A Fény és a Nap című Könyvből

FELKÉSZÜLÉS A REGGELI LECKÉRE 2014.03.16

A Fény és a Nap című Könyvből

Parashat Tezaveh

Bölcseinktől és a könyveikből tudjuk, hogy a legfontosabb dolog Izrael egysége, amely az egyik láb, melyet nem lehet eltörölni az inverzió (megfordítás) által … mivel a teljes Tóra  ezen múlik. Ahogy azt ismerjük  a G’maraból, amely a Hillellel és néhány idegennel kapcsolatos parancsolatokról beszél, hogy a gyűlölet miatt és nem más okból lett a Második Templom lerombolva.  Az összes ítélet megédesítése Izrael egységén múlik, mert van a Szeretet, amelynek értéke a Gimátriában egy, ott van Gimátriában a 13, amely által az igazak képesek levonzani Fentről a 13 korrekcióját a Diknának (szakáll) Izrael Gyülekezetére. Mindez a szereteten keresztül, – amely Izrael szívében van – valósul meg … Ahogy az írva van a Midrashban, és Rashi Amalekről írt kommentárjaiban, „amely az utadon történt,” amely a „Kiruk” (Hideg) szóból származik,  ő eloltja tüzét és lelkesedését, amelyek először egymás felé irányultak, és Amalek hűtötte le őket a barátok szeretetéből.

De mi által hűtötte le őket? Az önön fontosságuk és büszkeségük által, amely Amalek, a Gimátriában Ram (ami azt jelenti „felemel”) a „magas,” „büszke,” és „felemel” szavakból származik, mivel a legfontosabb dolog, ami eljuttat valakit a barátok szeretetéhez az, hogy alacsonynak és megvetettnek látja önmagát, aki mindig a saját cselekedeteiben talál hibát, azonban mindemellett igaznak látja barátját, és nagyszerűnek látja, barátja cselekedeteit, azaz, a barátját mindig hatalmasnak tekinti. Ez az, ahogy valaki szereti a barátját, és egységre lép vele.

Másfelől ha valaki nagynak látja önmagát, és telve van büszkeséggel, akkor természetes módon látni kezdi barátja hibáit, és emiatt megveti őt, mivel barátja fontossága lezuhant a szemében. Amalek lehűtötte Izraelt, a melegségtől és a lelkesedéstől, ami kezdetekben áthatotta, amikor még szerették egymást.

Írva van a Szent Zohárban, hogy van öt Hassadim(Kegyelem) és öt Gevurot (Ítélet), és a munka megédesíti az öt Gevurát a valódi Hassadim bevonzásával a Felső szinttől. … és így az öt Gevurot megédesedik és az öt Hassadim megtisztul és ráereszkedik Izrael gyülekezetére. Ebből az okból Eszter Könyvét a Megilát öt részben olvassuk, minden nap, egy rész a Gevurotnak (Ítéletnek) és a Purim napjára mind megédesedik, és a jó Hassadimok feltárulnak és kiterjednek Izrael gyülekezete felett, teljes jósággal és adakozással.

ford: KN