Február 6

A sötétség a következő lépcsőfog előrejelzése. A sötétség a következő lépcsőfok melyre fel kell emelkednünk. Itt, pontosan ezen a helyen van szükségünk a környezet segítségére, hogy segítséget kapjak arra hogy képes legyek köszönetet mondani a sötétségért. Itt, ezen a ponton tudom leellenőrizni mennyire vagyok kapcsolatban a (helyes) környezettel.

Amennyiben lezuhantam és nem vagyok képes felállni, akkor le kell ellenőriznem mennyi időbe telik az hogy felálljak, felépüljek. Ez a pontos jele annak hogy mennyire vagyok (helyes) kapcsolatban a környezettel hiszen minden ezen múlik.

 

3. rész 17. perc

Mi egy olyan állapotban vagyunk amikor fizikai vágyakban létezünk, és nekünk azok fölé kell emelkednünk spirituális vágyakba. A spirituális vágy adakozást jelent, vágyat a kapcsolódásra, vágyat a szeretetre. Ezek a vágyak, ha képesek leszünk azokat stabilizálni, és mindez csak a csoporton belül lehetséges, képessé tesznek minket arra hogy a Teremtőhöz felemelkedjünk, hogy Őt kérjük hogy ezeket a vágyakat beteljesítse, és akkor megkapjuk azok erejét.

 

Zohar rész 27. perc

 

 

 

Mit jelent az hogy szeretni? Szeretni azt jelenti hogy én magamhoz veszem a te vágyadat és azt beteljesítem. Nem a megszerzés iránti vágyadat. Mindez spirituális viszgfálatokra vonatkozik, spiritualitás iránti vágyakra. Fizikailag csak abban kell segítsük egymást hogy az alapvető szükségletek meglegyenek, “A szükséglet nincs sem magasztosítva, sem káromolva”. Ehelyett miután életünket elrendeztük úgy hogy nem halunk éhen, nekem a spirituális felemelkedésről kell gondoskodnom. Ezt jelenti azt hogy “szeretni”. A szeretet kifejezése az hogy én megérintem a többieket és megpróbálom őket a spirituális felemelkedés felé felébreszteni. Mivel csak ott kaphatják meg azt a Fényt mely minden kitölt, meggyógyít.

 

Utolsó rész 35. perc.

 

 

Amikor adakozom a többieknek megvásárolom a vágyaikat. Mit jelent az hogy “megvásárolom”? Egyrészt képessé teszem magamat arra hogy benne foglaltassam magam az ő (spirituális) hiányosságaikban, és akkor másrészt én mint egy csövön keresztül folyatom magamon a neteljesülést számukra, ami őket teljessé teszi, minden egyes személyt a saját hiányossága alapján. Szóval hogyan lehetek képes erre az átvezetésre, átmenetre? Én hozzáadom saját erőmet a fölé amit ők akarnak, és a saját erőmet vágyamat hogy őket beteljesítsem hozzáadom az ő hiányosságukhoz.

Halljátok? Milyen módon lehetk képes magamat ő bennük foglaltatni? Amennyiben én az ő hiányosságukat úgy fogadom el mint sajátomat.

Ezt a cselekedetet nevezzük úgy hogy MAN emelése, mondjuk így ok? És akkor “mint első szülött” én felemelem ezt a MAN-t (imát). Mint “első szülött” én azt még magasabbra emelem, és utána keresztül engedem magamon a teljes MAD-t (az ima válaszát, bőséget felülről), a bőséget a többiek számára. Ily módon bennem létezik egy rész a másikból, Azáltal hogy a másikat “első szülöttként” szolgálom, én egy vágyat vásároltam tőle. És így tovább mindenki mással.

Ezáltal hogy így cselekszünk, én mindenkiben benne foglaltatom magamat, mindenkiben benne foglaltatva, azaz mondjuk előttem áll hét milliárd szikra, azok mind az én egyéni részemhez csatlakoznak. De az hét milliárd és ez ugyanígy van a lelkemmel.

De ez hét milliárd és a lelkem ily módon épül fel, hogy kapcsolat jön létre a hét milliárd rész között “mint egy ember egy szívvel”, de “mint” egy ember, “mint”, olyan, mint, mintha, majdnem… de csak “mint” mivel pont ezen a sokaságon, sok félüségen keresztül, mely megmarad kapjuk meg a spirituális érzékelés teljes spektrumát (úgymond hét milliárd szempontból megvizsgálva), mivel a teljes spirituális elérés pontosan a rengeteg egyéni, különálló megfigyelésen keresztül áll össze, azt okozva hogy az “végtelen széles” és különleges legyen.

(példa Báál HaSzulámtól: bár mindannyian látjuk az Eiffel tornyot azt mindannyian egyénileg látjuk, vagy számtalan színész játszhatja el Hamlet szerepét de mindegyik saját módján játssza el azt, vagy ahogy Rav mondta a lecke során mindannyian elérjük Ábrahám tulajdonságát, abba beleöltözve, de mindenki saját egyéni tulajdonságai alapján…)

 

Első rész 35. perc