csoport munka kategória bejegyzései

Emelkedj felül az ellentéteken

Az összes konfrontáció és konfliktus, háború a világban, mind fentről van számunkra adva, annak érdekében, hogy a Teremtő Fényét követeljük, és megértsük, hogy mi magunktól semmire sem vagyunk képesek.
Egyszerűen fel kell emelnünk a kezeinket és kiáltanunk kell, mert hihetetlen az, ami a világban törétnik, hihetetlen, hogy milyen intenzív gyűlölet lobbant lángra számos okból fakadóan.
A konfrontációnak, a konfliktusok ezen fajtáját korábban képtelen voltunk elképzelni, és még mindig nem hisszük el, hogy ez lehetséges. Borzalmas látni, ahogy erősnek hitt országok szakadnak ketté, lásd korábban Ukrajna esetét.
Nekünk azonban nem Amerikát vagy az Európai Uniót kell vádolnunk mindezért. A Teremtő rendezi el számunkra mindezt, melynek oka, hogy felülemelkedjünk az ellentéteinken. Felül kell emelkednünk rajtuk, hogy abbamaradjanak. Ez egy nagyon komoly munka.
A Teremtő játszik velünk és nekünk teljes egészében a korrekcióra és az egységre kell irányítanunk a figyelmünket. Az evilági próbálkozásainknak semmi eredménye sincsen.
Via – Laitman blog

A csoport magasabb intelligenciája

Kérdés: Mi a csoport-intelligencia?

Válasz: Egy szervezett közösségben, ahol elsötétül az értelem, abbahagyják a gondolkodást és a kritikát, a mámor a kollektív beállítottság által jelenik meg, az öröm az érzékek elzsibbasztásából, és a tömegek csordaösztönéből származik. Elveszítjük független ítéletünket és ostobává válunk.
Annak érdekében, hogy ne rángasson bennünket a tömegek akarata, a társadalom akarata, egy kis csoportnak egy közös célt kell maga elé kitűznie, és egységes, őszinte vággyal kell rendelkezniük, hogy elérjék azt.
A mi csoportunkban, ahol a Kabbala bölcsességét tanuljuk, az egyes ember energiája arra irányul, hogy kiegészítsék a többieket az Arvutban (kölcsönös garancia). Amikor megvalósítjuk törekvéseinket a csoport keretmunkájában, a tízes csoportban, senki hangja nem vész el. Ehelyett hozzáadódik a csoporthoz. Ezután, ami megjelenik, az nem csak egy kollektív állati intelligencia, hanem a csoport magasabb intelligenciája.
Via – Laitman Blog

Ne bántsd a csoportot

Kérdés: Hogyan lehetséges elérni a csoport fontosságának olyan hatalmas érzetét, hogy egy igazi félelem ébredjen azzal szemben, hogy nehogy bántsuk azt? Hogyan tudom fejleszteni ezt az érzést, hogy ne hagyjon el? Vagy ez is az „értelem feletti hit”?
Válasz: Az aggodalom, hogy ne ártsunk a csoportnak fokozatosan jön el, a Körülölelő Fény (Ohr Makif) hatására, és nem valami más formában.
A csoport félelme, hogy nem lesz képes megtartani magát, a Teremtőért dolgozni, és a Teremtő felé haladni, a felelősség érzése, hogy ez rajtam múlik – mindez a Felső Fény hatása alatt ébred fel.
Nem tudom ezt megépíteni magamban egy mesterséges módon. Megpróbálom, hogy bizonyos cselekedeteket tegyek ennek irányába, de nem több.
Erőfeszítéseink fognak minket fokozatosan elhozni ehhez, de az embernek szüksége van, hogy állandóan keressen magán belül, ha ez az állapot már felébredt benne.
Via – Laitman blog

A barát vektora

Úgy kell a barátaidra tekintened, hogy a vágyaikat lásd, nem az arcukat, és nem a cselekedeteiket, tehát még azt sem kell figyelembe venned, hogy mit tesznek, kizárólag a vágyaikat kell látnod, a tendenciát, hogy mit ábrázolnak nekem. Így kell mindenkire tekintenem. Ez az erő, ez a vektor, a barátom vektora, hogy milyen mértékben ábrázolják ezt nekem, és így tudom megkülönböztetni mindegyiküket, hogy hogyan illeszkednek egymáshoz, és ezután ezen vektorok között elkezdem azonosítani a jó és gonosz erőket.

Elkezdem kezelni a kapcsolatoknak ezt a mezejét, az erők mezejét, de nem egy pszichológiai formában. Elkezdek törődni velük, azzal, hogy mit szeretnek, mit nem az emberek közötti korporális kommunikáció formáiban. Én ezt mind a kapcsolat irányában kezdem el érezni.

Ez az, amit mindegyiküknél azonosítani akarok, olyan tisztán, amennyire csak lehetséges, az arcoktól, a személyiségüktől függetlenül, függetlenül attól, hogy én hogy látom őket, vagy a tulajdonságaikat. A legfontosabb a belső hajlam, a belső tendencia. Így kezdem el látni őket egyre tisztább és jobb formában, és ezután, ami feltárul köztünk, az lesz a gonosz hajlam, minden méltósággal és dicsőséggel együtt, amit felfedezek. Ezt egyfajta fekete felhőként fedezem fel. Próbáljátok meg, ez az, amit el kell kezdenünk, és amivel dolgoznunk kell.


Részlet a 2015-12-08-i reggeli leckéből (Kabbala és filozófia)

A kollektív elme titka

Kérdés: Hogyan rendezi el a Teremtő az állapotokat a hét milliárd ember számára a világban, minden pillanatban…
Michael Laitman válasza: Valószínű, hogy láttátok a halakat a tengerben, vagy a madarakat az égen, hogyan mozognak. Millió hal van a tengerben, és mind szinkronizált és koordinált mozgást végeznek. Úgy néz ki, mintha egy közös elmében lennének, amelyben kapcsolódnak egyik a másikhoz. Még a madarak sem úgy repülnek, hogy az első madarat követik, hanem együtt, egyszerre. Amikor a tigrisek vadászni mennek, állandó kapcsolatot tartanak fenn egymás között, és érzik az együttes mozgást. Ugyanúgy a fák az erdőben, érzik az összes többi fát is. Itt nem beszélünk a gyökérzet kapcsolódásáról, vagy a fizikai kapcsolatról.
Igen, a természettel közösen van egy különleges elme, különleges érzés a közös kapcsolat érdekében. Ez a mechanizmus mindent egyformán működtet, és nincs korlátozva, sem a távolság, sem idő, és semmi más által.
Több milliárd ember a világban egy elme befolyása alatt áll, amely vezeti őket, mint saját részeit. Ők nem léteznek önmagukban. Mindenki a vágya által működik, ami azonban a Felső Erő kezében van. Elég egy parancs fentről – és mindannyian elkezdenek mozogni. Tehát a Teremtő a ( természet ) a teremtés gondolata. Amikor azt tervezem, hogy egy házat fogok építeni, először vázlatokat, rajzokat szerkesztek, és csak ezután kezdek neki az építésnek, a tervek szerint. A teremtés gondolata is egy ilyen program, amely működtet mindent. Mi teljesen alárendeltek vagyunk neki. A mozgások és változások a vágyainkban és az érzéseinkben, a testi mozdulataink, a gondolataink és az elképzeléseink – mindez nem a miénk. Az ember végül is egy érzés. Amit érzek a megszerzési vágyban – az vagyok „én”. Válasz le engem az érzéstől, és én elvesztek minden létezést, eltűnök. Mindegyik közülünk csupán egy kis megszerzési vágy, ahogy ő érzi a valóságot.
Nincsen anyag, az anyag maga a vágy.
Ezért nem probléma aktiválni milliárdnyi embert. Végtére is, ez egy rendszer, amely egy teljes egészet alkot. Egy kis változás megváltoztat mindenkit úgy, mint a halakat a halak csoportjában. A csoportos elme létezik, minden egyes csoportban, a kövületi, az élő, és a növényi szinten, és létezik az ember szintjén is, azzal a különbséggel, hogy itt nekünk kell akarni azt, hogy létre jöjjön a kapcsolat köztünk – a mi vágyunk fölött, az akaratunk által. Csak akkor kerül sor majd a kapcsolatra a kollektív elmével, azaz a Felsővel. Összességében, a pszichológusok és a szakértők ismerik a csoportos elmét. Kormányok használják ezt minden szinten, hogy formálják vele a közvéleményt. Ha ezt nem tennék, akkor nem lennének képesek irányítani az országot. Ez történik nem csak a tüntetések és más tömegrendezvények formájában, hanem napi szinten, a médián keresztül, és használják a szájról szájra terjedést is, úgy mintha minden véletlenül történne… Sok csatorna a tömeget befolyásolja és minden kormány jól ismeri ezeket a mechanizmusokat és használja is. 
Ezért meg kell értenünk, hogy a csoport egy teljes egész, egy vágy, egy gondolat, és senki sem tud elmenekülni előle. Látjuk, ahogy a hangyák átadják magukat a kollektív elmének, és még az emberek is ennek alapján működnek. Menj ki az utcára, nézz utána, hallgasd meg a híreket, szemlélődj kívülállóként, és meglátod egy napon belül meggyőződsz ennek az igazáról. Amikor az emberek az utcán vannak, részévé válnak az egésznek, elvesztik az önuralmukat. Az ilyen ember rohan a többiekkel együtt, kiabál és átadja magát a tömeg elméjének.

Via – Laitman Blog

Mi egy olyan állapotban vagyunk

Mi egy olyan állapotban vagyunk, amikor fizikai vágyakban létezünk, és nekünk azok fölé kell emelkednünk, a spirituális vágyakba. 
A spirituális vágy adakozást jelent, vágyat a kapcsolódásra, vágyat a szeretetre.

Ezek a vágyak, ha képesek leszünk azokat stabilizálni – mindez csak a csoporton belül lehetséges -, akkor képessé tesznek minket arra, hogy felemelkedjünk a Teremtőhöz, hogy Őt kérjük, hogy ezeket a vágyakat beteljesítse, és akkor megkapjuk azok erejét.


Reggeli lecke, 2015. február. 6,  Zohár rész

Az összes eszköz a kezünkben van

A mi módszerünk célja az, hogy változást okozzunk minden emberben, és nem a felső vezetőségben, nem az országok vezetőinek a felsőbb szintjén, vagy a világban. A változások felülről nem vezetnek semmihez, csak alulról.
Az egész fejlődésünk alulról felfelé történik, mert mi a fejlődés harmadik szakaszához tartozunk. A világok leereszkedése után fentről lefelé, és az emberség fejlődésének a történelme ebben a világban, elkezdi a felemelkedését lentről felfelé.
Bármilyen helyben, állapotban, és bármilyen szakaszban, a változások mindig alulról felfelé zajlanak. Ennélfogva, elérkezünk a hétköznapi emberhez, és változásokat okozunk benne, és ő a többiekkel való kapcsolata által változásokat okoz bennük. A Felső Fény megtalálja a helyet, amelyen keresztül adakozni tud. Tehát így folytatjuk tovább lentről felfelé.
Remélem, hogy magabiztosnak és boldognak találjátok magatokat, és tudjátok, hogyan kell megközelíteni boldogan a nagyközönséget, hiszen minden eszköz a kezetekben van, amellyel képesek lesztek elpusztítani az összes gonoszt a világban.

2014.06.08, Baal HaSulam írásaiból, Via – Laitman Blog

Az ego érzéstelenítése alatt

Az egész világ, az én edényem (Kli). A világon csak egy ember volt teremtve. Ez egy paradoxon, amely a kvantumfizika által is ismert. A mi világunk érzékelése egy pillanat alatt átfordulhat, és az állapot teljesen másnak néz ki, mint a kvantumfizikában.
Nincsen eltérés, hogy én egyedül vagyok ebben a világban, és úgy látom az egész világot, mint az én részeimet. Valamilyen pszichológiai cselekedeten keresztül, úgy tűnik számomra, hogy ezek a részek rajtam kívül lennének.
Olyan ez, mintha egy érzéstelenítő injekciót kaptam volna a lábamba, és nem érzem, hogy a lábam a testem része lenne. Most jöhet valaki egy fűrésszel, és levághatja a lábamat, és én nem reagálok, mert nem érzem a fájdalmat. Egy olyan kábult, és leválasztott érzésben vagyok, hogy nem látom, hogy az egyáltalán az enyém lenne.
Egy ilyen érzéstelenítés alatt vagyunk az egész világ irányában. Az egész természet ásványi, növényi, élő, és a beszélő szintjei, az én edényem részei, mindegyik az enyém, az én megszerzési vágyam. Én vagyok a “Malchut de Ein Sof (Végtelen), és az egész teremtés. Tehát, az egész világ számomra volt teremtve, hogy engem szolgáljon. Azonban az egóm leválasztja tőlem a világot, és rajtam kívül mutatja be, mintha nem tartozna hozzám.
Az egó úgy működik, mint egy érzéstelenítő, amely kikapcsolja tőlem az összes szerveket, és csak egy kis részét hagyja meg az egész valóságból. Szóval el kell kezdjem korrigálni az egót, és a Reformáló Fényen keresztül, visszahozzam a részeimet, amelyek úgy tűnnek, hogy le vannak vágva és távol vannak tőlem, hogy újra dolgozzak velük, mintha az enyémek lennének.
Pontosan ezt próbáljuk megtenni a csoportban, hogy közelebb kerüljünk, mint egy ember egy szívben, hogy az egész valóságot, úgy lássuk, mint egy. Mi magunk sok erőt fektetünk be, annak érdekében, hogy ezt elérjük, és ne a válság vezessen vissza ide, mint a többi országot, hogy aztán kénytelenek legyenek elfogadni a valóságot, mint egy rendszert.
Megvan a lehetőség, hogy ne várjam meg, amíg a válság elkezdi visszavezetni az egész valóságot, azzal érvelve, hogy ő mind az enyém, és arra kényszerítsen, hogy ezt a szenvedés útján ismerjem meg.
Ha a kabbalisták tanácsa által, elkezdem közelebb hozni magamhoz a valóságot: az ásványi, a vegetatív, az élő, és a beszélő szinteket, mint saját részeimként fogom fel, akkor nagyobb hozzáadott hiányosságokat szerzek meg. Ez lehetővé teszi számomra, hogy a valóságot, nem az én kis egyéni részem által fogjam fel, hanem az ásványi, növényi, élő, és a beszélő szinteken keresztül, amelyek közelebb hoznak és hozzám ragadnak, ezáltal átugorva az egómat. Ily módon, hidat építek az egész gyűlöletem felett, mint ahogy mondva van: “A szeretet lefed minden bűnt”(Példabeszédek 10:12) .

2014.05.28, Felkészülés a reggeli leckéhez, Via – Laitman Blog

Egy űrhajót akartok? Itt van.

A tanár nem segíthet, a könyvek nem segíthetnek, semmi sem segíthet. Egy új rendszerre van szükségetek, ahelyett a rendszer helyett, melyben most találjátok magatokat. 
Egy második rendszerre van szükségetek, valami másra, ami képes titeket rakéta szerűen felemelni. Szervezzétek meg ezt a rendszert, és majd meglátjátok, milyen hatalmas mozgás van abban, érzitek majd a felemelő erőt, majd meglátjátok. Ti ültök majd és a rendszerrel irányítjátok magatokat. 
Felemelkedhettek majd, mint Rabbi Yosszi ben Kiszma. De a tanítványok maradtak, ők még nem akarták ezt, ők még mindig nem rendelkeztek ezzel, és csak akkor emelkednek majd fel, amikor helyesen használják fel ezt a rendszert. Persze mindez az ő javukat is szolgálja. Ők ugyancsak megkapják a Makifim-et (Körbevevő Fény) mindezért, és ez az, ahogy mindez működik. Szóval akartok egy űrhajót, kérlek, itt van előttetek. 
Reggeli lecke, 2o14 szeptember 4..

Odaadás

Mit jelent az, hogy odaadóaknak lenni a felsővel szemben? Változtasd meg a tudatodat, a valóság érzékelésed, a tudatossághoz való hozzáállásod, ahogy a csoporthoz közelítesz. Amennyiben most meg akarsz születni a felső szinten, hogyan készíted fel magadat, hogy megváltoztassad teljes megközelítésedet, teljes világnézetedet, hogy készen álljál valóság érzékelésed megváltoztatására? Hogy milyenre változik? Az nem számít, olyanra, és arra változik, ami a felső szinthez tartozik. Ehhez elő kell készítsed az edényt. 
A csoport felé történő lenullázás az első lépés. Mindez lenullázásnak van nevezve, mivel ez nem a bölcsességem, tudásom, megértésem vagy sikerem, vagy bármi, mindezek nem segíthetnek ebben az első spirituális szint megszerzésében, ehelyett nekem oda meg kell születnem. A spirituális siker nem hasonlítható ehhez a világhoz, oda semmit nem vihettek magamnak az evilági képességeimből, sikereimből.

Reggeli lecke, 2014 augusztus 15.