Kabbalah for the Student – First Edition 2009 1-37. rész

1. rész: bevezetés

Mi dolgunk itt? Mit hoz a jövő? Hogyan kerülhetjük el a szenvedést és érezhetjük magunkat nyugalomban és biztonságban? Olyan kérdések ezek, amelyeket mindannyian szeretnénk megválaszolni. A Kabbala tudománya megválaszolja ezeket a kérdéseket, sőt még ezeknél is többre ad választ. Lehetővé teszi, hogy bármilyen kérdést feltegyünk, és megtapasztaljuk egy alapos belső kiteljesedést, ami legmélyebb kérdéseinkre is tökéletes választ nyújt. Ezért hívják a „rejtett tudománynak”.

A Kabbala tanítása, hogy mi mindannyian élvezetre törekszünk. A kabbalisták ezt a vágyat az „öröm és boldogság megszerzése vágyának”, vagy egyszerűen „megszerzésvágynak” nevezik. Ez a vágy hajtja minden cselekedetünket, gondolatunkat és érzésünket, és a Kabbala azt is leírja, hogyan tudjuk megvalósítani a vágyainkat és kielégíteni kívánságainkat.

Bár a Kabbala tudománya gyakran túl technikainak vagy zavarosnak hangozhat, fontos megjegyeznünk, hogy ez egy nagyon gyakorlati tudomány. Az emberek, akik teljesen elsajátították éppolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanazokra a kérdésekre keresték a választ, amit mindannyian meg szeretnénk válaszolni: „Miért születtünk?” „Mi történik velünk a halálunk után?” „Miért van szenvedés?” „El tudom érni a tartós boldogságot, ha igen, hogyan?” És amikor megtalálták a válaszokat a kérdésekre és saját életükre alkalmazták azokat, ezeknek gyűjteményéből szövegeket írtak, így mi is megismerhetjük őket.

Ebben az összeállított könyvben pontos magyarázatot találhatunk rá, hogyan tudjuk a határtalan boldogság magasztos élményét elérni, és teljes irányítást nyerni az életünk felett.

A Kabbala megtanítja, hogyan élvezzük az életet itt és most. Megmagyaráz olyan fogalmakat mint „túlvilág”, „lélek”, „reinkarnáció”, és „élet és halál”.
Hogyan tudunk mi, kezdők, ilyen érzéseket felfogni? Hogyan tudjuk a valóság igazi arcát felismerni?

Mindegyikünk meghatároz bizonyos fontossági sorrendet az élete során. Néhány dolog fontosabb számunkra, néhány dolog kevésbé, és van, amivel egyáltalán nem foglalkozunk. De a fontosság szintjétől függetlenül a kategóriákat egyetlen mérték határozza meg: a szándék, amit az életünkben nyilvánítunk ki.

Néhány ember a szeretetért küzd fáradhatatlanul, néhány a pénzért megint mások az elismerésért vagy a tudásért. De a legtöbb ember szeret több lábon állni és nem csak egy vágyért küzdeni. Egy kicsit mindent szeretnének, és elnyomják minden olyan vágyukat, ami túl sok figyelmüket leköti.

Ezeket a szövegeket megíró kabbalistákat nem a megalkuvó típusból faragták. Nagyon tiszta célt tűznek ki maguk elé: hogy megmutassák az emberiségnek, hogyan érhetik el az örök életet – és tudják örömmel, határtalan, kiteljesedett érzelmekkel élni azt. Hogy ezt elérjék, az öröm és a boldogság kapásának vágyát tanulmányozták, ami mindannyiunkban ott lapul.

Korunk legnagyobb kabbalistái kifejlesztették a Kabbala bölcseletének legtisztább és legegyszerűbb formáját. A két fő kabbalista, aki ezt a könyvet írta Jehuda Aslag rabbi, akit Baál HáSzulám-nak (a Létra Birtokosának) ismerünk, a nevét Sulam (Létra) című művéről kapta, ami a Zohár könyvének magyarázata, és a fia, Baruh Aslag rabbi, aki bővítette és tolmácsolta apja magyarázatait. Michael Laitman (Rav) rabbi Baruh Aslag fő tanítványa és személyi titkára pedig megtanítja nekünk, hogyan értelmezzük a szövegeket, és hogyan használjuk azokat arra a célra, amire teremtve lettünk.

Mi, a Bnéj Baruch, örömteli és kiteljesítő tanulmányokat kívánunk, továbbá gyors előrehaladást a spirituális fejlődés során.

2. rész: az élet fája

Abban a pillanatban mielőtt a kiáradások kiáradtak volna
és a teremtmények megteremtődtek volna,
Az egyszerű Felső Fény kitöltötte a teljes létezést.
Nem létezett üresség, sem üres atmoszféra, lyuk, vagy üreg,
De a mindenség határtalan fénnyel volt betöltekezve.
Nem létezett fej, vagy farok,
De minden egyszerű volt, finom fény, egyenletesen és egyenlően kiegyensúlyozva
És a „Végtelen Fényének (Ein Szof)” hívták.
És az Ő egyszerű akaratára, vágy született rá, hogy világ teremtődjön, és a kiáradások kiáradjanak,
Hogy az Ő valóságai, Ő nevei, Ő megjelölései a fényben mutassák meg tökéletességüket,
Ami a világ keletkezésének eredője volt,
Majd Önmagát a Középrészre szorította meg,
Pontosan középre,
Szorította a Fényt.
És a fény azon középső pont széleire vonzódott ki.
És üres tér maradt, vákuum
A középső pont körül körözve,
És a megszorítás állandóvá vált,
Az üres pont körül,
Így hát az űr
Egyenletesen körözött körülötte.
Ott, a megszorítás után, amikor a hiányzó hely üres maradtm
Pontosan a középső pont közepén,
Egy hely keletkezett,
Ahol a kiáradott és teremtett lakhatott.
Aztán a Végtelen Fényből egyetlen vonal indult ki,
Abba az rés aláereszkedve.
És azon a vonalon keresztül, Ő teljesedett ki, teremtett, formát, és
Elkészítette az összes Világokat.
Mielőtt ez a négy világ létrejött
Egy végtelen volt, egy név, csodálatos, rejtett egységben,
És még a hozzá közeli szegletekben
Sem volt erő és megszerzés a végtelenben
Nem volt elme, ki felfoghatta volna Őt,
Az ő számára nem volt hely, nem volt határ, nem volt név.

3. rész: itt az idő cselekedni

A Messiás a Jeruzsálembe vezető út kapujánál ül, és azokra az emberekre vár, akik megérdemlik a megváltást. Meg van béklyózva, és teljes emberekre van szüksége ahhoz, hogy megszabadítsák láncaitól. Több, mint elég jutott neki istenfélő csatlósokból; most az igazság embereit keresi hevesen. Kotzk rabbijának mondásaiból, Semmi sem annyira egész, mint egy összetört szív, 115. oldal

A spiritualitás elérésének ideje

Hosszú ideje nyomta már a lelkem egy olyan kérés, hogy egy alapokat tisztázó összefoglalást írjak, tekintettel a judaizmus, a vallás és a kabbala bölcseletének lényegére, és terjesszem azt országszerte, hogy az emberek megismerjék, és helyesen, azok igaz jelentésében értelmezzék ezeket a magas rangú témákat.

Annak idején Izraelben, még a nyomdaipar kifejlődése előtt, nem voltak a judaizmus lényegével kapcsolatos megtévesztő könyvek közöttünk, mivel szinte egy olyan író sem volt, aki ne tudott volna kiállni a saját irománya mellett, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy egy felelőtlen személy nem híres.

Ebből kifolyólag, ha valaki esetleg merészelt ilyen összefoglalót írni, nem talált írnokot, aki lemásolta volna anélkül, hogy ne lett volna megfizetve a munkájáért, ami legtöbbször elég tekintélyes összeget jelentett. Így egy ilyesféle íromány a kezdetektől vesztére volt ítélve.

Továbbá azokban az időkben a tudással rendelkező embereknek sem volt érdekükben ilyesféle könyvet írni, mivel a köznépnek nem volt szüksége erre a tudásra. Ezzel éppen ellenkezően, pont az volt az érdekük, hogy titkos kamrákba rejtsék azt, amiatt, mert „Isten dicsősége a dolgot elrejteni.”

Azt parancsolták nekünk, hogy rejtsük el a Tóra lényegi mondanivalóját, és a munkát azok elől, akiknek nem volt rá szüksége, vagy méltatlan volt rá, és ne alacsonyítsuk le azt azzal, hogy a dicsekvő emberek kéjes tekintetéért kirakatokban mutogatjuk, mert Isten dicsősége ezt követeli meg.

De mióta népszerű lett a könyvnyomtatás, és az íróknak nincs már írnokokra szükségük, a könyvek ára lecsökkent. Ez kikövezte az utat hozzá, hogy felelőtlen írók olyan könyvet publikáljanak, amilyet csak akarnak, pénzért és dicsőségért cserébe. Viszont ők nem számolnak el saját cselekedeteikkel és nem vizsgálják saját munkájuk következményeit.

Idővel a fent említett féle publikációk száma jelentősen megnőtt, mellőzve bármiféle tanulmányokat, vagy egy minősített rabbi szájról szájra történő tanítását, mellőzve továbbá korábbi könyvek közvetített tudását, amik ezzel a témával foglalkoznak. Az ilyen írók a saját üres gondolataikból építenek elméleteket, és hozzák azokat összefüggésbe a legmagasztosabb témákkal, és így írnak portrét a nemzetről és annak mesés kincséről. Mint a bolondok, fogalmuk sincs róla, hogyan legyenek kínosan pontosak, sem arról, hogy milyen módon tudnák ezt megtanulni. Hibás nézeteket nevelnek a nemzedékekbe, és kicsinyes vágyaikért cserébe bűnt hoznak és nemzeteket tesznek bűnössé generációkon át.

Mostanában terjeng a bűzük, mert belemerítették a karmaikat a Kabbala bölcseletébe, tekintet nélkül arra, hogy ez a bölcselet el volt zárva és ezer ajtó mögé volt láncolva napjainkig, hogy ne létezzen senki, aki egyetlen szavának is felfogná az igazi értelmét, és még kevésbé fogná fel a kapcsolatot egyik és másik szava között.

Ez azért van így, mert eddig a napig minden hiteles könyvben csupáncsak utalások vannak leírva, amik éppen csak eleget tesznek neki, hogy egy tudásra méltó tanítvány megérthesse azok igazi jelentését, ha azokat egy bölcs és sokat tudó kabbalista bölcs magyarázza. És „Ott fészkel a kígyó, és rak tojást, melengeti és kikölti azt árnyékában.“ Napjainkban az ilyen összeesküvők sokasodnak, akik örömöt lelnek abban, ha szemlélőik elundorodnak tőlük.

Néhányuk olyan messzire megy, hogy gyanítja és feltételezi a generáció vezéreinek helyét, és úgy tesznek, mint akik tudják az ősi könyvek közti különbséget és megmondják melyik az, amelyiket megéri tanulmányozni, és melyiket nem éri meg, mivel félrevezető szövegekkel van megtöltve, és így keltenek megvetést és haragot. A mai napig, az alapos vizsgálat feladata egy generáció vezetőiből tízből egyre korlátozódott; és most a tudatlanok visszaélnek ezzel.

Ennélfogva ezeknek a témáknak a nyilvános feldolgozása idáig nagy mértékben el volt rontva. Ezen túlmenően könnyelmű légkör jellemző, és az emberek azt hiszik, hogy néhány bepillantás a szabadidőnkben elegendő ilyesféle magasztos témák tanulmányozásához.

Ezek az indokok vezéreltek arra, hogy haladéktalanul letérjek az utamról és „tegyek az Úrért”, azaz mentsem, ami még menthető. Így magamra vállaltam, hogy némieg feltárom az igaz lényeget, ami a fenti témával kapcsolatos, és országosan terjesztem azt.

4-37 rész innen letölthető átmenetileg, amíg el nem rendezem kab-stud

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja