könyvtár kategória bejegyzései

Miről szólnak a Kabbala könyvek?

Kérdés: A Kabbala könyvek a zsidó hagyományok szerint íródtak?
Michael Laitman válasza: A Kabbala könyveknek semmi köze a hagyományokhoz.
Ezek a könyvek elmondják, hogy hogyan bánjunk más emberekkel, és hogyan építsünk kapcsolatot a világunk és a legfelsőbb világ között, hogy felfedezzük az univerzum titkos részeit – az összes többi világot körülöttünk, amelyek irányítanak minket.
Akkor képesek leszünk a fordított sorrendben irányítani az életünket. Egyúttal meghaladjuk rövid életünk fizikai korlátait, és képesek leszünk keresztüllátni az időn.
Nincs szükség arra, hogy a Kabbala bölcsességét bármilyen tradícióhoz kössük. Egy kabbalista lehet indiai, arab, norvég, vagy dél-amerikai, – nem számít, hogy kicsoda. 
Ezek nem mondanak semmit a földi szabályokról, kivéve egyet: hogy összehozzák az embereket, és egybe integrálják egyetlen egésszé, olyanná, mint a természet egésze.

Fordította: Gável Tamás

Via – Laitman Blog

Miért kutatok valami spirituális után?

Én azt kérdezem, miért akarok még valami többet, valami mást, valamit, amit a mindennapi életemből most még hiányzik nekem? Hm, a Kabbala ugyanezt a kérdést így fogalmazza meg: Hogyan bukkan fel a magasabb erő iránti vágy?
Az emberiség sok életcikluson keresztül fejlődik. Az első fázisban az állatokra hasonlít, a vágyai csak a táplálékra, a családra, a szexre és a menedékre irányul. Ezek a vágyak az ember személyes vágyai, még egy teljesen elszigetelt egyén is rendelkezik ezekkel a vágyakkal, amit megpróbál beteljesíteni.
A fejlődés következő szakaszában a vagyon, a hatalom, a becsület vágyak motiválják az embert. A társadalom befolyása irányít mindent.

Ezután a tudásvágy jelenik meg. Csak nézzünk körül, a tudomány virágzik, az emberiség elindult felfedezni, hogy honnan származik minden, honnét erednek mindennek a gyökerei. Ez a tudásvágy azonban még mindig csak világunk keretein belül létezik.
Csak a következő szakaszban kerül egy emberi lény vágya arra a szintre, hogy megismerje az igazi forrást, az ember lényegét, az élete értelmét. “Honnan jövök?” “Ki vagyok én?”, “Mi vagyok én?” Ezek a kérdések kellemetlenséget és bajokat okoznak egy ember életében.
Az emberi lények természetüknél fogva egoisták. Minden vágyunk önző és beteljesítésre vágyik. Ezek a vágyak nyomást gyakorolnak rá, szó szerint irányítják minden lépésüket. Az egoizmus legteteje a világunkban az a vágy, ami azt akarja, hogy kitöltsük a tudásvágyunkat valamiről, ami felettünk található.
Mi a forrása a vágyaknak, és hogyan jelennek meg? 
A vágyak forrása a szenvedés. Az egyik típusú vágyból a másikba való elmozdulás csak a szenvedés hatására történik. Ha én egy kiegyensúlyozott állapotban vagyok, akkor kényelmesen érzem magam, és minden nagyszerű. Ha egy új vágy jelenik meg, akkor úgy érzem, hogy valami hiányzik. Most valami újat szeretnék megtapasztalni, így elkezdem kielégíteni ezt a vágyat … és ez a folyamat ismétli magát. Más szóval, én mindig új örömök után futok.
Erre a bolygóra születtünk, itt élünk, és meghalunk, próbáljuk kielégíteni a számtalan vágyunkat. Csak miután sok életet leéltünk, csak utána érünk el az állapotba, amikor egy vágyunk marad: a vágy, hogy elérjük a forrásunkat, az életünk értelmét. Miután ez a végső, utolsó vágy megjelenik, minden más szükségtelennek, és értelmetlennek tűnik. Az ember depresszióba esik, és azt érezi, hogy érzelmileg és lelkileg üres, mintha a világon semmi sem hozhatna boldogságot a számára. Az élet értelmetlennek tűnik, és hiányzik belőle valami valóságos … “Mi a célja az életemnek?” “Miért létezem?” Ezek azok a kérdések, amik elhozzák az embereket a Kabbalához.

Mit tanít nekem a Kabbala, és mit tehet értem?

A Kabbala tudománya egy egyedülálló módon beszél rólad, rólam, mindannyiunkról. Nem foglalkozik semmilyen elvont dologgal, csak azzal, hogyan jöttünk létre, és hogyan élhetünk a lét magasabb szintjén.
Egyrészt elmagyarázza a magasabb erők leereszkedését a Végtelen világból. A Végtelen világ a mi kezdeti állapotunk, és ott létezünk, a lelkek egységes rendszerében, teljesen összekapcsolódva. Másrészt a Végtelen világból tanulmányozzuk a világok sorrendjét, a Szfirákat és Partzufokat, ahogy leereszkednek a világba, amelyben élünk.
Sok kabbalista könyvet írt a fenti témákról, kezdve Ábrahám pátriárkától négyezer évvel ezelőtt, aki a Széfer Yetzirát (A Teremtés Könyvét) írta. A következő fontos munka a második században íródott Zohár könyve. A Zohárt követik Ari, a neves 16. századi kabbalista munkái. És a huszadik században jelentek meg a kabbalista Yehuda Áslág írásai.
Áslág szövegei a legalkalmasabbak a mi generációnk számára. Ezek, csak úgy, mint egyéb kabbalista források leírják a felsőbb világok szerkezetét, hogyan szállnak alább, és hogyan hozzák létre egymás után az alacsonyabb világokat, és hogyan jött létre a világunk, a világegyetem, a Föld, és hogyan alakult ki az élet. Megtanítják nekünk, hogy jött létre a rendszer, és hogyan ereszkedik le a mi világunkba, lehetővé téve számunkra, hogy elsajátítsuk a bejutás módszerét ebbe a mechanizmusba, és, hogy irányítsuk azt.
Mi, a legtöbb esetben a hat kötetes tankönyvet, a Talmud Eser Szefirotot (A Tíz Szfira Tanulmánya), tanuljuk, amit Yehuda Áslág írt. Úgy tervezte, mint egy tankönyvet, ami segítséget nyújt a kérdések-válaszok segítségével, anyagok, amelyeket ismételünk és memorizálunk, illetve magyarázatok, grafikák és rajzok felhasználásával. Ez, ha úgy tetszik a felső világ fizikája, amely leírja az univerzumot kormányzó törvényeket és erőket.
Ez az anyag fokozatosan átalakítja a tanulót, mert amikor keresi, hogy hogyan lehet belépni a tanultakba, és elkezdeni a spirituális világban élni, az ember fokozatosan alkalmazkodik az anyaghoz.
A Kabbala tudománya nem foglalkozik az élettel ebben a világban. Ehelyett azáltal, hogy azt ezt a rendszert tanulmányozzuk, elérjük azt a szintet, ahol azelőtt voltunk, mielőtt ide leereszkedtünk, és ez ugyanaz a szint, ahol mi majd a folyamat végén létezni fogunk, miután felemelkedtünk ebből a világból. Ez alatt az emelkedés alatt, a Kabbala tanulása megépít az emberben a rendszert, ami megegyezik a magasabb rendszerrel.
Ez a rendszer elkezdi szervezni, és megmutatni magát az emberben, aki el akarja azt érni, és aki e célból tanul. Csakúgy, mint egy csepp sperma, ami potenciálisan egy teljes emberi lénnyé, és ezt követően egy érett felnőtté növekszik, a Kabbala tudománya fejleszti a vágyunkat, hogy elérjük a létezés magasabb szintjét.
Eleinte csak egy parányi vággyal rendelkezünk, ami az úgynevezett “egy pont a szívben.” Ez a pont olyan, mint a jövő állapotainak embriója. A felső világ szerkezetének tanulmányozásával fejlesztjük az ezekben lévő “genetikai” információkat, és amint ez növekszik, a szerkezet hasonlítani kezd a magasabb szintű formákra bennünk.
Ez az oka annak, hogy a tanulás annyira kifizetődő. Még ha nem is értünk egyetlen dolgot sem abból, amit olvasunk, csak próbáljuk megérteni, hogy a kabbalista szövegek táplálják a szívben lévő pontunkat, a Magasabb Létező iránti vágyunkat, a pont elkezd nőni bennünk. Minél inkább növekszik, annál inkább érezzük az új teremtés megjelenését, egy új, és más érzését a világnak, ami bennünk található.
Ennek során a Kabbala tudománya lehetőséget ad nekünk, hogy érezzük a felsőbb világokat, és megértsünk mindent, ami történik velünk, és legfőképpen, hogy saját magunk ellenőrizzük ezt a folyamatot.

Miért a Kabbala, és miért éppen most?

Manapság sokan úgy vélik, hogy az emberiség fejlődése egy zsákutca felé tart. A múltban még reménykedtünk abban, hogy a tudományos és társadalmi fejlődésen keresztül egy jobb és boldogabb életet felé tartunk. Azonban rá kell ébrednünk arra, hogy mindez már csak ábránd, amit beárnyékol az emberekben egyre növekvő pesszimizmus.
Látjuk, hogy a világon egyre többen és többen nem találják meg beteljesedésüket, miközben egykor még úgy gondoltunk magunkra, mint akik nagy előrelépést tesznek afelé. Abban a hitben éltünk, hogy jelentősen fejlődünk, most azonban rá kellett ébredünk, hogy falakba ütközünk.
Az emberiség elmerül a depresszióban. Az öngyilkosság gondolata kísérti, kábító- és tudatmódosító szerek rabságában él, mindössze azért, hogy ily módon tompítsa érzékelését, és kivonja magát ebből a világból. A terrorizmus és természeti katasztrófák a globális válság jelei, tünetei. Ezek az állapotok azonban elvezetik az embert egy alapvető kérdéshez: “Mi értelme az életnek?
Sokan már elkezdték keresni a választ erre a kérdésre. Ez akkor válik számunkra teljesen nyilvánvalóvá, mikor megfigyeljük, hogy milyen sokan kutatnak a spirituális világ után. Számuk az elmúlt húsz évben rendkívüli módon növekedett.
A Zohár Könyvében le van írva, hogy a huszadik század végén az emberiség elkezd kérdezni az élet értelméről, számukra a válasz a Kabbala rejtett ősi tudományában található, ami csak most, a mi időnkben tárulhat fel, éppen a kialakult nehéz körülmények miatt.
A Kabbala tudománya rejtve volt az elmúlt évezredek során. Az emberek akkor még nem álltak készen rá, nem is volt rá szükségük. Az utóbbi években azonban sokan kezdtek Kabbala tanulmányokba, kíváncsian, hogy mit tud adni nekik. Amint egy személy felismeri, hogy a Kabbala választ tud adni arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, akkor ő már nem fogja magát megfélemlítve érezni, és elkezd aktívan részt venni a tanulásban.
Az olyan feltevések, hogy a Kabbala mágiáról, csodákról, piros szalagokról, és szentelt vizekről szól, lassan kihal a köztudatból, mert az emberek látják, hogy ezek csak pszichológiai jelenségek.
A kereslet a valódi, autentikus Kabbala iránt egyre növekszik. Más szóval, egyre nagyobb igény mutatkozik arra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megérezzék a nagyobb univerzumot, az öröklétet, és a magasabb irányító erőket. Az emberek szeretnék ugyanis tudni, hogy miért létezik a világuk, életüknek mi a célja, honnan jöttek és hová tartanak.
Napjainkban sok ember a világ minden tájáról érdeklődik és kutat ezekben a témákban, ez az oka annak, amiért a Kabbala tudománya egyre szélesebb körű népszerűségnek örvend. Ahogy az evilági lét egyre keserűbb és korlátozottabb lesz, annál többen és többen fogják kívánni, hogy valami evilágin túli dologhoz kötődjenek.

Miért történnek velem rossz dolgok?

A fájdalom kényszerít minket arra, hogy haladjuk előre. Akár depressziósnak, akár üresnek vagy összezavartnak érzed magad, minden rossz csak azért történik, hogy belegondolj abba, hogy mi is lehet az oka, milyen célja is lehet mindennek számodra.
Csak a külső “burkát” látjuk a valóságnak. Nem látjuk azt, ami a természet mögött rejtőzik, nem látunk a társadalom, a személy vagy kozmosz mögé, így nem is tudjuk irányítani azt.
Csakúgy, mint egy hímzés esetén, fonalak és cérnaszállak sokasága alkotja meg a képet, melyet mi csak akkor látunk egészként, ha a másik oldalról szemléjük azt. Hasonlóképpen van ez a saját életünkben is, nem látunk kapcsolatot a velünk történő események között, csak azt vesszük észre, hogy “valami hírtelen történik, valamilyen bizonytalan ok miatt”.
Honnan tudhatnám, hogy milyen következményei vannak tetteimnek? Legtöbbször csak egy hírtelen ütést érzek, egy lökést kapok a “sorstól”, majd nem értem, hogy miért történt, honnan jött is ez a csapás. “Mi rosszat követtem el?” “Mit tettem, hogy ezt érdemeltem?” “Mi értelme ennek az egésznek?” kérdezem ilyenkor magamtól.
Bárki képes azonban értelmezni a saját fájdalmának okait és mások fájdalmát is, még akkor is, ha ő maga rendben érzi magát. De az tudnunk kell, hogy a fájdalom taszít minket előre afelé, hogy gondoljunk a fájdalom keletkezésének céljára és annak forrására – mellyel a Kabbala foglalkozik -, de végtére is ez a kettő egy és ugyanaz. 
A Kabbala bölcselete kimondja, hogy minden szenvedés oka az, hogy keressük annak jelentését, és nekünk képesnek kell lennünk arra, hogy mindezt felhasználjuk annak érdekében, hogy felemelkedjünk alantas földi létezésünkből egy magasabb szintre, ahol már nem csak az okokat találjuk meg, hanem a célokat is.
A Kabbala bölcselete adja meg számunkra azt a lehetőséget, hogy felfedezzük az élet forrását – a Felső Fényt, a Teremtőt – és hozzátapadhassunk ehhez a forráshoz. Azaz a fájdalom, a szenvedés céljának, és az élet értelmének megismerését kapjuk meg általa.