Ki számít kabbalistának?

Két lábbal a földön és azon túl

A kabbalista egy egyszerű ember, pontosan olyan, mint mindenki más. Nem kell, hogy bölcs vagy tanult legyen, és ugyancsak, nincsen neki szentséget sugárzó ábrázata. Ellenben, életének egy bizonyos szakaszán elhatározza, hogy ő bizony megleli azt az utat, amely az őt foglalkoztató kérdésekre megbízható válazokkal szolgál. S aztán megfelelő tanulás által sikerül egy további érzéket elsajátítania, a hatodik érzéket, vagy másnéven, a spirituálisérzékszervet. Innentől ennek az érzékszervnek a segítségével átlátható és világos létként érzékeli a spirituális világokat, pontosan úgy, ahogy mi az itteni létünket érzékeljük. Az érzékelhető ráismerésénél fogva, ugyanez az ember, ismeretet szerez spirituális világokról, felsőbb világokról, és Felsőbb Erők megnyilatkozásáról. Egyébként ezeket a világokat azért nevezik “felsőbb”-nek, merthogy túl vannak, felette vannak a mi világunknak. Ők képezik azokat a gyökereket, amelyektől minden itt található dolog láncszerűen fejlődik ki; magyarán mindaz, ami létezik és betölti a világunkat, ideértve bennünket is.

A kabbalista egyidőben jelen van mind a felsőbb világokban, mind pedig a mi, itteni világunkban is. Ez a vonás közös minden kabbalistában. Következésképp, a hatodik érzék megszerzésével hozzácsatlakozik mindazokhoz, akik őelőtte már elérték azt. A kabbalisták valódi információt kapnak a körülöttünk található dolgokról, és ők ezt a valóságot érzékelik. Ennélfogva tudják azt kutatni, mgismerni és tanítani azt. Ők egy olyan metodikát, módszert adnak a kezünkbe, amely segítségével lehetőség nyílik, hogy megismerjük az életünk eredetét, illetve ők azok, akik aspiritualitás felé veztnek bennünket. Ezt a tudást olyan könyveken keresztül adják át nekünk, amelyeket ők maguk jrnak, különleges nyelven. Ezeket a könyveket egy különleges módszer és megközelítés szerint kell olvasni. Ezáltal a könyvek eszközzéválnak ahhoz, hogy a valódi lét a számunkra is feltárulkozhasson.

Vélemény, hozzászólás?

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja