Felkészülés a 2017-10-04-i reggeli leckére

Rabash írásai, 3. kötet, Van egy világos Mitzvam (parancsolat), amit Sukkah-nak neveznek

A Szent Zohár elmagyarázza, hogy a Sukkah-t a “Hit árnyékának” hívják. Ba’al Hasulam elmagyarázta, hogy a Sukkah a “Sechach” szóból származik, amely lefedi a fejet (agyat), mivel a hitet úgy tartjuk, hogy a “Tudás Felett.”

Felkészülés a 2017-10-03-i reggeli leckére

…mikor átvilágítás érkezik az emberhez Fentről, mégha az ember még nem is jutott el a tisztaság állapotához – mindenesetre, ha az ember veszi ezt az átvilágítást, hogy felemelje magát az alantasságából, s hogy ez által közelebb kerüljön az adományozáshoz, akkor erre azt mondják, hogy a Lo-lismá elvezeti a Lismá-hoz. Azaz, hogy a Tóra útján halad.

És erre mondják: „Az, ki boldog a kijelölt napon”. Kijelölt nap, azaz, ünnepnap. És nyilván nincs nagyobb ünnepnap a számodra, mintsem mikor valami átvilágítás világítja meg az embert Fentről, amely közelebb viszi őt az áldott Teremtőhöz.

Baal HaSulam, Shamati 242. Mit jelent megörvendeztetni a szegényeket ünnepnapkor, a Munkában

Felkészülés a 2017-10-02-i reggeli leckére

A teljes szeretet a szeretet mindkét oldalon, akár Din, akár Hesed és a sikeres módon. Ő szeretni fogja a Teremtőt, még akkor is, ha elveszi Tőle az Ő lelkét. Ez a szeretet teljes, mert mindkét oldalon, a Hesedben és Din-ben van. Ezért keletkezett a teremtés cselekedetének fénye, és aztán elrejtették. Amikor elrejtették, kijött a durva Din, és a két fél, Hesed és Din, egymásba lettek foglaltatva, és teljesek lettek.
Ez a megfelelő szeretet, hiszen a teremtés hat napja alkalmából létrehozott fényt, a versben: “Legyen ott fény”, újra elrejtették, ahogyan a Zohár írta: “Legyen fény e világ számára, és legyen fény a következő világ számára.” Ennek a világnak a fénye el van rejtve, és csak a következő világ igazai számára jelenik meg.
Miért volt elrejtve? Ez azért van, mert a fény elrejtésével a durva Din kijött ebbe a világba, amellyel a két fél, Din és Rachamim integrálódott, teljes lett. Ez helyett adott a két vég belefoglaltatására egyként. Ez azért van így, mert most már lehetővé vált, hogy felfedjék az Ő szeretetének teljességét, még akkor is, ha elveszi az Ő lelkét tőle. Így helyett adott a szeretetnek, hogy oly módon egészüljön ki, hogy az nem volt elrejtve, és a durva Din nem tárult fel, ez a nagy szeretet mentes lett volna az igazlelkűektől, és soha nem lehetett volna felfedni.
Hakdamat Sefer HaZohar, A Második Parancsolat, #201

Felkészülés a 2017-10-01-i reggeli leckére

Baal Hasulam,  A Kabbala Tanítása és Lényege
Örülök, hogy egy olyan generációban születtem, amikor megengedett, hogy nyilvánosságra hozzuk az igazság bölcsességét. És ha megkérdezed, “Honnan tudom, hogy ez megengedett?” Azt fogom válaszolni, hogy én engedélyt kaptam, hogy nyilvánosságra hozzam. Egészen mostanáig az összes mód, ami által nyilvánosságra lehet hozni, és teljes mértékben megmagyarázni minden szót … és ez az, amit a Teremtő megadott nekem a legteljesebb mértékben. Ezt úgy kell tekintenünk, hogy ez nem a a bölcs nagysága, hanem a generáció állapotáé.

Felkészülés a 2017-09-29-i reggeli leckére

Baal HaSulam, Samati 1. Nincsen más Rajta kívül

Az embernek állandóan meg kell próbálnia hozzá tapadnia a Teremtőhöz, nevezetesen az összes gondolatainak Róla kell szólnia. Vagyis, még a legrosszabb állapotban is, amelyből nem létezik mélyebb zuhanás, nem szabad, hogy az ember elhagyja az Teremtő fennhatóságát, azaz nem gondolhatja azt, hogy létezik egy másik fennhatóság mely megakadályozza azt, hogy ő belépjen a Szentség területére, és mely hasznot vagy kárt okozhatna neki.

Tehát nem szabad, hogy azt gondolja, hogy létezik a Szitra Achra (Másik Oldal) ereje, mely nem engedi az embernek, hogy jó cselekedeteket végezzen, és Isten útjait kövesse, sokkal inkább azt kell látnia, hogy minden a Teremtő által van megcselekedve.

Felkészülés a 2017-09-28-i reggeli leckére

202) “Lelkem, éjjel sóvárgom Teutánad; még a bennem lévő lelkem is keres Téged. “A Teremtő minden Ruach-ja és Nefesh-e [szellem és lélek egyenként], és Izrael azt mondja:” Te vagy az én szellemem és lelkem.” Ezért sóvárgom Teutánad, és kutatlak Téged, hogy megtaláljam a Te akaratod.

203) Amikor egy ember alszik az ágyában, lelke kijön és felemelkedik, és tanúskodik arról az emberről, hogy mit tett a nap során. Ezért a test azt mondja a léleknek: “Lelkem, éjjel sóvárgom Teutánad éjjelente”; amikor elhagysz engem: “Még a bennem lévő lelkem is keres Téged”

“Zohár Mindenkinek”

Felkészülés a 2017-09-26-i reggeli leckére

Ismeret, hogy kétféle sírás van: sírás a bánat miatt, és az öröm miatti sírás. Amikor a szív túlzott izgalommal telik meg, az izgalom akár jó dolgokból vagy rossz dolgokból származik, ez az izgalom kifelé nyilvánul meg. Olyan ez, mint egy pohár víz – amikor feltöltik, túlcsordul. Ugyanígy a könnyek is, amelyek a többlet, amik kiöntenek.
(Rabash, 35. levél)

Felkészülés a 2017-09-22-i reggeli leckére

Tiferet Shlomo az ünnepekről – Rosh Hashanah

Írva van, hogy “válaszd az életet”, hogy az életet válaszd, hogy te és az utódaid szeressék az Urat, a te Istenedet, hogy az összes megélhetésed és a leszármazottaidé csak ezért legyen – hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. a megélhetésed, hogy szeressétek Őt és szolgáljatok Neki teljes szíveddel és lelkeddel. Akkor természetesen “az egész életed” az Ővé lesz, mert ő az életed és a napjaid hossza “, mivel a Teremtő az életerőd lényege, és minden az Ő számára van.

Felkészülés a 2017-09-21-i reggeli leckére

Ezért kérjük a Teremtőt, és írjuk a jelet Rosh Hashanah-kor, mondván: “Legyünk a fej és ne a farok”. Vagyis Izrael bennünk legyen a fej, és a gonosz a farok, és akkor hosszú élettel és a jósággal leszünk megjutalmazva a teremtés szándékában, ami az, hogy jót tenni az Ő teremtményeivel.
Rabash, 67. levél

Felkészülés a 2017-09-20-i reggeli leckére

A Rosh Hashanah [Újév estéje] jelentése egy új kezdet, amikor egy ember egy új struktúrát kezd felépíteni. Ez olyan, ahogy a bölcsek azt mondták: “Valakinek magát mindig félig bűnösnek, félig igaznak kell tartani. Ha egyetlen Mitzva-t hajt végre [jó cselekedet / parancsolat], akkor boldog, mert magát és az egész világot az érdemek mentén ítélte.
 
Rabash, 2. kötet, 34. levél

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja