Az, aki ajándékot ad barátjának

Az összes cselekedetet figyelembe véve melyet ebben a világban végzünk, bár mi azt nem látjuk, mind egyik mögött hatalmas spirituális mélység található. Az a cselekedet mely a legközelebb áll a spiritualitáshoz a barátok szeretete, a korábban összetört, elveszett és szétszóródott részecskék egysége. Mint ahogy az anyag összes részecskéi szétszóródtak az egész Univerzumban a Nagy Durranást követően, ugyanez történt velünk is a lélek Nagy Durranása után, mely szétszóródott részecskék hatalmas mennyiségére oszlott. Lényegében hatszáz ezer lélek lett még jobban újra és újra darabokra törve, és nekünk mindezeket a részecskéket kell, újra összegyűjtenünk. És az egyetlen módja annak, hogy ezen, részecskéket ismét összegyűjtsük az által lehetséges, hogy a részecskék összeolvadnak egymással egy bizonyos erő segítségével, mely egyesíti majd összeragasztja őket, és ez az erő a szeretet ereje. Mit is jelent az, hogy “szeretet ereje”? Ez azt jelenti, hogy minden egyes személy összeolvad a másik szükségével, hogy minden egyes személy csak annak érdekében létezik, hogy beteljesítse a másik szükségét. Azaz én hozzátapadok egy másik személyhez, összeolvadok az ő szükségleteivel annak érdekében, hogy megadhasson neki azt, amire szüksége van, ez van úgy nevezve, hogy én ajándékot adok neki. Mi az, hogy ajándék? Azt jelenti, hogy én tudom, mire van neki szüksége, és pontosan azt adom meg neki a nélkül, hogy nekem abból bármilyen hasznom származna. Ezt nevezzük ajándéknak.

Azaz én nem akarok mindezért semmilyen jutalmat, fizetséget, díjat, minden csakis a teremtés céljának érdekében teszek, azért hogy a Teremtőnek adhassak élvezetet. Ez az egyetlen lehetséges cselekedet világunkban. Természetesen létezik sok más ehhez kapcsolódó cselekedet, mely ezt megelőzően zajlik, és végeredményként ez az egyetlen cselekedet mely megegyezik az edények korrekciójával, és a közöttük levő kapcsolat létrehozásával, hogy a Teremtő, az Ő végtelen fénye, megjelenhessen azokon belül. Ennél fogva összes cselekedetünknek úgy kell zajlania, ahogy az mondva lett, “…a, barátok szeretetén keresztül a Teremtő szeretetéhez…” Cselekedeteinket oly módon kell, megszervezzük, hogy azok készen álljanak minderre, hogy azok minket ezen, cél elérésében segítsenek. Abban a pillanatban, amikor mi elérünk az első apró kapcsolat állapotába, mely hasonló az első spirituális szinthez, azonnal érezni fogjuk az egységet és a Nefes fényének munkáját, az összes szintek első fényét, és a beteljesülést, ami azt követi.

Reggeli lecke 2o13. október 4.    Az október 11-i. Shabbat oldalról.

ford: Dr H Zs