Shemot fejezet [exodus] És a Isten Angyala ment

Shemot fejezet [exodus] 

És a Isten Angyala ment

153) A király azt mondta: “Ettől kezdve minden háborúm a te kezedbe lesz adva, a fegyvereim és a harcosaim a kezedben lesznek, és mostantól, te leszel az én Őröm”, amint meg van írva: “Az aki megtartja Izraelt”, amely a ZA, melyet úgy hívunk, hogy “Izrael”. Mostantól bárki, akinek szüksége van Rám, nem lesz képes beszélni Hozzám, mielőtt nem értesíti a királynét, amint meg van írva: “Ezzel Áron belépett a szent helyre.” Zot [héber: “ez” a női formában] a Malchut, a hírnök mindenki számára. Ebből az következik, hogy minden a kezében van. Ez a királynő tisztelete, amint meg van írva: “És az Isten angyala, aki elment.”

154) “És mögöttük haladt” úgy, hogy a harcosok legyenek előttük, és láthatóak legyenek a számukra. Ez azért van így, mert más táborok közeledtek felülről, hogy háborút kezdjenek Izraellel. Ezért van az, hogy Ő mögöttük haladt, hogy teret adjanak a harcosoknak Izrael oldaláról, hogy harcoljanak ellenük.

155) Abban az időben, a kijelölt miniszter, aki Egyiptomot uralta  jött, és hatszáz Merkavot [részegységek / szekerek] gyűjtött össze a rágalmazók közül, és a hatszáz kijelölt uralkodót   rágalmazva minden Merkava fölött, amint meg van írva: “És magához vett hatszáz válogatott harci szekeret”. De akkor ez a hatszáz szekér nem Egyiptom harci szekere volt? Miért mondja, “és Egyiptom összes harci szekerei”? Valóban, Sam’el kölcsönzött Egyiptom miniszterének hatszáz Merkavot a rágalmazók közül, hogy segítsen neki, ahogy meg van írva: “És magához vett hatszáz válogatott harci szekeret” akik nem  Egyiptomból származtak.

156) Mikor fizetett vissza a Teremtő Sam’el-nek? A Sisera háborújában, amikor a Teremtő kiszakította mindazokat a Merkavot-kat és azokat a királyné kezébe adta, ahogy meg van írva: “A Kishon patakja elsöpörte őket, az az ősi patak”. De a jövőben, azok mind meg lesznek adva, amint meg van írva: “Ki az, aki Edomból jön?” Ezáltal, “És ő mögöttük haladt” ami azt jelenti, hogy a végső napokban, az Istenség arra hivatott, hogy kiszakítsa őket a világból.

157) “És a felhő oszlopa mozdult”. A felhő mindig az Istenséggel jelenik meg, ez Mihály angyal. Ez az a felhő, amelybe Mózes bement. Meg van írva: “És az Úr ment előttük nappal egy felhő oszlopában”. Így, az nem Mihály, aki az Istenség, hanem az igaznak, a Yesod de ZA-nak a segítsége. Ő Hassadim-ot terjeszt ki az Ő Reshimo-ja fölé, amely a Masach, mivel a Yesod a Hassadim-ot a Malchut-ban lévő Hochma fölé terjeszti ki, és aztán ő (Malchut) képes ragyogni.

Ezen oknál fogva ez a felhő napközben halad, amely a Hassadim illuminációjának az ideje, amint meg van írva: “Napközben az Úr a kegyelmével irányít,” mivel ez a felhő a Hesed-ből származik, és ezt úgy hívjuk, hogy Hesed. És egy másik felhő megy éjszaka, az úgynevezett “tűz oszlopa” a Malchut oldaláról.

158) És a felhő oszlopa napközben az Abraham a Hesed, és a tűzoszlopa éjszaka az Izsák a Gevura. Mindkettő az Istenségben van. Az igazak segítsége az, hogy ezen a szinten keresztül ők az Istenségben vannak.

 

159) Ebben a versben: “És az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt haladt, megindult és mögöttük haladt”, “haladt” azt jelenti, hogy a Hesed oldaláról elment és hozzá tapadt a Gevura oldalához. Ez azért van így, mert a Hesed az Panim [elülső] és a Gevura az Achoraim [hátsó], mert itt volt ideje a Din-be való beöltözésnek.

És elment; és az eljött; és… kiterjedt

160) Abban az időben a hold, vagyis Malchut, teljessé vált az összes részlettel és megörökölte a hetvenkét Szent Nevet a három oldalról, három vonalban. Az első oldalon a Malchut beleöltözött a felső Hesed-nek a koronáiba, a felső Aba fényének hetven vésetébe, mely illuminált számára. Ez a jobb vonal, és az a vers: “És … elment. “

161) A második oldalon, a Malchut beleöltözött a Gevura dárdáiba, a benne levő Dinim-be, hatvan tűz csapásban, és a saját maga tíz csapásában, amely a felső Ima oldaláról ereszkedik le, belevésett Dinim-ben. Ez a bal vonal, és a vers: “És az eljött.”

162) A harmadik oldalon, a Malchut beleöltözött a bíbor ruházatba, melyet a Felső Szent Király viselt, melynek Tifferet a neve, aki megörökölte a Szent Fiút, Tifferet-et, hetven felső koronában az Aba és Ima oldaláról. Az magában foglalja mindkettőt, – a jobbot, amely Hesed, és a balt, ami Gevura. És ez a vers: “És…kiterjedt. “

A vonalak gyökere a Bina-ban van. A jobb vonal benne úgy van elnevezve, mint “felső Aba”. A bal vonal benne az úgy van elnevezve, mint “felső Ima,” és a középső vonal benne az Tifferet, mely döntést hoz közöttük. Három jön ki az egyből, mivel az alsó ugyancsak meg van jutalmazva mind azzal a Gadlut-al, melyet ő okoz a felsőben. Ezáltal az egy, meg van jutalmazva hárommal, és Tifferet ugyancsak meg van jutalmazva az Aba és Ima két fényével, – a jobbal és a ballal. Ennek következtében, amikor a Tifferet megszerezte a három vonalat, kettőt az AVI-ból és egyet saját maga által, átadja azokat a Malchut-nak.

Ez azért van így, mert ez a három vonal a három vers: “És … elment “;” És az eljött, “;” És … kiterjedt”. Mindegyikben van hetvenkét betű, és azokat összekapcsolása megadja a hetvenkét Szent Nevet, amelyek mindegyikében van három betű a három versből.

Egyik oldal az a felső Aba fénye. Ez a Bina jobb vonala, amely ragyog a Hesed de Tifferet számára, amely beleöltözik a Felső Hesed de Tifferet Atarot-jába [“koronába” a női formájában]. Ez a vers: “És … elment. “

Ugyancsak ő megkapja a bal vonal illuminációját a felső Aba-ból a Gevura de Tifferet-ből, amint meg van írva: “Hatvan hatalmas ember körülötte,” vagyis a Gevura a Tifferet-ben, mert Tifferet megkapja azokat a felső Ima bal vonalából. Ez a vers: “És eljött.”.

És ugyancsak ő megkapja a középső vonalnak a részletét a Tifferet de Tifferet-ből, mivel azáltal, hogy ő a középső vonal, magában tartalmazza mindkét színt, – a fehéret és vöröset magában, amelynek a keveréke a bíborszín. Ezek a Bina két vonala, amelyet ő megörököl,  – három jön ki az egyből, és az egy meg van jutalmazva mind a hárommal.

A két vonalat a Bina jobb és a bal oldalán, úgy hívjuk Hochma és Bina. Azonban az ő nevük meg lett változtatva Aba-ra és Ima-ra, és a Tifferet-et tekintjük az ő fiúknak. A fények lecsüngenek  egymástól ok és okozat formájában, egy fokozatos sorrendben, és itt a fények nem a szintek sorrendje alapján jöttek ki, mert egy korrekció jött létre azáltal, hogy a Malchut felemelkedett a Bina-hoz. Így, a Bina megszerezte a megszorított Malchut-nak a formáját, és a Bina saját Bina-ja és TM-ja leereszkedett, a ZA szintjére. Ennek eredményeként a Gadlut idején, amikor a Bina felemelte saját Bina-ját és TM-ját a ZA szintjéről, a ZA felemelkedett velük együtt a Bina helyére. Ezáltal, a középső vonal létrejött benne, és megkapta a Bina fényeit, bár a szintek sorrendje alapján a ZA teljesen alkalmatlan arra, hogy megszerezzen hogy ragyogjon, mint a Bina.

És mivel ez a fény a ZA-hoz nem a szintek sorrendje alapján jött, hanem azáltal, hogy a Bina és a TM de Bina leereszkedett, és felemelte ZA-t a Bina helyére, valamint azáltal, hogy az egy meg van jutalmazva a hárommal, ezt a fényt ennél fogva úgy hívjuk a “nemzés fénye”, és az nem ok és okozat eredménye. Emiatt, a ZA-t úgy hívjuk, hogy “fiú” azaz a nemzés fénye, és ez az oka annak, hogy miért hívjuk a Hochma-t és a Bina-t AVI-nak, mert ők nemzették ezt a fényt, melyet úgy hívunk ZA.

163) Két Atarot [korona] létezik az Aba és Ima oldaláról, és azok a hetvenkét név. A Hesed oldaláról ez hetven, és kettő a tanúk; a Gevura oldaláról hetven, és a két író; és a Tifferet oldaláról hetven, és a dekoráció két színe.

Tifferet, ZA, hetven koronát ad minden oldalról Malchut-nak. Bár a ZA megkapja a Bina három vonalát, még mindig nem kapja meg a Bina két vonalának tényleges GAR-ját, mely Bina-t AVI-nak hívunk, hanem csak azok ZAT-jából kap meg, ahol mindegyik tízből áll. És néha azok háromszor hetven korona.

Azonban ennek megfelelően miért hívjuk ezt hetvenkét névnek? Úgy kellett volna hívnunk, hogy “hetven név”. Ez azért van, mert a hetven korona mellett, amely ZAT, mely ő a Bina két vonalán keresztül kap – mely Bina-t AVI-nak hívjuk – kap további két koronát GAR de AVI-tól, ahogy az egy meg van jutalmazva hárommal. Emiatt, Tifferet – melyet ZAT-nak tekintünk, felemelkedett, és Daat-á vált, melyet GAR-nak tekintünk. És a GAR eme két újabb koronája miatt, ezt úgy hívjuk, hogy hetvenkét név.

Ez a kiegészítés létezik mindhárom vonalban. A Hesed-ben, ezek úgy hívjuk “két tanú”, a Gevura-ban, “a két író”, és a Tifferet-ben, “két szín.” Ez hasonló egy ajándékozó okirathoz, ahol ott van az író írása, és a tanúk aláírása. De az ajándékozó okiratnak a lényege nyilvánvalóan az írónak az írása, aki megírta és részletezte valamennyi tárgyat, amit az adakozó ad a megszerzőnek. És mégis, tanúk aláírása nélkül, az irat értéktelen lenne. Ez még inkább így lenne, ha csak a tanúk, aláírása lenne ott az író írása nélkül, ez nyilvánvalóan értéktelen lenne.

Ennek megfelelően az AB név itt elsősorban azért van, hogy kiterjessze a Hochma-t a Nukva számára, ahogy az írva van, “És … elment “;” És az eljött” ; “És…kiterjedt”.

Már tudjátok, hogy a Hochma csakis a bal vonalon keresztül terjed ki, de nem képes ragyogni anélkül, hogy be ne öltözzön a Hassadimba a jobb oldalon. Ezért, ő a bal oldalon levő két koronát két íróhoz hasonlítja, ahol az írónak az írása az irat lényege. És ő a jobb vonal két koronáját két tanúhoz hasonlítja, ahol annak ellenére, hogy semmit nem tesznek hozzá az író írásához, ők tartják meg a teljes iratot, mert nélkülük az irat érvénytelen.

Itt is, a Hochma illuminációja értéktelen a Hassadim fénye nélkül, mert az nem képes ragyogni a Hassadim nélkül, ezért nevezik őket úgy, hogy a”két tanú”. Ugyancsak ő a középső vonal két koronáját a két színhez hasonlítja, mert  a színek az Dinim-et jelképezik, és a Masach de Hirik-nek a Dinim-je az a középső vonalból terjed ki. De ha ezek Dinim, akkor mi az ő viszonyuk a GAR-hoz, ami miatt őket két koronának hívjuk? Nem csak, hogy ez a Dinim nem károsítják fényeket, hanem ehelyett feldíszíti őket. Nélkülük jönne létre a két vonal egyesülése.

164) Ehelyett bele lett vésve egy az egybe a Malchut-ba, ahol a hetvenkét korona minden vonalban benne van foglalva egymásba, és a Szent Név belőlük emelkedik ki számukra, mely a Merkava [gyülekezet / szerkezet]. Ez azért van így, mert ők a hetvenkettő névvé válnak, ahol mindegyikben, három betű van, és itt a pátriárkák a HGT, vannak belevésve, azaz a három vonal, mely összekapcsolódik. És ez a Szent Név az AB, belevésve betűibe.

165) A betűk kombinációi: Az első betűk, a hetvenkét betűi annak a versnek: “És … elment” ,melyek sorrendjük alapján vannak írva, közvetlen módon, mert a közvetlen sorrend a Hesed-et jelképezi, mivel minden első betű Hesed-ben van, a jobb vonalon, mely egy közvetlen, korrigált sorrendben halad.

166) A második betűk, a hetvenkét betűi annak a versnek: “És az eljött,” ez fordított sorrendben van írva, azokat alulról felfelé vannak bejegyezve. Ez azért van így, mert az összes hetvenkettő második betű az Gevura-ban van, hogy megjelenítse a Dinim-et és a fegyvereket, amelyek a baloldalról származnak. És ha azok előrehaladnak, azok a Dinim-et jelképezik.

167) A harmadik betűk, annak a versnek a hetvenkét betűi: “És … kiterjedt”, azok a betűk, amelyek úgy vannak írva, hogy megmutassák a színeket, amelyek a Dinim, hogy megkoronázzák a Szent Királyt. És azok mind összekapcsolódnak és összeolvadnak benne, mivel ő a középső vonal, és ő megkoronázódik koronáiban egy közvetlen módon, és ír erre az oldalra, és arra az oldalra, a jobb oldali vonalra és a bal oldali vonalra, mivel az megtartja mindkettőnek az illuminációját, mint egy király, aki minden által megkoronázódik.

168) Itt a Szent Név bele van vésve hetvenkét szóban, ahol a háromszor hetvenkét betű a három vonal mindegyikében csatlakozik, és összekapcsolódik egymással, és hetvenkét szót hoz létre, ahol minden egyes szó tartalmaz három betűt, a három vonalból. Ezek a pátriárkákban vannak megkoronázódva, a HGT-ban, amely a felső, Szent Merkava.

Miért nincsenek ezek a hármas egységben levő betűk két módon írva, néhány közvetlenül, sorrendben, és néhány ellenkező módon, visszafelé, hogy kiegyenesítsék ezt az oldalt, és azt az oldalt, a jobb oldali vonalat és a bal oldali vonalat, mivel az megtartja mindkettő illuminációját? “Te létrehoztad az igazságosságot” ez azt jelenti, hogy a Teremtő létrehozza az igazságosságot és megtartja mind a két oldalt.

Meg van írva: “A középső rúd a fedélzetek közepén”. Ez a Teremtő, a középső vonal, amely fenntartja mindkét oldalt. Ezért, Őt félig közvetlen sorrendben kellett volna jegyezni, mint a jobb vonalban, és félig ellenkező irányban, mint a bal vonalban. Ez Jákob, hiszen Jákob ugyancsak a középső vonalat jelképezi.

169) Ez olyan, mint a király, aki teljes minden tekintetben, és akinek a gondolatai is teljesek. Mi az útja, módja, ennek a királynak? Az arca állandóan ragyog, mint a nap, hiszen ő teljes. És amikor ítéletet hirdet, ő ítéletet mond a jobb és a rosszabb irányba. Ezért, a személynek óvatosnak kell lennie vele. Egy bolond, látja amint a királyát arcát ragyogni és nevetni, és nem fél tőle. De aki bölcs azt mondja, hogy a király minden bizonnyal teljes, még akkor is, amikor a király arcát ragyogni látja. Ő teljes mindenben, az ő gondolatai is teljesek, és látja, hogy bíráskodás van abban a fényben, de a fény le van fedve  annak ellenére, hogy az nem látható. Ellenkező esetben a király nem lenne teljes. Ezért a személynek óvatosnak kell lennie.

170) Hasonlóképpen, a Teremtő mindig teljes, ily módon, és oly módon, a jobb oldalon és a bal oldalon. Azonban Ő csak ragyogó arccal látható. Emiatt ezek a bolond gonoszok nem óvatosak vele. De azok igaz bölcsek azt mondják: “A király az teljes. És bár az arca ragyog, a Din el van rejtve bennnük. Ezért, a személynek óvatosnak kell vele lennie.”

Ez rendezi azt a kérdést, hogy a hetvenkét betű a középső vonalban miért nem lett úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben a másik fele az fordított sorrendben van, hogy magába foglalja a baloldalon található Dinim-et ugyancsak. Ez azért van így, mert a Dinim-ek a baloldalon rejtve vannak Benne, és az Ő arca mindig fényes és örömteli, mint a jobbnak a fényei, ezért az Ő betűi csak közvetlen sorrendbe vannak írva, mint a jobb oldal.

171) Most rendeznünk kell azt a kérdést, hogy a középső vonal hetvenkét betűje miért nem volt úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben, és fele az  fordított sorrendben van. Meg van írva: “Én az Úr nem változom” azaz én nem ugrottam át egy másik helyre. És bár a két vonal az Bennem van foglalva, Én mégsem változtattam meg magamat amiatt, hogy átugorjak a bal oldalra, hanem megmaradtam a jobb oldalon.

Ez azért van így, mert minden Bennem van foglaltatva, és ez a két szín, – a fehér és a vörös  -Bennem van foglaltatva, az Én Hassadim-omba. A bal illuminációja az nem jelenik meg Bennem, hanem a Malchut-ban. Ezért, a középső vonal összes betűi közvetlen, egyenes sorban jelennek meg, és bár a betűk erre az oldalra, és arra az oldalra vannak, a jobb és a baloldalra, mégis közvetlen sorrendjükben vannak írva.

172) “És az Isten angyala, aki elment” azaz eddig az egyik oldal, a Hesed

Ábrahám számára, mely a jobb vonal. Amikor a szent Atik illuminálta a király, a ZA számára, ő illuminált számára, és megkoronázta őt a felső Szent koronákkal, amelyek a felső AVI-nak a Hassadim fényei, amelyek GAR. És amikor a Hassadim eléri őt, a pátriárkák meg lesznek koronázva, vagyis a három vonal, a HGT. És amikor a pátriárkák meg vannak koronázva, akkor minden tökéletes. Aztán a királyné utazik utazásaiban a pátriárkák teljességével, és amikor ő meg van koronázva mindhárom pátriárka által, a három vonallal, akkor ő összeolvad, és a mindennek a fennhatósága a kezében van.

173) Hasonlóképpen, a Szent Név bele van vésve azokba a betűkbe, amelyek a felső Merkava-ba vannak beírva, amely a pátriárkák díszítései.

174) A Sófár [egy kos szarv ünnepi megfújása] megfújásában, meg van írva három alkalommal, “És így”: “és így fog nőni” “és így add a félelmedet” ; “és így adjatok dicsőséget”. És azt nem mondja, hogy “És így az igaz,” akik megfelelnek a három versnek: “és … elment “; “és az eljött”;”és … kiterjedt ” és nem több. A Gematria-ban az “És így” az hetvenkettő, és a hetvenkettő azt jelenti, hogy háromszor “És így” a név, AB három vonalán. És minden benne van foglalva ebben a Szent Névben, és el van rejtve abban, mivel a név, AB mindhárom vonala, benne van foglaltatva a Malchut-ban.

Ebből az következik, hogy létezik a Szent Merkava teljessége a Malchut-ban. Ezért van négy alkalommal a hetvenkettő, a három vonal a Hesed, Gevura, Tifferet, és Malchut. Ezért is van négy alkalommal az, hogy “És így” amely ugyancsak okozza azt, hogy “És így az igaz”.

175) Ez a Szent Név, a pátriárkák koronázása, a HGT koronázása, akik meg vannak koronázva az egy összeolvadásban való bevésésük által. Ők a Szent Merkava [gyülekezet] teljessége, amelyek 48 szóban vannak benne foglalva, amely mindennek a tökéletessége, és a gyökereknek a lényege.

A hetvenkét név az a hetvenkét szava a három betűnek, három harmadra felosztva a bennük levő három vonal által. Az első harmad az a Hesed, a jobb vonal. A második harmad az a Gevura, a bal vonal. A harmadik harmad a Tifferet, középső vonal. Ismert, hogy a vonalaknak a lényege a jobb és a bal, amelyet úgy tekintünk, hogy GAR, de a középső vonal csak illuminációjukat tartja fenn, és VAK-nak tekintjük.

Negyvennyolc szó van a Hesed és Gevura kétharmadában, és ennek a névnek az összes fénye az első két harmadban foglaltatik benne, amely a negyvennyolc szó. Ez azért van így, mert a két vonal, – a jobb és bal – a név teljessége, és az elsődleges gyökerek, mivel az összes gyökér bennük van. És az alsó harmad – a huszonnégy betűje a harmadik vonalnak – azok csak a felsőknek az ágai, amelyektől az megkap, mint abban a versben, hogy “Egy a háromban áll, és egyben ül.”

176) A fa törzse az ANI név [Aleph-Nun-Yod], a hetvenkettő név közepén, azaz a  harminchetedik név. A fa összes ágainak a Rosh-a [feje, kezdete] az a Váhu [VaV-Hey-VaV] név, amely az első a hetvenkét név közül. Ugyancsak, az összes ág és a Guf [test], valamint a gyökér  az negyvennyolc szó, az első kétharmada a hetvenkét szónak. Így van megírva a három felső világban, – amely a HBD mely benne van foglaltatva az első huszonnégy szóban, azaz a Hesed-ben és jobb vonalban, – valamint a három alsó világban, amelyek a HGT, melyek benne vannak foglaltatva a második huszonnégy szóban, azaz a Gevura-ban, a bal oldali vonalban. Ez azért van így, mert a három vonal, – Hesed, Gevura, Tifferet – benne vannak foglaltatva egymásban, és három létezik mindegyikben. Akkor a jobb vonalat úgy kell tekinteni, mint HBD, a balt mint HGT, és a középső vonal az NHY. Így, az első kétharmada a hetvenkét szónak az a HBD HGT.

177) Ezzel szemben, létezik a HGT az AB nevének három vonalában, “Szent, Szent, Szent az összes Seregek Ura”. Szent felül, a HBD-ban, Szent közepén, a HGT-ban, és Szent alul a NHY-ben. Ugyancsak, az első Szent az Hesed, a második Szent az Gevura, és a harmadik Szent az Tifferet, ahol a HGT az HBD, HGT, NHY, és azok mind bele vannak vésve az AB-ba. Áldott legyen Ő, áldott az Ő neve mindörökké és örökké, Ámen.

178) Amikor Izrael letáborozott a tenger mellett, látták a számtalan sokaságot, számtalan katonát, és számtalan tábort alul és felül, és azok mindannyian összegyűltek Izrael felett. És a szorult helyzetben, Izrael imádkozni kezdett.

179) Ebben az időben Izrael ellenséget látott minden oldalról. A tenger a növekvő hullámaival előttük volt, mögöttük voltak az Egyiptomiak kijelöltjei és táborai, és fölöttük számtalan rágalmazó. Ők elkezdtek kiáltani a Teremtő felé.

180) Akkor meg van írva: “Akkor az Úr így szólt Mózeshez: Mit kiáltasz hozzám?”

“Hozzám” ez a ZA tulajdonsága, mivel minden az Atik-on múlik. Abban az időben, az Atik megjelent, és a vágy jelen volt az összes felső világokban, majd mindennek a fénye illuminált.

Ismeretes, hogy Egyiptom bölcsessége az a baloldalról származott, mint a versben: “a nagy szörny, mely a Nílus közepén fekszik”. A bölcsességnek a gyökere a Bina de AA-ban van, mely a Rosh-án [fej] kívülre került. A Yam Suf-on [a Vörös-tengeren] történő áthaladáshoz és az egyiptomiak megfullasztásához, először a szentségben lévő magas gyökerükben, az AA-ban kellett őket kitörölni. Ez nem volt lehetséges, kivéve az Atik hatalmas fénye által, mely a gyökere mindennek.

ZA így szólt: “Miért kiabálsz hozzám? Minden az Atik-tól függ. Az Ő hatalmas fénye megszüntetheti az Egyiptomiak gyökerét a Bina de AA-ban, ahogy a gyertya lenullázódik a fáklya előtt”. Mindez azért van, mivel az Atik fénye mindennek a fénye és mindenki megsemmisül az Ő fényében. Azáltal az Egyiptomiak magas gyökere átmenetileg el lett törölve.

181) Akkor minden együtt ragyogott, mert bár az Atik fénye rejtett Hassadim, az tartalmaz magán belül belül Hochma fényt is, hiszen az AA-ban lévő Hochma nyilvánvalóan tőleszármazik. Ezért, az Atik Hassadim-ja az fontosabb, mint a Hochma de AA, és ezt úgy tekintjük, mint azt, ami ezt a Hochma-t tartalmazza és a Hochma és Hassadim benne együtt ragyognak. Ez az oka, hogy a tenger létrehozta a felső törvényeket, hogy megfullassza az Egyiptomiak és megmentse Izraelt, mivel az alsó és felső, a kezébe lett adva. Ez az oka annak, hogy meg van írva, “a fiúk, az élet, és a táplálék mind olyan nehéz a Teremtő előtt, mint az átkelés a Vörös-tengeren” mivel az átkelés a Vörös-tengeren az Atik-tól függ.

182) Van egy őzsuta [nőstény szarvas] a földön és a Teremtő sokat tesz érte. Amikor ő kiált, a Teremtő meghallja az ő szorult helyzetét, és elfogadja az ő hangját. És amikor a világnak kegyelemre van szüksége vízért, akkor ő hangosan felsír és a Teremtő meghallja a hangját. És akkor a Teremtő megsajnálja a világot (megkönyörül a világon), ahogy meg van írva: “Mint ahogy a szarvas vágyik a patak vizére.”

183) És amikor neki szülnie kell, ő le van zárva minden oldalról. Ő fejét térdei közé hajtja, és hangosan felkiált. Akkor a Teremtő is megszánja őt, és küld neki egy kígyót, aki megharapja őt lágyékánál, és megnyitja őt, széttépve azt a helyet benne, és ezáltal ő azonnal szülni képes. Ebben, nem szabad kérni, vagy próbára tenni a Teremtőt.

184): “És Izrael látta, hogy az egyiptomiak meghaltak.” A Teremtő megmutatta nekik a halott minisztert, aki az egyiptomiak fölé lett kijelölve, amit Ő keresztül vitt a tűz folyóján, amely a felső tenger szélén volt, vagyis a Malchut szélén. De létezik halál az angyalokban? Mikor  Ő eltávolította őt uralkodásából, az számára, olyan volt, mint a halál.

És Izrael látta a hatalmas kezet

185) Itt a hatalmas kézzel, a bal kéz teljessé vált, vagyis a Gevura és valamennyi ujja, a HGT NH. Ez azért van, mert az, benne lett foglaltatva a jobban, mivel minden benne van foglaltatva a jobban, és a jobbtól függ, ahogyan meg van írva, “A jobb kezed Ó Uram,  fennséges hatalmában; A jobb kezed, Ó Uram, összezúzza  az ellenséget”. És bár ez a Gevura-hoz tartozik, mivel az a jobb kéztől függ, ezért annak neve után van elnevezve.

186) Mi nem találtunk senki mást, aki úgy megerősítette a szívét a Teremtő előtt, mint Fáraó? De akkor Szíhon és Og nem erősítették meg a szívüket ugyancsak? Ők megerősítették a szívüket Izrael ellen, de nem erősítették meg a szívüket a Teremtő ellen, ahogy Fáraó megerősítette a szívét ellene, mert ő látta a Teremtő hatalmasságát és mégsem vonult vissza.

187) Fáraó bölcsebb volt, mint az összes varázslója. Beletekintett minden koronába és a SITRA Achra összes tudásába. Az ő teljes oldalukon, nem látta, hogy Izrael megmeneküléshez jut, és ez nem függött azon koronák egyikén sem. Sőt mi több a Sitra Achra összes felső ereje összeesküdött Izrael ellen, hogy ők ne legyenek képesek kiszabadulni a kezeikből. És Fáraó nem gondolta, hogy van még egy köteléke a hitnek, amely irányítja a Sitra Achra összes erejét. Ez az oka annak is, hogy megkeményítette a szívét.

188) A Fáraó csakis a HaVaYaH név ellenében keményítette meg a szívét. Amikor Mózes azt mondta: “Így szól az Úr”, akkor ő megkeményítette a szívét, mert nem találta azt, hogy ez a név, irányítaná a földet összes bölcsességében. Ez az, amiért azt mondta, “Ki az az Úr?”. Utána, amikor a megbánást fontolgatta azt mondta: “Az Úr az igaz”, majd így szólt: “Én vétkeztem az Úr ellen”. Ez a száj, amely így szólt: ” Ki az az Úr? “azt mondta:” Én vétkeztem az Úr ellen. “

189) “Ez mind egy”, ezért azt mondom, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Elmagyarázzák ezt a verset a bölcsességgel. “Ez mind egy” az az “Én galambom, Én szeplőtlenem, ő egy az anyja számára” az a Malchut. Ezáltal, a Teremtő megítéli az ő Dinim-jét alul, és megítéli a Dinim-jét felül mindenkiben.

190) Amikor a Teremtő kiváltja az Ő Dinim-jét Ő megítéli az Ő Dinim-jét ebben a Keter-ben, mely Malchut. Akkor meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt” mert az igazak el vannak fogva a gonoszok gonoszságai által, ahogy meg van írva: “És [az Úr] azt mondta az angyalnak, aki elpusztította az embereket” ami azt jelenti, hogy a többségüket vegye magához. Ez az oka annak, hogy Jób azt mondta: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” De nem fejtette ki, hogy ez azokra az igazakra vonatkozik, akik el lettek kapva a gonoszok gonoszságai által. “Ez mind egy”, az Izrael gyülekezete az egyiptomi száműzetésben, akikért a Teremtő ölt az Egyiptomiak között és bosszút állt bennük, amint meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” Végülis ott voltak ártatlanok ugyancsak, akik nem tették Izraelt rabszolgává, akik meg lettek ölve a közöttük levő gonoszokkal együtt.

191) Jób csak akkor lett megbüntetve, amikor Izrael kiment Egyiptomból. Jób azt mondta: “Így, minden arc egyenlő, ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Fáraó megszerezte Izraelt, és azt mondta: “Ki az az Úr, hogy én engedelmeskedjem a hangjának?” De én nem támadtam meg őket, és nem tettem semmit, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”, amint meg van írva: “Aki félte az Úr szavát Fáraó szolgái közül” az Jób, mert ez Egyiptomból való kivonulás idejében volt.

192) Azok a jégesők, melyek lejöttek az egyiptomiakra, és amelyek Mózes által meg lettek állítva, később bosszút hajtottak végre Józsué napjaiban. A jövőben, a többi is eljön Edom és lányai fölé, amint meg van írva: “Mint azokban a napokban, amikor kijöttetek Egyiptomból, én csodákat mutatok nektek.”

193): “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Ennek a versnek a kezdete nem kapcsolódik a végéhez, és a vége nem kapcsolódik az elejéhez. Az elején azt mondja, “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Azután, “És a nép látta az Urat”. De az, hogy “És Izrael látta” az oka annak, hogy “És a nép látta az Urat” és vajon ők nem látták előtte az Urat?

Az az idős ember, aki lement a száműzetésbe a fiaival, és átszenvedte a száműzetést magán, és a fiait száműzetésbe vetette, ő látta mindazokat a bosszúkat és mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket a Teremtő cselekedett Egyiptomban, amint írva van: “És Izrael látta” ennek jelentése valójában Izrael, azaz Jákob.

194) A Teremtő felemelte ezt az idős embert, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd, amint a fiaid kijönnek egy erős nemzetből. Kelj fel és nézd meg a hatalmas tetteket, melyeket a fiaidért tettem Egyiptomban.”

195) Amikor Izrael utazott, hogy lemenjen a száműzetésbe Egyiptomba, nagy rettegés és félelem fogta el őt. A Teremtő azt mondta Jákobnak, “Miért félsz, ne félj lemenni Egyiptomba.” Mert meg van írva: “Ne félj,” ez azt jelenti, hogy ő félt.

196) Azt mondta neki, én attól tartok, hogy ők elpustítják fiaimat. Ő azt mondta neki: “Én lemegyek veled Egyiptomba.” Azt mondta Neki újra, “attól tartok, hogy én nem leszek megjutalmazva azzal, hogy apáim mellé temessenek, és nem fogom látni a fiaim kimenekülését, és a hatalmas tetteket, melyeket majd Te teszel értük.” Azt mondta neki: ” Én bizonyosan felemellek majd téged. Én felemellek majd téged, és atyáid sírjába leszel eltemetve” és “Én fel foglak emelni téged, hogy lássad a fiaid kimenekülését és a hatalmas tetteket, amelyeket tenni fogok értük. “

197) És azon a napon, amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felhozta Jákobot, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd fiaid kimenekülését, hogy milyen erőket és hatalmas tetteket tettem értük”. Jákob ott volt, és látott mindent, ahogy meg van írva: “És Izrael látta a hatalmas kezet”.

198) Ebből megtudjuk, hogy Jákob jelen volt a kimenekülés idejében, amint meg van írva: “És Én kihoztalak téged az Ő jelenlétében, az Ő nagy hatalmával, Egyiptomból”. “Az Ő jelenlétében”, az Jákob, mert Ő az összes pátriárkát odavitte. “És kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”, az Ő jelenléte az Ábrahám, amint meg van írva: “Akkor Ábrahám az arcára zuhant.”

199) Ábrahám azt mondta: “születhet-e gyermeke annak, aki száz éves?”. A Teremtő azt mondta neki: “Majd meglátod, milyen sokaság és hány tábor származik tőled.” Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felemelte mindazokat a törzseket és mindazokat a tízezreket Ábrahámhoz, és ő látta őket, amint meg van írva: “Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”. Mit jelent az, hogy az Ő jelenléte? Ezek a pátriárkák.

200): “És Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével” ez Jákob. “Az Ő [hatalmas] erejével” ez Izsák, és a “hatalmas” ez Ábrahám. Ugyancsak, a pátriárkák számára mindig létezik Izrael megváltása, amint meg van írva: “Akkor emlékezni fogok az én Jákobbal kötött szövetségemre, és az én szövetségemre Izsákkal, és az én szövetségemre melyet Ábrahámmal kötöttem, emlékezni fogok, és emlékezni fogok a földre.” A pátriárkák érdemesek a megemlékezésre. De mit jelent az, hogy “És én majd emlékezni fogok a földre”? Ez azért van, hogy Dávidot belefoglalja velük együtt, vagyis Malchut-ot, a földet, amely a Merkava [gyülekezet] a pátriárkákkal, a HGT-tal, akik mindig kiváltják Izrael megmenekülését.

201): “És Izrael látta a hatalmas kezet, amellyel az Úr Egyiptomban cselekedett.” A kéz az nem kevesebb, mint a bal kéz öt ujja”. “A hatalmas” azt jelenti, hogy ötöt tartalmaz, hiszen a GAR elveszi a jobb kezet a bal vonallal való integrációtól. És az egyes ujjak megegyeznek egy hatalmas mennyiséggel, és a Teremtő csodákat és hatalmas cselekedeteket végez rajtuk. Ezáltal, minden szint elszakadt a kaszkádszerű leereszkedésétől.

202) Az első öt ujjban, amely az első öt csapás, írva van: “És Fáraó szíve megkeményedett”. Amikor ez az öt ujj, – mely a balkézről származik – teljessé vált, Fáraónak nem maradt semmi a tulajdonában, amellyel megkeményíthette volna a szívét. Akkor meg van írva: “És az Úr megkeményítette Fáraó szívét”.

203) “És ők hittek az Úrban.” De akkor nem hittek Benne addig? Meg van írva: “És az emberek hittek, és amikor ők meghallották.” Sőt mi több, ők látták az összes hatalmas tettet, amelyet a Teremtő cselekedett értük Egyiptomban. Így mit jelent az: “És ők hittek”? Azt, hogy hittek abban, amit mondott: “És Mózes azt mondta a népnek: Ne féljetek! Csak tartsatok ki és nézzétek az Úr kimenekítését.”

204) “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan.” Ugyancsak írva van: “Soha nem fogjátok őket látni, mindörökké”. Látták őket holtan. Ha ez lett volna írva: “Soha többé nem fogjátok őket élve látni:” Én így mondtam volna.

205) “A világból még a világig is”: mely a világ felül, és a világ alul. A világ felül, hiszen ott van a kezdete a gyertyák meggyújtásának, mely a Bina, a gyökere minden Mochin-nak. A világ alul, mert ott van a vég, a Malchut, mely befejezi az összes Sefirot-ot, és benne van foglaltatva mindegyikben. És a Gevurot felébrednek az alsók számára az az alatti világból.

206) Ebben az alsó világban a Teremtő jeleket ad Izraelnek és csodák történnek számukra. És amikor ez a világ felébred, hogy csodákat végezzen, minden Egyiptomi elsüllyed a tengerben ezen a világon keresztül, és csoda történik Izrael számára ebben a világban. Ezért van írva: “Sosem fogjátok őket élve látni, mindörökké” amíg az a világ fel nem ébred, és ők át lesznek adva annak Dinim-jeinek. És mivel ők át lettek azoknak adva, hogy ítéletet kapjanak, meg van írva: “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerparton,” ahogy írva volt, “A világtól a világig.” Pontosan “a világtól” ameddig a világ alul felébred. Akkor meg van írva: “És ők hittek az Úrban és az Ő szolgájában, Mózesben.”