Felkészülés a 2016-12-10-i reggeli leckére

Ennélfogva a Teremtő nem talált olyan nemzetet vagy nyelvet, amely alkalmas lett volna a Tóra megszerzésére, kivéve Ábrahám, Izsák és Jákob gyermekeit, akiknek őseik érdemei visszatükröződött rájuk, ahogy azt bölcseink mondták, „A patriarchák megtartották a teljes Tórát már azelőtt, hogy az át lett volna adva.” Ez azt jelenti, hogy az ő lelkük magasztossága által meg volt a képességük, hogy elérjék a Teremtő útjait a Tóra spiritualitására vonatkozólag, amely az ő Dvekutjukból, összeolvadásukból adódik, anélkül, hogy először is szükségük lett volna a Tóra gyakorlati részének létrájára, amelynek megtartására egyátalán nem volt lehetőségük, ahogy az a „Matan Tóra” cikk 16. pontjában le lett írva.

Kétségtelenül mind szent ősapáink fizikai tisztasága és értelmi magasztossága nagy mértékben befolyásolta fiaikat és fiaik fiait, és az ő igazságosságuk visszatükröződött arra a generációra, amelynek tagjai mind magukra vállalták ezt a magasztos munkát és mindegyikőjük kijelentette egy nyilvánvaló módon, „Mi megcselekedjük és mi meghalljuk.” És emiatt mi lettünk kiválasztva, szükségszerűen, hogy egy kiválasztott nemzetté váljunk az összes nemzetek között
(Baal HaSulam – Az Arvut (Kölcsönös garancia) #19,20)