BeShalach fejezet [Amikor a Fáraó elengedte a népet]

BeShalach fejezet [Amikor a Fáraó elengedte a népet]

 

És Ő levette a kerekeket az ő szekeréről

 

127) “A föld az Úré, és a teljesség is ezáltal.” Az Úr az a Teremtő a ZA. A föld és annak teljessége ezáltal Izrael gyülekezete a Malchut. És az a sokaság mely hozzákapcsolódik, azt úgy hívjuk “a teljességet ezáltal” amint meg van írva: “Az egész föld tele van az Ő dicsőségével”. “A föld és azok, akik azon lakoznak”. A föld alul az a “világ”, és az a Din-hez [bíráskodáshoz] csatlakozik felül, mely a Malchut, amint meg van írva:”És ő a világot tisztességben  fogja megítélni”. Akár az egyén, a nemzet, vagy az egész világ, ők mind ez alapján a Din alapján, azaz a Malchut Din-je alapján, lesznek elbírálva melyet úgy hívunk, hogy Tzedek [tisztesség].

 

128) A Fáraó ezen a Din-en nevelkedett, ameddig ő és népe el nem lett vesztve. Mivel ez a Din, mely a Malchut  Din-je felébredt rajtuk, az a kijelölt, aki ki lett jelölve, hogy fölöttük uralkodjon el lett távolítva, amikor mindenki ő alatta elveszett, amint meg van írva: “És Ő levette az ő szekereinek kerekeit.” “Az ő szekereinek kerekei” Fáraó szekereit jelenti. És a kerék az a kijelölt, aki felettük uralkodott. Ezért, mindannyian meghaltak a tengernél, a felső tengerben, a Malchut-ban, amely felébredt felettük, és ami által ők mind ki lettek törölve. Ez az oka annak, belefulladt a Yam Suf-ba [a Vörös-tengerbe], mert ez jelzi a szinteknek a Sof-ját [végét], a Malchut-ot – ami által ők ki lettek törölve.

 

129): “És Ő arra késztette őket, hogy keményen hajtsák” Amikor valaki halad, akkor ő vezetve van. És Fáraóval kapcsolatban, meg van írva: “De Fáraó szívét megkeményítette”.  Ez az amivel a Teremtő vezette Fáraót, a tényleges nehézséggel. A Teremtő azt mondta neki: “Te a szívedet keménnyé tetted, és Én vezettelek téged abba”.  Ezért, “És Ő késztette őket, hogy keményen hajtsák”.

 

130) “Az egyiptomiak azt mondták: meneküljünk el”. “Az egyiptomiak azt mondták:” ez a kijelölt, aki Egyiptom fölé lett kijelölve, a miniszterük felül. Mivel az ő irányítása meg lett szüntetve, hogyan lett volna képes Izraelt üldözni?

 

131) Ez minden bizonnyal így van, de “Az egyiptomiak azt mondták:” az nem az kijelöltjük, hanem Egyiptom alul. “Mert az Úr az harcol értük az egyiptomiak ellen” jelenti Egyiptomot felül, a kijelöltjüket. És mivel az erejük megtört felül, erejük és hatalmuk megtört alul, amint meg van írva: “Mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen.” Pontosan, Egyiptom ellen, ami az ő ereje felül, az ő kijelöltjük.

 

Ahol csak azt írja, “Egyiptom királya”, és nem mondja azt, hogy Fáraó, az az Egyiptom fölé kijelölt miniszterre vonatkozik. Itt ugyancsak Egyiptomban, ez az aki Egyiptom fölé lett kijelölve. De amikor azt mondja: “Az egyiptomiak azt mondták: meneküljünk Izraeltől ” ez Egyiptomra alulra vonatkozik, mivel látták, hogy az ő kijelöltjük ereje és hatalma felül meg lett törve.

 

132) Amikor Izrael gyülekezete felébred, mely Malchut, és mindazok, akik hozzá kapcsolódnak felébrednek, mint azok is, akik alul vannak, vagyis az összes nemezetek, és Izrael mindegyikük fölött van, mivel ők a fa törzsénél kapaszkodnak hozzá, amikor ő összekapcsolódott a ZA-nal, mely “az élet fája” Ezért Izrael jobban megragadja őt, mint a világ összes nemzetei. És amikor ők felébrednek, hogy kárt okozzanak Izraelnek, azoknak az ereje, akik irányítják őket, azaz a fenti kijelölteknek az ereje megtörik.

 

133) Az a  kijelölt az Egyiptom kormányzója, aki elnyomja Izraelt számtalan rabszolgasággal. És miután ő lett először megtörve, a királyságok alul ugyancsak meg lettek törve, amint meg van írva: “Mert az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen.”.

 

 

És a Isten Angyala ment

 

 

134) Mielőtt a tiszta levegő meg lett találva, és az nem ragyogott, a kilyukadt kövek le lettek blokkolva. Három lélek, melyek a háromban benne vannak foglalva, elsüllyedtek és a víz le lett blokkolva a lyukak alatt. És hetvenkét betű által ezek a kövek visszatérnek helyükre.

 

Ti már ismeritek hogy a fények kiváltásának a sorrendjét a három pontban – a Holam, Shuruk, és Hirik-ben. Először is, Malchut felemelkedik a Bina-hoz, az ő Hochma-ja alatt. Akkor Bina és TM a szintje alá zuhan a ZA-hoz, és ő csak két Sefirot-tal a Keter-rel és Hochma-val, és két fénnyel a Ruach és Nefesh fénnyel marad. Ezt úgy tekintjük, hogy a Bina kilyukadt, hogy csak a női fény maradt meg benne, amely alulról felfelé fénylik. Ezért, az ő Sefirot-jait úgy hívjuk, hogy “kilyukadt kövek,” és ez a Holam-nak a pontja.

 

Ezt követően, AB SAG de AK illuminációján keresztül a Malchut visszatér a Bina-tól és leereszkedik a saját helyére és a Bina és TM visszatér és felemelkedik ZA-tól a Bina-hoz. Ez teljessé teszi a Bina-t ismét az öt Sefirot-tal KHB TM-al és öt fénnyel NRNHY-al. Akkor a lyukak bezáródnak, mert a benne levő nőiesség el lett törölve. De a fények blokkolva vannak a Hassadim hiánya miatt, mivel a Hochma nem képes ragyogni a Hassadim öltözéke nélkül, és ez a pont a Shuruk ponja.

 

Mielőtt a teljes Hassadim megjelenik, az úgynevezett “üres levegő”, hogy az beöltöztesse a Hochma-t a Bina bal vonalán, a kilyukadt kövek blokkolva vannak. Ez azt jelenti, hogy a lyukak le voltak zárva azáltal, hogy a Bina és TM visszatért saját szintjéhez és ott már megvolt a képesség arra, hogy felülről lefelé ragyogjon a férfi fények formájában, de a fények benne ugyancsak le lettek blokkolva mivel a Hochma nem ragyog a Hassadim fénye nélkül.

 

Ismeretes, hogy amikor a Bina a benne levő Bina-t és TM-ot felemeli magához a ZA-non belülről, akkor a HGT de ZA felemelkedik azokkal együtt, és beleöltözik ezekbe – a Bina-ba és a TM-ba. Aztán, amikor a ZA a Bina-ban marad, és a ZA-t úgy tekinjük, mint a három Ruchin [többes száma a Ruach-nak], a HGT de ZA, melyeknek a Sefirot-jai a Ruach formájában vannak, mely benne van foglaltatva a háromban a Bina és TM de Bina-ban, amelyek arra ráöltöznek. Ha a Hassadim illuminációja a ZA-ban látható lett volt, akkor a Hochma beleöltözött volna a Hassadim-ba, és akkor a Bina kövei nem lettek volna zárolva.

 

Azt írja: “leblokkolt víz” mely azt jelzi, hogy a Hassadim a ZA-ban le volt blokkolva, bár létezik Nukva a ZA-ban, a Masach de Hirik, amelyen a Hassadim fénye később megjelenik. De most a víz le volt blokkolva, mivel a teljes ZA elmerült. Később azonban, a ZA felébred a Masach de Hirik-el magában, és MAN-t emel fel, kihozva a Hassadim fényét, hogy az beöltöztesse a Hochma-t.

 

A hetvenkét betű, amelyek visszatérnek a helyükre azok a kövek a versben: “… és ment”, amely a jobb vonal, a Hassadim kinyilvánítása. A Hochma a Bina bal vonalában beöltözik ezekbe a Hassadim-ba, és a blokkolt kövek benne visszatérnek a helyükre, vagyis az illuminációjuk megnyílik.

 

135) Ezután a hetvenkét szint után, amely háromszor hetvenkettő betű, a kövek szátváltak, és kilyukadnak a megfaragott nyaláb alatt, és a szintek összegyűlnek, és csoporttá válnak.

 

A három vers mindegyikében hetvenkét betű van: “… És ment,” “És az eljött,” “És …kiterjedt,” és ez a három vonal. Ez azért van, mert a hetvenkét betű a versben, “… És ment” a jobb vonal, a hetvenkét betű a versben: “És akkor jött” a bal vonal, és a hetvenkét betű a versben “És … kiterjedt” a középső vonal. Az van írva felül, hogy a kövek visszatérnek helyükre a hetvenkét betű által. Ez abban a versben levő betűkre utal, hogy “… És ment,” mely a jobb vonal és a Hassadim. De hetvenkét kombinációja van a három betűnek azáltal, hogy összekötődik a három vers, és akkor ezeket úgy nevezzük “szintek”, mivel ez a három vonal minden egyes kombinációban, és a három vonalat egy szintnek tekintjük.

 

Az is ismert, hogy a Masach de Hirik-en keresztül a középső vonalban, a Bina bal vonala lecsökken a GAR-ról VAK de GAR-ra és visszatér, és felemeli a Malchut-ot a Bina-hoz, és akkor Bina ismét szétnyílik és VAK lesz, azaz női fény. És ez három alkalom miután a három vonal kiemelkedik, amely a hetvenkét szint, mely a versekben jelképezve van: “és ment …” “és akkor eljött” és “… az kiterjedt.”

 

Ezáltal a bennük lévő középső vonalon keresztül, a Dinim-ekben megfaragott nyalábokon keresztül, a Masach de Hirik-ben a középső vonalon, a Sefirot de Bina melyet úgy nevezünk “kövek” szét lett vágva, és ismét ki lett lyukasztva. És ezen a Masach-kon keresztül, mely lecsökkenti a bal vonalat a VAK de GAR-ra, a három vonal összegyűlt, és egy csoporttá egyesült oly módon, hogy nem ragyognak egymás nélkül. És ezért hívja ő a Masach-ot “nyalábnak”, mert az mind a három vonalat egyetlen nyalábbá köti össze.

 

136) Azután, hogy ezek fel lettek osztva ők a víz két szintjévé váltak. A víz fele megfagyott, és fele elsüllyedt. Ezek felmentek és ezek lementek. Ennél fogva, a világ kezdett megoszlani.

 

Amikor a bal oldali vonal uralkodik, akkor a tenger vize megfagy, mert a Hochma nem ragyog a Hassadim nélkül. Ezt követően a Hassadim-on keresztül ők megnyílnak, és ismét folyékonnyá válnak, azaz ismét ragyogni kezdenek. Azonban nem a teljes Hochma tér vissza a ragyogáshoz, csak a VAK a Hochma-ban, és a benne levő GAR eltűnik. Ezért van úgy, hogyúgy tekintjük, hogy a Hochma vize két szintre lett osztva: VAK-ra és GAR-ra. A VAK megfagyott a baloldal uralma alatt, majd a Hassadim megjelenése által azok ismét ragyognak, és a GAR nem fagyott meg, hanem teljesen eltűnt, mert nem ragyognak még a Hassadim megjelenése után sem.

 

VAK de Hochma visszatér, hogy megjelenjen a Hassadim-en keresztül és a GAR teljesen eltűnt. És azok, amelyek megjelennek, ragyognak alulról felfelé, ami a VAK. És azok, amelyek elsüllyedtek felülről lefelé ragyogtak, ami a GAR. Így csak a Hochma alsó fele, amely a VAK maradt meg a világban.

 

137) Van egy köteg felül, és ez hetvenkét faragással van metszve a vad gyűrű által, és bennük tenger hullámai elmerülnek. Ahogy azok utaznak, ők négy sarokra oszlanak fel: az egyik rész felemelkedik, és alulról felfelé ragyogva, és ez a Nukva, mely nyugatra van. Egy rész leszáll, és felülről lefelé ragyogva, a Hassadim fényével. Ez a ZA, a kelet. Egy rész az északra van, amely a  bal vonal, Gevura, és egy rész az dél fele van, a jobb vonal a Hesed. Amikor egyesülnek, egy izzó parázs áll a lángoló kardban, amely minden irányba forog.

 

A Masach a középső vonalon az úgy van nevezve, hogy “egy nyaláb”, és úgy szolgál, mint a Bina helye. Ugyancsak szolgál a Chazeh de ZA-tól fölfelé, mert egy szintnek számítanak. Van egy nyaláb a Chazeh de ZA-tól lefelé is, ami lecsökkenti a két vonalat, melyek ott vannak ezzel az erővel. De van egy nagy különbség közöttük. Az a nyaláb mely a Chazeh de ZA-tól felfelé működik, nem fedi föl a Dinim-eket magában ott, mert ez a vége a vonalaknak, és a Dinim-ek nem károsítanak a saját helyük felett. De ez nem így van a nyalábbal a Chazeh de ZA-tól lefelé, amelyben a Dinim a felső nyalábból – amely felül a Chazeh helyén áll – az már benne van foglalva.

 

A három vonal, HGT, a Chazeh felett úgy van elnevezve, hogy a hetvenkét szint. Ez a három vers: “… és ment “és akkor eljött,” és”.. és kiterjedt”. Ennélfogva a Dinim a felső nyalábban, amely a hetvenkét szint végén áll úgy van elnevezve “a hetvenkettő vége egy erős nyalábnak “Hetvenkettő” az illumináció miatt, “vég”, mivel azok a szintek végén találhatóak, és “erős nyaláb” a nyaláb maga, mely a Masach de Chazeh ahol a Dinim található.

 

És a nyaláb a középső vonalon a Chazeh-tól lefelé az a felső nyaláb Dinim-je, amely a Chazeh helyén áll, amelyet úgy hívunk, és amely az alsó nyalábra adakozik.

Azonban, mindezt nem tekintjük Dinim-nek, amely kárt vagy foltot okoz a szintnek, mivel a Dinim mely a tengernél megjelenik “a tenger hullámai”-nak vannak elnevezve, és ezek el lesznek csendesítve a középső vonal Dinim-je által a Chazeh-tól lefelé. Ha ezek a Dinim-ek nem léteznének az alsó nyalábban, akkor a hullámok nem lennének elcsendesítve a tengernél, mely  tenger a Malchut, és akkor az nem lenne képes a ragyogni. Emiatt, azok nem tekinthetők Dinim-nek, hanem korrekciónak.

 

 

Ez a három vonal nem jeleníti meg Hochma-t, kivéve, ha utaznak, amikor mindegyiknek az illuminációja specifikusan, mindegyik a maga idejében jelenik meg,  mint három pont – a Holam, majd Shuruk, majd Hirik pontokban. Abban az időben, Malchut megkapja a Hochma megjelenítését tőlük, de amikor ők befejezik illuminációjukat mindegyik a maga idejében, mely időket úgy hívunk, hogy “utazás” akkor lenyugszanak. Más szóval, az illuminációjuk egységre lép a Hassadim fényének uralkodása alatt és a Hochma nem ragyog többé.

 

 

És mikor utaznak, hogy feltárják a Hochma illuminációját, akkor ők négy sarokra oszlanak, ahol mind a három vonal felfedi saját egyedi illuminációját. Kezdetben, amikor a jobb illuminációja befejeződik, a bal illuminációja kezdődik. És amikor a bal illuminációja véget ér, a középső illuminációja kezdődik. És ezek úgy hívjuk, hogy “dél”, “észak” és “kelet”. Akkor a nyugat, a Malchut, megkapja az Hochma-t tőlük, és miután ők befejezik utazásukat, és mind együtt ragyognak, akkor izzó parázs áll a bal vonalon, azon a lángoló kardon mely fordul minden irányba, védve a Hochma-t, hogy az ne jelenjen meg az út során. Ez az oka annak, hogy akkor nem létezik megjelenítés, kivéve a Hassadim fénye számára.

 

 

138) Egy pillér van leszúrva a tengeren belül. Az a szint mely egy küldött, a felső állapot egyik részéről, a Malchut a Chazeh-tól felfelé. Ezen az pilléren felemelkedve, és a távolba tekintve, hogy lássa a tengeren vitorlázó hajók kapcsolatát. Ki látja a hullámokat emelkedni és süllyedni, a bennük levő Dinim miatt, és a szelet és középső vonalat, mely bennük fúj és elcsendesíti őket, és a tenger halait, és az angyalokat amint húzzák ezeket a hajókat minden irányba, és hogy ilyen módon a Hochma megjelenik?

 

A Malchut Bina-hoz való felemelkedésén keresztül, az összes szint kettővé vált. A Keter és a Hochma megmarad a szinten belül, és a Bina és TM lezuhan abból, és leereszkedik és beleöltözik az alatta levő szintbe. Gadlut idején, a Malchut visszaereszkedik a Bina-tól a saját helyére, és a Bina és TM minden egyes szintből felemelkedik az alsókból, és visszatér mindegyik a saját szintjére. Az ő alsókból történő felemelkedésük által, ők magukkal viszik az alsókat és felemelik őket a felső helyéhez. És mivel nincs hiány a spiritualitásban, azok mindig az alsók helyén vannak, még azután is hogy felemelkedtek saját szintükre. Ily módon, mindegyik alsó felemelkedik saját fölsőjéhez, és ezért van az, hogy ezeket a Binákat és TM-kat úgy tekintjük, mint pillér, mely minden egyes szinten létezik, ami által az felemelkedhet, a felette levő szinthez.

 

A tenger az a Nukva a Chazeh de ZA-tól lefelé. És azok a Bina és TM-ok, minden egyes szintből a Chazeh de ZA-tól felfelé, amelyek oda leereszkednek, azokat úgy tekintjük, mint a pillér, amelyen keresztül a Chazeh de ZA-tól lefelé az összes részlet felemelkedik a Chazeh de ZA fölé. Így, kezdetben a Malchut az a Chazeh de ZA fölött volt, mint egy negyedik, a pátriárkák mellett, amely a Hochma megjelenítésének a helye. Ezt követően ő lecsökkent, és leereszkedett a Chazeh de ZA alá. És mivel a Hochma megjelenésének teljes forrása az a Chazeh de ZA fölött van, ezáltal létezik számára egy hírnök – a Matatron angyal, aki fölemelkedik a Chazeh fölé és kiterjeszti a Hochma fényét a Chazeh-től lefelé az alsó Merkava [struktúra] négy állatához, melyeket úgy nevezünk “több ezer év”

 

Matatron – aki az hírnök, hogy kiterjessze és megkapja a Hochma-t a felső Malchut-tól a Chazeh-tól felfelé, a Chazeh-tól lefelé való Malchut számára, – megkapja a Hochma-t, amelyet úgy hívunk “távolról tekintve” amint meg van írva: “távolról az Úr megjelent nekem”. Ők a világ négy irányában vitorláznak és felfedik a Hochma-t Matatron angyalon keresztül.

 

139) Amikor a Matatron szintje leereszkedett a Chazeh-tól felülről, ezer áll az ő jobbján, és ezer áll az ő balján, és kiterjeszti Hochma-t, mely az 1000 számmal van kifejezve, az ő jobbja és a balja között. És ő visszatér a Chazeh alatti helyről, és saját helyén ül, mint egy király trónuson. Amikor a tenger, a Malchut a világ négy irányába vitorlázik, az a szint melyen ő létezik, az ugyancsak visszatér. Ő a király létezésével tér vissza.

 

A vonalak felfedik a Hochma-t de csak az által, hogy a három helyen utaznak egyik a másik után, a Holam, a Shuruk, és a Hirik helyein, amely az “előre”. De amikor befejezik utazásukat és egyesülnek az ő illuminációjukban a pihenés alatt, amely a “vissza”, ott egy lángoló kard van, amely minden irányba fordul a bal oldali vonalon még egy alkalommal, amely visszatartja azt attól, hogy a Hochma fényét kifelé feltárja. Ez a szint mely a Matatron, feltárja a Hochma-t amint utazik és vele együtt elindul az utazásra, mint az “előre” és visszatér vele az utazásról, mint “vissza”. Ő visszatér, hogy megtartsa a király Mochin-ját a Hassadim illuminációjában, amelyben a Mochin fennmarad.

 

140) Aztán, amikor a tenger a “vissza”, állapotában van, bejelentők jönnek elő, és azok akiknek vannak szemeik felemelik azokat, és azok akiknek szárnyai vannak felemelkednek és léteznek, és azok akiknek arcaik vannak azok letakarják az arcukat, ameddig ő utazik az utazásaiban, és akkor az Isten angyala utazni kezd.

 

A szemek azok a GAR, és az arc az a VAK de Hochma, amint meg van írva: “Egy ember bölcsessége [Hochma] az ő arcát ragyogtatja.” Az is írva van, hogy ők ragyogni fognak fent a Bina-ban, és nem lesznek lefele vonzva, mivel ők a GAR de Hochma és ők nem ragyognak még az utazás alatt sem. A fedett Hassadim szintjei kell, hogy vonják illuminációjukat, mivel a “vissza” állapotában csak a Hassadim fénye ragyog. És le kell, hogy takarják az arcuk illuminációját a pihenés alatt, amely a “vissza” állapota, mivel ők csak akkor ragyognak, amikor utaznak. Majd az arc fénye megjelenik, amint meg van írva: “És az Isten angyala, elment.”

 

És elment; és az eljött; és… kiterjedt

 

160) Abban az időben a hold, vagyis Malchut, teljessé vált az összes részlettel és megörökölte a hetvenkét Szent Nevet a három oldalról, három vonalban. Az első oldalon a Malchut beleöltözött a felső Hesed-nek a koronáiba, a felső Aba fényének hetven vésetébe, mely illuminált számára. Ez a jobb vonal, és az a vers: “És … elment. ”

 

161) A második oldalon, a Malchut beleöltözött a Gevura dárdáiba, a benne levő Dinim-be, hatvan tűz csapásban, és a saját maga tíz csapásában, amely a felső Ima oldaláról ereszkedik le, belevésett Dinim-ben. Ez a bal vonal, és a vers: “És az eljött.”

 

162) A harmadik oldalon, a Malchut beleöltözött a bíbor ruházatba, melyet a Felső Szent Király viselt, melynek Tifferet a neve, aki megörökölte a Szent Fiút, Tifferet-et, hetven felső koronában az Aba és Ima oldaláról. Az magában foglalja mindkettőt, – a jobbot, amely Hesed, és a balt, ami Gevura. És ez a vers: “És…kiterjedt. ”

 

A vonalak gyökere a Bina-ban van. A jobb vonal benne úgy van elnevezve, mint “felső Aba”. A bal vonal benne az úgy van elnevezve, mint “felső Ima,” és a középső vonal benne az Tifferet, mely döntést hoz közöttük. Három jön ki az egyből, mivel az alsó ugyancsak meg van jutalmazva mind azzal a Gadlut-al, melyet ő okoz a felsőben. Ezáltal az egy, meg van jutalmazva hárommal, és Tifferet ugyancsak meg van jutalmazva az Aba és Ima két fényével, – a jobbal és a ballal. Ennek következtében, amikor a Tifferet megszerezte a három vonalat, kettőt az AVI-ból és egyet saját maga által, átadja azokat a Malchut-nak.

 

Ez azért van így, mert ez a három vonal a három vers: “És … elment “;” És az eljött, “;” És … kiterjedt”. Mindegyikben van hetvenkét betű, és azokat összekapcsolása megadja a hetvenkét Szent Nevet, amelyek mindegyikében van három betű a három versből.

 

Egyik oldal az a felső Aba fénye. Ez a Bina jobb vonala, amely ragyog a Hesed de Tifferet számára, amely beleöltözik a Felső Hesed de Tifferet Atarot-jába [“koronába” a női formájában]. Ez a vers: “És … elment. ”

 

Ugyancsak ő megkapja a bal vonal illuminációját a felső Aba-ból a Gevura de Tifferet-ből, amint meg van írva: “Hatvan hatalmas ember körülötte,” vagyis a Gevura a Tifferet-ben, mert Tifferet megkapja azokat a felső Ima bal vonalából. Ez a vers: “És eljött.”.

 

És ugyancsak ő megkapja a középső vonalnak a részletét a Tifferet de Tifferet-ből, mivel azáltal, hogy ő a középső vonal, magában tartalmazza mindkét színt, – a fehéret és vöröset magában, amelynek a keveréke a bíborszín. Ezek a Bina két vonala, amelyet ő megörököl,  – három jön ki az egyből, és az egy meg van jutalmazva mind a hárommal.

 

A két vonalat a Bina jobb és a bal oldalán, úgy hívjuk Hochma és Bina. Azonban az ő nevük meg lett változtatva Aba-ra és Ima-ra, és a Tifferet-et tekintjük az ő fiúknak. A fények lecsüngenek  egymástól ok és okozat formájában, egy fokozatos sorrendben, és itt a fények nem a szintek sorrendje alapján jöttek ki, mert egy korrekció jött létre azáltal, hogy a Malchut felemelkedett a Bina-hoz. Így, a Bina megszerezte a megszorított Malchut-nak a formáját, és a Bina saját Bina-ja és TM-ja leereszkedett, a ZA szintjére. Ennek eredményeként a Gadlut idején, amikor a Bina felemelte saját Bina-ját és TM-ját a ZA szintjéről, a ZA felemelkedett velük együtt a Bina helyére. Ezáltal, a középső vonal létrejött benne, és megkapta a Bina fényeit, bár a szintek sorrendje alapján a ZA teljesen alkalmatlan arra, hogy megszerezzen hogy ragyogjon, mint a Bina.

 

És mivel ez a fény a ZA-hoz nem a szintek sorrendje alapján jött, hanem azáltal, hogy a Bina és a TM de Bina leereszkedett, és felemelte ZA-t a Bina helyére, valamint azáltal, hogy az egy meg van jutalmazva a hárommal, ezt a fényt ennél fogva úgy hívjuk a “nemzés fénye”, és az nem ok és okozat eredménye. Emiatt, a ZA-t úgy hívjuk, hogy “fiú” azaz a nemzés fénye, és ez az oka annak, hogy miért hívjuk a Hochma-t és a Bina-t AVI-nak, mert ők nemzették ezt a fényt, melyet úgy hívunk ZA.

 

163) Két Atarot [korona] létezik az Aba és Ima oldaláról, és azok a hetvenkét név. A Hesed oldaláról ez hetven, és kettő a tanúk; a Gevura oldaláról hetven, és a két író; és a Tifferet oldaláról hetven, és a dekoráció két színe.

 

Tifferet, ZA, hetven koronát ad minden oldalról Malchut-nak. Bár a ZA megkapja a Bina három vonalát, még mindig nem kapja meg a Bina két vonalának tényleges GAR-ját, mely Bina-t AVI-nak hívunk, hanem csak azok ZAT-jából kap meg, ahol mindegyik tízből áll. És néha azok háromszor hetven korona.

 

Azonban ennek megfelelően miért hívjuk ezt hetvenkét névnek? Úgy kellett volna hívnunk, hogy “hetven név”. Ez azért van, mert a hetven korona mellett, amely ZAT, mely ő a Bina két vonalán keresztül kap – mely Bina-t AVI-nak hívjuk – kap további két koronát GAR de AVI-tól, ahogy az egy meg van jutalmazva hárommal. Emiatt, Tifferet – melyet ZAT-nak tekintünk, felemelkedett, és Daat-á vált, melyet GAR-nak tekintünk. És a GAR eme két újabb koronája miatt, ezt úgy hívjuk, hogy hetvenkét név.

 

Ez a kiegészítés létezik mindhárom vonalban. A Hesed-ben, ezek úgy hívjuk “két tanú”, a Gevura-ban, “a két író”, és a Tifferet-ben, “két szín.” Ez hasonló egy ajándékozó okirathoz, ahol ott van az író írása, és a tanúk aláírása. De az ajándékozó okiratnak a lényege nyilvánvalóan az írónak az írása, aki megírta és részletezte valamennyi tárgyat, amit az adakozó ad a megszerzőnek. És mégis, tanúk aláírása nélkül, az irat értéktelen lenne. Ez még inkább így lenne, ha csak a tanúk, aláírása lenne ott az író írása nélkül, ez nyilvánvalóan értéktelen lenne.

 

Ennek megfelelően az AB név itt elsősorban azért van, hogy kiterjessze a Hochma-t a Nukva számára, ahogy az írva van, “És … elment “;” És az eljött” ; “És…kiterjedt”.

Már tudjátok, hogy a Hochma csakis a bal vonalon keresztül terjed ki, de nem képes ragyogni anélkül, hogy be ne öltözzön a Hassadimba a jobb oldalon. Ezért, ő a bal oldalon levő két koronát két íróhoz hasonlítja, ahol az írónak az írása az irat lényege. És ő a jobb vonal két koronáját két tanúhoz hasonlítja, ahol annak ellenére, hogy semmit nem tesznek hozzá az író írásához, ők tartják meg a teljes iratot, mert nélkülük az irat érvénytelen.

 

Itt is, a Hochma illuminációja értéktelen a Hassadim fénye nélkül, mert az nem képes ragyogni a Hassadim nélkül, ezért nevezik őket úgy, hogy a”két tanú”. Ugyancsak ő a középső vonal két koronáját a két színhez hasonlítja, mert  a színek az Dinim-et jelképezik, és a Masach de Hirik-nek a Dinim-je az a középső vonalból terjed ki. De ha ezek Dinim, akkor mi az ő viszonyuk a GAR-hoz, ami miatt őket két koronának hívjuk? Nem csak, hogy ez a Dinim nem károsítják fényeket, hanem ehelyett feldíszíti őket. Nélkülük jönne létre a két vonal egyesülése.

 

164) Ehelyett bele lett vésve egy az egybe a Malchut-ba, ahol a hetvenkét korona minden vonalban benne van foglalva egymásba, és a Szent Név belőlük emelkedik ki számukra, mely a Merkava [gyülekezet / szerkezet]. Ez azért van így, mert ők a hetvenkettő névvé válnak, ahol mindegyikben, három betű van, és itt a pátriárkák a HGT, vannak belevésve, azaz a három vonal, mely összekapcsolódik. És ez a Szent Név az AB, belevésve betűibe.

 

165) A betűk kombinációi: Az első betűk, a hetvenkét betűi annak a versnek: “És … elment” ,melyek sorrendjük alapján vannak írva, közvetlen módon, mert a közvetlen sorrend a Hesed-et jelképezi, mivel minden első betű Hesed-ben van, a jobb vonalon, mely egy közvetlen, korrigált sorrendben halad.

 

166) A második betűk, a hetvenkét betűi annak a versnek: “És az eljött,” ez fordított sorrendben van írva, azokat alulról felfelé vannak bejegyezve. Ez azért van így, mert az összes hetvenkettő második betű az Gevura-ban van, hogy megjelenítse a Dinim-et és a fegyvereket, amelyek a baloldalról származnak. És ha azok előrehaladnak, azok a Dinim-et jelképezik.

 

167) A harmadik betűk, annak a versnek a hetvenkét betűi: “És … kiterjedt”, azok a betűk, amelyek úgy vannak írva, hogy megmutassák a színeket, amelyek a Dinim, hogy megkoronázzák a Szent Királyt. És azok mind összekapcsolódnak és összeolvadnak benne, mivel ő a középső vonal, és ő megkoronázódik koronáiban egy közvetlen módon, és ír erre az oldalra, és arra az oldalra, a jobb oldali vonalra és a bal oldali vonalra, mivel az megtartja mindkettőnek az illuminációját, mint egy király, aki minden által megkoronázódik.

 

168) Itt a Szent Név bele van vésve hetvenkét szóban, ahol a háromszor hetvenkét betű a három vonal mindegyikében csatlakozik, és összekapcsolódik egymással, és hetvenkét szót hoz létre, ahol minden egyes szó tartalmaz három betűt, a három vonalból. Ezek a pátriárkákban vannak megkoronázódva, a HGT-ban, amely a felső, Szent Merkava.

 

Miért nincsenek ezek a hármas egységben levő betűk két módon írva, néhány közvetlenül, sorrendben, és néhány ellenkező módon, visszafelé, hogy kiegyenesítsék ezt az oldalt, és azt az oldalt, a jobb oldali vonalat és a bal oldali vonalat, mivel az megtartja mindkettő illuminációját? “Te létrehoztad az igazságosságot” ez azt jelenti, hogy a Teremtő létrehozza az igazságosságot és megtartja mind a két oldalt.

 

Meg van írva: “A középső rúd a fedélzetek közepén”. Ez a Teremtő, a középső vonal, amely fenntartja mindkét oldalt. Ezért, Őt félig közvetlen sorrendben kellett volna jegyezni, mint a jobb vonalban, és félig ellenkező irányban, mint a bal vonalban. Ez Jákob, hiszen Jákob ugyancsak a középső vonalat jelképezi.

 

169) Ez olyan, mint a király, aki teljes minden tekintetben, és akinek a gondolatai is teljesek. Mi az útja, módja, ennek a királynak? Az arca állandóan ragyog, mint a nap, hiszen ő teljes. És amikor ítéletet hirdet, ő ítéletet mond a jobb és a rosszabb irányba. Ezért, a személynek óvatosnak kell lennie vele. Egy bolond, látja amint a királyát arcát ragyogni és nevetni, és nem fél tőle. De aki bölcs azt mondja, hogy a király minden bizonnyal teljes, még akkor is, amikor a király arcát ragyogni látja. Ő teljes mindenben, az ő gondolatai is teljesek, és látja, hogy bíráskodás van abban a fényben, de a fény le van fedve  annak ellenére, hogy az nem látható. Ellenkező esetben a király nem lenne teljes. Ezért a személynek óvatosnak kell lennie.

 

170) Hasonlóképpen, a Teremtő mindig teljes, ily módon, és oly módon, a jobb oldalon és a bal oldalon. Azonban Ő csak ragyogó arccal látható. Emiatt ezek a bolond gonoszok nem óvatosak vele. De azok igaz bölcsek azt mondják: “A király az teljes. És bár az arca ragyog, a Din el van rejtve bennnük. Ezért, a személynek óvatosnak kell vele lennie.”

Ez rendezi azt a kérdést, hogy a hetvenkét betű a középső vonalban miért nem lett úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben a másik fele az fordított sorrendben van, hogy magába foglalja a baloldalon található Dinim-et ugyancsak. Ez azért van így, mert a Dinim-ek a baloldalon rejtve vannak Benne, és az Ő arca mindig fényes és örömteli, mint a jobbnak a fényei, ezért az Ő betűi csak közvetlen sorrendbe vannak írva, mint a jobb oldal.

 

171) Most rendeznünk kell azt a kérdést, hogy a középső vonal hetvenkét betűje miért nem volt úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben, és fele az  fordított sorrendben van. Meg van írva: “Én az Úr nem változom” azaz én nem ugrottam át egy másik helyre. És bár a két vonal az Bennem van foglalva, Én mégsem változtattam meg magamat amiatt, hogy átugorjak a bal oldalra, hanem megmaradtam a jobb oldalon.

 

Ez azért van így, mert minden Bennem van foglaltatva, és ez a két szín, – a fehér és a vörös  -Bennem van foglaltatva, az Én Hassadim-omba. A bal illuminációja az nem jelenik meg Bennem, hanem a Malchut-ban. Ezért, a középső vonal összes betűi közvetlen, egyenes sorban jelennek meg, és bár a betűk erre az oldalra, és arra az oldalra vannak, a jobb és a baloldalra, mégis közvetlen sorrendjükben vannak írva.

 

172) “És az Isten angyala, aki elment” azaz eddig az egyik oldal, a Hesed

Ábrahám számára, mely a jobb vonal. Amikor a szent Atik illuminálta a király, a ZA számára, ő illuminált számára, és megkoronázta őt a felső Szent koronákkal, amelyek a felső AVI-nak a Hassadim fényei, amelyek GAR. És amikor a Hassadim eléri őt, a pátriárkák meg lesznek koronázva, vagyis a három vonal, a HGT. És amikor a pátriárkák meg vannak koronázva, akkor minden tökéletes. Aztán a királyné utazik utazásaiban a pátriárkák teljességével, és amikor ő meg van koronázva mindhárom pátriárka által, a három vonallal, akkor ő összeolvad, és a mindennek a fennhatósága a kezében van.

 

173) Hasonlóképpen, a Szent Név bele van vésve azokba a betűkbe, amelyek a felső Merkava-ba vannak beírva, amely a pátriárkák díszítései.

 

174) A Sófár [egy kos szarv ünnepi megfújása] megfújásában, meg van írva három alkalommal, “És így”: “és így fog nőni” “és így add a félelmedet” ; “és így adjatok dicsőséget”. És azt nem mondja, hogy “És így az igaz,” akik megfelelnek a három versnek: “és … elment “; “és az eljött”;”és … kiterjedt ” és nem több. A Gematria-ban az “És így” az hetvenkettő, és a hetvenkettő azt jelenti, hogy háromszor “És így” a név, AB három vonalán. És minden benne van foglalva ebben a Szent Névben, és el van rejtve abban, mivel a név, AB mindhárom vonala, benne van foglaltatva a Malchut-ban.

 

Ebből az következik, hogy létezik a Szent Merkava teljessége a Malchut-ban. Ezért van négy alkalommal a hetvenkettő, a három vonal a Hesed, Gevura, Tifferet, és Malchut. Ezért is van négy alkalommal az, hogy “És így” amely ugyancsak okozza azt, hogy “És így az igaz”.

 

175) Ez a Szent Név, a pátriárkák koronázása, a HGT koronázása, akik meg vannak koronázva az egy összeolvadásban való bevésésük által. Ők a Szent Merkava [gyülekezet] teljessége, amelyek 48 szóban vannak benne foglalva, amely mindennek a tökéletessége, és a gyökereknek a lényege.

 

A hetvenkét név az a hetvenkét szava a három betűnek, három harmadra felosztva a bennük levő három vonal által. Az első harmad az a Hesed, a jobb vonal. A második harmad az a Gevura, a bal vonal. A harmadik harmad a Tifferet, középső vonal. Ismert, hogy a vonalaknak a lényege a jobb és a bal, amelyet úgy tekintünk, hogy GAR, de a középső vonal csak illuminációjukat tartja fenn, és VAK-nak tekintjük.

 

Negyvennyolc szó van a Hesed és Gevura kétharmadában, és ennek a névnek az összes fénye az első két harmadban foglaltatik benne, amely a negyvennyolc szó. Ez azért van így, mert a két vonal, – a jobb és bal – a név teljessége, és az elsődleges gyökerek, mivel az összes gyökér bennük van. És az alsó harmad – a huszonnégy betűje a harmadik vonalnak – azok csak a felsőknek az ágai, amelyektől az megkap, mint abban a versben, hogy “Egy a háromban áll, és egyben ül.”

 

 

176) A fa törzse az ANI név [Aleph-Nun-Yod], a hetvenkettő név közepén, azaz a  harminchetedik név. A fa összes ágainak a Rosh-a [feje, kezdete] az a Váhu [VaV-Hey-VaV] név, amely az első a hetvenkét név közül. Ugyancsak, az összes ág és a Guf [test], valamint a gyökér  az negyvennyolc szó, az első kétharmada a hetvenkét szónak. Így van megírva a három felső világban, – amely a HBD mely benne van foglaltatva az első huszonnégy szóban, azaz a Hesed-ben és jobb vonalban, – valamint a három alsó világban, amelyek a HGT, melyek benne vannak foglaltatva a második huszonnégy szóban, azaz a Gevura-ban, a bal oldali vonalban. Ez azért van így, mert a három vonal, – Hesed, Gevura, Tifferet – benne vannak foglaltatva egymásban, és három létezik mindegyikben. Akkor a jobb vonalat úgy kell tekinteni, mint HBD, a balt mint HGT, és a középső vonal az NHY. Így, az első kétharmada a hetvenkét szónak az a HBD HGT.

 

177) Ezzel szemben, létezik a HGT az AB nevének három vonalában, “Szent, Szent, Szent az összes Seregek Ura”. Szent felül, a HBD-ban, Szent közepén, a HGT-ban, és Szent alul a NHY-ben. Ugyancsak, az első Szent az Hesed, a második Szent az Gevura, és a harmadik Szent az Tifferet, ahol a HGT az HBD, HGT, NHY, és azok mind bele vannak vésve az AB-ba. Áldott legyen Ő, áldott az Ő neve mindörökké és örökké, Ámen.

 

178) Amikor Izrael letáborozott a tenger mellett, látták a számtalan sokaságot, számtalan katonát, és számtalan tábort alul és felül, és azok mindannyian összegyűltek Izrael felett. És a szorult helyzetben, Izrael imádkozni kezdett.

 

179) Ebben az időben Izrael ellenséget látott minden oldalról. A tenger a növekvő hullámaival előttük volt, mögöttük voltak az Egyiptomiak kijelöltjei és táborai, és fölöttük számtalan rágalmazó. Ők elkezdtek kiáltani a Teremtő felé.

 

180) Akkor meg van írva: “Akkor az Úr így szólt Mózeshez: Mit kiáltasz hozzám?”

“Hozzám” ez a ZA tulajdonsága, mivel minden az Atik-on múlik. Abban az időben, az Atik megjelent, és a vágy jelen volt az összes felső világokban, majd mindennek a fénye illuminált.

 

Ismeretes, hogy Egyiptom bölcsessége az a baloldalról származott, mint a versben: “a nagy szörny, mely a Nílus közepén fekszik”. A bölcsességnek a gyökere a Bina de AA-ban van, mely a Rosh-án [fej] kívülre került. A Yam Suf-on [a Vörös-tengeren] történő áthaladáshoz és az egyiptomiak megfullasztásához, először a szentségben lévő magas gyökerükben, az AA-ban kellett őket kitörölni. Ez nem volt lehetséges, kivéve az Atik hatalmas fénye által, mely a gyökere mindennek.

 

ZA így szólt: “Miért kiabálsz hozzám? Minden az Atik-tól függ. Az Ő hatalmas fénye megszüntetheti az Egyiptomiak gyökerét a Bina de AA-ban, ahogy a gyertya lenullázódik a fáklya előtt”. Mindez azért van, mivel az Atik fénye mindennek a fénye és mindenki megsemmisül az Ő fényében. Azáltal az Egyiptomiak magas gyökere átmenetileg el lett törölve.

 

181) Akkor minden együtt ragyogott, mert bár az Atik fénye rejtett Hassadim, az tartalmaz magán belül belül Hochma fényt is, hiszen az AA-ban lévő Hochma nyilvánvalóan tőleszármazik. Ezért, az Atik Hassadim-ja az fontosabb, mint a Hochma de AA, és ezt úgy tekintjük, mint azt, ami ezt a Hochma-t tartalmazza és a Hochma és Hassadim benne együtt ragyognak. Ez az oka, hogy a tenger létrehozta a felső törvényeket, hogy megfullassza az Egyiptomiak és megmentse Izraelt, mivel az alsó és felső, a kezébe lett adva. Ez az oka annak, hogy meg van írva, “a fiúk, az élet, és a táplálék mind olyan nehéz a Teremtő előtt, mint az átkelés a Vörös-tengeren” mivel az átkelés a Vörös-tengeren az Atik-tól függ.

 

182) Van egy őzsuta [nőstény szarvas] a földön és a Teremtő sokat tesz érte. Amikor ő kiált, a Teremtő meghallja az ő szorult helyzetét, és elfogadja az ő hangját. És amikor a világnak kegyelemre van szüksége vízért, akkor ő hangosan felsír és a Teremtő meghallja a hangját. És akkor a Teremtő megsajnálja a világot (megkönyörül a világon), ahogy meg van írva: “Mint ahogy a szarvas vágyik a patak vizére.”

 

183) És amikor neki szülnie kell, ő le van zárva minden oldalról. Ő fejét térdei közé hajtja, és hangosan felkiált. Akkor a Teremtő is megszánja őt, és küld neki egy kígyót, aki megharapja őt lágyékánál, és megnyitja őt, széttépve azt a helyet benne, és ezáltal ő azonnal szülni képes. Ebben, nem szabad kérni, vagy próbára tenni a Teremtőt.

 

184): “És Izrael látta, hogy az egyiptomiak meghaltak.” A Teremtő megmutatta nekik a halott minisztert, aki az egyiptomiak fölé lett kijelölve, amit Ő keresztül vitt a tűz folyóján, amely a felső tenger szélén volt, vagyis a Malchut szélén. De létezik halál az angyalokban? Mikor  Ő eltávolította őt uralkodásából, az számára, olyan volt, mint a halál.