test és lélek kategória bejegyzései

Átkelés egy másik dimenzióba

Kérdés: Mit jelent az, hogy létezhetünk egy más formában is: a test nélkül, vagy a testen kívül?
Dr. Michael Laitman válasza: Létezik az információ, a hordozó, és valaki, aki érzékeli ezt az információt. Mindegyik változhat. Az információ (az értelem, és így tovább) nem csak fehérje, szilícium, vagy más hordozókban létezhet, és még csak nem is egy anyagban, azaz nem csak az agyban.
Az információ önmagában nem anyagi. Ez csak számunkra tűnik ilyennek, akik egy anyagi hordozón keresztül érzékelik azt. Mi már képesek vagyunk átadni információkat egy fehérjétől, egy élő hordozótól (az agytól) egy élettelennek. A teljes evolúciónk az információ hordozójának fokozatos változásához vezetett, eltávolítván azt az eredeti, természetes formájától: a beszédtől az írásig különböző hordozókkal, majd az információ programozásáig és a virtuális térben való tárolásáig.
Ma egy másik állapot küszöbén állunk, amelyben a test elveszti jelentőségét, az érzések egy új dimenzióba (az adakozás tulajdonságába) mennek át, míg mi elmozdulunk az információ agyi hordozójától, vagy még pontosabban a megszerzés minőségétől, egy másik hordozóba: az adakozás minőségébe.
Via – Laitman Blog

Miért kellene fetámasztanunk a halottakat?

Az amerikai bio-technológusok azt tanulmányozták, hogyan lehet feléleszteni a halott embereket – olyan embereket, akiknek az agyuk már meghalt, de belső szerveik még működnek.

Vajon lehetséges feléleszteni egy olyan személyt, aki vegetatív állapotban van? Vissza lehet-e még hozni az életbe?
Egy a lényeg, ezek a kutatások lényeges kormányzati vagy magán támogatottságot élveznek. De a finanszírozás daccára nem fognak eredményre vezetni. Miért? A judaizmus szerint, amikor egy ember meghal, hívni kellene egy ravatalozót és a testet amilyen gyorsan csak lehetséges el kellene temetni a földbe. Nem fog már többé érezni semmit, különben is, már halott, miért kellene feltámadnia? Amikor az agy meghal az valójában a teljes halál. 
Ezt követően az ember soha nem lesz már ugyanolyan, úgy fog viselkedni mint egy robot vagy egy zombi. Ha az agy meghal semmit nem lehet már tenni, bár lehetséges, hogy a test gépiesen működik tovább. Nem lesz emberi lény többé, mivel a neuronok halnak meg először. Az ilyen halottak feltámasztásának semmi értelme nincsen. 
Dr. Laitman nemrég beszélt arról, hogy az emberek 150 évig vagy akár 200 évig fognak élni, de mi értelme mindennek? Csupán annyi, hogy félünk a haláltól és el akarjuk halasztani azt.
Bizonyos helyzetekben szükségét érezhetjük, hogy fenn tartsuk az életet egy személy számára, aki már agyhalott, és kómában van hosszú ideje.
Dr. Laitman szerint ez azonban, nem szükséges, mindennek természetesen kellene történnie. Hiszen mi értelme van egy személyt műszerekhez kötni, ami fenntartja az életműködését? Ez nem a normális testi működés, mivel ez a személy nem tud kapcsolódni a külvilággal illy módon, így mi értelme van ennek? 
Tehát akkor értelmezhetjük mindezen kutatásokat csupán egy olyan tevékenységnek, ami arra irányul, hogy megszerezzék a finanszirozási forrásokat?
Dr. Laitman szerint igen, a tudomány kapaszkodik és bízik a finanszírozásokban. Másként a tudósok mit csinálnának? Nekünk rá kell jöjjünk arra, hogy az élet természetes áramlását nem tudjuk legyőzni. Természetes körülmények között kell élnünk, mivel a testünk ezért jött létre. Senki nem fogja elérni a várható élettartamunk kiterjesztését. Mindenesetre ez egy véges folyamat. Mivel a jövő különféle életeket tartogat a számunkra, ami sokkal jobb, mint a legrosszabb ezen az egész világon. 
Via – Laitman.com

A spiritualitásért való élet

Hogyan rendezzem be az életem, hogy az teljesen a Természet felfedezésének legyen alárendelve?
Ez egyszerű, meg kell vizsgálni és szervezni az anyagi életet. Biztosítani kell, hogy ne okozzak kárt senkinek, semmilyen anyagi világbeli cselekedetemmel. Más szóval, nem lehetek sem tolvaj, sem bűnöző. Nem élhetek mások költségén. 
Ugyanakkor az adakozás érdekében kell cselekednem, és közben azt remélni, hogy a korrekció felé haladok.
De mindenekelőtt, mindenkinek önmagát kell korrigálni, tehát ahogy nem okoz kárt a többieknek, nem fosztja meg őket semmitől, még indirekt módon sem.
A feladat maradék része kizárólag a szándékban foglaltatik benne. Magától értetődő ez, ha például segíteni kell egy barátnak találni munkát, de lényegében az egész munkánk a spirituális területen belülre vezet, a spirituális kapcsolat jelentése által.
Nem kell „lemásolnunk” különböző altruista, vagy spirituális szervezeteket, amelyek humanitárius segítséget kínálnak, és így rontják el az embereket, ők azok akik az embereket megfosztják, az önállóvá válás, lehetőségétől, és valójában önmagukkal foglalkoznak mindeközben. 
Tény, nagyon sok szervezet van, aki hasznot húz ebből. Ezért, van egy törvény, amit be kell tartanom, ha a Teremtő a (Természet) felé igyekszem: Törődöm a testi szükségletekkel, mivel ezek szükségesek a létezésemhez, azonban a maradék erőfeszítéseimet kizárólag a Teremtő a (Természet) felfedezésére fordítom barátaimhoz való kapcsolódáson keresztül.
Dr Michael Laitman

Kabbala tippek garmadája

Kérdés: Hogyan befolyásolják az előző életeink a jelenlegi életünket?
Michael Laitman válasza: Nincsenek korábbi életek! Minden a lélekben halmozódik fel, ebben a spirituális génben. Kezd el feldolgozni és a fejleszteni azt, és minden feltárul ebben. Nem fogsz találni semmilyen testi változást, illetve a testi történeteket magadban, és ezért nincs értelme foglalkozni vele! Ne légy olyan, mint a fáraók, akik bebalzsamozák magukat. Ez értelmetlen.
Kérdés: Szenvedhet többet az ember, annak érdekében, hogy könnyebb legyen másoknak elérni a spiritualitást?
Michael Laitman válasza: Nem, és nem kell ezt tenned. A szenvedés nem egy parancsolat, és nem önmagáért való cél. Éppen ellenkezőleg, a személynek élnie és élveznie kell az életet, elégedett kell, hogy legyen az életével, mert a Teremtő így teremtette őt. Ugyanakkor, segíteni kell másoknak, hogy elérje pontosan ugyanazt az állapotot.
Kérdés: A lélek kapcsolódik a testhez, és ki vagyok „én”?
Michael Laitman válasza: A jelenlegi “én”-ünk a mi korporális állapotunk, mert az ember úgy érzi, hogy ő a fizikai, korporális testében létezik. Ezért jelenleg ő egy egoista én, aki élvezni akar.
Kérdés: Igaz, hogy egy nő az összes életében nőként születik és a férfiak férfiként?
Michael Laitman válasza: Igen
Kérdés: Hogy viszonyul a Kabbala az eutanáziához?
Michael Laitman válasza: A Kabbala ellene van az olyan cselekedeteknek, amelyekben egy ember látszólag eldönti, hogy mit kell tenni a saját, vagy mások életével. Ugyanaz vonatkozik az abortuszra és az idő előtti halálra.
Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2015. november 1. – Laitman Blog

Törődni a testtel és a lélekkel

Kérdés: Az emberek gyakran mondják, hogy az az ember, akit már halálosan betegként diagnosztizáltak, és rájön, hogy hamarosan meghal, néhány hónapon belül elkezd gondolkodni az élet értelmén. Mondhatjuk azt, hogy a halál motiválja az embereket, hogy tisztázzák magukban az élet értelmét?
Michael Laitman válasza: Természetesen. Nem igazán értjük a halált, de paradox módon hosszú ideig érezzük azt, mielőtt megérkezne. Ez egy érzés, amit azonban az állatok nem érezhetnek. Nekik van egy előjelük a halálról, ami sokkal nyilvánvalóbb mint az embereknél, ez közelebb áll a tényleges halál állapotához.
Ha nem volna a halál, az emberek teljesen másképpen viselkednénk. A korporális világban, minden számítás a halálon keresztül történnek. Ez valójában egy rossz dolog, mert ezáltal az ember hozzá van kötve az állati testéhez.
A Kabbala bölcselete, azonban lehetővé teszi számunkra, hogy felemelkedjünk a testünk fölé, és a dolgokat önállóan szemléljük. Ez egy olyan mozgás, amivel kilépünk magunkból, belépünk az örök energia, az információ és a Fény áramlásába, ekkor azonnal megszűnik a testünkre irányuló figyelmünk.
Más szóval, amíg élünk vigyáznunk kell a testünkre, mert bizonyos korrekciókat teszünk meg a testünket felhasználva, az által. De figyelemmel kell arra is lennünk, hogy ezt az óvást ne vigyük túlzásba
Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2015. november …

Via – Laitman Blog

Azon ember élete, akinek megvan a hatodik érzéke

Kérdés: Hogy változik meg az életem, ha megszerzem a hatodik érzéket? Mit fogok érezni?

Michael Laitman válasza: A hatodik érzék az adakozás tulajdonsága, ami ugyancsak öt fajta érzékre van felosztva. Ezt a világot, az öt fizikai érzékszervünkkel érezzük, úgymint: látás, hallás, ízlelés, szaglás és a tapintás.
Másrészről viszont a Kabbala bölcselete lehetővé teszi számunkra, hogy kifejlesszünk egy további érzéket, ami ugyancsak fel van osztva látásra, hallásra, ízlelésre, szaglásra, és tapintásra, csak a spirituális szinten.
Ez a kiegészítő érzékelés lehetővé teszi számomra, hogy érezzem a felső valóságot, a körülvevő világ szélesebb körét. Aztán érzem, ahogy én kölcsönösen közreműködök a felső erővel és megértem az okát mindennek, ami a világunkban történik.
Megértem, hogy a felső erő miért fordul hozzám, vagy másokhoz, és hogyan kellene reagálnom a megfelelő módon, annak érdekében, hogy elkerüljem az események negatív alakulását, és még jobbra változtassam a dolgokat, és kijavítsam azokat.
A hatodik érzék segítségével, az adakozás tulajdonságával, én felfedezem a különböző, anyagba öltözött jelenségek gyökerét, mielőtt azok elérnék a világunkat.
Kérdés: Egy másik emberré válok ekkor? Milyen hatással lesz ez a gyerekeim és a környezetemben lévők életére?
Michael Laitman válasza: A mi világunkból vett példával tudom ezt elmagyarázni. Tegyük fel, hogy te egy pszichológus vagy, de egyben egy anya is, és van egy családod és gyermekeid. Érted az emberek viselkedését, és minden számítást és cselekedetet, amit tesznek, és a családtagok közötti kapcsolatok okát.
Ebben az esetben nem csak, mint nő tudsz reagálni, de képes vagy magyarázni, megérteni, és megindokolni sok mindent. Ez azt jelenti, hogy az életet egy sokkal mélyebb szinten érzed.
Pontosan így érzi egy kabbalista az életet, de sokkal mélyebben. Mindamellett, ellentétben a pszichológussal, aki csak az okát tudja megmagyarázni annak, ami történik, a kabbalista ténylegesen képes megváltoztatni az életét.
A kabbalista látja a mélyebb okát annak, ami az életünkben történik, az okokat, amik az idő, a mozgás, és a tér fölött léteznek, és amelyek a világunk keretein túlról erednek.
Izraeli Rádió Programjából 103FM – 2015. augusztus 16. – Laitman Blog

A hatodik érzék, a lélek

Dr. Laitman, ön azt mondja, hogy ugyanaz a lélek reinkarnálódik újra és újra, testet cserélve világunkban. Másrészt, azt is mondja, hogy egy hétköznapi embernek nincs lelke, és meg kell építenie azt magában a másokkal való kapcsolatán keresztül. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani?
Michael Laitman válasza: Egyikünk sem születik egy kész lélekkel. A lélek egy erő, amit a Kabbala bölcseletének tanulása révén szerzünk meg. Amikor felismerjük ezt a módszert magunkban, akkor az adakozás és a felebarát iránti szeretet új minőségét fejlesztjük ki, amelyen belül felfedezzük a Felső Fényt, vagy a Teremtő jelenlétének érzését, vagyis a felső erőt.
Mindez egy további érzék, a “hatodik érzék”, ami egy érzés, a szereteté és a felebarát iránti adakozásé, amit az ember elérhet, és ezt hívják léleknek. A kabbalisták azt írják, hogy a lélek egy Kli (edény) , amit arra teremtetett, hogy a Felső Fény kitöltse. Minden embernek el kell érnie a lelke gyökerét, mivel csak ennek érdekében lett megteremtve.
Írva van, hogy a lélek “Isten része felülről” (Jób 31: 2), amelyen keresztül az ember elkezdi érezni a felső erőt.
Via – laitman.com