Időzítés

Az ismertek szerint a három nagy kabbalista lelke egy és ugyanaz a lélek. Azaz, hogy a lélek, mely egykoron Rabbi Simon, másodjára Ári, és harmadjára pedig mint Rabbi Jehuda Áslág öltött testet. Mindegyik alkalommal, mikor megérett arra az idő, hogy az adott nemzedék érdemében a korábbiaknál több minden táruljon fel, jött és leereszkedett ez a lélek, hogy az éppen ahhoz a nemzedékhez illő módszert tanítsa.

Rabbi Simon nemzedékének egyik legnagyobb Tóra-tudósa volt. Azok alapján, amit mi ma a Gemárából láthatunk, a Feltárt Tanból rengeteg témában maradtak tőle vissza magyarázatok. Méghozzá olyan magyarázatok, amelyek igen-igen híressé lettek, és amelyeket mind a mai napig jól ismerünk. Azonban a Zohár Könyve, miután megírták, eltűnt.

Ez azért kellett, hogy így történjék, mivel a rejtett dolog a természeténél fogva az arra kifejezetten alkalmas időpontban szabad csak, hogy feltáruljék, azaz, mikor a megfelelő lelkekvándorolnak le a világunkba. Ahogy maga a Zohár is az idők folyamán tárult csak fel.

Minden újabb nemzedék egyre több és több titok tárhat fel az érdemeinél fogva a Zohárból. Ami Rabbi Simon bár Jocháj idejében lett lejegyezve, s aztán pedig elrejtve, elsőként Rabbi Móse de Lion idejében lett feltárva. Majd másodjára Ári idejében, aki maga a Kabbala nyelve szerint kezdte azt el magyarázni. Majd aztán Ári írásai ugyancsak el lettek rejtve, azonban részenként, a megfelelő időben, szintén előkerültek. Mígnem a mi időnkben áldattunk meg a „Szulám”-magyarázattal, amely minden egyén számára lehetővé teszi, hogy a Kabbalát bátran tanulhassa, és hogy itt és most érkezhessen el a valódi kiteljesedéséig.

Mi magunk is láthatjuk, hogy a Zohár minden egyes nemzedékben többet és többet üzen a számunkra. Több minden tárul fel belőle és jobban érthetővé válik az emberek számára – magyarán minden alkalommal több, mint az a korábbi nemzedékek esetében. Ez különösen fontos, mert hiszen minden nemzedék egyedi módszer szerint kell, hogy tanulja a Zohár-t. Pontosabban úgy, ahogy az az ő adott lélek-eredetéhez illik.