Baal HaSulam, Igrot, (Levelek), 8. Levél

Felkészülés a reggeli leckére 2014.március.26

Baal HaSulam, Igrot, (Levelek), 8. Levél

Borzasztóan sajnálom a fogyó szerveket, hogy külső történések legyűrik őket, és visszatartják a hozzátok való csatlakozástól. Talán a Teremtő elég erőt ad nekik, hogy tudjanak hozzátok csatlakozni, és a Teremtő velük lesz.

Megértem, hogy nem foglalkoztok a szív és az elme egyesítésével, úgy, ahogy én szeretném. Még is, tegyetek meg mindent, amit tudtok, és az Úr megváltása olyan lesz, mint egy szempillantás. A legfontosabb dolog, ami ma rátok vár, a barátok egyesítése. Az egyre nagyobb erőfeszítések ebben, képes kikompenzálni az összes hibát.

Mondva van, “A száműzetésben lévő tanítvánnyal, Ravja (Tanítója) is száműzetésben van. ” Ez zavart keltett bölcseinkben, abban, hogy hogyan lehet rágalmazni a Tórát, és közben a tanítvány eljut addig a pontig, hogy kiűzetik a Teremtő birodalmából, különösen, ha egyszer egy igaz Tanítóba kapaszkodott? Bölcseink elmagyarázták, hogy amikor egy tanítvány zuhan, úgy fog tűnni számára, hogy Ravja is zuhanásban van. Emiatt, hogy tehát ez tényleg így van, a tanítvány csak olyan mértékben tudja örömét lelni Ravjában, amennyire a szívében hordja Tanítóját. Ezért mindössze egy kicsiny, alsóbbrendű Ravja van, pontosan olyan mértékű, ahogy amilyennek ő maga mérte meg tanítóját a szívében. Így a Ravja száműzetésben van vele együtt.

Az Egyiptomi száműzetés a következő szavakkal kezdődik, „És egy új Király emelkedik Egyiptom fölé, aki nem ismerte Józsefet.” Azaz, új kormányzás jelenik meg mindenkinek az elméjében, és mindenki felett, egy újonnan felkent uralkodó, mivel mindenki, az előző szintjéről zuhant le.  Azt mondtuk, hogy “a száműzetésben lévő tanítvánnyal, Ravja (Tanítója) is száműzetésben van, ” tehát világos, hogy ők nem ismerték Józsefet. Más szavakkal, annak megfelelő mértékben érték el őt, amennyire kitöltötte a szívüket.

Ezért, ők úgy ábrázolták Józsefet, amilyenek ők maguk voltak. Emiatt, nem ismerték Józsefet, és a szolgaság megkezdődött.  Másfelől az Igazak bizonyosan megvédték volna őket, és a száműzetés vagy a szolgaság nem ábrázolódott volna bennük egyáltalán.

A szolgaságuk a „Homerben” (habarcs)és a „Levenimben” (téglák) jeleníthető meg, aminek a magyarázata: A habarcs, a szamár romlottsága, amely által valaki megítéltetik a gondolataiban. A „téglák,” (héberül a szó fehérséget is jelent)a bűnbocsánat, azaz, amikor megkapták a felső kegyelmet és ideiglenesen birtokolták az Ősatyák hitéből származó Felső Fényt, a romlottságuk pedig kifehéredett. Azonban ez nem volt állandó, tehát ujjá kellett születniük, és újra felvenni a munkát, amely annak a kemény munkának a folytatását jelenti, amely a még be nem teljesített Parancsolatokkal függ össze.

Bölcseink szerint, “A közbenső mind megítéli őket.” Ezért a Klipa neve Fáraó, betűzve Peh-Hey-Reish- Ayin [kiejtve Peh Ra (rossz száj). Azaz, a Malchut a Mochinban  Pehnek [száj] van nevezve, amely egy szándékot, és egy beleegyezést jelent abba, hogy ne szakadjon meg az Ő szava, és hogy minden, ami elhagyja az Ő száját, végre legyen hajtva.

Az Egyiptomi száműzetésben, az uralkodó a fent említett „rossz száj” volt, és a száműzetésben lévők visszatértek a gonoszhoz. Így, bár elnyertek valamennyi felső megvilágítást az első kilenctől, ezt a Guf (Test) nem tudta elnyelni, a „rossz száj miatt, amely ellentétes a Kedusha szájával. Azaz, a tarkójuknál blokkolva lett a Roshból (Fej) érkező bőség, és el lett szívva az összes bőség, amely ta kezdetekben Izrael számára érkezett Fentről. Ezért egyetlen szolga sem tud megszökni Egyiptomból, mivel a Fáraó hatalmas bűbájt helyezett Egyiptom megnyitása fölé.

Ezáltal megérthetjük a verset, „Tudom, hogy Egyiptom királya nem enged el benneteket, csak egy erős kéz befolyására.” Mózesen, hű szolgáján keresztül, a Teremtő kinyilvánította, hogy nincs olyan erőskezű hatalom a világban, amely segítene a gonosz Klipák ellenében, mivel azok csak a Teremtőnek adják meg magukat.” Ez a jelentése annak, hogy  „Én és nem a hírhozó.”