MT bejegyzései

Napi cikk 2014-12-15

56. zsoltár

A karmesternek. Távoli néma galamb szerint. Dávidtól dal. Midőn elfogták őt a filiszteusok Gátban.
Kegyelmezz nekem, Isten, mert lihegett rám ember, egész nap szorít engem harcoló.
Lihegtek meglesőim egész nap, mert sokan küzdenek ellenem nagyfennen.
A mely napon félnem kell, én te benned bízom.
Isten által dicsérhetem igéjét, Istenben bízom, nem félek: mit tehet halandó nekem?
Egész nap bántják dolgaimat, ellenem vannak mind az ő gondolataik, rosszra.
Összesereglenek, kémlelnek, sarkaimat lesik ők, a midőn lelkemre törtek.
Jogtalanságért szabadulásuk legyen? Haragban döntsd le a népeket, Isten!
Bujdosásomat te megszámláltad, tedd könnyemet tömlődbe! Nemde könyvedben vannak!
Akkor hátra fordulnak ellenségeim. a mely napon felkiáltok; ezt tudom: hogy Isten mellettem van.
Isten által dicsérhetem az igét, az Örökkévaló által dicsérhetem az igét! ‘-
Istenben bízom, nem félek mit tehet ember nekem?
Rajtam, oh Isten, fogadalmaid, hálaáldozatokat fizetek neked;
mert megmentetted lelkemet a haláltól, nemde lábaimat is a taszítástól, hogy járhassak Isten előtt az élet világosságában.

Napi szándék 2014-12-15

Hogy valaki integrálódjon másokkal, minden egyes embernek le kell nulláznia magát a többiek előtt. Ezt úgy történik, hogy mindenki csak a barátai érdemeit látja és nem az ő hibáikat. Azonban ha a valaki azt gondolja, hogy ő csak egy kicsit is nagyobb a barátainál, többé már nem képes egységre lépni velük.
Rav Baruch Ashlag (Rabash)
Napi szándékot küldte: Bertók Tímea

Napi cikk 2014-12-14

175. Mivelhogy távol esik tőled [az a hely]

Shamati 175
Svát {hó egyik} lakomáján, a Bá’hár-Bé’Hukkotáj hetiszakasz 
{hetén}, Ijjár {hó} 22-én, 1949. május 21-én hallottam

Ha pedig hosszabb neked az út, mert nem tudod elvinni azt {5}”.

És magyarázatot adott rá, hogy miért is van annyira távolra az út: mert „nem tudod elvinni azt”. Mert nem képes elviselni a Tóra és a Parancsolatok jármát. Ezért aztán az út távolinak tűnik a számára. S az erre adott tanács, {ahogy} azt írásvers mondja, „és kösd a kezedbe a pénzt”. A pénz [vagyis a Keszef] a vágyakozást [a Kiszufin-t] jelöli, {magyarán} hogy vágyakozással legyen a szolgaság alatt. Azaz hogy az Örökkévaló utáni vágy és vágyakozás révén, képes legyen elviselni a Tóra és a Parancsolatok jármát. A pénz [Keszef] mindemellett a szégyenre is utal. Mert az ember azzal a céllal {lett teremtve}, hogy megnövelje az Ég tekintélyét, ahogy az írva van: „Áldott … aki az Ő dicsőségére teremtett bennünket”.

Mert a Tóra és a Parancsolatok általánosságban olyan dolgok, amelyeket azért hajt végre az ember, hogy {általuk} kegyet találjon az Ő szemében. Mert a szolga természete olyan, hogy kegyet akar találni Ura szemében, mert akkor őérette van Urának a szíve. S ugyanígy itt, mindazon tettek és pedánsságok amelyekben az ember jártassá válik, csak eszköz arra, hogy általa nyerjen kegyet az Ő szemében. És akkor meglesz Tőle a vágyott célt.

Az ember pedig megy és azért hajtja végre a Tórát és a Parancsolatokat, hogy a teremtmények szemében találjon kegyet. És {így viszont} a mennyei szükségletekből eszközt csinál. Azaza hogy rajtuk keresztül akar kegyet találni a teremtmények szemében. S mindaddig míg nem nyerte el a Torá-t Lismá [az Ő nevéért], a teremtmények végett dolgozik. S még ha nincs is más lehetősége az embernek, mintsem hogy a teremtményekért dolgozzon, mindenesetre, bárhogyan is legyen, szégyenkeznie kell ezen szolgaság miatt. És akkor, ezen pénz [Keszef] által nyeri el a szentség pénzét, vagyis a szentség utáni vágyakozást [Kiszufin-t].

És kösd a kezedbe a pénzt”. Vagyis, mégha a vágyakozás nincs is az ember kezében, ha nem érez vágyat a dologhoz, nem tud tenni semmit. Ám mindenesetre, vágyat kell, hogy találjon a Kiszufin-ra, azaz, vágyat a vágyakozásra (s talán a „kösd [vé’cártá]” {szó} az „akartad [rácitá]” {szóból} lett véve). Mert igényt kell, hogy találjon erre. Vagyis fel kell hogy tárja az akaratot és a vágyat arra, hogy {igenis} vágyakozzék az Örökkévaló után, azaz hogy vágyakozzék megsokszorozni az Ég tekintélyét, örömmel elhalmozni a Teremtőjét, {és} kegyet találni az Ő szemében.

És van a Záháv-nak [az aranynak] és van a Keszef-nek [ezüstnek/pénznek] a szemszöge.

Keszef-ről beszélünk, mikor általánosságban vágyakozása van.

És Záháv-nak [„ze-háv” = „ezt add”] nevezik, mikor csakis egy dolgot akar. S {ilyenkor} mindazon sóvárgások és vágyakozások, amelyeket néhány dolog után érzett, eltűmmek ebben a vágyban. S erre mondja az ember: „Ze-hav” [ezt add]. Vagyis semmit mást nem akar, csak „felemelni a S’chiná-t [az istenséget] a porból”. És csakis ezt akarja.

Következésképp, annak ellenére, hogy az látja, hogy nincs kedve és vágya, már ahogy annak lennie kellene, mindenesetre, bárhogyan is legyen, ahhoz, hogy elérje a vágyat, át kell lássa és igyekeznie kell a tettek és a gondolatok terén. S erre mondják azt, hogy „és kösd a kezedbe a pénzt”. S ne gondolja azt az ember, hogy kis dolog az, ha ez az ember kezében van. Hanem [adjad a pénzt mindazért, amit kíván a lelked:] ökrökért, juhokért stb. Vagyis, ezáltal nyeri el a legmagasztosabb Fényeket.

Napi szándék 2014-12-13

Dolgozunk a zavarokkal

Posted on 2011.08.05. at 06:38

Kérdés

Hogyan dolgozzunk a zavarokkal?

Válasz

A zavarok valóban segítenek rávilágítani a helyzetünkre és, abban is segítsenek, hogy kialakuljon bennünk egy küzdeni vágyás, amiben mindenek felett ki akarjuk javítani a kapcsolatainkban lévő töréseket. A zavar ami a köztünk lévő kapcsolatokban jelenik meg megmutatja, hogy hol kell dolgoznunk magunkon. A zavarok segítenek! Zavarnak hívjuk bár ezeket a helyzeteket, de valójában a tökéletlenségünk feltárása, csak ezen a módon lehetséges, amit épp ezért tudunk bekapcsolni, beleszőni a munkánkba.

Minden fokozatosan tárul fel, lépésről lépésre. Egyre több akadály jelentkezik az út során. Ezek az akadályok a belső törések feltárására kényszerítenek bennünket.  De ezeket ne olyan zavarnak tekintsük, ami miatt el kell menekülni, hanem olyannak amit korrekt módon el kell fogadni, mert éppen most ez adatott a korrekciós úton, most éppen ez az amit fel kell tárni bennünk. Nem kell elmerülni a zavarokban, hanem felülemelkedve rajtuk tartani kell a célt. Mert ezek a zavarok nem azért jönnek, hogy feltartsanak, visszatartsanak az úton, hanem azért, hogy előre mozdítsanak.

De nem szabad figyelmen kívül hagyni a problémát s nem tehetünk úgy, mintha nem létezne. Nem keresünk elkerülő  trükköket, nem felejtjük el, egyszerűen elfogadjuk, és fölé emelkedve a társakkal való kapcsolat erősítését fokozom, vagyis a Teremtőt teremtem.

Mondjuk feltárul valami kínos tulajdonsága egy barátnak. Rögtön megszólal az egó:  “Mostanáig barátok voltunk, de valami miatt nem tudlak szeretni annyira mostantól”. De mind efölé  kell mégis emelkednünk és el kell fogadjuk, értelem feletti hittel hogy ez jó, s így megérteni, átélni hogy ami most megjelent az az én hibám, az én törésem amit érzékelek a másikban, mert amik zavarnak a másikban azok az én sérült lelkem kivetülései. Egy döntést kell hozni, és meg kell keresnünk magunkban azt a vágyat, hogy “mindennek ellenére társulni akarok veled”, mintha a feltárult nehézségek egy angyallá emelnék  a barátot, aki azért jött hogy segítsen a belső munkában. Hiszen a hibák, amiket másokban látok, azok engem mutatnak meg, egy tükörben

Mindez belső munka, semmi köze az elmélethez, vagy a  terjesztéshez.

http://laitman.hu/?p=8764

Napi szándékot küldte: Forgács Boglárka

Napi szándék 2014-12-12

84. Zsoltár

Mi kedvesek a te hajlékaid Örökkévaló, seregek ura!
Vágyódott és epedt is a lelkem az Örökkévaló udvarai után; szívem s húsom ujjonganak az élő Isten felé.
A madár is talált házat és a fecske fészket magának, a hová fiókáit tette, a te oltáraid mellett, oh Örökkévaló, seregek ura, én királyom és Istenem.
Boldogok, kik házadat lakják, egyre dicsérnek téged.
Boldog az ember, kinek benned van az ereje, kiknek útjaid vannak szívükben;
kik átvonulnak a sírás völgyén, forrássá teszik azt, áldásba is burkolja a tavaszi eső.
Haladnak erőről erőre, megjelennek Isten előtt Ziónban.
Örökkévaló, Isten, seregek Ura, halljad imádságomat, figyelj, Jákób Istene! 
Mi paizsunk, lásd, oh Isten és tekintsd fölkentednek arcát.
Mert jobb egy nap udvaraidban ezernél, inkább választom a küszöbön időzni Istenem házában semmint lakni gonoszságnak sátraiban.
Mert nap és pajzs az Örökkévaló, az Isten; kegyet és dicsőséget ad az Örökkévaló — nem vonja meg a jót a botlás nélkül járóknak.
Örökkévaló, seregek Ura, boldog az ember, ki benned bízik!

Napi szándékot küldte: Kaszás Nándor

RAV A NŐK SZEREPÉRŐL

A nő szerepe ebben a világban – nagyon komolyan mondom, amit mondok –, a nő szerepe ebben a világban sokkal fontosabb, mint az összes többi szerep, mert az edényt, amelyet fel kell tárnunk ahhoz, hogy az általános valóságot érzékelhessük, nőnek hívják. A neve  Shekina.

Miért? Mert ez az edény fogadja be a Fényt. A férfi vonzza a Fényt erre a világra, de aki befogadja és feltárja azt ebben a világban, aki feltárja azt, hogy hogyan érzékeljük azon erők teljes rendszerét, amelyek ebben a világban működnek, hogy ne térjünk le az útról, hogy a jót érzékeljük, az maga a női rendszer, a nő.

Ezért a nők, akik arra vágynak, hogy ez a Legfelső Erő az egész világ számára feltáruljon, ezzel a vágyukkal magasabb rendű munkát végeznek, mint a férfiak, mert a nők magát a hiányt idézik elő, a vágyat, hogy mindez megtörténjen. Ennélfogva a világ női része, bár le van gyengítve, úgymond – rejtettebb, nyugodtabb –, mégis sokkal fontosabb a következő nemzedék szempontjából, hogy életet adjon a fiúknak, hogy felépítse a családot, az életünk alapját, ahol a férfi megszülethet, fejlődhet, és élhet! Hol van mindez? A családban. A család maga a nő.  Ő szervez meg és csinál mindent.

A Spiritualitásban ugyanígy van.  Nem igazán látjuk és értjük ezt. A Spiritualitásban ez a két erő: a férfi és a nő együtt vannak, és ugyanúgy harmoikusan kell együttműködniük, mint ebben a világban. És igazából ezt a Spiritualitásban tanuljuk meg, hogyan kell működnünk ebben a világban is, hogyan kell együttesen fejlődnünk.

Nagyon boldoggá tesz, ha nők vannak a csoportjainkban. És ha több a nő, mint a férfi, akkor ez a tény a csoport stabilitásáról árul el valamit. Ha a csoportban több a nő, ők erőt, alapot, egyfajta platformot képeznek, azt a bázist, ahonnan a csoport fejlődése elindulhat.

A férfiak túlságosan el vannak foglalva a sokféle hullámzással, mindenéfle problémával és zavarral. A nő egy sokkal stabilabb rész, sokkal megbízhatóbb, sokkal erősebb, és ezért minél erősebb a női rész, bizonyos, hogy a csoport annál inkább elkezd fejlődni, és minden jól alakul majd. Ezért tesz boldoggá, hogy olyan sok nő van jelen itt.

(Argentin Kongresszus, Második Lecke, 2009. augusztus 9.)

Napi szándék 2014-12-12

Az örök Könyv Titka 

Első fejezet: “Kezdetben” (Teremtés, Beresheet)

“Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet. A föld formátlan volt és üres és sötétség uralkodott a mélység felszíne felett, és Isten Szelleme lebegett a vizek felszíne felett.”

Ezeknek a szavaknak az interpretációja szó szerint szikrát gyújt az elmében, arra vonatkozólag, hogy a Teremtő milyen lehet, hogy „mozog,””beszél,””lát”… Határtalan tere van itt a fantáziának, amikor vizekről, sötétségről, a mélység felszínéről beszélhetünk…

De kinek van szüksége ezekre a fantáziálásokra? Azoknak, akik a fizikai világunk csapdájába estek, akik tanulni akarnak, nem beteljesedni, akik szeretik az ellentmondásokat és a vitákat, különösen, ha van valaki körülöttük, aki figyel rájuk.

Ha valaki megelégszik ennek a világnak az örömeivel, akkor rajta, élvezze a zenét, a művészetet, és más élvezeteit világunknak. Azonban ha valaki a spirituális világot akarja elérni, akkor valami teljesen mással kell foglalkoznia – és a Teremtőre lesz szüksége.

Ha valaki válaszokat akar kapni azokra a kérdésekre, melyek nem hagyják nyugton egy percre sem, ha tudni szeretné, miért született meg, mi a célja ennek a hatalmas, üres világmindenségnek, amelyben élünk, ez mind egy dolgot jelent: hogy addig nem lesz nyugta az embernek, amíg le nem hatol a lelke mélyén rejtőző misztériumok legaljára.

Ha pedig ez a helyzet, akkor ez teljesen más történet. Ez azt jelenti ugyanis, hogy az ember máris elkezdett emelkedni a spirituális létrán….

Napi Szándékot küldte: Kaszás Nándor

Milyen a nő természete és miben különbözik a férfitól?

Milyen a nő természete és miben különbözik a férfitól?

„A női és férfi aspektus lényege teljesen különböző. Ahogy a kabbala tanítja, két különböző világot reprezentálnak. A férfi lényege az adás, míg a nőé a befogadás. Természetesen mindkettőben találunk vonásokat a másikból, ez az, ahogy működünk.”

„…A nő a természet. Egy nagyon erős energia, amit a férfiaknak érezniük kell. Különösen, mivel ez nem ugyanaz az erő, mint ami a férfiaknak van. A férfi sokkal inkább el van szakadva a természettől, inkább gondolkodó és racionális. A női erő sokkal valóságosabb.”

Beszélgetés a nők spirituális fejlettségéről, Rav Michael Laitman Phd, 2007.január 16. Tel Aviv, Israel