Mielőtt elkezdenénk olvasni a Zohárt…

A Zohár Könyve egy csodálatos eszköz, mely képes az egész világot megnyitni előttünk, elképesztő felfedezések világát. A Zohár olyan mint az aktuális valósághoz vezető kapú, mely valóság egyenlőre rejtve van érzékelkésünktől. Azonban ahhoz hogy képesek legyünk felhasználni a Zohár felfedező erejét, tudnunk kell hogyan olvassuk a Zohárt megfelelő módon. Az alábbi öt alapelv segít minket felkészülni a Zohár útján történő hatalmas utazáshoz.

Első Szabály – A Szív Ért meg: Ne az intellektusunkkal tanuljunk.

A Zohár Könyvét a szívünkkel kell tanuljuk, érzésünkkel és vágyunkkal. Szemben az általános tanulási módszerekkel, melyek információ
feldolgozásán és adatok analízisén múlnak, a Zohár esetében teljesen más megközelítést kell használnunk. A Zohár tanulása arra szolgál, hogy belső változásokat váltson ki, hogy alkalmassá tegyen minket a rejtett valóság érzékelésére.

A tanítvány sikere kizárólag azon vágyunk mértékétől függ, hogy fel akarjuk fedezni és érezni akarjuk azt a valóságot. Ennek okán nincs szükségsemmilyen előzetes tudásra, képességre, vagy bármilyen különleges tehetségre a Zohár tanulásához. Az egyetlen dolog amire szükség van az hogy a személy egy őszinte vágyat érezzen szemei és szíve megnyitására egy széles világ előtt.

Második Szabály – Az Ember Egy Kicsiny Világ: A Szavak Helyes Értelmezése

A Zohár Könyve számtalan olyan leírást és kifejezést használ, melyet ismerünk világunkból, mint tenger, hegyek, fák, virágok, állatok, emberek és utazások. Észben kell tartsuk azt, hogy az összes részlet, tulajdonság és esemény mely a könyvben megemlítésre kerül, nem a körülöttünk található világról szól, hanem csakis arról ami magunkon belül nyílik meg. Ennél fogva amikor a Zohárt olvassuk, az abban található szavakat oly módon kell értelmezzük, hogy azok magunkon, lelkünkön belül történnek. A szöveget egy olyan hídként kell látnunk, mely legmélyebb tulajdonságainkhoz és vágyainkhoz vezet.

Harmadik Szabály – A Benne Levő Fény Reformál: Keressük a Fényt

Mi gyakran hallunk arról, hogy a Zohár-ban egy különleges tulajdonság található, melyet Szegula-nak nevezünk. A Szegula a fejlődés természetes törvénye, mely az élet összes erejében működik. Ez nem valami misztikus, elképzelt erő.A Kabbalisták elmagyarázzák nekünk, hogy materiális világunkat teljesen amások kizsákmányolására szolgáló önző vágy uralja, míg a spirituális világot

az adásra, szeretetre szolgáló szándék uralja. Ennél fogva mi egy különleges eszközt kaptunk melynek segítségével képesek vagyunk ezt a két ellentétes világot összekapcsolni egymással, azaz saját tulajdonságainkat hasonlóvá tehetjük a szeretet és adás azon tulajdonságaihoz, melyek a spirituális világot uralják. Ez a különleges eszköz van “reformáló fény”-nek nevezve. A fény befolyásol minket az olvasás során egy olyan módon amit mi jelenleg nem vagyunk képesek érzékelni, és ezért van az Szefula-nak, vagy “csoda”-nak nevezve. De egy Kabbalista számára, aki már képes a spirituális világot érzékelni, egyáltalán nem léteznek csodák ebben, hanem csakis egy teljesen természetes folyamat. Az egyetlen dolog amit tennünk kell, ahogy azt ők javasolják, hogy olvassuk a Zohár Könyvét, és arra vágyjunk mindeközben,hogy az abban rejlő erő befolyásoljon minket a tanulás során. Fokozatosan mi elkezdjük majd érezni amint egy változás kezd el kifejlődni bennünk. Mindez a fény reformáló hatására jön majd létre. És akkor a spirituális világ megnyílik majd, és ami addig Szegula-nak, csodának tűnt számunkra, egy tiszta, színekkel teli természetes törvénnyé válik.

Negyedik Szabály – Minden a Vágyon Múlik

Mi tudjuk azt, hogy a kisbabáknak micsoda hatalmas erőfeszítésre van szüksége ahhoz, hogy megtegyék életük első lépéseit, hogy mennyire

fáradhatatlanul dolgoznak ennek érdekében, soha fel nem adva, újra és újra próbálkozva ameddig végül sikert nem érnek el. Nekünk ugyancsak kitartónak kell lennünk a Zohár tanulásával, türelmesen nem lankadva, ameddig el nem kezdünk “lépegetni” saját két lábunkon, és fel nem fedezzük a spirituális világot. A fejlődésünkhöz szükséges rendszer előre fel lett készítve számunkra, és az egyetlen dolog amire szükségünk van, hogy mi az annak elérésére szolgáló hatalmas vágyat nyújtsuk.

Ötödik Szabály – Egy Ember Egy Szívvel: A Kulcs az Összeolvadás

A Zohár Könyve egy tíz Kabbalistából álló csoport által íródott, akik létrehozták egymás között a teljes Kli-t (edényt) – egy egyesült vágyat arra hogy felfedezzék a valóság fennséges erejét, a Teremtőt. Egyedül a közöttük levő mélységes kapcsolat, a szeretet, és az összeolvadás az, mely képessé tette őket arra, hogy áttörjenek a materiális világ korlátain, és felemelkedjenek arra az örökkévaló szintre melyről a Zohár beszél. Amennyiben mi arra vágyunk hogy őket kövessük, meg kell próbálnunk hasonló kapcsolatokat építeni magunk között, hogy keressük az összeolvadás azon erejét, mely Rabbi Simon Bar Yochai tanítványai között létezett. A Zohár a szereteten keresztül született. Ezáltal annak újbóli felfedezése a mi időnkben ugyancsak kizárólag a szereteten keresztül
történhet.

 

“Amikor Rabbi Simon előtt állunk, a szív forrásai megnyílnak minden
irányban, és minden megnyílik”.
 A Zohár Könyve, Yitro (Jetró) 412. pont

 

Rav Michael Laitman – Legyen ott Fény (részlet)