Idézet Rav Kooktól, a „Megvilágítás” című könyvből

Felkészülés a reggeli leckére 2014.március.18

Idézet Rav Kooktól, a „Megvilágítás” című könyvből

A háború – 9. fejezet

A világ építménye, amely jelenleg törött, a vérrel teli mezők heves viharai miatt, igényli az Izraeli nemzet korrekcióját. A nemzet építménye és feltáruló szellemisége egy és ugyanaz, és minden kapcsolódik a világ építményéhez, amely folyamatos porlad szét, és mohón várja az Egység Felső Erejének beavatkozását. Mindez Izrael Gyülekezetének lelkén alapul. A Teremtő szellemisége a maga teljességében Izrael gyülekezetének lelkében lakozik, és azon emberek szellemének, akikben a lelkük dörömböl, lehetetlen csendben maradniuk ebben a nagyszerű órában, anélkül, hogy magukra ne vonják azt a hatalmas erőt, amely a nemzeten belül rejlik: ‘Felébred, felemelkedik és vállalja a felelősségét.  A Teremtő hangja hangosan hív minket, és lelkünk mélyén és életünk eseményeiben fel kell ismernünk, hogy Izraelnek fel kell tárnia az Élet Forrását, és hithűen készen kell állnia a spirituális hívásra. Ahogy írva van,(Yalkut Shimoni) “Egy nemzet, aki ismeri a Teremtő természetét.” A világ kultúrája megrendült, az ember szelleme elgyengült és sötétség borult az összes nemzetre, ahogy írva van, „Sötétség borult a Földre és teljes sötétség az emberekre.” (Isaiah 60:2)

Eljött az óra, amikor a Végtelen Fény, a Teremtő Igazságának Fénye; Izrael Istenének Fénye, csodákkal tárul fel az Ő Emberein keresztül.  Ennek a tudatosságunkban kell feltárulnia, és a tudatosságnak szét kell áradnia a nemzet bensőségében, hogy felismerésre kerüljön az Egység Ereje, és hogy a nemzet minden tagja ismerje meg a Teremtőt, amely a nemzet lelkében lakozik. Amikor Izrael felismeri, hogy a Teremtő a nemzettel van, akkor tudni fogja, hogy tárja fel életének forrását, és hogy alapozhatja meg létezését az Igazság forrására építve. Izrael nem arra lett felhívva, hogy idegen forrásokat vonjon magára, hanem hogy a saját, mély forrásaival tegye meg mindezt. Hogy saját imájának mélységét, Tórájának Életforrását, hite gyökerének bátorságát, felfelé mutató értelmének korrekcióját, és bátor szellemének erejét vonja magára  … ahogy írva van, (Haggai 2:4-5) “Ezért én veletek vagyok, mondta a Seregek Ura, a szövetség szavaival egyezésben, amit veletek kötöttem,  amikor kivezettelek benneteket Egyiptomból, a Szellemem örökké veletek lesz, ne féljetek”.

A világ kultúrái megújulnak a mi szellemiségünk megújítása által. Minden vélemény egyenessé válik, az élet teljessége izzani fog, egyesülve a mi újjászületésünkben és újjáalakulásunkban. A hit teljessége új ruházatba fog beöltözni. Ők levetik majd mocskos ruházatukat és felöltik értékes, új ruhájukat … amely minden nemzet és minden ember halhatatlanságából lett előkészítve, és Izrael forrásaiban lett elrejtve. Ábrahám áldása az összes nemzet felett beteljesedik és feltárul, annak teljes erejével és ezeken az alapokon újra elkezdhetjük Izrael újjáépítését. A jelenlegi rombolás felkészülés az újjászületésre… A Teremtő érdekében, hogy az Ő feltárulása növekedjen és folytatólagos legyen.