Kezdőlap » Zsoltár

 • Zsoltárok 001-030

  1. 1. Boldog a férfi, a ki nem járt gonoszok tanácsán, sem vétkesek útján nem állt, sem csúfolók ülésében nem ült; […]

   
 • Zsoltárok 031-050

  31. 1. A karmesternek. Zsoltár Dávidtól. 2. Benned, Örökkévaló, van menedékem, ne hagyj megszégyenülnöm soha, igazságoddal szabadíts meg engem! 3. […]

   
 • Zsoltárok 051-070

  51. 1. a karmesternek. Zsoltár Dávidtól. 2. Mikor odament Nátán próféta hozzá, a midőn bement volt Bát-Sébához. 3. Könyörülj rajtam, Istenem, kegyelmed szerint; […]

   
 • Zsoltárok 071-089

  71. 1. Benned, Örökkévaló, van menedékem, ne hagyj megszégyenűlnöm soha! 2. Igazságoddal ments meg és szabadíts meg engem, hajlítsd hozzám füledet és […]

   
 • Zsoltárok 090-107

  90. 1. Ima Mózestől, az Isten emberétől. Uram! Menedék voltál te nekünk nemzedékben meg nemzedékben. 2. Mielőtt hegyek születtek és létesítottél földet […]

   
 • Zsoltárok 108-119

  108. 1. Ének. Zsoltár Dávidtól. 2. Szilárd a szivem, oh Isten, hadd énekelek, hadd zengek – méltóságom is! 3. Ébredj lant és hárfa! […]

   
 • Zsoltárok 120-150

  120. 1. Zarándoklás éneke. Szorultságomban az Örökkévalóhoz kiáltottam föl és ő meghallgatott engem. 2. Örökkévaló, mentsd meg lelkemet hazug ajaktól, csalárdság nyelvétől! […]