Felkészülés a 2015-09-15-i reggeli leckére

Elalvás előtti felkészülés


Zohár Könyve, VaYechi (Jákob Élt)

105) “A Te néped mind igaz; ők öröklik a földet mindörökre.” Boldog Izrael, jobban mint az összes bálványimádó nép, mert a Teremtő “igaznak” nevezte őket, hogy örökségül hagyja hagyja nekik az örökkévaló örökséget a következő világban, és, hogy gyönyörködjön abban a világban. Írva van erről: “Akkor gyönyörködjél az Úrban”, mivel Izrael a Király testéhez tapad, a középső vonalhoz, ahogy meg van írva: “Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig. “

106) “A Te néped mind igaz; ők öröklik a földet mindörökre.” Ez a vers fenséges jelentéssel bír a mezőn aratók között, azoknál, akik munkájukért, jutalmul gyümölcsöt kaptak a felső mezőkön, a Nukva. Nincs senki, hogy örökölje a föld sok felső örökségét, a Nukva, kivéve azokat, aki az úgynevezett “igazak”, mivel a Nukva hozzátapad, hogy enyhítsen a keserű Dinimekből benne. Ez az, amiért az igazak örökli az Istenséget.

107) A Teremtő szeretete Izraelért, Ő ezt mondta: “És a néped mind igaz.” Ezért, “mert ők öröklik a földet örökké”, hiszen ők méltók az Istenség megörökölésére.