Miért fontos?

Hatodik érzék – A “Körülölelő Fény” érdemében

Valahányszor Kabbaláról beszélnek, rögtön a következő megjegyzéseket lehet hallani: a Kabbala tanulásától meg lehet bolondulni; a Kabbala tanulása csak 40 éves kor felett biztonságos; a férfi házas kell, hogy legyen mielőtt Kabbalát kezd tanulni; nőknek tilos Kabbalát tanulni; mindaddig, míg valaki nem jártas kellőképp a Halachot-ban (a zsidó szokásjogban), nem lehet Kabbalát tanulni; a Kabbala betérít a vallásba; vagy, hogy a titkosTórai magyarázatok tanulását megelőzően, köteles az ember először az egyszerű magyarázatokat tudni.

Magyarán, az általános vélemény az az, hogy nem kell vele foglalkozni. Az “Előszó a Tíz Szfirá Tanulmányához” c. írásában Báál HáSzulám (Rabbi Jehuda Léjb HáLévi Áslág) a következőképp írja le a kérdéseket, amelyeket a Kabbalát bár tanulni akaró, ámde félő érdeklődő vet fel:

“És szemeim látják, hogy mindazok, kik a nemzedékemben a Tórát tanulják, mind egy véleményen vannak, és elemelik kezüket a Rejtett Tantól, és a kérdezőiknek is csak azt tanácsolják, hogy minden kétséget kizáróan inkább egy lap Gemárá-t tanuljanak, mintsem, hogy Azzal foglakozzanak.”

Ennek az aggálynak az egyik forrása, egyrészt az attól való félelem, hogy a Kabbala tanulása miatt majd a Parancsolatokat örző réteg nem fogja többé tartani a Tórát és a Parancsolatokat, noha pedig láthatjuk, hogy a vallástól való elmenekülés már jópár nemzedék óta – teljesen függetlenül a Kabbala tanulásától –igenis létező jelenség. Zsidók milliói asszimilálódtak, és a számuk csak évről-évre növekszik. Márpedig ez a folyamat nem a Kabbala tanulása miatt történik.

Az igaz, hogy száz évvel ezelőttig minden zsidó vallásos volt, és hogy mindgyiknek volt valamiféle kapcsolata a zsidósággal, azonban a felvilágosodás korában még nem adatott meg számukra a lehetőség, hogy a tudományok iránti késztetésüket a Tórának azzal a részével elégíthessék ki, amely pedig valóban kitölthette volna ezt a hiányukat, lévén, hogy egyedül csak a Kabbala tud választ adni az embernek a létezésére és megnyugtatni őt, márpedig ez a rész, akkor még nem állt a rendelkezésükre.

A vallástalanokban, ezzel szemben, megvan a félelem, hogy majd ettől vallásossá válnak. Azonban látni lehet, hogy annak ellenére, hogy napjainkban nagy hullámban térnek vissza az emberek a vallásos élethez, csak nagyon kevesen mennek ezen át amiatt, merthogy Kabbalát tanulnak, a többsége a vallás szokványos keretein belül lesz vallásos. A lényegre térve, még maga Ári, a szent nagy kabbalista írta, hogy az ő idejétől kezdődően a Kabbala szánva van: férfiaknak, nőknek, gyermekeknek, nemzsidóknak, mindenki tudja és köteles tanulni a Kabbalát. A nemzedékünk legnagyobb kabbalistája, és egyben Ári követője, Báál HáSzulám, hátrahagyott a nemzedékünk számára egy olyan tanulási módszert, amely minden ember számára, aki csak tanulni akar, megfelelő.

Miért elengedhetetlen, hogy Kabbalát tanuljunk?

A tanulás maga azt a célt szolgálja, hogy vágyat teremtsen bennünk, egy edényt, amelybe majd befogadjuk a valódi létfeltárulkozását. Egészen addig, míg nem érünk el arra a pontra, hogy már érezzük a spiritualitást, a valódi lét feltárulkozását, soha, egy alkalommal sem fogjuk tudni, hogy mit is érthetünk spiritualitás alatt. Beszélni tudunk világokról, Párcuf-okról, ilyen vagy olyan műveletekről, azonban a számunkra ezek csak értelem nélküli, puszta szavak lesznek. Azonban ha a hatodik érzék által ténylegesen is kapcsolatot teremtünk velük, úgy valóban látni és érezni fogjuk őket. S akkor már tényleg konkrét érzelmi mondanivalóval fognak bírni a számunkra.

A Kabbala könyvei kezdenek egyre jobban elterjedtté válni a napjainkban – amely jelenséget a korábbi nemzedékeknél nem találhattuk meg. Néhány száz évvel ezelőtt lehetetlen volt hozzájutni a Kabbala könyveihez. Az egész minden kabbalistáról kabbalistára szállt. Egyszerű emberhez ilyen könyv nem juthatott el.

Napjainkban megfordult a helyzet. Amennyi anyagot csak lehet, szét akarnak szórni az emberek között és hívni mindenkit, hogy csatlakozzék a Kabbala tanulásához. Amennyiben valaki ezekből a könyvekből tanul, a spiritualitás után vágya megnövekszik. Eközben a körülöttünk levő Körülölelő Fény ugyanazt a valódi világot – amely egyébként rejtve van előlünk – egyfajtaspiritualitás utáni, különleges kegyként kezdi el visszasugározni a hozzá közeledni akarókhoz, és ezzel az ember még jobban és még jobban vágyakozni kezd utána.

Melyek a legfontosabb írások nemzedékünk számára?

Nagyon fontos tudni, hogy mi az, amit az ember olvashat. Aki nem akar tévútra menni, ajánlatos, hogy csak kizárólag a nemzedékünk nagy kabblistáitól olvasson: Rabi Jehuda Áslág-tól (Báál HáSzulám), és a legidőseb fiától, Rabbi Baruch Áslág-tól (Rábás). Az ő írásaikban lelhetünk rá a legújabb metodikára, rendszerre, amely figyelemmel a jelen nemzedék lélek típusára, utat mutat abban, hogy miként lehet a spiritualitást elérni.

Ez nem azt jelenti, hogy minden más könyv hiteltelen volna, hanem, csak hogy azok nem megfelelőek mi nemzedékünk lelkei számára. Mégpedig azon egyszerű oknál fogva, merthogy azok a korábbi generációk számára íródtak, s mert azok nem a mi időnk kabbalistáitól születtek.

Rabbi Baruch Áslág-tól ajánlott könyvek:

“Mátán Torá” (Tóra-adás)

“Prí chám” (Bölcs Gyümölcse) két részben: értekezések és levelek.

“Az ‘Előszavak’ Könyve”.

“A Tíz Szfirá Tanulmánya” – 16 kötetben.

“Bét Sáár HáKávánot”.

“Or HáBáhir” (Világos Fény).

“Even Szápír” (Zafír Kő).

Ári “Éc Hájim” c. könyve – Báál HáSzlám magyarázatával.

A Zohár Könyve – Báál HáSzlám magyarázatával.

Báál HáSzulám legidősebb fia, Rabbi Baruch Salom Áslág, tovább folytatta az apja útját. A könyvei pontosan az apja által tanítottak szerint épülnek fel. Ő egy kissé tovább bontja és finomabban elemzi az apja írásait. Az egyedi írásaival közelebb hozza a számunkra a Kabbala kifejezéseit, és valamelyest megkönnyíti a Zohár-hoz és Ári írásaihoz készített valódi magyarázatok érthetőségét.

Rabbi Baruch Áslág ajánlott könyvei:

„Sámáti” („Hallottam”).

„Dárgot HáSzulám” („A létra fokozatai”).

„Birkát Sálom” (Béke Áldása).

Értekezések könyve.

„Slávéj HáSzulám” („Létrafokok”).

„Előszavak az Igaz Bölcseletéhez” – Rábás magyarázatával.

„Bevezetés a Kabbala Bölcseletéhez” – Rábás magyarázatával.

„Igrot Rábás” (Rábás levelei).

S hogy a tanuló nehogy félremagyarázza az egyes dolgokat, segítségül egy „kérdés-felelet”-, illetve „szavak és kifejezések magyarázata” gyüjtemény készült. A tanulás folyamán a figyelem nem az olvasottak mély és átfogó megértésére, hanem a spirituálisigazságra kell, hogy irányuljon. Ami fontos, hogy a tanulást ne csak észbeli, hanem spirituális indítatás is vezérelje.

A tanulás célja, hogy az ember megtalálja és felfedezze a közte és a könyvben írottak közti kapcsolatot. Ez a cél mindig a tanuló szeme előtt kell, hogy lebegjen, ugyanis a kabbalisták kizárólag csak emiatt írták le, amit saját maguk által elért észleléseket. Semmi esetre sem azért, hogy bölcsebbek legyünk, és hogy mint a tudósok tudjuk, miként épül fel és viselkedik a világmindenség. A helyes megértést szolgálja „A címszavak szótára”. Az embernek csak akkor szabad bármit is olvasnia és tanulnia a kabbalisztikus művekből, ha az olvasott kifejezéseket és szavakat képes a helyes módon értelmezni. Egyéb esetben mint történelem-könyvet magyarázná a Tórai könyveket, és csak üres képekben magyarázná félre a dolgokat.

Vélemény, hozzászólás?

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja