kabbala bölcselete kategória bejegyzései

A Kabbala bölcselete és a filozófia: Kié az utolsó szó?

Először is tisztáznunk kell, hogy milyen kapcsolat is van a Kabbala bölcselete és a filozófia között.

Összességében, a filozófia olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy, mi az élet, mi az élet értelme, célja, és, hogy mi az ember hozzáállása az élethez és az a természethez.
Egy szóval, a filozófia, úgy tűnik, hogy magában foglal mindent. Ugyanakkor nem hívhatjuk tudománynak, mert az embert és a valóság emberi szintjét vizsgálja, más szóval egy olyan szférát, amit nem tudunk mérni. Nincsenek egyértelmű és pontos vélemények, amelyeket tényekként fogadhatnánk el.
A tudományos módszerekben a természet ásványi, növényi, és állati szintjeit tanulmányozzuk, amik alacsonyabb szintek, és, amire az ember letekint a következő evolúciós szintről. Mi képesek vagyunk leereszkedni hozzájuk, érzékeljük őket, vizsgáljuk, és megértjük őket. Ez vonatkozik a testünkre is, ami a természet állati szintjéhez tartozik.
Azonban nem tudjuk pontosan tanulmányozni a bennünk lévő “embert”. Igyekszünk tudományosan osztályozni különböző jelenségeket, válaszokat, észrevételeket, gondolatokat, és a belső vágyakat, de ez nem sikerül. Miért? Mivel ez a saját szintünk, ugyanaz a szint, és én csak azt tanulhatom, ami alattam helyezkedik el.

Ebből adódik a mi egész problémánk. Ez köztudott, és bár a tudomány ténylegesen megkezdte magának az embernek, és az életnek a megközelítését, nem véletlen, hogy a fokozatokat minden területen úgy nevezik, hogy a “Filozófia doktora” (PhD), annak ellenére, hogy semmi köze a filozófiához. Saját magad és a valóság általános megközelítését nevezzük „filozófiának”.
Ez a kifejezés valójában a Kabbalából származik. Johann Reuchlin a 16. századi humanista és nyelvész, az ókori nyelvek egyik legnagyobb szakértője, I. Miksa német-római császár személyes tanácsadója, és egy olyan ember, aki tartotta a kapcsolatot a platóni akadémiával, az alábbiakat mondta:
“A tanárom Pithagorasz, a filozófia apja, valószínűleg a zsidóktól kapta a bölcsességét, és nem a görögöktől, és ő volt az első, aki lefordította a” Kabbala” szót – ami nem volt ismert az emberek előtt -, a görög “filozófia” szóra. Pitagorasz filozófiája a Kabbala végtelen tengeréből ered… a Kabbala bölcsessége nem engedi, hogy életünket a porban tengessük, hanem felemeli a tudatunkat, a bölcsesség hegycsúcsára. “
A filozófusok szeretnék mutatni, hogy a maguk területe kiterjed az élet minden aspektusára. A közelmúltig, ha a diák az egyetemén kabbalát kívánt tanulni, filozófia karra kellett jelentkeznie. Az emberek még mindig azt feltételezik, hogy a Kabbala a filozófia része, bár az igazi filozófusok maguk is elismerik, hogy nem az.
Mindenesetre ez egy másik kérdés. A modern világ jogosan nem tiszteli a filozófiát, mivel számos tanulmányfilozófia ma már csak annak érdekében van, hogy egy bizonyos fokozatot szerezzen. Azonban amikor a filozófiáról beszélünk, akkor egy világnézetre, egy életfelfogásra, vagy valamilyen paradigmára utalunk. Belsőleg mindannyian filozófusok vagyunk. Ennek megfelelően, meg kell értenünk, mi fontos ezekben a megközelítésekben és mi nem az.
Egy ember szemszögéből, az ő hozzáállása az élethez és önmagához folyamatosan változik, és végül ezen felül emelkedik a Kabbala bölcseletéhez, a filozófia kezdetéhez, ahogy azt a többi vallásban is felfedezhetjük, az elrejtés éveit követően. Ez a bölcsesség várta az emberiséget, hogy segítse a növekedésében és a fejlődésben. A történelem kezdete a tudományokat és a filozófiát generálta, és ma, a globális válság idején, ismét feltárult, és a vallás és a filozófia után ez az egyetlen megközelítés, amivel egy embernek rendelkezni kell az élete felé. A Kabbala tartalmazza az összes felfogást, és így végül felváltja őket.
Napi Kabbala lecke 4. részéből, 12/4/12, “Kabbala és filozófia”

Hol van Jézus Krisztus a Kabbalában?

Kaptam egy kérdést nem sokkal ezelőtt az egyik tanulótól: “Az információk amiket te bemutatsz nekünk, a minket körülölelő világról elbűvölő. Mindenki a családomban ortodox keresztény vallású, olvastuk a Bibliát és az Új Testamentumot még gyermekkorunkban. A kérdésem azonban az lenne, hogy hol van Jézus Krisztus a bemutatott tudományodban? Ez aggaszt engem a legjobban, és ez az egyedüli dolog, ami zavar a te módszeredben.”

A következőket válaszoltam neki: Jézus nem található meg, mivel az én tanításom a három fő kabbalista tanítására épül. Rashbi (A Zohár könyve), Ari, és Baal HaSulam (nézz utána munkásságainak, már magyarul is elérhető). Csakúgy mint más tudományok, a Kabbala sem képvisel semmiféle vallási kötelmet. Ez a fizikai erőkkel foglalkozik, melyeket a hatodik érzékszervünkön által igyekszünk vizsgálni, annak érdekében, hogy vágyaink korrigálódhassanak.
Ezzel ellentétben a vallási irányzatok bizonyos tevékenységek, vallási rituálékról beszélnek, kevésbé vagy egyáltalán nem az egyén önző vágyainak Felső fény által való korrekciójáról. Habár végső soron, minden vallás ugyanerre vágyik, amit aztán saját maga cselekedeteinek szeretne tulajdonítani.
– Michael Laitman –

Oszlassuk el a Kabbalát övező mítoszokat – 2. rész

A “40 évesek” a Kabbalában
Úgy ismerjük, hogy Kabbalát csak 40 éves kor után kezdhet el tanulni az ember, ez igaz?
Az egy nagy félreértés, hogy nem javasolt 40 évnél fiatalabbaknak a kabbala tanulmányozása. A Kabbala bölcseletében a 40-es száma Bina szintjét jelenti.
Az az ember, aki eléri a Bina szintjét megszerzi az abszolút adakozás tulajdonságát, ahol feltárhatja a teljes Hochma hatalmas Fényét, amely az egész univerzumot irányítja. A Kabbala bölcseletét két részre kell osztanunk, az egyik ahol még a személy nem éri el a Bina szintjét, a másik ahol már felette van. Mindenki képes a Bina szintjéig tanulni a Kabbalát. Azonban fölötte csak azok, akik képesek tovább lépni, folytatni az emelkedést.
A Bina szintjét nevezik a “40 éves kornak”. Csak azok az emberek képesek “tanulni Kabbalát” – azaz megszerezni a Hochma Fényét – akik elérik a Bina szintjét, ami a 40-es számként lett meghatározva. Ennek azonban semmi köze egy ember biológiai korához.
Számos bizonyítékot találunk ennek alátámasztására, nézzük csak meg azokat a híres kabbalistákat, akik fiatal korukban hunytak el, és még nem érték el a 40 éves korukat, úgymint ARI, Rabbi Traszk Breslavból, és mások. Nyilvánvaló, hogy ők jóval 40 éves koruk előtt kezdett Kabbalát tanulni.
Hasonló tévhitként él az emberek fejében az, hogy nőtlen emberek számára tilos kabbalát tanulni. Az a vélekedés alakult ki korábban, hogy azok akik családban élnek sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottabb életet élnek, ennek eredményeképpen alkalmasabbak a tanulásra, vizsgálódásokra. Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy abban az időben az emberek már 16 – 17 évesen már házasságra léptek, családot alapítottak.
Via – Izraeli Rádió – 103FM – 2016-02-28 – laitman.com

Oszlassuk el a Kabbalát övező mítoszokat – 1. rész

Hallgassunk Sárára

Kérdés: Az emberek azt gondolják, hogy csak a zsidók tanulhatják a Kabbalát. Ez igaz?

Válasz: Engedd meg, hogy kérdéssel válaszoljak most neked. Kik is vannak “zsidóknak” nevezve?
Elmondom most neked, hogy eredetileg, azokat hívták zsidónak, akik a Kabbalát tanulmányozták. Azokat az embereket, akik Ábrahám pátriárka köré gyűltek, őket nevezték zsidóknak. Azokat, akik az ősi Babilonból a Kánaán földjére vándoroltak, és akikből Izrael nemzete származik. 
Tudnod kell, hogy a „zsidó” (Yehudim) szó az „egység” (Yehud) szóból fejlődött ki. Vagyis az eredeti zsidó koncepció szerint az van zsidónak nevezve, aki a Kabbalát tanulmányozza és nem az, akit a mai hétköznapi értelemben annak neveznek.
Kérdés: Mi történik, ha egy török-muszlim tanul Kabbalát?
Válasz: Nem számít, hogy ki ő. Sok törzs és különböző közösségek voltak az ősi Babilonban. Azok, akik csatlakoztak Ábrahámhoz, azok lettek a „zsidók”.
A zsidó nem egy nemzetiség, mint a többi nemzet. Lehet valaki francia, vagy bármilyen más nemzetű, attól még válhat zsidóvá. Zsidóságát valaki nem az apájától és anyjától kapja születésekor. Ez sokkal inkább egy gondolathoz, egy törekvéshez kötődik. Egy olyan gondolathoz, ami az élet értelmének és fejlődésének célját kutatja.
A zsidóság egy spirituális fogalom. Ezért minden ember zsidóvá válhat. Egy franciam vagy német, aki annak a megközelítésnek szenteli magát, hogy van egy felső erő (egy jó, ami jót tesz), ahol nincs semmi más ezen az erőn kívül, a szeresd felebarátod, mint saját magad törvényén kívül, az zsidóvá válik. Ez az, ami meghatározza a “zsidóságát” (Yehudiut).
Kérdés: A nők tanulhatnak Kabbalát? A múltban voltak női kabbalisták?
Válasz: Természetesen! Minden zsidó ősanya és prófétanő Kabbalista volt. Egészen a templom lerombolásáig, mind a férfiak és a nők a rendelkeztek spirituális eléréssel Izrael nemzetében. Egyszerre éltek a két világban, az egész érzésében.
Kérdés: Ebből az derül ki számomra, hogy nincs különbség férfi és nő között kabbalában?
Válasz: Dehogy, van különbség. Csakúgy, mint a mi világunkban a nő eltér a férfitól, a valóságról való felfogásában és a viselkedésében. Ugyanakkor, tekintettel a felső erőre, és a teremrés céljára, mindkettőjük ugyanabba az irányba halad. Ezért minden ember tanulhat Kabbalát, nemzetiségre és nemre való tekintet nélkül.
A korábbi századokban olyan prófétanők éltek, mint Hulda, Deborah, Miriam, és a zsidó nemzet ősanyjai. A spirituális szintjük nem, hogy nem kevesebb, de még nagyobb volt, mint a férfiaké. Nem ok nélkül mondja a Teremtő Ábrahámnak, hogy “Figyelj arra, amit Sára mond.”

Forrás: Az izraeli rádió programjából 103 FM, 2/28/16 – laitman.com

A Kabbalista Sir Isaac Newton

Kérdés: Isaac Newton kéziratainak a nemzeti könyvtárban, Jeruzsálemben található gyűjteménye nemrégiben szerepelt az UNESCO „A világ emlékei” nevű nyilvántartásában, abban a listában, amely megőrzi és hozzáférést biztosít a spirituális értékek kincsestárához, amely hozzájárult az emberiséghez a történelem során.
300 év előzte ezt meg. Newton 1727-ben halt meg, nem volt felesége és gyermeke, és kéziratai az unokaöccséhez kerültek, aki otthonában tartotta őket. Newton rokonai át akarták adni írásait tudományos kutatás céljára, de az egyetem képviselői nem voltak hajlandók elfogadni őket.
Michael Laitman válasza: Newton egy nagyon különleges ember volt. Olyan volt, mint Einstein napjainkban, és emellett a természet mély kutatója is volt. Newton valójában komoly kabbalista volt, megtanult héberül is, kifejezetten ebből a célból.
Kérdés: 1936-ban John Maynard Keynes megvásárolta Newton kéziratait. Olvasta őket egy kicsit, és úgy döntött, hogy távol tartja magát tőlük.
Michael Laitman válasza: Ő egyszerűen félt, hogy megérintse őket, és tönkretegye a Newtonról, mint materialista tudósról kialakult képet.

Kérdés: Később a Tanakh tudós Ábrahám Shalom Yehuda megvette a kéziratot. Megmutatta azokat Einsteinnek, az utóbbi azt mondta, hogy ez egy kincs, amit nem otthon kell tartani. Kiderült, hogy Newton sok idejét fordította a Kabbala héberül való tanulmányozására. Kéziratai kódolva vannak. Úgy vélte, hogy a Templom az univerzum szerkezetének modellje, és arra a következtetésre jutott, hogy az összes korporális törvény eltörpül a felső világ hatalmasságával összehasonlítva, amely előtt állunk, és még csak észre sem vesszük.
Michael Laitman válasza: Newton egyike a különleges lelkeknek, akik elérik és látják a felső világot, és természetesen a spirituális gyökerek kimenetelét ebben a világban. Mindegyikőnket a felső erők irányítanak, és mindegyik befolyásolja a világunkat és megnyilvánul benne. Ezért a felső világ elérésével Newton leírta az összes korporális törvényt az ő fejlettségi szintjének megfelelően.
Kérdés: Miért nem írta le a felső szintet?
Michael Laitman válasza: Ő nem ismerte a rendszert; senki nem tanította neki. Minden elérése az ő saját felfedezéseiből származott. Azonban írt a mi időnkről, a zsidók visszatéréséről Izraelbe, és a Templom újjáépítéséről.
Kérdés: Ő azt írta, hogy 1880-ban a zsidók elkezdenek visszatérni az apáik földjére, és hogy a 1940-es években egy szörnyű holokauszt következik be, amely során milliók fognak meghalni, és hogy ez vezet el a zsidó állam alapjaihoz.
Michael Laitman válasza: Ez valóban így is történt, a zsidók visszatérése a 19. század végén, a holokauszt, majd Izrael állam megalapítása.
Kérdés: Mennyire veszi komolyan Newtont?

Michael Laitman válasza: Newton kabbalista volt. Egyike azoknak a különleges embereknek, akik igazán kapcsolatban voltak a felső világgal, és az eléréseiken keresztül nagy korrekciókat közvetítettek a felső világból a mi világunkba. Meg kell értenünk, hogy nagyon keveset tudunk az ilyen emberekről, és amit tudunk, az nem igazán valós és pontos. Úgy vélem azonban, hogy közeledik az idő, amikor az emberiség gyorsan megérik rá, és felfedez mindent a nagy kabbalistáról, Isaac Newtonról a felső gyökerekből.

Miről szólnak a Kabbala könyvek?

Kérdés: A Kabbala könyvek a zsidó hagyományok szerint íródtak?
Michael Laitman válasza: A Kabbala könyveknek semmi köze a hagyományokhoz.
Ezek a könyvek elmondják, hogy hogyan bánjunk más emberekkel, és hogyan építsünk kapcsolatot a világunk és a legfelsőbb világ között, hogy felfedezzük az univerzum titkos részeit – az összes többi világot körülöttünk, amelyek irányítanak minket.
Akkor képesek leszünk a fordított sorrendben irányítani az életünket. Egyúttal meghaladjuk rövid életünk fizikai korlátait, és képesek leszünk keresztüllátni az időn.
Nincs szükség arra, hogy a Kabbala bölcsességét bármilyen tradícióhoz kössük. Egy kabbalista lehet indiai, arab, norvég, vagy dél-amerikai, – nem számít, hogy kicsoda. 
Ezek nem mondanak semmit a földi szabályokról, kivéve egyet: hogy összehozzák az embereket, és egybe integrálják egyetlen egésszé, olyanná, mint a természet egésze.

Fordította: Gável Tamás

Via – Laitman Blog

Leleplezni a titkot

Kérdés: Tudna legalább egy példát adni, hogyan tapadhatunk hozzá a Teremtőhöz a világunkban?
Michael Laitman válasza: Az embernek ezt egyedül saját magán kell érezni. Ez az oka, hogy a Kabbalát a titkos bölcsességnek nevezik; mivel lehetetlen közvetíteni azt egy elvont, elméleti, verbális módon. Csak az tudod megtanítani egy embernek, hogy felfedje azt magában, és akkor képes lesz megérteni, hogy mi is ez a bölcsesség.
Nincsenek titkok a Kabbala bölcseletében. A titok csak az a tény, hogy mindez el van rejtve a jelenlegi érzékink elől, és mindenki a saját korrekciójának szintje szerint tárja fel. Ez nagyon egyszerű! A mi világunkban például nem adunk egy kisgyerek kezébe éles szerszámokat, tehát olyan dolgokat, amelyek veszélyesek lehetnek a számára, mielőtt meggyőződnénk arról, hogy nem sérti meg magát, vagy nem ejt semmit magára.
A Kabbala bölcseletében még élesebb és veszélyesebb dolgok és erők vannak. Ezért szándékos “emlékezetkiesés” jött létre, hogy ne legyünk képesek megérinteni ezeket. Képzeld el, hogy egy sötét felhőben létezel, és csak ha megfelelően dolgozol, akkor fog ez a felhő elhalványulni, egyszer az egyik helyen, majd egy másikon, és így tovább, de csak annak a távolságnak és iránynak megfelelően, hogy magadnak, vagy másoknak ne ártsál vele.
Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. október 11.
Via – Laitman Blog

Utasítások az élet irányítópultjához

A Kabbalában azt a folyamatot tanuljuk, amelyen keresztül kell mennünk. Ez elmagyarázza számunkra mi is a világ, miért és mi okból létezik az, mi hogyan létezünk abban, és hogyan vagyunk képesek megvalósítani a teremtés célját.
A Kabbala arra a részre mutat rá, ahol meg kell valósítsuk magunkat, azáltal hogy azt a pontot leválasztja minden másról, mely más dolgok nem rajtunk múlnak. nekünk minden erőnket pontosan arra pontra kell összpontosítanunk, mely tőlünk függ, hogy elérhessük a győzedelmes áttörést, és elérhessük a sikert a célhoz vezető úton.
Itt található a Kabbala módszere: hogy megmutassa az embernek ezt a pontot, azt az apró gombot a többi különböző gomb és kapcsoló között, melyek sehova nem tartoznak. Mindez olyan, mintha a világ egy hatalmas irányítópultja előtt állnánk, de valójában az csak egy díszlet.
Csak egy gomb kapcsolódik a rendszerhez, és ez az egy gomb el van veszve a hatalmas kapcsolók, égők és színjelzéssel ellátott panelek között. Egész életünk során gombokat nyomogatunk, tekerőket tekerünk, emelőket emelünk, húzókapcsolókkal kapcsolgatunk, kerekeket pörgetünk, és különböző kijelzőket hangolunk, de semmi eredményt nem érünk el, mivel valójában semmit sem mozgatunk.

Sőt mi több, összes erőfeszítésünk egy hatalmas negatív töltésbe gyűlik össze, mely majd a jövőben teljesen korrigálnunk kell. Végül is az önzőség folyamatosan növekszik minden egyes generációban.
Ennél fogva legvégül a Kabbala tudománya elmagyarázza nekünk, hol is található ez a titkos gomb, mely nem található, vagy különböztethető meg a többi több ezernyi más gomb között. Pontosan ezt a gombot kell megnyomnunk annak érdekében, hogy tovább léphessünk.
Ennek köszönhetően mi elkezdjük megérteni a rendszert, képessé válunk kikövetkeztetni mi is történik a panel túloldalán, megértve hogy a többi gombok hogyan zavarnak össze minket, és hogy miért csak ez az egy gomb működik. Röviden elérkezünk annak megértéséhez, kik is vagyunk, ki található a gépezet túloldalán, és hogy a gépezet hogyan működik annak érdekében, hogy a Teremtőt összekösse a teremtéssel, és a teremtést a Teremtővel.
Mindenből ami ebben a világban létezik, nekünk azt az egy gombot kell megnyomnunk, mely úgy van elnevezve: “a felebarát szeretete”. Csak ennek a gombnak a segítségével leszünk képesek a rendszert aktivizálni. Az összes többi gomb nem más, mint blöff, hazugság. Több milliónyi kortársunkkal együtt, nyomhatjuk, tekerhetjük, kattinthatjuk, lökdöshetjük ezeket a hamis gombokat, mint ahogy a korábbi generációk is utolsó leheletükig belemerültek ezekbe az értelmetlen kísérletekbe.
Ennél fogva meg kell értenünk hogyan találhatjuk meg ezt a különleges gombot, és hogyan nyomjuk azt meg, hogyan használjuk fel szabad választásunkat megfelelő módon, anélkül hogy bármit is elengednénk magunk mellett. El kell mindezt magyaráznunk magunknak, és másoknak ugyancsak, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra: az összes többi cselekedet, mely nem kapcsolódik ezen gomb megnyomásához, mely képes a teremtményt elvezetni, visszafordítani a Teremtő szeretete irányába, teljesen haszontalanok, és értelmetlenek. Sőt mi több azok csak megnövelik a mínuszt számlánkon, és nekünk azt később ki kell majd egyenlítenünk.
Amennyiben cselekedeteid a cél felé vezetnek, azok a számládra kerülnek. Ezeknek köszönhetően mi előre lépünk, többet megértve és érezve. Azonban amennyiben cselekedeteink hamisak, akkor fel kell ismernünk ezt a hazugságot, vagy hibát, és azt a kárt, melyet okoztunk, annak érdekében hogy azt korrigáljuk, és utána képesek legyünk tovább lépni.
Ebből az következik, hogy mi egy nagyon nem kívánatos hozzáadást gyűjtünk be, és ennél fogva óvatosnak kell lennünk cselekedeteinkkel, mely cselekedetek megszokottak a “világmegváltók” között. Az összes korrekció, változás, amit nekünk kell végrehajtanunk, azaz a helyes gomb megnyomása, van a “Tóra és a parancsolatok használata”-nak nevezve. Mindaz 613 vágyból áll, és a gomb megnyomásával én egy bizonyos erőt váltok ki, mely képes engem befolyásával korrigálni, az én 613 vágyamat az adakozás cselekedettévé változtatni.
Amennyiben én megszorítom a vágyat, egy szűrőt és Visszavert Fényt létrehozva a vágy felett helyes módon együtt működve az adakozás érdekében, akkor ez a vágy a bűnről és parancsolattá változik. Ez az ahogy nekem összes vágyamat korrigálnom kell a mindegyikben található Aviut mind az 5 szintjén. Ez az én munkám, melyet nekem a helyes gomb megnyomásával kell végrehajtanom, azaz a helyes kapcsolat felállításával felebarátommal.

Elvont Fogalmak

Sokan úgy hiszik, hogy a Kabbala Bölcseletében előforduló valamennyi szó és név egyfajta elvont fogalmak. Mondván, minthogy a Kabbala isteniséggel és szellemiséggel foglalkozik, melyek felette vannak térnek és időnek, hová még a képzelet sem érhet el, ezért aztán úgy döntöttek, hogy nyilvánvalóan mindezek a dolgok elvont fogalmaknak tekintendők, avagy még az elvont fogalmaknál is magasztosabbnak és emelkedettebbnek, lévén, hogy már egészen a kezdetektől mentes mindenféle képzeletbeli tényezőtől.
Azonban ez nem így van. Sőt mi több, éppen ellenkezőleg. Ugyanis a Kabbala csakis olyan fogalmakat és elnevezéseket használ, amelyek valós és konkrét dolgokat jelölnek. Ez egy örök érvényű szabály minden kabbalista számára: “Mindannak, amit nem érünk el (azaz, észlelünk), nem adunk neki nevet vagy foglaljuk szóba”. Itt tudnod kell, hogy az “elérés” (héberül: Hászágá) szó az értelem legutolsó szintjére utal, amely a “mert majd ‘eléri’ kezed” (héberül: Ki Tászig Jádchá) mondásból lett véve. Magyarán, mindaddig, míg egy dolog nem válik a szem előtt olyannyira világossá, mint amilyen kézbe véve volt, a kabbalisták nem nevezik elértnek, hanem, csak megértettnek, felfogottnak, stb.

Baal HaSulam – A Kabbala Bölcseletének mibenléte (részlet)

Időben akadályozd meg a betegséget

Kérdés: Nem jelent kényszerítést a Kabbala bölcsességét terjeszteni, amikor a természet még mindig alakít minket konfliktusok és csapások által? Ez mindig is így volt, és így is lesz.
Michael Laitman válasza: Természetesen. De ha a természettel együtt megyünk, akkor a fejlődésünk fájdalom és háborúk nyomása alatt történik.
A Kabbala bölcsességének a tanulmányozása azonban lehetővé teszi, hogy a jövőt egy röntgenen keresztül lássuk, ugyanúgy, ahogy egy bölcs ember a tudományos kutatások segítségével látja előre, hogy milyen betegségben szenved. Amíg a betegsége nem fejlődött ki, addig meg is tudja előzni azt.
Két választásunk van: 
Várni, amíg a betegséget felfedezik, ez olyan kóros állapot, ahonnan nincs már menekvés, mindenki széttárja a kezét és azt fogja mondani: Sajnos mi nem tudunk mit kezdeni ezekkel a zsidókkal, talán el kellene pusztítani őket. 
Vagy, mi látjuk azt, hogy hova is tartunk, és így megoldjuk a problémáinkat és a világ problémáit is. Ahogy azt mondani szokták, a bölcs ember előre látó, “a bölcs ember szemei a fejében vannak.” (Prédikátor könyve 2:14).

A KabTV “Konfrontáció. Hogyan működik a valóságban” c. műsorából  2015. szeptember 28. – Via – Laitman blog