Kovász és az élesztő 2

Felkészülés a Reggeli Leckére 2014.04.02

Kovász és az élesztő

 

166) “De az első napon, el kell távolítanotok az élesztőt a házaitokból, mert bárki aki bármilyen élesztőset eszik, …” Ez a kovász és az élesztő egy szintnek felel meg, és az mind egy. A másik fennhatóság az azokat a minisztereket jelenti, akik a többi nemzet fölé lettek kijelölve. És mi őket úgy hívtuk, hogy a “gonosz hajlam”, “egy másik fennhatóság”, egy “idegen isten”, és “más istenek.” Ebben az esetben is, kovász, az élesztő, és a kovászos élelmiszer az mind egynek számít. A Teremtő azt mondta, “mindazok alatt az évek alatt, egy másik fennhatóság alatt áltatok, és más nemzeteket szolgáltatok. Mostantól ti szabadok vagytok, “De az első napon el kell, hogy távolítsatok minden élesztőt a házatokból” “semmi olyat nem ehettek, ami kovászos vagy élesztővel van keverve” és a “semmilyen kovászos vagy élesztős nem lehet látható közöttetek.”

 

167) Ebből az következik, hogy nem szabadna kovászos, élesztős ételt enni az év egyetlen napján sem, akkor miért csak hét napig? Végtére is, meg van írva: “Hét napon át nem szabad, hogy kovász kerülhessen házaitokba”. Mindaddig, amíg a személynek szabadnak kell magát mutatnia, nem szabad élesztőt ennie. És amikor az ember nincs erre kötelezve, akkor nincs szükség arra, hogy az élesztő meg legyen tiltva.

 

168) Ez olyan, mint a király, aki egy embert miniszternek nevezett ki. És mindazon napok alatt, amíg ő erre a szintre felemelkedett, ő boldog volt és méltóságteljes ruhákat viselt. Később, már nem volt erre szüksége. De a többi években megtartja azokat a napokat, amikor ő felemelkedett a dicsőségbe, és azokat a ruhákat viselte. És ez így történt minden évben.

 

Ugyanez van Izraellel. Meg van írva: “Hét napon át nem szabad, hogy kovászt találjatok.” Ezek a napok az öröm napjai, amikor ők felemelkedtek ebbe a tiszteletbe és kiemelkedtek egy másiknak való rabszolgaságból. És ezért, minden egyes évben mi megtartjuk azokat a napokat, amikor mi felemelkedtünk ebbe a tiszteletbe és kiemelkedtünk egy másik fennhatóság alól, és beléptünk a szentség irányítása alá. Ezért van írva: “Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.”

 

A Din Matzot-ja [kovásztalan kenyér]

 

169) A Matzot-ot a Vav [héberül] nélkül írja, mint az “Isten vízióiban”, melyből hiányzik a Vav, amely ez által, Din-t jelképez. Ezeket úgy hívjuk, hogy Matzot mivel ezek szent Din-ek, Din mely hozzátapadt a Szent Névhez, Din, mely nem volt erős mind ezalatt az idő alatt Izraelben, mivel a Hold károsodva volt. És mivel a Hold károsodva volt, meg van írva, “ez a szenvedés kenyere”.

 

Először a Nukva a két nagy fények formájában volt, amikor mind a ZA és a Malchut egyenlő szinten volt. A ZA beöltözött a Bina jobb vonalába és Malchut az a Bina  bal oldalán volt. Ebben az időben ők úgy vannak megjelölve, hogy “kis Panim [arc],” mivel azok a Mochin de Achoraim [hátulsó fények], melyek nem ragyognak, és azokat Din-nek tekintjük.

 

Később az által a MAN által melyeket az alsók felemelnek, a Malchut lecsökken, és visszatér oda, hogy csak egy pontként létezik. Később ő ismét felépül, mint egy nagy szerkezet az AVI-n keresztül, és visszatér a Mochin de Gadlut-ba [felnőttkorba]. És bár a ZA és a Malchut már amúgy is Mochin de Gadlut-ban áll, a Mochin de Achoraim nem törlődnek el, hanem visszatérnek, hogy a Rachamim formájában ragyogjanak. És a szint teljes Hochma illuminációja ezekből a Mochin-okból származik. Matza [egyes száma a Matzot-nak] azokat a Mochin de Achoraim-okat jelenti, melyek már korrigálódtak a Mochin de Gadlut-ban.

 

És miért hívjuk a Matzot (matzákat) Din-nek, ahogy az írva van: a Matzot a Vav nélkül mivel azok Din? Ez azért van, mert ezek a Mochin de Achoraim amíg a ZON a Mochin de Katnut-ban [csecsemőkor] volt. Azonban, ez szent Din, hiszen már visszatértek, és beléptek a Mochin de Gadlut-ba, amely szentség, egyesülve a három vonal formájában, amelyek a Szent Név Yod-Hey-Vav-ja.

 

És két kiigazításra van szükség a Malchut-ban, hogy elérje a Mochin de Gadlut-tot: 1) Hogy egy ponttá zsugorodjon, és 2) utána felépítse a Gadlut-tot. Ezáltal két cselekedet történik az alulról történő felébresztésben: 1) a körülmetélés, és 2) Priah [a mirigyek kimutatása].

 

És mivel Izrael körülmetélte magát abban az időben, a Malchut már korrigálódott az első korrekció által, amikor ő egy ponttá csökkent, mint a fogyó Hold esetében. Ez megédesítette a Matzában található Mochin de Katnut Din-jét. És a Priah-n keresztül, amely a Parah Yah [az Úr visszafizetett] betűiből áll, a Malchut felépítése az AVI –n keresztül megindul és a Mochin de Gadlut megjelenik.

 

És mivel ők már körülmetélték magukat, és a hold, amely Malchut, már lecsökkent, a Din ereje a Mochin de Katnut-ban meggyengült. Később, amikor a Priah megtörténik, a Mochin de Gadlut ismét kiemelkedik.

 

És nincs arról kérdés, hogy lehet az, hogy Pesachkor, a Mochin de Gadlut már ragyog, bár Izrael még nem végezte el a Priah-t, mivel ez (Priah) csak egy alulról való felébresztés által történik, míg a Pesach éjszakája az a Mochin illuminációja, mely csak felülről való felébresztés által történik. Ezért van az, hogy ők nem csak azon az egy éjzsakán ragyogtak. És ezért írja ugyancsak, hogy a”szenvedés kenyere” mivel az alulról való felébresztésre vonatkozva ők még mindig nem terjesztették ki a Mochin de Gadlut-ot.

 

170) Mi az oka annak, hogy a hold, a Malchut az lecsökkent állapotban állt? Ez azért van, mert ők még nem hozták létre a Priah-t [kimutatás], és a szent jel még nem volt nyilvánvaló bennük. Ez azért van így, mert a Mochin de Gadlut kiterjesztése a Priah-n keresztül történik, és a Hold akkor teljessé válik. Izrael körül volt metélve, de nem végezték el a Priah-t. Mikor végezték el a Priah-t? Amikor az írás azt mondja, “Ő létrehozott számukra egy törvényt és rendelkezést, és ott Ő próbára tette őket”.

 

171) És ha azt mondjuk, hogy a Józsué napjaiban ők végrehajtották a Priah-t, ez nem így van. Inkább ők úgy tettek, amint meg van írva: “De mindazon emberek, akik a vadonban születtek az út mentén.” Miután ők körül lettek metélve, a Teremtő azt mondta: “Kezdetben ti Matzot fogtok enni” mivel a hold lecsökkent. Ez az úgynevezett “szenvedés kenyere”. Innentől fogva ez a kenyér egy másik helyről származik majd, amint meg van írva: “Én majd az égből hullatok nektek kenyeret”. Nem a Holdból, Malchut-ból, mint azelőtt mielőtt a Priah-t elvégezték volna,  hanem ténylegesen a mennyországból, a ZA-ból, amint meg van írva: “Most Isten adjon nektel a mennyország harmatjából.”

 

172) És a Szent Izrael megtartja azokat a napokat, melyek az Istenség szárnyai alá kerültek. Ők megtartják azt a kenyeret, mely az ő (Nukva) oldaláról érkezik, mely a Matzot, ahogy meg van írva: “Nektek ugyancsak meg kell tartanotok a kovásztalan kenyér ünnepét”, és ahogy meg van írva, “és tartsátok meg szövetségemet” ami a körülmetélés. És minden felemelkedik, és egy szinthez kapcsolódik.

 

173) És Mózes miért nem fedte fel őket [miért nem végezte el a Priah-t velük], hanem körülmetélten hagyta őket a Priah nélkül? Mindez azért volt, hogy Izrael nem várjon ott addig, amíg meg nem gyógyulnak. Ezért van az, hogy ő nem fedte fel őket. Meg van írva róla: “Hét napig nektek kovásztalan kenyeret kell ennetek, a szenvedés kenyerét, mert ti akkor sietve jöttetek ki”. Az is meg van írva, hogy “nem lehet késlekedni” és ez által ők nem lettek felfedve. És a körülmetélés a Priah nélkül az kiterjeszti a szenvedés kenyerét.

 

174) Amikor Izrael elérkezett a földhöz, ők már körülmetélten és felfedve érkeztek. Meg van írva: “A föld, ahol majd korlátozás nélkül ehettek kenyeret.”. A “korlátozás” az a “szenvedés kenyere”. Úgy hívjuk, hogy a”szenvedés kenyere”, mert a hold, a Malchut, le lett csökkentve, és nem lett megáldva a nap, a ZA által, és nem ragyog a nap által, ahogy írva van: “Mert mindaz, ami a mennyben és a a földön van”. Ez azt jelenti, hogy “minden”, ami Yesod de ZA, az hozzá csatlakozik mennyországhoz, a ZA-hoz, és a földhöz a  Malchut-hoz, megszerezve a mennyországból, és odaadva azt  a földnek.

 

És ő nem ragyogott a Yovel-ből [jubileum, valamint az 50. évfordulója], amely a Bina, mivel még nem fedték fel magukat. De itt, amikor elérkeztek a földhöz, és amikor Izrael már körülmetélt volt, és fel volt fedve, meg van írva: “Nektek már semmi sem hiányzik abban” azaz a Yesod de ZA, mely ragyog a Malchut számára. Ezért, “A föld, ahol majd korlátozás nélkül ehetitek kenyereteket” mert “nektek már semmi sem hiányzik abban” ahogy nektek az hiányzott Egyiptomban.

 

175) Minden évben Izrael megemlékezik Egyiptomról és Matzot-ot eszik. És ez nem marad abba generációkon keresztül. És mivel ők nem fedték fel magukat Egyiptomban, számukra ez még hiányzott ez a “bármi”, és a hold lecsökkenve maradt. Ez az úgynevezett “szenvedés kenyere”.

 

A szenvedés szegénységet jelent. És az oka annak, hogy a szenvedés kenyerét ették Izraelben, annak ellenére, hogy ők már felfedték magukat az, hogy emlékezzenek Egyiptomra. Ez szokás maradt, nemzedékeken keresztül. A jövőben, az írás azt mondja, “A ti Napotok többé nem megy majd le, és a Holdatok se vonja vissza magát” azaz nem megy végbe még egyszer a Hold lecsökkenése, amely Hold a Malchut-tot jelenti.

 

176) Ennek a hónapnak a tizedik napján ők magukhoz veszik azokat. Meg van írva: “De a hetedik hónap tizedik napja az az engesztelés.” A bárány elvétele az a tizediken múlik, amely a Bina, mely a Malchut-ban ragyog. Ebben a tekintetben, ő összehasonlítást hoz a tizedike körül itt, és az engesztelés napjának tizedikéje között, amely Bina. Meg van írva: “Ennek a hónapnak.” Nem azt kellett volna mondania, hogy: “Ebben a hónapban? ” Mivel, amikor az illumináció elérkezett a Malchut-hoz, meg van írva: “Ennek a hónapnak” pontosan, “hónap”, ami Malchut, melyet úgy hívunk”hónap”.

 

177) “Nekik magukhoz kell venni … egy bárányt az apjuk háza szerint, egy bárányt egy háztartáshoz”. Itt három csomó van: az állatok elsőszülöttei, a rabok elsőszülöttei, és a szolgálólányok elsőszülöttei. És az összes többi szintjei a Klipa-nak [egyes száma a Klipot-nak] hozzá kapcsolódnak a három fent említett módhoz. Mindegyik ahhoz az egyhez kötődik, melyet úgy hívunk “csorda” és minden bennfoglaltatik a csordában, amely a legmagasabb szint az összes között. Ugyancsak, a csorda alul összekapcsolódik a csordával felül, és nem lehet elválasztani őket csomójuktól. Ebből az következik, hogy azok mind össze vannak kapcsolódva a báránnyal.

 

Ezért van írva róla: “Nektek meg kell tartanotok azt” kössétek meg azt egy csomóval, és akkor az a kezetekbe lesz adva – a ti irányításotok alá – amíg ti azt le nem mészároljátok, végre nem hajtjátok a bíráskodást benne. És meg van írva erről az időről, ami majd eljön: “Ki az aki Edomból érkezik?” Az is meg van írva: “Mert az Úrnak van egy áldozata Bozrahban” ami azt jelenti, hogy ő majd eltörli a teljes Sitra Achra-t a földről. És akkor meg van írva: “És az Úr lesz a király.”

 

Az Egyiptomból való kivonulás áldása

 

 

178) “És az emberek magukhoz vették a tésztájukat”. Ez a parancsolat, hogy el kell távolítani a kovászt. Ez a parancsolat oda lett nekik adva Izraelnek: “És az emberek vették tésztájukat, mielőtt az, megkelt volna.” Meg van írva: “Nem lesz kovász található a házatokban.” Elmagyaráztuk a kovász és a Matza jelentőségét az egyiptomi exodus alkalmával, hogy azok a gonosz hajlam és a jó hajlam.

 

179) A következő Mitzva [parancsolat] az, hogy elmondjuk az egyiptomi kivonulás áldását, mely kötelező minden ember számára minden időben. Minden ember, aki elmondja az Egyiptomi kivonulás történetét, és boldogságot érez abban, az együtt örül az Istenséggel (mely boldogság minden oldalról) a következő világban. Ez egy olyan ember aki boldog Mesterével, és a Teremtő boldog az ő történetével.

 

180) Amikor a Teremtő összegyűjti társaságát, és azt mondja nekik: “Menjetek, és hallgassátok meg az én áldásomnak a történetet, melyet a gyermekeim mondanak el, és legyetek boldogok kimenekítésem által”, ők mindannyian eljönnek és hozzácsatlakoznak Izraelhez és meghallgatják az áldás történetét, és ők boldogok a mesterük általi kimenekülés örömével, és eljönnek és megköszönik a Teremtőnek a csodákat, és hatalmas cselekedeteket, és megköszönik Neki a Szent Nemzetet, mellyel az országban rendelkezik. És ők boldogok az Uruk kimenekítésének örömével.

 

181) Ezáltal több erő és hatalmasság adódik hozzá felül., És ezzel a történettel, Izrael erőt ad Mesterének, mint egy királynak, akinek további erőt, hatalmasságot adnak, amikor erejét dicsérik, és őt köszöntik, és mindenki féli Őt, és az Ő dicsősége mindenek fölé emelkedik. Ennek okán ezt a történetet és áldást el kell mondani. Hasonlóképpen, mindig beszélni kell a Teremtő előtt, és ismertetni kell a csodákat az összes csodálatos tettet, amit Ő tett.

 

182) És miért kötelező beszélni a csodákról? Végül is a Teremtő ismer mindent, ami előzőleg történt, és ami később megtörténik majd. Szóval miért kell ismertetnünk Előtte azt amit Ő cselekedett, és ismert? Valóban az embernek ismertté kell tennie a csodákat, és beszélni kell a Teremtő előtt mindarról amit Ő cselekedett, mert ezek a szavak akkor felemelkednek, és az egész háza népe felül összegyűlik, és látja őket, és köszönetet mond a Teremtőnek, és az Ő dicsősége felemelkedik a szemeikben felül és alul.

 

183) Ez hasonló ahhoz a személyhez, aki elmondja és részletezi a saját bűneit, és mindazt, amit tett. Miért van erre szüksége? Ez azért van, mert a káromló az mindig a Teremtő előtt áll, hogy elmondja az emberek bűneit, és bíráskodást követeljen számukra. És ha valaki elsőként érkezik és részletezi minden bűnét, akkor ő nem ad teret a káromlónak, hogy jöjjön, és bíráskodást követeljen számára. Ez azért van, mert  mindig ő követeli a bíráskodást először, akkor elmondja, és vádolja a személyt, hogy ezt így és úgy tette. Ezért van az, hogy a személynek kell előbb érkeznie, és részletezni a bűneit.

 

184) Amikor a káromló látja mindezt, akkor nincs mit mondania róla, és akkor ő teljesen eltávozik tőle. Ha ő megbánja, jó. És ha nem, akkor a káromló felülkerekedik, és azt mondja: “Ez a személy, aki eljött Eléd, és megbánta a bűneit arcátlanul, visszautasította Mesterét, és az ő bűnei ezek és azok. Így a személynek óvatosnak kell lennie mindazokkal, hogy őt egy hűséges szolgának találják a Teremtő előtt.

 

185) A következő parancsolat az, hogy Matza-t együnk Pesach-kor, mivel ez a hit emléke minden generáció számára. Ez azért van így, mert abban az időben, Izrael eltávozott a másik istenektől, és belépett a hit területére.

 

A Pesach áldozat

 

186) Az egy parancsolat, hogy a Pesach-i bárányt Nissan [7. hónap a héber naptár szerint] hónap tizennegyedik napján kell lemészárolni, az egyiptomi Pészah emlékeként. Ez kötelező mindenki számára, ahogy meg van írva: “És Izrael gyülekezetének teljessége ölni fog alkonyatkor.”

 

187) Ezt a Pészahot meg kell tartani tíz napig vagy tovább is, amint meg van írva: “A hónap tizedik napján magukhoz kell vegyék”. Mindez azért van, mert akkor a hold elkezd ragyogni, a tizedik naptól kezdődően, amíg teljessé nem válik a tizenötödiken. És az tizennegyedikén van levágva, amikor a Din a világ fölött van, alkonyatkor.

 

188) Ez azért van így, hogy az előbőr el legyen távolítva a szent szövetség fölül, és hogy élvezzük az illatot, mely a sütésből terjed. Más szóval, a parancsolat az, lényegében az illat élvezéséről szól, amely csak a jóllakottság fölött érkezik, amikor már nincs szüksége arra, hogy többet egyen. Ennek okán, a körülmetéletlen nem eszi azt meg, és az, akiben benne van a szent szövetség, az megeszi azt. Ez azért van így, mert az aki szövetség fiai közül származik, az megtöri a Sitra Achra erejét és eltávolítja az előbőrtt a szövetségből. Ezért van az, hogy mindannak a szövetség fiaiban kell megtörténnie és nem a körülmetéletlenekben.

 

189) Amikor a Teremtő Egyiptomba jött, látta a Pészah vérét az ajtóra írva, és a szövetség vérét – ahogy az ajtóban álltak – ahogy meg van írva: “És magatokhoz kell vennetek egy köteg izsópot, és mártsátok meg a vérben, ami az edényben van, és érintsétek meg”. Az izsóp eltávolítja a gonosz szellemet, és ez eltávolít minden oldalt, minden gonosz szellemet, azáltal, hogy felébreszti Izrael magasztos kimenekülését.

 

190) A jövőben a Teremtő eljön majd a gonosz hajlamhoz és lemészárolja azt. És most ezzel az Egyiptomi kimeneküléssel kapcsolatban az van írva: “Izrael teljes gyülekezete levágja azt” mely egy emlékeztető a jövőből arról a magasztos megmenekülésről Egyiptomból.

 

191) “A két ajtófélfán [Mezuzah] és a szemöldökfán.” Ez a Yod betűjének a Reshimo-ja a  Mezuzah-kon és a szemöldökfán, hogy megmutassa a szent szövetség Resimóját bennük, mely a Yod. És az előbőr összetört a szövetség vére miatt, mely mindenre rá lett írva, és vér folyt a vérre, vagyis a Pészah vére a szövetség vérére. Amikor a pusztító elhaladt látta a vért, és eltávolodott a háztól.

 

192) Ha a Teremtő egyedül végezte a gyilkolást, akkor miért mondja azt, “És nem engedem meg a pusztítónak”? Ez azt jelenti, hogy a pusztító haladt, és nem a Teremtő. Nyilvánvalóan a Teremtőt volt az aki gyilkolt, de a pusztító haladt, hogy vádat találjon Izrael ellen, amellyel megvádolhatja őket. Mivel ő látta, az előbőr megtörését két részletben, a Pészahi vérben és a körülmetélés vérében, elmenekült, és eltávozott tőlük.

 

193) Annak az oldalnak az elsőszülötteinek a Teremtő általi megölése miatt Ő adott, és elkötelezte Izrael elsőszülötteit, hogy azok megváltsák magukat, hogy a Sitra Achra ne találhasson vádat ellenük. Valóban a Teremtő óvta meg őket mindentől, mint egy apa fiait.

 

194) “És azt nekik kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel kell enniük “Az a szó Matzot [kovásztalan kenyér] Vav nélkül van írva. Az írás ugyancsak kötelez arra, hogy a Matzot-tot és a keserű füvet együtt kell elfogyasztani, hogy megmutassák az Istenség száműzetését Izraellel együtt ebben az ő keserűségükben, amint meg van írva: “És életüket keserűvé tették a kemény szolgálattal.” És amikor ők megeszik a Pészahi bárányt, az azért van, hogy megmutassák mindazt, amit velük tettek Egyiptomban, abban a száműzetésben és abban a rabszolgaságban. Ez az oka annak, hogy ezt a Matzot-tal és keserű füvekkel eszik.

 

195): “Nem szabad, hogy egyetlen csontját is eltörjed”, hogy megvetést mutassunk irányában, és Egyiptom összes istene irányában. Ez azért van, mert a csontok az utcára lettek dobva és a kutyák jönnek, és húzzák őket az egyik helyről a másikra, és ez volt a legnehezebb számukra, mivel a csontok a test korrekciója, és azok hasonlóak és megfelelnek a másik oldalnak, a másik isteneiknek. És Izrael azokat megvetően az utcára dobta. Ezért van írva: “Nem szabad annak bármely csontját eltörni.” Ti nem töritek össze, de a kutyák jöttek és eltörték őket.

 

196) Az egyiptomiak jöttek és látták, hogy a csontokat a kutyák viszik egyik helyről a másikra, és összetörik őket, és akkor ők azokat a földbe teszik, hogy a kutyák nem találják meg őket. Ez a legnagyobb megszüntetése a bálványimádásnak a részükről. Ez által a Teremtő maga lett fölemelve, és a bálványimádás összes többi ereje megadja magát, mivel ők teljesen megadták magukat, amikor ez az eltörlés saját maguktól érkezett, amikor ők elrejtették isteneik csontjait a földbe. Ez az oka annak, hogy Izrael nem törölte el őket, ahogy meg van írva: “Nem törheted össze egyetlen csontját sem.”

 

Szentelj nekem minden elsőszülöttet

 

197) “Szentelj nekem minden elsőszülöttet.” Ez a parancsolat, hogy az állatok minden elsőszülöttjét fel kell szentelni. A tudatlannak két dologra van szüksége: 1) hogy felszabaduljon a gonosz hajlam irányítása alól, mely az ő mestere. Ez hasonló ahhoz, amit Jákob mondott Ézsaunak, “Haladjon el az uram szolgája előtt” ebben a világban. Ő a mester a test számos bűnének szemszögéből. Mint azt kifejtettük, a gonosz a gonosz hajlam alapján van elbírálva, az igaz a jó hajlam alapján van elbírálva, és a köztes az mindkettő által van elbírálva. A köztes az testvére a gonosz hajlamnak, és testvére a jó hajlamnak, mivel meg van írva: “bátyám legyen ami a tiéd, az a tiéd”.

 

198) Amikor az érdemek azok sokak, akkor a szél megtöri az éjszaka két szakaszát, melyek az iázó szamár, ugató kutya – és felemelkedik a harmadik szakaszához a hajnalnak, ahol az ember van, vagyis a nő aki férjével beszél. És az ember visszatér, hogy a mestere legyen az összes teremtménynek, amint meg van írva “Vannak ökreim, szamaraim és csordáim, és férfi szolgáim és szolgálólányaim”, és fölemelkedik az ember szintjére, akiről azt mondják “És uralkodik a tenger halai fölött, és a levegő madarai fölött, … és a tőled való félelem és  rettegés”. Ez a második dolog, amit a tudatlannak el kell érnie.

 

199) És amikor az érdemek közbülsőek: “És az ember birkózott vele.” Ez azt jelenti, hogy az érdemek, és vétkek azok harcolnak és háborúznak. Az érdemek oldaláról, meg van írva: “Ő látta, hogy nem képes győzedelmeskedni vele szemben.” És a vétkek oldaláról meg van írva, “Megérintette a combjának a mélyedését a csípő inában”. A szó Nashe [csípő] abból a versből származik, hogy “Isten elfeledtette velem minden bajom, és apám teljes háznépét” [héberül a Nashani szó azt jelenti: elfeledtette velem]. Mindez a Neshia [feledés] szóból származik, amely az egyik része ennek a hét országnak. És aki oda lemegy, az elfelejti a Tórát.

 

BeShalach fejezet [Amikor a Fáraó elengedte a népet]

 

És Ő levette a kerekeket az ő szekeréről

 

127) “A föld az Úré, és a teljesség is ezáltal.” Az Úr az a Teremtő a ZA. A föld és annak teljessége ezáltal Izrael gyülekezete a Malchut. És az a sokaság mely hozzákapcsolódik, azt úgy hívjuk “a teljességet ezáltal” amint meg van írva: “Az egész föld tele van az Ő dicsőségével”. “A föld és azok, akik azon lakoznak”. A föld alul az a “világ”, és az a Din-hez [bíráskodáshoz] csatlakozik felül, mely a Malchut, amint meg van írva:”És ő a világot tisztességben  fogja megítélni”. Akár az egyén, a nemzet, vagy az egész világ, ők mind ez alapján a Din alapján, azaz a Malchut Din-je alapján, lesznek elbírálva melyet úgy hívunk, hogy Tzedek [tisztesség].

 

128) A Fáraó ezen a Din-en nevelkedett, ameddig ő és népe el nem lett vesztve. Mivel ez a Din, mely a Malchut  Din-je felébredt rajtuk, az a kijelölt, aki ki lett jelölve, hogy fölöttük uralkodjon el lett távolítva, amikor mindenki ő alatta elveszett, amint meg van írva: “És Ő levette az ő szekereinek kerekeit.” “Az ő szekereinek kerekei” Fáraó szekereit jelenti. És a kerék az a kijelölt, aki felettük uralkodott. Ezért, mindannyian meghaltak a tengernél, a felső tengerben, a Malchut-ban, amely felébredt felettük, és ami által ők mind ki lettek törölve. Ez az oka annak, belefulladt a Yam Suf-ba [a Vörös-tengerbe], mert ez jelzi a szinteknek a Sof-ját [végét], a Malchut-ot – ami által ők ki lettek törölve.

 

129): “És Ő arra késztette őket, hogy keményen hajtsák” Amikor valaki halad, akkor ő vezetve van. És Fáraóval kapcsolatban, meg van írva: “De Fáraó szívét megkeményítette”.  Ez az amivel a Teremtő vezette Fáraót, a tényleges nehézséggel. A Teremtő azt mondta neki: “Te a szívedet keménnyé tetted, és Én vezettelek téged abba”.  Ezért, “És Ő késztette őket, hogy keményen hajtsák”.

 

130) “Az egyiptomiak azt mondták: meneküljünk el”. “Az egyiptomiak azt mondták:” ez a kijelölt, aki Egyiptom fölé lett kijelölve, a miniszterük felül. Mivel az ő irányítása meg lett szüntetve, hogyan lett volna képes Izraelt üldözni?

 

131) Ez minden bizonnyal így van, de “Az egyiptomiak azt mondták:” az nem az kijelöltjük, hanem Egyiptom alul. “Mert az Úr az harcol értük az egyiptomiak ellen” jelenti Egyiptomot felül, a kijelöltjüket. És mivel az erejük megtört felül, erejük és hatalmuk megtört alul, amint meg van írva: “Mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen.” Pontosan, Egyiptom ellen, ami az ő ereje felül, az ő kijelöltjük.

 

Ahol csak azt írja, “Egyiptom királya”, és nem mondja azt, hogy Fáraó, az az Egyiptom fölé kijelölt miniszterre vonatkozik. Itt ugyancsak Egyiptomban, ez az aki Egyiptom fölé lett kijelölve. De amikor azt mondja: “Az egyiptomiak azt mondták: meneküljünk Izraeltől ” ez Egyiptomra alulra vonatkozik, mivel látták, hogy az ő kijelöltjük ereje és hatalma felül meg lett törve.

 

132) Amikor Izrael gyülekezete felébred, mely Malchut, és mindazok, akik hozzá kapcsolódnak felébrednek, mint azok is, akik alul vannak, vagyis az összes nemezetek, és Izrael mindegyikük fölött van, mivel ők a fa törzsénél kapaszkodnak hozzá, amikor ő összekapcsolódott a ZA-nal, mely “az élet fája” Ezért Izrael jobban megragadja őt, mint a világ összes nemzetei. És amikor ők felébrednek, hogy kárt okozzanak Izraelnek, azoknak az ereje, akik irányítják őket, azaz a fenti kijelölteknek az ereje megtörik.

 

133) Az a  kijelölt az Egyiptom kormányzója, aki elnyomja Izraelt számtalan rabszolgasággal. És miután ő lett először megtörve, a királyságok alul ugyancsak meg lettek törve, amint meg van írva: “Mert az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen.”.