kérdések és válaszok kategória bejegyzései

Miért nem tekintjük a Kabbalát vallásnak?


Miért nem tekintjük a Kabbalát vallásnak, pedig az a felső erőről, a Teremtőről beszél?
Ez azért van, mert nem hitbéli témákkal foglalkozik, a Kabbala bölcsessége feltárja és tanulmányozza a felsőbb erőt. Hasonlóképpen, mint egy fizikus a mi világunkban, aki vizsgálja, kutatja a fizikai erők törvényszerűségeit.
A Kabbala bölcselete is egyfajta tudomány, csak éppen nem evilági a kutatási területe, sokkal inkább a fizikai világ határain túli. A bölcselet a felső világ “fizikai” törvényszerűségeivel foglalkozik.
Via – Laitman Blog

A jövő társadalmának aggodalmai

A modern társadalom nagy számú embert képes majd eltartani, de nem lesz képes majd lefoglalni őket. Mit tehetünk ez ügyben?
Tudnunk kell, hogy minden egyénnek fontos szerepe van a rendszerben. Minden ember az általános lélek részét tartalmazzák, aminek át kell esnie a korrekción, számos életciklus során, amíg itt, ebben a világban van.
Ezért tilos embereket ölni. Mindenkinek élnie kell a saját idejének megfelelően, amit a természet adott neki, és be kell teljesítenie a sorsát ebben az életben.
Valójában az lesz a jövő társadalmának aggodalma, amelyről Baal HaSulam beszél a “Béke a világban” című cikkében: „Mindenki különleges, és senki sem tudja helyettesíteni őt a maga részérnek kijavításában az általános rendszer mozaikjában, amely az egyetlen lélek, akit Ádámnak nevezünk.”
A jövő társadalma minimális időt tölt majd az alapvető szükségleteinek kielégítésével, és minden egyénnek biztosít mindent, amire szüksége van, akár dolgozik, akár nem, beleértve az altruisztikus integrál oktatást a lelkének korrekciója érdekében, vagyis a teljes egységet a társadalom minden tagjának.
Via – Laitman Blog

Átkelés egy másik dimenzióba

Kérdés: Mit jelent az, hogy létezhetünk egy más formában is: a test nélkül, vagy a testen kívül?
Dr. Michael Laitman válasza: Létezik az információ, a hordozó, és valaki, aki érzékeli ezt az információt. Mindegyik változhat. Az információ (az értelem, és így tovább) nem csak fehérje, szilícium, vagy más hordozókban létezhet, és még csak nem is egy anyagban, azaz nem csak az agyban.
Az információ önmagában nem anyagi. Ez csak számunkra tűnik ilyennek, akik egy anyagi hordozón keresztül érzékelik azt. Mi már képesek vagyunk átadni információkat egy fehérjétől, egy élő hordozótól (az agytól) egy élettelennek. A teljes evolúciónk az információ hordozójának fokozatos változásához vezetett, eltávolítván azt az eredeti, természetes formájától: a beszédtől az írásig különböző hordozókkal, majd az információ programozásáig és a virtuális térben való tárolásáig.
Ma egy másik állapot küszöbén állunk, amelyben a test elveszti jelentőségét, az érzések egy új dimenzióba (az adakozás tulajdonságába) mennek át, míg mi elmozdulunk az információ agyi hordozójától, vagy még pontosabban a megszerzés minőségétől, egy másik hordozóba: az adakozás minőségébe.
Via – Laitman Blog

Leggyakoribb kérdések a Kabbaláról – 2. rész

A Kabbala elismeri a Karma létezését, és annak megnyilvánulását ebben a világban?
Bármely rendszer, amiről tanulhatunk az más, mint a Kabbala, legyen az akár babona, vagy vallás, ezek örökre megmaradnak a világunk szintjén, a maguk korlátai között. Ezeknek a rendszereknek semmi közük a spiritualitáshoz, hanem pusztán pszichológiai folyamatokhoz, amelyek a testünk körül fordulnak elő.
Annak érdekében, hogy elérjük a spiritualitást, meg kell szereznünk a szűrőt, és át kell törnünk a két világ közötti határvonalat. Az elénk helyezett akadályt csak a Kabbala rendszere által léphetjük át.
Bármi, amit az ember úgy érezhet, mint karma, aura, stb. ezek pszichológiai folyamatokat, bár nagyon finomak, és a fizikai test körül léteznek. Nincs ebben semmi különös, semmi természetfeletti. A jövőben a tudomány megtanulja majd, hogyan kell a helyes módon bánni ezekkel a rendszerekkel.

Ne átkozd a Teremtőt!

Manapság még a homoszexuális pároknak is lehet már gyerekük, köszönhetően a lombikbébi kezeléseknek, vagy a béranya programnak. Hogyan engedheti ezt a Teremtő?
Nincs helye ilyen kérdéseknek itt, a Teremtő a Fény, a felső erő, ami működik, és adakozik nekünk, ugyanolyan mértékben, amekkora mértékben szükségünk van rá. Ha nincs szükségünk rá, hogy a fénye ránk ragyogjon, az egoista vágyainkra, akkor automatikusan fejleszt minket, amíg készek nem állunk rá, hogy megfelelően és kölcsönösen együttműködjünk Vele, egészen addig, amíg készen állunk a feltárulására.
Ezért nem lehet az egyáltalán kérdés sem, hogy vajon a Teremtő azt akarja, vagy nem akarja, lehetővé teszi, vagy nem tesz lehetővé bármit is. Meg kell értenünk, hogy van egy felső erő, ami velünk, a mi egoista vágyainkkal semmit sem tesz.
Olyan mértékben van ránk csak hatással, amelyen mértékben a vágyainkat hasonlóvá akarjuk tenni ehhez az altruista erőhöz, egyet azonban meg kell jegyeznünk, mindig nekünk kell megtenni az első lépés ehhez. Vágyainkkal, a mínuszunknak megfelelően elkezdjük felébreszteni az adományozás felső tulajdonságát, ami mindig a második és mindig plusz. Ez így működik.
Ezért ne átkozzuk a Teremtőt, vagy ne szidjuk Őt a világ különböző eseményi miatt. A Teremtő egy forma nélküli tulajdonság, ami teljes nyugalomban van, és nem képes megrémülni semmitől.
Amennyiben folyamatosan a Teremtőn belül létezünk, a rá összpontosított vággyal felébreszthetjük az Ő különleges adakozását felénk. Ha helyesen összpontosítjuk a mínuszainkat, akkor automatikusan magunkra vonjuk az Ő fényének ragyogását a vágyunk által, mert a Teremtő nem fontolgat és nem ítél, Ő nem csinál semmit, és nem változik.
Tehát valójában nekünk kell megváltoztatni magunkat és felkiáltanunk: “Jöjj! Segíts nekünk!”, annak érdekében, hogy magunkra vonjuk a pozitív változásokat a Felső Fény, a felső erő által.
Via – Laitman.com

A Kabbala bölcselete miről szól, kinek és miért?

Miről szól a Kabbala bölcselete?
A Kabbala bölcselete azt mondja el nekünk, hogyan kell az egoizmusunk fölé emelkedni a természetben található erő, a Fény segítségével, hogyan változtathatjuk át egoizmusunkat, és hogyan kapcsolódhatunk össze mindenki mással egyetlen teljes vágyban. A szeretet és az adakozás pozitív tulajdonsága, amit feltárunk egymás között, ezt nevezzük úgy, hogy felső erő, ez az egoizmusunk felett található. Ezt nevezik Teremtőnek, mert Ő teremtett minket egy olyan tulajdonsággal, amely Vele ellentétes, ahogy írva van: “Én teremtettem a gonosz hajlamot.”
Kinek van szánva a Kabbala bölcselete?
Bárkinek, aki vágyat érez, hogy felfedezze születésének titkait, a sorsát, és az élet értelmét. A Kabbala összes forrása szerint nincs semmi korlátozás a Kabbala tanulmányozásában.

Miért ellenzik a vallásos emberek, hogy az emberek Kabbalát tanuljanak?

Csak azok a vallásos emberek tiltakoznak ellene, akik nem értik a Kabbala célját. Azt tudnunk kell, hogy a Kabbala semmilyen módon nem utal a vallásra, mert a vallásnak nem az ember tulajdonságainak megváltoztatása a célja – önzőből adakozóvá -, hanem csak olyan keretek között akarja tartani a hívőket, ahol a koorporális szokásoknak megfelelően tudnak élni. Baal HaSulam leírja ezt részletesen “A vallás lényege és célja.” című cikkében.
Via – Laitman blog

Oszlassuk el a Kabbalát övező mítoszokat – 3. rész

Szekuláris emberek és a Kabbala

Kérdés: Miért vélekednek az emberek úgy, hogy csak azután tanulhatják a Kabbalát, miután elsajátították a Tórát és a Talmudot?

Michael Laitman válasza: A nagy kabbalista, Ari és tanítványa, Haim Vital kifejtik a könyveikben, hogy az embernek meg kell vizsgálnia az összes könyvet a Tórát és a Talmudot, de csak miután felfedte a Teremtőt. Csakis a feltárulás után tudja megtölteni magát a Fénnyel a Talmud tanulmányozása által.
Az emberek a Talmudot azzal a céllal kezdik el tanulmányozni, hogy felfedjék a Teremtőt, még a templom lerombolása előtt. Végtére is, az egész Tóra a felebarát iránti szeretet törvényéről beszél, az emberek elkezdhetik szeretni a másikat, megérezhetik és magukba foglalhatják a teljes spirituális világot, ami kívül van az egójukon.
Azonban amikor megszerzik az adakozás tulajdonságát, és elkezdik tanulni a Talmudot, és mindent, amit ott le van írva, azt helyes módon kezdik el érzékelni, látni fogják, hogy az ott leírtak spirituális fogalmakról szólnak, az anyagi világbeli ágaik helyett.
Tehát, az aki szeretne a kabbalával foglalkozni, az elkezdheti azt mindenféle előképzettség nélkül is. Fontos azonban az, hogy megszerezze az adakozás tulajdonságát mielőtt a Gemara, Misna, és a Tóra mesterévé válna.

Elmesélem most, hogy egyszer negyven diákot kísértem Tel Avivból a tanáromhoz, Rabashoz. Voltak teljesen világi emberek is közöttük, legtöbbjük nem tudta mi is az a Tóra, még az iskolai tananyagban sem hallottak róla. Mégis Rabas elfogadta őket, és elkezdték tanulmányozni Kabbalát.

Korábban valóban tiltott volt a Kabbala tanulása, mert a zsidók száműzetésben voltak, mely idő alatt nem volt tanácsos a Kabbalához fordulni. Meg kellett várni a száműzetés végét, ami a 20. században történt, mintegy 20 évvel ezelőtt.

Azonban ettől a ponttól kezdve, a Kabbala nyitva áll mindenki számára. Ahogy Baal HaSulam írta, a száműzetés időszaka teljesen ért véget 1995-ben. Attól a pillanattól kezdve, ezt a bölcsesség mindenki számára nyitva van.
Kérdező: Néhány ember úgy gondolja, hogy a száműzetés Izrael állam megalapításával ért véget.
Michael Laitman: Én a Kabbalisták által elfogadott meghatározást értem ez alatt.
Izraeli Rádió Programjából, 103FM, 2016-02-28 – Laitman.com

Menj és járj utána

Kérdező: Rabas, az ön tanára rögtön mesélt az élet értelméről, amikor odakerült hozzá?
Laitman: Bárcsak elmagyarázta volna nekem ennyire egyszerűen, mint ahogy kérdezed. … Amikor először elmentem a tanáromhoz, két-három lecke után megkérdeztem tőle, hogy én a megfelelő helyen vagyok, ha az élet értelmét akarom elérni. Sok helyen kutattam már előtte, így tudni szerettem volna, hogy vele kell-e eltöltenem az egész életem.
A válasza nagyon egyszerű volt: “Menj, járj utána. Én nem tartalak itt, és nem is küldelek el, de tudnod kell, hogy le kell ellenőrizned, és meg kell bizonyosodnod, hogy tényleg a megfelelő helyen vagy-e.”
Nem próbált meggyőzni arról, hogy a megfelelő helyen vagyok, nem akarta ígéretekkel kitölteni testemet, lelkemet; úgysem hittem volna neki. Ezért mondta azt, hogy “Menj, és járj utána!”
Ekként érthettem meg azt, hogy tényleg a megfelelő helyen vagyok, ahol nem tévesztenek meg, és valóban a spiritualitás elérésének a módszerét tanulhatom. Később ezt magam is felfedeztem, és leellenőriztem, hogy valóban így volt-e vagy sem. 
A Kabbala bölcsessége csak az eszközöket adja számunkra, az összes többi csak rajtunk múlik.

A modern nő és a Kabbala

Korábban általános volt az a nézet, hogy a kabbala tanulása a férfiak számára 40 éves kor alatt, a nők számára pedig teljes mértékben tiltott volt. Dr. Laiman, mi az álláspontja ezzel kapcsolatban?
– Baal HaSulam igen részletesen válaszol ezekre a kérdésekre a Tíz Szfira Tanulmány bevezetőjében. Azt mondja, nem létezik korhoz, nemhez köthető korlátozás a kabbala tanulányozásával kapcsolatban. Az emberiség történelme során mindig is voltak kabbalista nők, mint például Sarah, Leah, vagy Miriam, hozzájuk képest a férfiak olyanok voltak, mint a kisgyermekek. Sok nő hagyott nyomot a történelemben spirituális felemelkedésével.
Mitöbb, voltak női próféták is. A próféta egy olyan spirituális szinten van, ahol az ember a Teremtőhöz egy teljesen feltárt módon kapcsolódik. Voltak olyan nők, akik másokkal együtt – a bölcsekkel, idősekkel és tapasztaltakkal – eljöttek, hogy tanácsot adjanak a spirituális felemelkedéssel kapcsolatban. Ők gyakorlatilag a férfiak felett álltak.
A mai modern korban tehát a nők is tanulhatják a kabbalát, ugyanúgy, ahogy az  üzleti életben, a kormányhivatalokban is magas pozícióra törhetnek. Mindez az jelenti tehát, hogy a férfiak nem képesek saját szerepüket betölteni, ez ad lehetőséget, hogy a nők ebben az irányban fejlődnek?
– Igen, ez azt jelzi, hogy közeledik világunk vége, de ezt most nem negatív értelemben mondom. Olyan állapotba kerülünk, ahol a férfiak elveszítik vágyukat a világ irányítására vonatkozóan, miközben a nőkben éppen ennek vágya lobban fel, ez a folyamat mutatja meg, hogy elértük a végső állapotot.
Via – Laitman blog

Kabbala tippek garmadája

Kérdés: Hogyan befolyásolják az előző életeink a jelenlegi életünket?
Michael Laitman válasza: Nincsenek korábbi életek! Minden a lélekben halmozódik fel, ebben a spirituális génben. Kezd el feldolgozni és a fejleszteni azt, és minden feltárul ebben. Nem fogsz találni semmilyen testi változást, illetve a testi történeteket magadban, és ezért nincs értelme foglalkozni vele! Ne légy olyan, mint a fáraók, akik bebalzsamozák magukat. Ez értelmetlen.
Kérdés: Szenvedhet többet az ember, annak érdekében, hogy könnyebb legyen másoknak elérni a spiritualitást?
Michael Laitman válasza: Nem, és nem kell ezt tenned. A szenvedés nem egy parancsolat, és nem önmagáért való cél. Éppen ellenkezőleg, a személynek élnie és élveznie kell az életet, elégedett kell, hogy legyen az életével, mert a Teremtő így teremtette őt. Ugyanakkor, segíteni kell másoknak, hogy elérje pontosan ugyanazt az állapotot.
Kérdés: A lélek kapcsolódik a testhez, és ki vagyok „én”?
Michael Laitman válasza: A jelenlegi “én”-ünk a mi korporális állapotunk, mert az ember úgy érzi, hogy ő a fizikai, korporális testében létezik. Ezért jelenleg ő egy egoista én, aki élvezni akar.
Kérdés: Igaz, hogy egy nő az összes életében nőként születik és a férfiak férfiként?
Michael Laitman válasza: Igen
Kérdés: Hogy viszonyul a Kabbala az eutanáziához?
Michael Laitman válasza: A Kabbala ellene van az olyan cselekedeteknek, amelyekben egy ember látszólag eldönti, hogy mit kell tenni a saját, vagy mások életével. Ugyanaz vonatkozik az abortuszra és az idő előtti halálra.
Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. november 1. – Laitman Blog