Rav Dr. Michael Laitman életrajza

rav2

Dr. Laitman, filozófiából és Kabbalából az Orosz Tudományos Akadémia, Moszkvai Filozófiai Intézetétől, kibernetikából pedig a Szent-Pétervári Politechnikai Egyetem, Biológiai Orvosi Kibernetika Tanszékétől szerzett doktori címet. Azon túl, hogy tudós és kutató volt, az elmúlt harminc év folyamán rendkívüli alapossággal foglalkozott a Kabbalával. Magáról a Kabbaláról mintegy harminc könyve, a Kabbaláról és tudományról mint pedig megannyi más kiadványa jelent meg.

Dr. Laitman, Rabbi Baruch Áslág-nak, Rabbi Jehuda Áslág (a Zohár-hoz írott “Szulám” kommentár szerzője) fiának volt a tanítványa és személyes asszisztense. Dr. Laitman, a mentora nyomdokait követvén, a Kabbala világméretű terjesztésének előrébb mozdításával foglalkozik. Laitman tudományos módszere mindenféle hit, vallás és kultúrából érkező ember számára biztosítja az önfelfedezés és spirituális felemelkedés lebilincselő ösvényén való elinduláshoz szükséges pontos eszközt. Elsősorban az ember azon belső folyamataira összpontosítva, amelyeken mindenki a saját maga ütemében megy át.

1991–ben, a mentora halálát követően, megalapította a Bnéj Baruch Kabbala Oktatási és Kutatási Intézetet. Bnéj Baruch egy olyan nonprofit szervezet, amely szívesen lát minden olyan érdeklődőt, kortól és életmódtól függetlenül, aki odaadóan szeretne foglalkozni e jutalmat hozó folyamat mellett. A szervezet sokrétű programjain a részvétel ingyenes.

A szervezet által létrehozott és fenntartott internetes oldal a világ legnagyobb ilyen témájú honlapjának számít, több mint fél millió látogatóval, és több mint két és fél millió havi lapnézettséggel, valamint egy öt nyelven megjelenő körlevéllel, amelyet mintegy huszonnyolc ezer regisztrált olvasónknak küldünk meg. Az internetes oldalon, huszonhárom nyelven, autentikus kabbalista írások, és egy rendkívül gazdag média- és szöveg archívum áll az olvasók rendelkezésére, mindez teljesen ingyen.

Dr. Laitman kiterjedt oktatási- és tudományos tevékenysége elismeréséül ’lét- és tudás elméleti’ professzori címet kapott az Orosz Federáció Legfőbb Akadémiai Bizottságától. Dr. Laitman, ezen kívül, egy egyedi tudományos munkába kezdett a modern tudományok és a Kabbala kapcsolatának témájában, számos prominens tudós közreműködésével. Továbbá 2005– ben, egy közös könyvet jelentetett meg ebben a témában Vadim Rozin professzorral, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem és az Orosz Tudományos Akadémia Humán Tudományok Állami Egyetemének professzorával együtt.

Több más projekten dolgozik számos vezető tudóssal, köztük Dr. Jeffrey Satinover-rel, a nizzai- és princetoni egyetemen tanító pszichiáterrel és elméleti fizikussal.

Dr. Laitmannak a Kabbala területén végzett mintegy harminc évnyi munkáját neves tudósok és kutatók elismerése övezi. Tudományos és oktatási munkája keretében, nemzetközi tudományos konferenciák résztvevője. Dr. Laitman egyúttal alapítója és az elnöke az Áslág Kutatási Intézet– nek (Áslág Research Institute – ARI), amely az egyes tudományágak és a Kabbala közti kapcsolatot hivatott kutatni.

2005. márciusában, Dr. Laitman, vezető amerikai tudósokkal egy nagysikerű nyilvános találkozót tartott San Francisco-ban a ”Mi az ördögöt tudunk a világról?” (What the Bleep Do we know?) című film kapcsán. Erről az ott megjelent tudósok így nyilatkoztak:

Fred Alan Wolf, PhD. Tizenegy könyv szerzője, köztük a ‘The Yoga of Time Travel & Matter into Feeling’: a new Alchemy of Science and Spirit and Mind into Matter’:

”Te tényleg egy nagy tanító vagy. Szeretnék a lábaid előtt ülni és hosszú ideig csak tanulni és tanulni.”

Jeffrey Satinover, M.D, M.S., a Nizzai Egyetem Fizika Tanszékének professzora, hét (kvantum-fizikát és pszichiátriát érintő) könyv szerzője, köztük: ’The Quantum Brain and Cracking the Bible Code’:

”A Kabbala titokzatosságból való felbukkanása, annak eredeti formájában, történelmi fontosságú és valóban figyelemre méltó. Abban a nagy megtiszteltetésben és kitüntetésben volt részem, hogy személyesen is megismerhettem Ráv Michael Laitmant, és örömmel támogatom a legújabb Kabbala könyve megjelenését. Dr. Laitman meleg szívvel, nagy tudásával és tapasztalattal járul hozzá ehhez az ősi tudományhoz, nem beszélve az empiricizmus modern elveinek átfogó ismeretéről. Az idők folyamán megannyi nagy elme lelt az eredeti Kabbalában (ellentétben annak számos felületes változatával, amitől óva intek mindenkit) a humán, spirituális útmutatás forrására.”

Professzor Matt Daniel, a világ egyik vezető Kabbala kutatója; 1979 – 2000 között a zsidó spiritualitás professzora volt a kaliforniai Berkeley Teológiai Egyesületnél. Emelett, tanított a Stanford-, illetve a Héber Egyetemen, Jeruzsálemben. Hat könyve jelent meg, köztük: Zohar: The Book of Enlightenment; The Essential Kabbalah; and God and the Big Bang. Jelenleg a Zohár első angolul megjelenő jegyzetekkel ellátott fordításán dolgozik (Stanford Kiadó):

”Ráv Michael Laitman egy páratlan, elragadó személyiség: egy tehetséges tudós, aki egy jelentőségteljes szintézist alkotott a tudomány és a Kabbala között.”

Rabbi Dávid A. Cooper, God Is a Verb és Ecstatic Kabbalah című könyvek szerzője:

”Ez egy kitűnő forrásanyag mindazok számára, akik autentikus, tradícionális zsidó misztikus tanítás keresnek, olyat, amelyet több száz éven át komoly tanulók tanultak. A Zohár-hoz (amely a Kabbalát tanulók között mindmáig elsőszámú forrásanyagnak számítot) írott, jól ismert „Szulám” szövegmagyarázatra alapozva, ez egy elengedhetetlen tartozéka a jól összeállított Zsidó misztikus könyvtárnak.”

Arthur Goldwag, a ’The Beliefnet Guide to Kabbalah’ című könyv szerzője:

”Itt nem beszélnek piros csoda-zsinorról vagy világi sikerek könnyű ígéreteiről. Ehelyett, Ráv Laitman arra invitál bennünket, hogy változtassuk meg önmagunkat – és a világot – a Kabbala kihívást jelentő, gyakran fájdalmas munkáján keresztül. Lenyűgöző, néha elképesztő… minden spiritualitást keresőt gondolkodásra késztet és megihlet.”

Frankiel Tamar, PhD, a ’The Gift of Kabbalah: Discovering the Secrets of Heaven’ és a ‘Renewing Your Life on Earth’ könyvek szerzője

„Elmagyarázza, hogy helyesen értelmezve miként tekinthetjük a Kabbalát a spirituális bölcsesség tudományának, amely olyanképpformálja át a vágyainkat, hogy általa egyúttal hasznot hozhatunk az egész teremtésnek.”

Dr. Laitman tagja a Professzor László Ervin elnöklésével ’Világ Bölcsessége Tanácsának’ (World Wisdom Council), amely a világ nagy gondolkodóit hozza össze, egyetemben a Budapest Klub-bal (Club of Budapest -). „Első könyve, A társadalmi lényeg 1963-ban jelent meg Hágában. Azóta negyvenöt könyvet jegyez szerzőként, több mint huszat szerkesztőként, köztük egy enciklopédiát is. Cikkek és tudományos közlemények százai is jelzik tudományos munkásságát. Interdiszciplináris, jövőorientált szemlélet, globális gondolkodás, a szintézisre törekvés jellemzi írásait. A társadalomtudományok és a természettudományok egységes szemléletben való vizsgálata, a vallás és a tudomány közelítése, a különböző filozófiai áramlatok (materializmus, idealizmus) ellentéteinek föloldása, a kultúrák közötti közeledés jelentik munkásságának legfőbb célját.” Páratlan és nem mindennapi munkásságáról, odaadó munkájáról a www.budapestklub.hu internetes oldalon bővebben is olvashatunk.

”Egy olyan időben, mikor a bolygónkon zajló jövőnkről kritikus döntéseket kell, hogy hozzunk, a Kabbala ősi bölcselete újra relevánssá és hasznossá vált. A klasszikus iratokban található bölcsességet újra elő kell, hogy ássuk, hogy aztán által hatással lehessünk az előttünk levő problémákra és a nyitva álló lehetőségekre. Az üzenetet mindenki számára elérhetővé kell tenni, mind Izraelben, mind pedig az egész világon. Ráv Michael Laitman pedig mindenkinél alkalmasabb arra, hogy megfeleljék ennek a döntő kihívásnak, és hogy véghezvigye ezt a történelmi küldetést.”

Rav Michael Laitman, PhD, kabbalista – aki annak a Rabbi Baruch Áslág-nak volt a tanítványa és személyes asszisztense, aki magának Rabbi Jehuda Áslágnak (a Zohár-hoz írott “Szulám” elnevezésű kommentár szerzőjének) a fia volt – a mentora nyomdokait követvén, tovább vezeti a csoport annak küldetése felé.

Bnéj Baruch gyakorlati útmutatást és egy megbízható módszert ajánl a világ jelenségeinek megértéséhez. A Rabbi Jehuda Áslág által kidolgozott autentikus tanítási módszer nem csak hogy segít felülkerekedni a mindennapi élet megpróbáltatásain, hanem hozzásegíti az embert ahhoz, hogy az észleléseinek mezejét az általunk ismert világ határain túlra terjeszthesse és fejleszthesse tovább.

Rabbi Jehuda Áslág egy olyan tanulási módszert hagyott ránk, amely lényegében arra “képzi” ki az embereket, hogy úgy viselkedjenek, mintha már itt, ebben a világunkban elérték volna a felsőbb világok tökéletességét. Rabbi Yehuda Áslág szavai szerint: ”Ez a módszer gyakorlati útat biztosít ahhoz, hogy elérhessük a felsőbb világot, a létünk forrását, miközben még ebben a világban élünk. A kabbalista egy olyan kutató, aki a saját maga természetét egy bizonyított, pontos és az idő próbáját kiállt módszerrel tanulmányozza. E módszer által az ember tökéletességet és a saját élete feletti irányítást nyer. Ilyen módon, beteljesítjük életünk valódi célját. S ahogy az ember nem tud megfelelőképpen boldogulni a világban anélkül, hogy ne volnának ismeretei róla, ugyanúgy a lélek sem tud megfelelőképpen működni a felsőbb világban, anélkül hogy azt ismerné. A Kabbala Bölcselete megadja az ember számára ezt a tudást.”

*Megjegyzés: A ”Rav (Rabbi)” címet a tanítványai adták Dr. Laitmannak, tiszteletadásul tanítása és a Kabbala világméretű terjesztésében tett odaadó munkája előtt. Rav Laitman egyik rabbi-képző iskola által sem lett felavatva, és mint ortodox rabbi nem szolgál sehol.

 

Vélemény, hozzászólás?

Magyar ajkú kabbala tanulók csoportja