Egy tudatban élni – videó

Én azt gondolom, hogy az oktatásunknak, vagy ahogy arról beszélni szoktunk, a tudatosításnak, magában kell foglalnia mindazokat a technikákat, amelyekkel képessé tehetjük az embert arra, hogy meghallja, érezze a másikat, mert máskülönben egész egyszerűen megöljük egymást, s nem lesz jövőnk. Azonban erre, az én meglátásom szerint, csak egyetlen megoldás létezik, azaz …

A “beszélő”-szint tudománya – videó

Ott, ahol a kvantum fizika megáll, ott kezdődik a Kabbala Bölcselete.

Nem tudjuk, hogy hogyan boldogulhatnánk egymással az emberi szinten. Ez így is lesz mindaddig, míg nem értjük meg, hogy mi is a gyökerünk. Azaz, mindaddig, míg nem kötjük össze a spiritualitásunkat a spirituális világgal. Ugyanis …

Képzelt valóság vagy valós képzelet? – videó

Ha jól értettem, a kvantum fizika állítása szerint, amit mi valósnak látunk, az nem valós. Amit mi sűritettnek látunk, az nem sűrített, vagyis, mindannyiunk a saját tudatát vetíti rá az adott tárgyra. S ha ez így van, vajon mivel tudná azt magyarázni, hogy az itt jelenlevő több száznyi ember közül a fenyőfát mindenki fenyőfának, a csivavát pedig mindenki csivavának látja?

Valóság-észlelés – videó

Vajon ez az indián keresztül tudna menni egy falon? Igen, keresztül tudna menni, ugyanis nem rendelkezik hozzá érzékkel. Számára a fal nem létezik. Igen, igen. Számára ez nem anyag, és nem is anyagba öltözött forma. Nagyon egyszerű. …

Hogy vajon a kvantum-fizikától el lehet-e jutni a Kabbala Bölcseletéhez? Nem. Máskülönben Ábrahám is előbb kvantum-fizikával foglalkozott volna. Ők ezt felismerik. Érdekes, nem? Ők is beszélnek róla, hogy szeretet, meg hogy mindenki egy, ugyanis ők is érzik, hogy a dolgok egy ilyen alakzathoz vezetnek el. Na de, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, na erre a kvantum-fizika már nem ad választ – ugyanis ez már a Felső Erő szférája.

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja