Napi cikk 2014-12-15

56. zsoltár

A karmesternek. Távoli néma galamb szerint. Dávidtól dal. Midőn elfogták őt a filiszteusok Gátban.
Kegyelmezz nekem, Isten, mert lihegett rám ember, egész nap szorít engem harcoló.
Lihegtek meglesőim egész nap, mert sokan küzdenek ellenem nagyfennen.
A mely napon félnem kell, én te benned bízom.
Isten által dicsérhetem igéjét, Istenben bízom, nem félek: mit tehet halandó nekem?
Egész nap bántják dolgaimat, ellenem vannak mind az ő gondolataik, rosszra.
Összesereglenek, kémlelnek, sarkaimat lesik ők, a midőn lelkemre törtek.
Jogtalanságért szabadulásuk legyen? Haragban döntsd le a népeket, Isten!
Bujdosásomat te megszámláltad, tedd könnyemet tömlődbe! Nemde könyvedben vannak!
Akkor hátra fordulnak ellenségeim. a mely napon felkiáltok; ezt tudom: hogy Isten mellettem van.
Isten által dicsérhetem az igét, az Örökkévaló által dicsérhetem az igét! ‘-
Istenben bízom, nem félek mit tehet ember nekem?
Rajtam, oh Isten, fogadalmaid, hálaáldozatokat fizetek neked;
mert megmentetted lelkemet a haláltól, nemde lábaimat is a taszítástól, hogy járhassak Isten előtt az élet világosságában.