Mint egyetlen egység

Hogyan lehetek képes most magamat lenullázni, hogyan lehetek képes magamat eltörölni, hogyan használhatom fel magamat oly módon, hogy a csoport egysége homogénné váljon, hogy a csoportban mindenki egyenlővé váljon oly mértékben, hogy valódi kapcsolat jöjjön létre a barátok között, hogy én teljesen nullává válok és semmit sem döntök el?

És sajnos ebben az irányban még mindig munka áll előttünk a csoportban, én mindezt látom, és fáj nekem amikor erre tekintek. Amikor arról beszélünk, hogy egy közös edényt képezünk, azaz a csoportból a spirituális kutatás eszközét készítjük, akkor ennek az eszköznek valóban egynek, egységesnek kell lennie. A csoport nem válik edénnyé (Kli) ameddig az nem válik olyanná mint egyetlen ember.

Addig nem tartalmazza a spiritualitást és ez a problémánk. Mindenkinek egyesülnie kell, mindenkinek olyan cselekedeteket kell végrehajtania mely mindenki egyesülését szolgálja. Az emberek lehetnek két különböző dimenzióban miközben ily cselekedeteket végeznek. Mindenki összegyűlik, és egy spirituális csoportot hoz létre, egyetlen belső helyen belül, és egyetlen csoportot képviselnek annak megfelelően milyen attitűdöt viseltetnek felebarátjaik irányában. Másképpen viselkednek amikor a külső publikummal találkoznak. Azaz másképpen kell barátainkra tekintenünk a belső és külső részek szempontjából. Ennek a felosztásnak tisztának kell lennie.

A belső rész szempontjából egységnek, kapcsolatnak, kölcsönös garanciának, és összeolvadásnak kell léteznie. És küzdenünk kell azért, hogy biztosítsuk azt, hogy egyetlen személy se legyen kivételes, kiemelt a többiek felett a csoportban, mindenkinek egyenlőnek kell lennie. Ez nagyon fontos. És ti nem válhattok spirituális edénnyé ameddig megbocsátjuk egymásnak ha ez mégis megtörténik (mármint hogy valaki fontosabb, kiemeltebb, “különlegesebb”, mint a többiek). Minden más, különböző külsőleg, ahol mindennek a külső világ szokásainak megfelelően kell történnie. A választás a tiétek.

Reggeli lecke, 2o13. október 1o.  Shabbat Lap 2o13. október 11.

 ford: Dr H Zs