Felkészülés a reggeli leckére 2015-04-02

Elalvás előtti felkészülés

Zohar, “BeShalach” (Amikor a Fáraó Elküldött)

25) Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a lélek törve volt bennük, és hallották az angyalok dicséretét, de nem tudtak örülni. Amikor az angyalok összes tábora és a Merkavot [stuktúrák / szekerek] kimentek az Istenséggel, mindannyian felemelték a hangjukat dicséretekkel és dalokkal a Teremtő előtt, és a Teremtő felébresztette Izrael lelkét és hallották az angyalok dicséretét, és bennük állt a lélek, mert nem hagyta el őket.

26) Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, megízlelték a halát ízét, és a Teremtő meggyógyította őket, ahogy meg van írva: “És az Úr jár előttük nappal.” Az összes út illatozott a gyógyulástól, és jöttek az ő testeikhez és meggyógyultak. És a dicsőítések hangjából, amit hallottak, örültek, és lelküket megelégedettség szállta meg.

27) A Fáraó és az összes embere követte Izraelt, kísérték őket, amíg el nem hagyták Egyiptom földjét. Hasonlóképpen, mind a felső miniszterek, akik föléjük voltak kinevezve, és a nép többi része, kísérték az Istenséget és Izraelt.