Jelentős kabbalisták

A helyzet megváltozott

Minden nemzedékben más és más lelkek vándorolnak le, a korábbiaktól elérő útmutatást követelve. A múlt századbeni huszas évekig számos kabbalista élt. Majdhogynem minden nagyobb rabbi egyben kabbalista is volt. S noha más-más szinten, azonban mindegyőjük rendelkezett az észlelésünkön kivülre eső világ ismeretével.

Ám a huszas évektől ez már nem így van. Mindazok a lelkek, amelyek ettől az időponttól érkeznek el a világunkba, a jellegüknél fogva elsősorban kéjt, hatalmat és gazdagságot akarnak maguknak. S csak egy kis részük vágyakozik tudás után, és még ennél is kevesebben vágynak a felsőbb, valódi lét megismerésére.

Ez fentről, egy igen-igen precíz formában kerül levezénylésre. Úgy, hogy a levándorló lelkek együttesen mind az anyagit, mind pedig aspirituálist hajszolják. Nemzedékünkben az emberi vágy, minekután a folyamat utolsó fázisához érkezett,  számos és sokrétű fejlődési lehetőséget élvez. Egy olyan helyzet alakult ki, hogy ha valaki eltökélten akarja a spiritualitást, úgy lehetőséget kap arra, hogy akár a fejlődési skála legmagasabb fokáig juthasson.

Báál HáSzulám

A nemzedékünkhöz legjobban illő olyan kabbalista, akinek segítségével be lehet jutni a spiritualitás világába, nem más, mint Rabbi Jehuda Léjb HaLévi Áslág, „Báál HáSzulám”. Ő az egyedüli, aki teljes, átfogó és időszerű magyarázatot ír a Zohár Könyvéhez, valamint Ári írásaihoz. Az ő könyvei, azaz, amelyekben a Zohár-t és Ári árásait magyarázza, illetőleg a legidősebb fiának, Rabbi Baruch Áslág-nak (Rábás-nak) az írásai az egyedüli olyan forrásművek, amelyek révén haladni tudunk. Ha valaki a könyveiket tanulja, tulajdonképpen a Zohár Könyvét és Ári műveit tanulja, azonban olyanképp, mintha csak azokat ötven évvel ezelőtt írták volna.

Egyszóval mentőöv a nemzedékünk számára. Egyrészt mert lehetővé teszi a számunkra, hogy a már régen írt könyveket úgy használhassuk, mintha csak azokat a mi korunkban írták volna, másrészt mert ugródeszkaként szolgál a spirituális  világok eléréséhez. Bár egyelőre e két kabbalista az egyedüli forrás és segítség a számunkra, azonban ha idővel a nemzedék érdemessé válik rá, s ha majd a lelkek részéről erősebb vágy ébred, várhatóan maga a metodika is változni fog. Úgy, hogy az a még újabblelkekhez igazodjék.

Vélemény, hozzászólás?

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja