Felkészülés a 2017-08-02-i reggeli leckére

Rabash, 40. levél
 
A szívek koptatásán keresztül, még a legerősebbekén is, mindegyik melegséget fog árasztani a szívének falaiból, és a melegség meggyújtja a szeretet szikráját, amíg a szeretet ruházata meg nem formálódik. Ezután mindkettő egy takaróval lesz burkolva, ami azt jelenti, hogy egyetlen szeretet veszi körül és burkolja be a kettőt, mivel ismeretes, hogy a Dvekut [összetapadás] a kettőt egyesíti.

Felkészülés a 2017-08-01-i reggeli leckére

211)Tudnunk kell, hogy az Elokim HaVaYaH mind egy, elkülönítés nélkül. HaVaYaH az Elokim (“Az Úr az Isten”), és ha valaki tudja, hogy mind egy, és nem okoz szétválasztást, akkor a másik oldal is el fog távozni a világból, és nem lesz lehúzva.

… Ez azért van így, mert ha egy ember fokozza a MAN emelését, és felemeli a ZON-t, hogy egyesüljön az AVI helyén, akkor nemcsak a Sitra Achra nem fogja megragadni a bőséget, hanem ez a Sitra Achra eltávolítását okozza, hogy ő ne irányíthassa a világot.
Hakdamat Sefer HaZohar, A Negyedik Parancsolat

Felkészülés a 2017-07-31-i reggeli leckére

Rabash írásai / Mit Kell Keresni a Barátok Gyülekezetében

A Teremtő a természet ilyen módon teremtette. Így a barátok, amikor a Teremtő nagyságáról beszélnek, ez felébreszti a vágyat és a sóvárgást, hogy lenullázzák magukat a Teremtő előtt, mert elkezdik érezni a vágyat és a sóvárgást, hogy összetapadjanak a Teremtővel. És arra is emlékeznünk kell, hogy olyan mértékben, hogy a barátok is értékelik a Teremtő jelentőségét és nagyságát, nekünk az értelem fölé kell emelkednünk, ami azt jelenti, hogy a Teremtő magasabb, mint bármely nagysága a Teremtőnek, amit az ember csak el tud képzelni. Azt kell mondanunk, hogy hiszünk értelem felett, hogy a Teremtő vezeti a világ egy jóindulatú kormányzással, és ha valaki úgy véli, hogy a Teremtő csak a legjobbat kívánja az embernek, ez teszi lehetővé az embernek, hogy szeresse a Teremtőt, amíg ő meg nem lesz jutalmazva azzal, hogy “És Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. “és ez az, amit az embernek szükséges, hogy megkapjon a barátaitól.

Felkészülés a 2017-07-28-i reggeli leckére

RabashMentsd meg a Te szolgád, Te vagy az Én Uram

Amikor valaki elkezdi a munkáját, az értelem feletti hitet kell megtartania, amikor semmi sem hiányzik neki, és azt kell mondani, hogy a Rav teljesítette minden kívánságát. Ezután ő “teljes”-nek van nevezve, és a teljes hozzá tud kapcsolódni a teljeshez. Azonban ha az ember rendelkezik egy hiánnyal, akkor a hiányos nem tud a teljeshez kapcsolódni. És ezután az embernek meg kell szervezni minden hiányát, mint egy szolga, aki egy ajándékot kér a Ravjától. Ezután kéri, amire szüksége van, mivel ” A döntőbírónak nincs más, mint amit a szemével lát”, és az embernek soha nem kell figyelmen kívül hagyni a hiányát, ami van neki, mivel az ember csak annak a mértéknek megfelelően tud imádkozni a Ravjához, hogy kitöltse a hiányát, amekkora mértékben az ember érzi a hiányt. És akkor, minél több további kérdései vannak a tanulónak, annál dicséretre méltóbb.

Felkészülés a 2017-07-27-i reggeli leckére

A Ramchal, A Bölcsesség Cikke

Az lett mondva Róla: “És az Ő nagyságának lakóhelye a legnagyobb magasságokban van”. És mi hisszük és azt mondjuk, hogy ez az Úr, Áldott Legyen, az első, egyedülálló létezés. Lehetetlen, hogy egy másik is létezik, amit nem Ő teremtett, és Ő egyedül az Úr. Ő az, akiért érdemes dolgozni, és nincs más, akiért érdemes lenne dolgozni, és az Ő létezése igazság. Azt jelenti, hogy lehetetlen, hogy ne legyen jelen, mert hiány vagy hiányosság nem lehetséges Benne egyáltalán, és ez az, hogy “Ő a mi Urunk, nincs más”.

Felkészülés a 2017-07-26-i reggeli leckére

445) Bárki, aki féli a Teremtőt, a hit vele van, ahogyan kell, mert ez az ember teljes a Mester munkájában. Az, akiben nincs félelem a saját Mestertől, abban nincs benne a hit, és nem érdemes rá, hogy legyen egy része a következő világból.

446) Boldogok az igazak ebben a világban és a következő világban, mert a Teremtő vágyakozza a támogatásukat. Meg van írva: “Az igazak útja olyan, mint a hajnal fénye, amely fényesebb és világosabb.” “A hajnal fénye” olyan fény, amely világít, ez amit a Teremtő teremtett a teremtés munkájában. Ez a fény, amelyet a Teremtő elrejtett a következő világ számára az igazak számára. Egyre fényesebben és fényesebben ragyog, mert mindig növekszik a fényében és soha nem hiányos.

Beresheet Bet, Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön

Felkészülés a 2017-07-24-i reggeli leckére

Maor VaShemesh, VaYechi

A gyülekezetnek az a célja mindenki számára, hogy egységre lépjenek, és hogy minden kérelmüket egy végkimenetelre irányítsák – megtalálni a Teremtőt, hogy a Shechinah minden Tízesben ott lakozzon, és biztosan, ha több mint tíz van, az Istenség nagyobb feltárulása van jelen. Így mindenki csatlakozik a barátjához és eljön, hogy halljon tőle valamit a Teremtő munkájáról és arról, hogy hogyan találja meg a Teremtőt, és hogyan nullázza le magát a barátja előtt és a barátja is hasonlóképpen őelőtte, és mindenki ezt fogja tenni. És természetesen, amikor ez a gyülekezet célja, hiszen többet, minél többet akar enni a borjú, a tehén annál jobban akarja táplálni, természetesen a Teremtő közelebb kerül hozzájuk és velük lakik, és a nagy irgalom és kedvesség tárul fel és kiterjed Izrael gyülekezete felé.

Felkészülés a 2017-07-23-i reggeli leckére

Baal HaSulam / 18levél
Az első dolog reggel, amikor felkel az álmából, hogy meg kell szentelni a Teremtővel való Dvekut első pillanatát, öntse ki a szívét a Teremtőnek, hogy megtartsa őt a teljes huszonnégy órájában a napnak, hogy ne jussanak eszébe üres gondolatok, és ne tartsa majd ezt lehetetlennek, vagy a természete felett valónak. Valóban, ez a természet képe, ami egy vas válaszfalat emel, és az embernek meg kell szakítani a természet válaszfalát, hogy úgy érezze, és először úgy vélje, hogy a természet válaszfalai nem vágják el őt a Teremtőtől. És ezután imádkozzon a lelke mélyén, még olyanért is, ami az ő természetes akarata felett van.
Értsd meg, hogy mindig, még akkor is, amikor nem a Kedusha [szentség]  formái mennek rajtad keresztül, azok azonnal megállnak, amikor erre emlékezel. Lásd, hogy ha kiöntöd a szíved minden erőddel, ezentúl a Teremtő megóv, hogy leszakadj a Vele való Dvekut-ról. Fokozatosan a szíved hozzászokik a Teremtőhöz, és sóvárogni fogsz a Vele való összetapadásra az igazságban, és az Úr vágya teljesül általad.

Felkészülés a 2017-07-22-i reggeli leckére

Zászlók Ephraim Tábora Felett, Parashat VaEtchanan

“A Teremtő Egy és Izrael egy”, és ezért hozzátapadnak a Teremtőhöz, mert kellemes az egyiknek összetapadni a másikkal, és ez mikor lesz? Amikor Izrael összegyűlik és összetapad egy tökéletes egységben, és akkor őket egynek tekintik, és a Teremtő lakozik közöttük, aki Egy. Ez az értelme a versnek, miszerint “és akkor hozzátapadtok”, nevezetesen, hogy hozzátapadtok minden egyes emberhez és megragadjátok egymást a Teremtő segítségével, akkor az egyik összetapad a másikkal, és a Teremtő lakozik köztetek, amely az “és akkor ti mind éltek”, amikor egyként egyesültök. Így jó és kellemes hozzátapadni a másikhoz, és a Teremtő lakozik közöttük, mint Egy.

Felkészülés a 2017-07-21-i reggeli leckére

Maor VaShemesh, Devarim
Tudjuk, hogy a legfőbb dolog a kapcsolat és szeretet és az igaz ragaszkodás a barátok között, ami az összes megváltást okozza és enyhíti a dinim-et, hogy a szeretetben, kellemességben és barátságban gyűlhettek össze együtt. Így az összes dinim-et vissza fogják utasítani, és mérsékelve lesz a Rachamim (irgalom) által, és teljes irgalmasság és Chasadim tárul fel a kapcsolaton keresztül.

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja