MT bejegyzései

Tíz Szfira

A 10 szfira az a felső rendszer, amin keresztül a felső fény, a Teremtő működik, cselekszik a lelkeken, és így táplálja a lelkeket, így kapnak útmutatást. Ez a 10 szfirán keresztül működik.

A 10 Szfira az egy külső rendszer, amin keresztül képesek vagyunk kapcsolódni a teremtőhöz. A Teremtő a 10 Szfián keresztül érkezik el a Teremtményekhez, egészen a  a Malchutig, és nekünk ezen keresztül kell visszatérni a Teremtőhöz.

Reggeli lecke 207.08.16.

Mozdulatlan, növényi, állati szintek.

Mit jelent az, hogy mozdulatlan, növényi, és állati szintek? (spirituális szintek  /a szerk./ )

A megszerzési vágy, ami eljut az adakozás pontjához, fejleszti magát egy bizonyos szintig. Azaz korrigálja magát, azaz hasonlóvá válik a felső erőhöz, egy olyan szinten, amit úgy hívunk, hogy Mozdulatlan. Mi ez a mozdulatlan szint? Ez olyan, mint egy embrió az anyaméhben. Mit tesz ő? Minden az anya irányítása alatt van, és az embrió – – mondjuk úgy – hogy végre hajtja az anyának a parancsait. Ez neki természetszerűleg jön. De a spiritualitásban ez a saját szabad választásunk alapján van.

A vegetatív (növényi) szint, az olyan, mint amikor a kisgyerek szopik. Neki már van egy kis választása, hogy igen vagy nem, megpróbálja már megkülönböztetni a dolgokat. Mint a napot, levegőt. Tehát különböző állapotok vannak a Teremtő azonosításában.

Az állati szint az már olyan, mint egy felnőtt. Egy olyan ember, akinek már megvan a képessége, hogy döntsön és különböző cselekedeteket hajtson végre a saját részéről. Habár ő hajtja végre ezeket a cselekedeteket, de ezt szükségszerűen teszi.

A beszélő szint az, aki a teremtő helyett cselekszik.

Reggeli lecke 207.08.16.

Felkészülés a 2017-08-18-i reggeli leckére

Rabash40. levél

Látjuk, hogy a természetben ott a szeretet, míg a sóvárgás elviselhetetlenné válik. És ha szeretnéd megkérdezni, “Hogy lehet, hogy a szereteten keresztül, az ember egy olyan vágyat fejleszt, hogy visszavonja a saját létezését?” Csak egy válasz van erre: “A szeretet eltér a helyes útról.” Más szavakkal, ez irracionális és nem tekinthető helyesnek. Csak akkor, ha van olyan szeretet, amikor minden és mindenki úgy sétál a világban, hogy minden jó, és úgy érzik, hogy a Teremtő megáldotta a részeit. Ezután a “áldott hozzátapad az áldotthoz”, és az ő meg van jutalmazva az örökkévaló Dvekuttal a Teremtővel.

Felkészülés 2017-08-15-i reggeli leckére

Érzem és tudom, hogy elfoglalok a világban egy adott helyet, hogy szilárd és melegvérű vagyok, és hogy gondolkozom, és a többi. Azonban ha azt kérdeznéd, vajon mi ez a valódi mibenlétem, amelyből mindezek a megnyilatkozások elszármaznak, nos, nem tudom, hogy mit feleljek neked.

(Baal HaSulam, Bevezetés a Zohár Könyvéhet #12 pont)

Felkészülés a reggeli leckére 2017-08-13

Shamati 4. Mi az oka annak a nehézségnek, melyet az ember akkor érez, amikor lenullázza magát a Teremtő előtt a munkában? 

…az ember munkájának az a lényege, hogy elérje a Teremtő létezésének az érzetét, azaz hogy érezze a Teremtő létezését, hogy “az egész föld tele van az Ő dicsőségével”. Ez lesz az ember teljes munkája, azaz az összes erőfeszítés melyet a munkába fektet, csak ennek elérésére szolgál és semmi másra.

Az ember nem szabad hogy félre legyen vezetve, hogy bármit is meg kell szereznie. Ehelyett az embernek csak egy dologra van szüksége, azaz a Teremtőbe vetett hitre. Nem szabad semmi másra gondolnia, azaz az egyetlen jutalom melyet munkájáért akar az, hogy meg legyen jutalmazva a Teremtőbe vetett hittel.

Felkészülés a 2017-08-11-i reggeli leckére

Írva van a Szent Zohárban, “nincs hely, ami hiányában lenne Neki (a Teremtőnek).” És az oka, hogy nem  vagyunk képesek ezt érezni, az az, hogy hiányzik az érzés edénye.
Amint látjuk, hogy a rádió képes felfogni az összes hangot a világon, és nem a vevő hozza létre a hangokat, mert a hangok már léteznek a világban. És mielőtt rendelkeznénk egy vevőkészülékkel, előtte nem tudjuk meghallani ezeket a hangokat, bár már léteznek a valóságban.
Hasonlóképpen ismerhetjük és megértjük, hogy “nincs olyan hely, amely hiányában lenne Neki”, és mindannyiunkból hiányzik az edény. És a vevőt úgy hívjuk, hogy D’vekut (hozzátapadás) és formaegyezés, ami az Adakozási Vágy. Amint megszerezzük ezt a vevőt, akkor azonnal képesek leszünk érezni (ismerni), hogy “nincs olyan hely, ami hiányában lenne a Teremtőnek”, hanem “az egész föld tele van az Ő dicsőségével”.
Rabash, 3. kötet, A Cselekedeteidből Ismerünk Meg Téged

Felkészülés a 2017-08-08-i reggeli leckére

RamchalMessilat Yesharim (Az Igazak útja)

Ha az ember azt mondaná, “Ki vagyok én, és mit érek én, hogy Jeruzsálemért kell imádkozzak stb … Össze lesznek gyűjtve a száműzöttek ebben, és Üdvösség sarjad az imám miatt?” a válasz vár rá. Mint megtudtuk, “Minden ember egyénileg lett teremtve, úgyhogy az embernek azt kell mondani,` A világ az én érdekemben lett teremtve. ” ” Ez az Áldott Egy öröme, hogy a fiai vágynak erre, és imádkoznak ezért. És bár a vágyukat nem teljesíthetik be, mert a megfelelő idő még nem érkezett el, vagy valamilyen más okból, ők akkor már megteszik a maguk részét, és a Szent áldott legyen örömét leli benne.

Felkészülés a 2017-08-07-i reggeli leckére

VaYechi, Négy Faj

210) Gyere és lásd, mennyire fontosak a Szent Király munkái. A cselekedetekben, amit lent hajtottak végre, ők összekötötték magukat a fenti dolgokkal, a gyökerükben, mivel mindennek itt lent a világban megvan a gyökere a felső világokban. És amikor lejegyzik és együtt dolgoznak, a cselekedet fent felébreszti a nekik megfelelőt, a felső világ gyökereiben, mint az izsóp, a Cédrus, amelyet a Tóra utasít a tisztítóhoz.
212) Írva van erről: “Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem…, hogy Én tiszteletben tartsam. “Akit teremtettem”, hogy egyesítsen Engem. “Formáltam őt”, hogy jó cselekedeteket tegyen Nekem, és “teremtettem őt”, hogy felidézze a felső erőt rajta keresztül.

Felkészülés a 2017-08-02-i reggeli leckére

Rabash, 40. levél
 
A szívek koptatásán keresztül, még a legerősebbekén is, mindegyik melegséget fog árasztani a szívének falaiból, és a melegség meggyújtja a szeretet szikráját, amíg a szeretet ruházata meg nem formálódik. Ezután mindkettő egy takaróval lesz burkolva, ami azt jelenti, hogy egyetlen szeretet veszi körül és burkolja be a kettőt, mivel ismeretes, hogy a Dvekut [összetapadás] a kettőt egyesíti.