Max Planc a valóságról

A kvantummechanikát megalapozó Nobel-díjas német tudós egy előadásának kevéssé ismert bevezetője:

“Az anyag léte és eredete egy olyan erőnek tulajdonítható, mely rezgésbe hozza és összetartja az atomot felépítő  részecskéket. Eme erő mögött egy értelemmel bíró tudat létezését kell feltételezzük. Ez az elme nem más, mint a látható  anyagot létrehozó mátrix.”