel; és Illés átadta neki, és ráterítette köpenyét” Yoke, egy pár ökröt jelent, mivel az ökrök mindig párban szántanak, összekötve egymással. Ezt nevezzük igának. A Baker jelentése Bikoret (kriticizmus) és a tizenkettő a szint teljességének felel meg, (hasonlóan a 12 hónaphoz, és a 12 órához.)

Ez azt jelenti, hogy valaki elérte a Se’arot összes részletét, amely lehetséges a világban, és akkor megformálhatja a Se’arotot, és az Aderet Se’arotot. Azonban Illéssel József hajnalával került formaegyezésbe, ahogy írva van, „Ahogy a hajnal pirkadt, az emberek el lettek küldve, ők, és az ő szamaraik.”

Ez azt jelenti, hogy valaki meg lett jutalmazva a Fénnyel már, amely nyugalomban van az említett ellentmondások felett, melyet kriticizmusnak nevezünk, amikor megjelenik az ellentmondások fölé kerekedésnek az ereje, a föléjük vonzott Fény segítségével.  Ahogy ez írva van, “Ő, aki eljön, és segít megtisztítani.”

Mivel az ember már az összes kriticizmusra vonzza a Fényt, és nincs más mit tennie, mivel az összes kriticizmus teljessé vált benne, akkor a kriticizmus és az ellentmondások önmaguk által lenyugszanak. Ezt követően a szabály az, hogy nincs cél nélküli művelet, és nincs cél nélküli műveletvégző operátor.

Tudnunk kell, hogy ami valakinek úgy tűnik, hogy ellentmondásban azzal a kijelentéssel, hogy „Isten aki jó és jót cselekvő,” aki csak arra kényszeríti az embert, hogy az ellentmondásokra vonzza a Felső Fényt,  amikor le akarja győzni az ellentmondásokat.

Különben a ember nem győzhet az ellentmondások felett. Ezt nevezzük a „Teremtő nagyszerűségének,” amely akkor terjed ki, ellentmondásokkal szembesülünk, melyeket Ítéleteknek nevezünk.

Azaz, az ellentmondások lenullázódnak, ha valaki túl akar kerülni rajtuk,  de ez csak akkor lehetséges, ha az ember kiterjeszti a Teremtő nagyszerűségét. Az ember azt láthatja, hogy ezek az ítéletek (Dinim) okozzák a Teremtő nagyszerűségének a bevonzását. Ez a jelentése annak, hogy „és ráterítette palástját.”

Ez azt jelenti, hogy ezután az ember a teljes haj köpönyegét a Teremtőnek tulajdonítja. Ez azt jelenti, hogy az ember most már látja, hogy a Teremtő egy palástot, köpönyeget ad neki, azzal a szándékkal, hogy a Felső Fényt magára vonzza ez által.

Azonban az ember csak ezt csak később képes meglátni,  azaz csak miután megadatott neki, hogy a Fény, amely nyugalomban ragyog az ellentmondások és az Ítéletek felett, ahogy az a kezdetekben volt. Ennek az oka az, hogy az ember látja, hogy haj nélkül, azaz zuhanások nélkül nem lenne helye a Felső Fénynek ott, mivel nincs Fény Kli nélkül.

Ezért, amikor valaki látja, hogy a Teremtő összes nagyszerűsége, amelyet az embernek el kell érnie, mivel az ellentmondások, azaz a Se’arotok az edényeiben voltak. Ez a jelentése a versnek, „az Úr magasságos és hatalmas. Azaz, a Teremtő nagyszerűsége az Adereten keresztül nyerhető el, és ez a jelentése annak, hogy „a legmagasabb dicsőítése Istennek van az ő ajkaikon.”

Ez azt jelenti, hogy az Istenért végzett munka közben megjelenő hibák melyek következtében az ember nem képes felemelkedésre, olyanok, mintha valaki nem lenni képes nyomás nélkül egyetlen lépést sem megtenni. Az embernek bele kell egyeznie abba, hogy ugyanabban az állapotban marad, amiben van, míg ha valaki lezuhan, egy, a megértési szintjénél alacsonyabb szintre, hogy megkapja az erőt ennek legyőzéséhez, mivel senki nem maradhat egy ilyen rossz helyzetben, mert az ember nem egyezhet bele, hogy egy olyan állapotban maradjon, melybe lezuhant.

 

Ezért az embernek mindig le kell ezt győzni és ki kell kerülnie a zuhanás állapotából. Ebben az állapotban az embernek muszáj magára vonnia a Teremtő nagyszerűségét. Ez pedig kiterjeszti a magasabb Erőt felülről, vagy az ember véglegesen az alacsonyabb szinten marad.  Ezt követi hogy a Se’aroton keresztül az ember fokozatosan felfedezi a Teremtő nagyszerűségét, egészen addig, míg megtalálja a Teremtő neveit, melyeket  úgy neveznek, hogy „a 13 minősége a Kegyelemnek.” Ez a jelentése a […] “a bűnösnek kell elkészítenie, és utána csak viselnie kell,”  Ez azt jelenti, hogy a teljes rabszolgaság, azaz az ellentmondások, melyek megjelentek, a szentség munkájának akadályozására, és a Kedusha ellen vannak. Most, amikor Isten Fénye megadatott az ember számára, amely az említett ellentmondások felett fog ragyogni, és az ember éppen az ellenkezőjét látja, hogy ezek a Kedushát szolgálták. Azaz, ezeken keresztül jött létre a hely, ahol a Kedusha beöltözik az ellentmondások ruházatába….

Ez a jelentése annak, hogy Haman felülről kapott hatalmat azáltal, hogy én veszem át az uralmat felettetek, és én foglak benneteket kormányozni.

Ezért Hámán ezt írta, „vessünk sorsot, azaz jósoljunk,” Adar hónapjában,… aminek jelentése Aderet Se’ar, amely a legnagyobb Dinim, Ítélet.

Ez által Haman tudhatta, hogy legyőzi Izraelt, mivel Mózes Adar hónapjában halt meg. Azonban Haman nem tudta, hogy Mózes akkor született, azon a módon, hogy „és ők látták, hogy ez jó.” Azaz mivel amikor valaki megerősítést kap a legnehezebb helyzetben, azaz megkapja a legnagyobb Fényt […] Azt találjátok, hogy valamennyi Dinim (Ítélet) és ellentmondás kizárólag a Teremtő nagyszerűségének feltárása érdekében jelenik meg.

ford: KN