spiritualitás kategória bejegyzései

Leggyakoribb kérdések a Kabbaláról – 3 . rész

Mi a spiritualitás és honnan ered a Kabbala?
A kabbalista bölcsek azt mondják, hogy a spiritualitás az, ami megteremti és gondoskodik az élet minden területéről, ezért a spiritualitás az úgynevezett “adakozás minősége.” Ahhoz, hogy tudjuk, mi a spiritualitás, olyanná kell válnunk, mint az adakozás minősége, és akkor tudjuk és értjük majd meg, hogy mi a spiritualitás.
Sőt mi több, ne fogadjuk el szó nélkül, amit a kabbalisták mondanak: mindent meg kell vizsgálni és meg kell erősíteni. Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, félre kell tennünk a véleményünket és feltevéseinket és alkalmaznunk kell a kabbalisták módszerét, csakúgy mint bármely tudományban, és látnunk kell, hogy egyáltalán az működik-e vagy sem. [Forrás: “A hit.” Video.]
5772 évvel ezelőtt élt egy ember, aki az első emberi lény volt, aki feltette magának a kérdést: “Mi folyik a világban? Honnan származik, és miért jött létre? Ki a “főnök”, aki irányítja ezt a világot? Miért forog Őkörülötte és Vele együtt? “

Ennek az embernek a neve Ádám volt. Azáltal, hogy feltette ezeket a kérdéseket, megpróbálta megoldani ezt a rejtélyt, és nem csak feltárni akarta a “titkot”, hanem egy könyvet is írt erről Raziel Angyal (A Titkos Angyal) címmel, ami azt jelenti, hogy a “titkos erő”, mivel az “angyal” jelentése: “erő”. Ebből a könyvből látjuk, hogy pontosan mit ért el, mit érezett, látott és, hogy mit írt le az allegorikus történeteiben.
Adam a kabbalisták egész univerzumának volt a kezdete, akik a spiritualitást példátlan és izgalmas módon írták le. Mi is ugyanazt érezzük, miközben a könyveiket olvassuk, mert a magasabb természet megváltoztathatatlan. Ez azt jelenti, hogy ma, a modern kabbalisták, akik felfedezik a természet rendszerét, és azok is akik 500, 1000, 1500, vagy akár 5500 évvel ezelőtt éltek (mint Adam) ugyanazt a jelenséget írják le: az egyetlen, és csak egyedüli erőt, ami leereszkedik sok al-erőre oszlik, amik befolyásolnak bennünket, és meghatározzák mindent, ami velünk történik. Ez az a tudomány, amit úgy nevezünk, hogy “Kabbala”. 
Via – Laitman Blog

Miként érhetjük el a spiritualitást?

A spirituális létrájának legalsó fokára lépünk fel, mikor vágyunk felébred bennünk a spiritualitás iránt, majd összekapcsolódik azzal, hasonlóképpen ahogy a vízcseppek merülnek el egymásban.
Nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen barátainkon keresztül szívhatjuk magunkba a spiritualitást. A környezetünkben lévő ismerőseink segíthetnek bennünket abban hogy vágyainkat fejleszthessük.
A vágy, mellyel dolgozunk a tökéletes környezettől származik. Annak érdekekében jelenik meg magunkon belül, hogy saját magunkat kontrollálhassuk, valamint fejleszthessük.

Menj és járj utána

Kérdező: Rabas, az ön tanára rögtön mesélt az élet értelméről, amikor odakerült hozzá?
Laitman: Bárcsak elmagyarázta volna nekem ennyire egyszerűen, mint ahogy kérdezed. … Amikor először elmentem a tanáromhoz, két-három lecke után megkérdeztem tőle, hogy én a megfelelő helyen vagyok, ha az élet értelmét akarom elérni. Sok helyen kutattam már előtte, így tudni szerettem volna, hogy vele kell-e eltöltenem az egész életem.
A válasza nagyon egyszerű volt: “Menj, járj utána. Én nem tartalak itt, és nem is küldelek el, de tudnod kell, hogy le kell ellenőrizned, és meg kell bizonyosodnod, hogy tényleg a megfelelő helyen vagy-e.”
Nem próbált meggyőzni arról, hogy a megfelelő helyen vagyok, nem akarta ígéretekkel kitölteni testemet, lelkemet; úgysem hittem volna neki. Ezért mondta azt, hogy “Menj, és járj utána!”
Ekként érthettem meg azt, hogy tényleg a megfelelő helyen vagyok, ahol nem tévesztenek meg, és valóban a spiritualitás elérésének a módszerét tanulhatom. Később ezt magam is felfedeztem, és leellenőriztem, hogy valóban így volt-e vagy sem. 
A Kabbala bölcsessége csak az eszközöket adja számunkra, az összes többi csak rajtunk múlik.

A spiritualitásért való élet

Hogyan rendezzem be az életem, hogy az teljesen a Természet felfedezésének legyen alárendelve?
Ez egyszerű, meg kell vizsgálni és szervezni az anyagi életet. Biztosítani kell, hogy ne okozzak kárt senkinek, semmilyen anyagi világbeli cselekedetemmel. Más szóval, nem lehetek sem tolvaj, sem bűnöző. Nem élhetek mások költségén. 
Ugyanakkor az adakozás érdekében kell cselekednem, és közben azt remélni, hogy a korrekció felé haladok.
De mindenekelőtt, mindenkinek önmagát kell korrigálni, tehát ahogy nem okoz kárt a többieknek, nem fosztja meg őket semmitől, még indirekt módon sem.
A feladat maradék része kizárólag a szándékban foglaltatik benne. Magától értetődő ez, ha például segíteni kell egy barátnak találni munkát, de lényegében az egész munkánk a spirituális területen belülre vezet, a spirituális kapcsolat jelentése által.
Nem kell „lemásolnunk” különböző altruista, vagy spirituális szervezeteket, amelyek humanitárius segítséget kínálnak, és így rontják el az embereket, ők azok akik az embereket megfosztják, az önállóvá válás, lehetőségétől, és valójában önmagukkal foglalkoznak mindeközben. 
Tény, nagyon sok szervezet van, aki hasznot húz ebből. Ezért, van egy törvény, amit be kell tartanom, ha a Teremtő a (Természet) felé igyekszem: Törődöm a testi szükségletekkel, mivel ezek szükségesek a létezésemhez, azonban a maradék erőfeszítéseimet kizárólag a Teremtő a (Természet) felfedezésére fordítom barátaimhoz való kapcsolódáson keresztül.
Dr Michael Laitman

Mi egy olyan állapotban vagyunk

Mi egy olyan állapotban vagyunk, amikor fizikai vágyakban létezünk, és nekünk azok fölé kell emelkednünk, a spirituális vágyakba. 
A spirituális vágy adakozást jelent, vágyat a kapcsolódásra, vágyat a szeretetre.

Ezek a vágyak, ha képesek leszünk azokat stabilizálni – mindez csak a csoporton belül lehetséges -, akkor képessé tesznek minket arra, hogy felemelkedjünk a Teremtőhöz, hogy Őt kérjük, hogy ezeket a vágyakat beteljesítse, és akkor megkapjuk azok erejét.


Reggeli lecke, 2015. február. 6,  Zohár rész

Az emberiség nem válik érzékenyebbé az idő előrehaladtával

A scitation.aip.or portál az alábbiakról számolt be: “A Cornell Egyetemen dolgozó matematikusok kifejlesztették azt a modellt, amely megmutatja, hogy milyen típusú gondolkodás – intuitív vagy racionális – jellemezte az emberiséget az evolúció különböző fázisaiban.
A tanulmány szerint voltak időszakok az emberi történelemben, amikor az emberek egy lassú és racionális gondolkodás alapján hozták meg a döntéseiket, és voltak idők, amikor az uralkodó gondolkodás gyors és intuitív volt. A modell szerint úgy tűnik, hogy az emberek nem válnak racionálisabbá az idő során, és a racionális gondolkodás inkább egy ciklikus fejlődést mutat, ami összehasonlítható a gazdasági tevékenység négy fázisával (recesszió, depresszió, feltörekvés, jólét). A racionalitás az emberiség számára hozzáférhető erőforrások mennyiségétől függ.”
Michael Laitman kommentárja: Minden a közvetlen Fény négy fázisa szerint fejlődik, a Teremtő négy betűs nevének megfelelően, “HaVaYaH,” ez az általános és egyedi sémája az egész teremtésnek, az egész világnak, minden részletének. 
A Felső Fénynek át kell haladnia a vágyon, majd a kiterjedésének négy fázisán, hogy felkészítse és alkalmassá tegye saját maga érzékelésére, hogy olyanná akarjon válni, mint maga a Fény, hogy be tudja teljesítse a vágyát. Ezek a fázisok a Felső Fény hatása alatt fejlődtek.

Miért van szükségünk egy további érzékre?

Kérdés: Hogyan fejlesztünk további érzékeket? A hétköznapi tudományt fel tudjuk használni, hogy olyan eszközöket találjon ki, amelyek lehetővé teszik az embereknek, hogy azt lássák, amit egy kabbalista lát?
Michael Laitman válasza: Lehetetlen kifejleszteni ilyen eszközöket, de bárki fejlesztheti a saját érzékeit, és megszerezheti a szeretet és adakozás tulajdonságát, annak érdekében, hogy túllépjen az evilági határokon és érezze a felső világot, feltéve, hogy helyesen használja a Fényt, ami reformál.
Ha közelebb kerülünk egymáshoz, és jó kapcsolatokat építünk egymás között, fejlesztjük a kölcsönös adakozás érzékét, és magunkra vonzzuk a felső Fény befolyását, amely biztosítja számunkra az új érzékeket. Akkor látni fogjuk a felső valóságot, a felső erőket, és képesek leszünk használni őket annak érdekében, hogy teljes mértékben irányítani tudjuk az életünk minden részletét. Szükségünk van a további érzékszervre, hogy irányítsuk az életünket, és jobbá tegyük azt.
Ez mind a mi kezünkben van. Izrael nemzete az, akik megkapták a lehetőséget arra, hogy életünket boldoggá tegyék és példát mutassanak az egész világ számára.

Az Izraeli Rádió Programjából 103FM, 2015. augusztus 16. – laitman.com

Az emberiség nem válik érzékenyebbé az idő előrehaladtával

A scitation.aip.or portál az alábbiakról számolt be: “Matematikusok a Cornell Egyetemről kifejlesztettek egy modellt, amely megmutatja, hogy milyen típusú gondolkodás, – intuitív vagy racionális –, jellemzi az emberiséget az evolúció különböző fázisaiban.
A tanulmány szerint voltak időszakok az emberi történelemben, amikor az emberek egy lassú és racionális gondolkodás alapján hozták meg a döntéseiket, és voltak idők, amikor az uralkodó gondolkodás gyors és intuitív volt. A modell szerint, úgy tűnik, hogy az emberek nem válnak racionálisabbá az idő során, és a racionális gondolkodás inkább egy ciklikus fejlődést mutat, ami összehasonlítható a gazdasági tevékenység négy fázisával (recesszió, depresszió, feltörekvés, jólét). A racionalitás az emberiség számára hozzáférhető erőforrások mennyiségétől függ.”
Michael Laitman kommentárja: Minden a közvetlen Fény négy fázisa szerint fejlődik, a Teremtő négy betűs nevének megfelelően, “HaVaYaH,” ez az általános és egyedi sémája az egész teremtésnek, az egész világnak, minden részletének. A Felső Fénynek át kellett mennie a vágyon (nulladik fázis), a kiterjedésének négy fázisán (első fázis), hogy felkészítse, és alkalmassá tegye saját maga érzékelésére, és hogy olyanná akarjon válni, mint maga a Fény (2. szakasz), majd, hogy beteljesítse a vágyát (3. és 4 fázisok). A 1 – 4 fázisok a Felső Fény hatása alatt fejlődtek.

Via – laitman.com

A természet felett

A spiritualitás úgy van nevezve, hogy “az adakozás érdekében”, ahol nincs kövületi, növényi, állati és beszélő szint ebből a világból. Ez egyszerűen nem létezik.
Ez a világ csak abból a célból létezik, hogy innen beléphessünk az igazság világába, a spiritualitásba. Ami valójában létezik az csak “az adakozás érdekében”. Ennél fogva az összes vágyunk, melyeket jelenleg fenntartunk, melyek “megjelennek bennem”, azokra csak a természet ébreszt, kényszerít minket.
Ezt nem tekintjük úgy, mintha én léteznék a spiritualitásban ezeken a vágyakon keresztül. Én csak akkor létezhetek a spiritualitásban, amikor valamilyen, természetem feletti vágyakhoz jutok. Csakis ezen vágyak alapján mondatjuk azt, hogy én “léteztem”.
Hol találhatóak ilyen vágyak? Csakis a környezetemben, a közösségben, semmiképpen nem saját magamban. Amikor én a környezeten kívül találom magamat, akkor nem létezem. Amekkora mértékben befektetek a környezetbe, olyan mértékben építem fel létezésem, képmásomat azon belül. Amekkora mértékben megtalálom a kölcsönös kapcsolatot, az összeköttetést, szeretetet, ennek megfelelően létezem. Csakis ott, a környezeten belül találom meg “magamat”.
Via – Shabbat lap, lecke, 2014. október 22.

Nyomás felülről és alulról

Kérdés: Izrael valóban elhozza a Shefa-t (a bőséget), valamint a Fényt a világnak? Akkor miért vádolnak minket azzal, hogy kárt okozunk a világnak?
Válasz: Egyelőre mi blokkoljuk a Fény csatornáit, és nem hagyjuk, hogy a Fény és a “Shefa” rajtuk keresztül áramoljon ki az egész világra számára. Mi a legalsó világban vagyunk, az egész teremtés központjában, és mi blokkoljuk a Fény útját.
Megakadályozzuk a bőség áramlását felülről lefelé azzal, hogy nem teszünk a felemelkedésért.
A probléma az, hogy mind a Fény tengerében vagyunk, a “Shefá”-ban, ami fentről lefelé érkezik, és nyom minket ezeken a rendszereken keresztül, amelyeket nekünk aktiválnunk kell. De mi nem tesszük azt. Ezért a Fény préseli Izraelt a természet által, valamint a világ nemzetei által.
Izrael érzi a nyomást alulról, azoktól, akiknek át kell adniuk a Fényt, és a nyomást felülről is, a Fénytől, amelynek át kell haladnia minden nemzeten a világon, a természet kövületi, vegetatív, és élőn szintjein. Mi, az Izrael népe ezen két erő között vagyunk tehát, és érezzük a nyomást mindkét oldalról.
Forrás – laitman.com