“Mi a fontossága a vőlegény állapotnak azzal kapcsolatosan, hogy a Teremtő megbocsájtja az ő bűneit”

FELKÉSZÜLÉS A REGGELI LECKÉRE 2014.03.12

 

Rabbash írásaiból 1. fejezet , “Mi a fontossága a vőlegény állapotnak azzal kapcsolatosan, hogy a Teremtő megbocsájtja az ő bűneit”

A bölcsek mondták: “Hogyan kell táncolni a menyasszony előtt?”, és nem azt mondták, hogy „hogyan kell táncolni a vőlegény előtt?”   Azonban az esküvői vacsoráról azt mondták, „mindenki, aki örvendezik a vőlegény ünnepén.”

… És ahogy  Baal HaSulam elmagyarázta, a “Chatan” (vőlegény) a Tóra állapota, és a „Kala” (menyasszony) az Emuna, azaz a hit állapota… Mivel hit az értelem felett van, azaz, az értelem ellenében megy, emelkedéseket és zuhanásokat okoz, melyeket „tánc” állapotának nevezünk, mivel tánc közben azt látjuk, hogy a lábunkat felemeljük, majd leengedjük, és ezt ismételjük.  A lábakkal való összefüggés a meraglim szóból származik, mivel amikor valaki magára vonja a mennyek terheit, hogy csak Lishmában dolgozzon, az értelme azonnal azt mondja neki, hogy ne rohanjon bele semmibe, azonban az első gondolata az az embernek, hogy ez valóban értékes lehet, nevezetesen értékes lehet a Teremtőért dolgozni, minden jutalom nélkül.

Ezért, amikor a lábak felemelésre kerülnek, azaz az értelem feletti hitbe és a megértésbe való felemelkedés megtörténik, ezt nevezzük úgy, hogy a lábak a föld fölé emelkednek. Azonban senkinek nincs mindig ereje ahhoz, hogy túlemelkedjen az értelem fölé, és ezt nevezzük úgy, hogy a lábak visszaereszkednek a földre. Ez a jelentése a menyasszony előtti táncnak. (Ketuvot 16:72). “A menyasszony előtt” az emelkedési állapotot jelenti, és ezt nevezzük „arcnak,” ami azt jelenti, amit valaki a menyasszonynak, a menyasszonyról mond, nevezetesen a menyasszony dicsőítése, ami a hit alapja, amit valaki a menyasszonyban lát, ami gyakorlatilag azt magyarázza meg, miért vállalta magára valaki a hit terheit.

Shamai háza, a menyasszony maga, amilyen ő maga, ami azt a fontosságot jelenti, amit valaki érez a menyasszonnyal kapcsolatosan, és ami által elfogadja az értelem feletti hit állapotát az ember. Még ha nincs is szükség bármilyen dicsőítő szavakat találni a menyasszony számára, még ha valaki nem is érzi a fontosságát a menyasszonynak (ami a lélek egy állapota) még is elfogadja, és önmaga fölé emeli, amit a hit ad a számára, és abban rejlik az összes dicsőítésünk, ha mi képesek vagyunk magunkra vonni ezt a munkát, ahol a hitünket a Teremtő akaratába vetjük. . Az ember nem kereshet semmilyen jutalmat, hanem egyszerűen hinnie kell, és magára kell vonnia ezen a módon azt a kényszert, úgy, „ahogy az ökör felveszi a jármát, a szamár pedig a terhét.”

Hillel háza mondja, “A menyasszony csodálatos és az igazán kellemes küllemű,” és ez úgy magyarázható, hogy az embernek arról kell beszélni, amit a szemei látnak, mert ahogy írva van „Szemeik vannak, de nem látnak…” aminek az interpretációja az, hogy amit az elme ábrázol az ember számára, az mindig a hit ellenében megy, és bár az ember sokszor azt hallja meg, amit az értelme, az elméje mond neki, nevezetesen, hogy a mennyekért végzett munka, az nem az emberért van, az embernek felül kell mindezeken kerekedni és azt kell mondania önmagának … hogy ez valóban egy csodálatos menyasszony, és hogy igazán kellemes küllemű,” csak még az ember nem érdemelte ki , hogy szemeivel lássa az igazságot a menyasszonnyal kapcsolatosan.

ford: KN