Shamati 159. És lőn azon hosszú napok során

Shamati 159. És lőn azon hosszú napok során

Hallottam

“És lőn azon hosszú napok során, amikor Egyiptom királya meghalt, és Izrael gyermekei fohászkodtak és felzokogtak a rabságból, és rabságuk miatti zokogásuk eljutott a Teremtőhöz. És az Isten hallotta jajkiáltásukat.” (Exodus 2:23-4). Ez azt jelenti, hogy annyit szenvedtek, hogy többé nem tudták elviselni. Imával esdekeltek, hogy „sírásuk eljusson az Istenhez.”

De láthatjuk, hogy akkor ők azt mondták, „hogy bár meghaltunk volna az Úr keze által… hogy akkor húsos fazekak körül ültünk, és kenyérrel laktunk jól,” Azt is mondták, hogy „emlékszünk a halra, melyet Egyiptomban ehettünk, szinte semmiért; az uborkára és a dinnyére, a póréhagymára és a hagymára és a fokhagymára.”

Az igazság az, hogy ők valójában nagyon szerették a munkát Egyiptomban. Ez a jelentése annak, hogy „de ők összekeveredtek a nemzetekkel, és eltanulták tetteiket tőlük.” Ez azt jelenti, hogy ha Izrael egy bizonyos nemzet uralma alá kerül, akkor adott nemzet gyakorol ellenőrzést felette, és ők nem tudnak kikerülni az uralmuk alól. Ezáltal ők elegendő módon megízlelhették az Egyiptomiak cselekedeteit, és nem tudták kiváltani magukat ez alól.

Tehát mit tett a Teremtő? “Egyiptom királya meghalt,” azaz ők elvesztették a szolgálatot. Így többé nem tudták az uralkodó nemzet cselekedeteit végezni, megértették, hogy ha nincs meg a Mochin teljessége, akkor a szolgálat sem lehet teljes. Ezért van mondva, hogy „Izrael gyermekei felnyögtek a rabszolgaságban végzett munkától.” Ami azt jelenti, hogy nem leltek megelégedettségre a rabszolgaságban végzett munkában, mert az élettelen volt.

Ez a jelentése annak, hogy Egyiptom királya meghalt, azaz hogy Egyiptom királyának egész uralma, aki táplálta őket és ellátta, meghalt. Ezért tudtak magukban helyet találni az imának, amely által azonnal ki lettek mentve a szolgaságból. Ez után, mikor a pusztaságban mentek és eljutottak a Katnut [a kicsinység] állapotához, azon szolgaság után vágyakoztak, amelyben még Egyiptom királyának a halálát megelőzően voltak.