Kivonatok a Reggeli Leckéből kategória bejegyzései

Tíz Szfira

A 10 szfira az a felső rendszer, amin keresztül a felső fény, a Teremtő működik, cselekszik a lelkeken, és így táplálja a lelkeket, így kapnak útmutatást. Ez a 10 szfirán keresztül működik.

A 10 Szfira az egy külső rendszer, amin keresztül képesek vagyunk kapcsolódni a teremtőhöz. A Teremtő a 10 Szfián keresztül érkezik el a Teremtményekhez, egészen a  a Malchutig, és nekünk ezen keresztül kell visszatérni a Teremtőhöz.

Reggeli lecke 207.08.16.

Mozdulatlan, növényi, állati szintek.

Mit jelent az, hogy mozdulatlan, növényi, és állati szintek? (spirituális szintek  /a szerk./ )

A megszerzési vágy, ami eljut az adakozás pontjához, fejleszti magát egy bizonyos szintig. Azaz korrigálja magát, azaz hasonlóvá válik a felső erőhöz, egy olyan szinten, amit úgy hívunk, hogy Mozdulatlan. Mi ez a mozdulatlan szint? Ez olyan, mint egy embrió az anyaméhben. Mit tesz ő? Minden az anya irányítása alatt van, és az embrió – – mondjuk úgy – hogy végre hajtja az anyának a parancsait. Ez neki természetszerűleg jön. De a spiritualitásban ez a saját szabad választásunk alapján van.

A vegetatív (növényi) szint, az olyan, mint amikor a kisgyerek szopik. Neki már van egy kis választása, hogy igen vagy nem, megpróbálja már megkülönböztetni a dolgokat. Mint a napot, levegőt. Tehát különböző állapotok vannak a Teremtő azonosításában.

Az állati szint az már olyan, mint egy felnőtt. Egy olyan ember, akinek már megvan a képessége, hogy döntsön és különböző cselekedeteket hajtson végre a saját részéről. Habár ő hajtja végre ezeket a cselekedeteket, de ezt szükségszerűen teszi.

A beszélő szint az, aki a teremtő helyett cselekszik.

Reggeli lecke 207.08.16.

2014.04.25 Napi Szándék

“A legfontosabb az, hogy mindig emlékezzünk a teremtés szabályára, amely

úgy ismert hogy, “Ő jót cselekszik teremtményei számára”. Ezáltal hogyha a

Teremtő teremtményei számára boldogságot és élvezetet akart adni, akkor

miért létezik az a fent említett három dolog – a hit, a félelem és “Szeresd

felebarátodat mint saját magadat”? Ez azt jelenti, hogy nekik csak alkalmassá

kell tenniük edényeiket, hogy képesek legyenek megkapni mindazt a

boldogságot és élvezetet, amelyet a Teremtő a teremtményeknek kíván adni.”

Rabash: A barátok szeretete

Napi Szándékot küldte: Horváth Sándor

Shamati 190

190. Minden tett nyomot hagy

Peszách {ünnepének} első napján (1949. április 15-én) az ünnepi étkezés alatt hallottam

 

Feltette a kérdést: vajon földünk felszabadítása az elnyomók kezei alól hatással van ránk? Elnyertük, hogy szabaddá lehessünk a népek jármától, s olyanokká lettünk mint minden más nép, hol senki nincs a másik szolgaságában. S ha ez a szabadság hatással volt reánk, akkor ugye rendelkezünk bizonyos fajta érzéssel {arra vonatkozólag, hogy milyen is} a Teremtő szolgálata.

S {erre} mondta, hogy ne gondoljuk azt, hogy nem volt ránk hatással. Vagyis {nehogy azt gondoljuk} hogy a szolgaságban semmi változás nem volt kivehető ezen szabadság nyomán. {Mert} ez lehetetlen, hisz az Örökkévaló nem cselekszik feleslegesen. Merthogy mindaz, amit tesz, benyomást hagy {maga után} bennünk, legyen az jóra, legyen az rosszra. Vagyis minden tettből, amit Ő tesz – s legyen ez akár pozitív vagy negatív, más szóval, akár a Fény, akár a sötétség – többlet erő húzódik felénk. Avagy, felemelkedéshez jut a tett révén. S ez így van, mivelhogy a spiritualitásban nincs olyan, hogy mindig van engedély és erő, mi erő hatására kénytelen az ember folytatni. Ezért nem is tudja azt mondani az ember, hogy a szabadság, amit elértünk, semmi változást nem ejtett rajtunk. Mígnem ha nem érzünk jó irányú változást, akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy rossz irányú változás van itt, még ha ezt nem is érezzük.

Ünnep-kimenetelkor a Havdala[1] után hozott erre egy magyarázatot, a szombati- és az ünnepnapi étkezés példájával {szemléltetve, mondván}, az anyagi élvezetek által, az ág és gyökér {elv} alapján az ember felébreszti a spirituális élvezeteket, amely maga egyfajta eljövendő világ. S így nyilván, az által, hogy megízleli ennek az egyfajta eljövendő világnak az ízét, többlet előkészületre van szükség a hét hat napja során. S megfelelően annak ahogy előkészíti magát, tud majd érezni.

Ám minden helyes előkészület nélkül {próbálni} tovább vinni a spirituális szombatnak az ízét, {nos, ez} pont az ellenkezőjé{t eredményezi}. Mert az anyagi élvezetek által rosszabbá válik. Mert az anyagi lakomák után csak alvás vonzza őt, és semmi több. Mert evés után alvásra jön meg az embernek a kedve. Következésképp, az evése még mélyebbre emelte őt le.

Ámde ahhoz, hogy az anyagi élvezetek által spiritualitáshoz jusson az ember, már többlet igyekezetre van szükség. Mert eképp volt a Király akarata. Mégha ellentmondásban is vannak egymással , nevezetesen, a spiritualitás az adományozás vonala alattra van, az anyagiság pedig a megkapás alatt – lévén hogy ez volt a Király akarata, emiatt a spiritualitás az anyagi élvezetek után vonzódik, amelyek az Ő parancsolatai – azaz, a szombati- és az ünnepnapi élvezet – alá vannak helyezve.

Továbbá azt is látnunk kell, hogy eme szabadságban, mit elnyertünk, rengeteg előkészültre és szándékra van szükség, ahhoz, hogy hogy tovább hordozhassuk a spirituális szabadságot, amit úgy nevezünk hogy „szabadság a halál angyalától”. Magyarán ekkor nyerjük el, hogy „tele a föld az Ő dicsőségével”, amit Mochin dé Ábá ve Imá-nak nevezünk. Ami annyit jelent, hogy nem látunk semmi olyan helyet és időt, melyekbe ne tudna beleöltözni az áldott Teremtő, hogy ne tudjuk azt mondani, hogy ezen és ezen a helyen, ebbe és ebben az időbe nem tud a Teremtő beleöltözni. Hanem {igen,} „tele a föld az Ő dicsőségével”. S ezt megelőzően, megkülönbözteti és elkülöníti „a fényt a sötétségtől, és Izraelt a népektől”[2].  Úgy, hogy a Fény helyén az Örökkévaló lakozik, ámde a sötétség helyén ez nem ígyen van.

Illetőleg, Izraelnél megvan a hely arra, hogy Izrael isteni Fénye bennük lakozzék. Mígnem a világ nemzeteinél, nem öltözik beléjük az áldott Teremtő.  „ … és a hetedik napot a cselekvés hat napjától”. Mígnem mikor elnyerik a Mochin dé Ábá ve Imá-t, akkor nyerik azt el, hogy „tele a föld az Ő dicsőségével”. Vagyis hogy nincs különbség az idők között, hanem minden helyen és minden időben ott lakozik az Ő áldott Fénye.

S erről szól Peszách {ünnepe}, mert ekkor nyerte el Izrael a szabadság állapotát, vagyis a Mochin dé Ábá ve Imá-t, amely a „tele a föld az Ő dicsőségével” állapot; mikor már eleve nincs hely a rossz ösztön számára, mivelhogy az nem viszi az embert meszebbre a ténykedései által a Teremtő szolgálatától. Hanem épp ellenkezőleg, {pont hogy azt} látják, hogy miként is vitte az közelebb az embert a Teremtő szolgálatához. De ez az állapot csak a{z ún.} fentről jövő ébresztés felől létezett. Erre fel mondták, hogy a szent S’chiná [istenség] azt mondta: „egy cseppnyi rózsa-vörös vért láttam”, vagy is látta, hogy van {még olyan} hely, amit ki kell javítani, mert nem tud Ő ezen ezen a helyen világítani. Ezért kellett számlálniuk az ómer-számlálás hét hetét; {vagyis} hogy kijavítsák eme helyeket, hogy lássa {az ember}, hogy „tele a föld az Ő dicsőségével”.

S ez egy olyan királyhoz hasonlít, akinek van egy minden jóval teli tornya, ámde nincsenek vendégei. Ezért teremtette az embereket, hogy azok jöjjenek és fogadják el az Ő mindmegannyi javát. Viszont mi nem látjuk ezt a minden jóval teli tornyot, hanem pont ellenkezőleg, {azt látjuk,} hogy a világ tele kínokkal. S ez a jelentése annak, hogy: „bőséges a királyi bor”. Vagyis hogy a Málchut [a Királyság] felől nincs igény a borra. Azaz, a borral példázott élvezetekre. Mert hiányérzet csak az edények felől létezik, minekután nem rendelkezünk a Bőség befogadására alkalmas befogadó-edényekkel. Mert pont hogy az adományozós-edényekbe tudnak kapni. S minél nagyobb az edény, annál nagyobb a Bőség. Következésképp, az összes változás kizárólag csak az edényekben és nem pedig a Fényekben {megy végbe}. S ez az üzenete az írásversnek: „[Ittak pedig arany poharakból és] a különbnél-különebb poharakból, és királyi borból [bőven volt,] királyi módra”. Vagyis ahogy az a Teremtés Gondolatában volt, azaz hogy jót tegyen a teremtményeivel, amennyire csak Ő képes.

 [1] Az ünnepnap és a hétköznap rituális elválasztása.

[2] A „Havdala”-kor mondott záróáldás: „Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki elválasztja a szentet a hétköznapitól, és a fényt a sötétségtől, és Izraelt a népektől, és a hetedik napot a cselekvés hat napjától”.

Szándék

“Korrigálj  engem! De nem úgy, hogy megszabaduljak a kellemetlen érzésektől, hanem éppen ellenkezőleg, hogy segítsenek és serkentsenek engem. Nélkülük én nem lennék képes valami másra gondolni. Ezek a kellemetlen érzések irányítanak valami forrás irányába, amely rossznak tűnik számomra. Ennélfogva én kérem a segítséget, azért hogy ne érezzem, hogy Te tőled valami rossz eredhet.

Én nem akarok a “szűrő”(filter) mögött maradni, hanem előtte, közvetlen kapcsolatban Veled. Nem a kellemes érzések miatt, hanem hogy megismerhesselek Téged jobban. Én áldani akarlak Téged, de most mert nincs más választásom, én átkozlak. A testem sikolyt emiatt: “Rossz nekem, és én átkozom a gonosz forrását. De Te adtad nekem ezt az érzést, hogy a gonosz is Tőled ered. Te játszol velem utalásokkal, sejtetésekkel, melyek félig felfedettek és félig rejtettek. De én nem akarlak Téged átkozni többé”.http://laitman.hu/?p=11674

Szándékot Küldte: Búzás Timi

És Izrael látta a hatalmas kezet

És Izrael látta a hatalmas kezet

 

185) Itt a hatalmas kézzel, a bal kéz teljessé vált, vagyis a Gevura és valamennyi ujja, a HGT NH. Ez azért van, mert az, benne lett foglaltatva a jobban, mivel minden benne van foglaltatva a jobban, és a jobbtól függ, ahogyan meg van írva, “A jobb kezed Ó Uram,  fennséges hatalmában; A jobb kezed, Ó Uram, összezúzza  az ellenséget”. És bár ez a Gevura-hoz tartozik, mivel az a jobb kéztől függ, ezért annak neve után van elnevezve.

 

186) Mi nem találtunk senki mást, aki úgy megerősítette a szívét a Teremtő előtt, mint Fáraó? De akkor Szíhon és Og nem erősítették meg a szívüket ugyancsak? Ők megerősítették a szívüket Izrael ellen, de nem erősítették meg a szívüket a Teremtő ellen, ahogy Fáraó megerősítette a szívét ellene, mert ő látta a Teremtő hatalmasságát és mégsem vonult vissza.

 

187) Fáraó bölcsebb volt, mint az összes varázslója. Beletekintett minden koronába és a SITRA Achra összes tudásába. Az ő teljes oldalukon, nem látta, hogy Izrael megmeneküléshez jut, és ez nem függött azon koronák egyikén sem. Sőt mi több a Sitra Achra összes felső ereje összeesküdött Izrael ellen, hogy ők ne legyenek képesek kiszabadulni a kezeikből. És Fáraó nem gondolta, hogy van még egy köteléke a hitnek, amely irányítja a Sitra Achra összes erejét. Ez az oka annak is, hogy megkeményítette a szívét.

 

188) A Fáraó csakis a HaVaYaH név ellenében keményítette meg a szívét. Amikor Mózes azt mondta: “Így szól az Úr”, akkor ő megkeményítette a szívét, mert nem találta azt, hogy ez a név, irányítaná a földet összes bölcsességében. Ez az, amiért azt mondta, “Ki az az Úr?”. Utána, amikor a megbánást fontolgatta azt mondta: “Az Úr az igaz”, majd így szólt: “Én vétkeztem az Úr ellen”. Ez a száj, amely így szólt: ” Ki az az Úr? “azt mondta:” Én vétkeztem az Úr ellen. ”

 

189) “Ez mind egy”, ezért azt mondom, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Elmagyarázzák ezt a verset a bölcsességgel. “Ez mind egy” az az “Én galambom, Én szeplőtlenem, ő egy az anyja számára” az a Malchut. Ezáltal, a Teremtő megítéli az ő Dinim-jét alul, és megítéli a Dinim-jét felül mindenkiben.

 

190) Amikor a Teremtő kiváltja az Ő Dinim-jét Ő megítéli az Ő Dinim-jét ebben a Keter-ben, mely Malchut. Akkor meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt” mert az igazak el vannak fogva a gonoszok gonoszságai által, ahogy meg van írva: “És [az Úr] azt mondta az angyalnak, aki elpusztította az embereket” ami azt jelenti, hogy a többségüket vegye magához. Ez az oka annak, hogy Jób azt mondta: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” De nem fejtette ki, hogy ez azokra az igazakra vonatkozik, akik el lettek kapva a gonoszok gonoszságai által. “Ez mind egy”, az Izrael gyülekezete az egyiptomi száműzetésben, akikért a Teremtő ölt az Egyiptomiak között és bosszút állt bennük, amint meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” Végülis ott voltak ártatlanok ugyancsak, akik nem tették Izraelt rabszolgává, akik meg lettek ölve a közöttük levő gonoszokkal együtt.

 

191) Jób csak akkor lett megbüntetve, amikor Izrael kiment Egyiptomból. Jób azt mondta: “Így, minden arc egyenlő, ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Fáraó megszerezte Izraelt, és azt mondta: “Ki az az Úr, hogy én engedelmeskedjem a hangjának?” De én nem támadtam meg őket, és nem tettem semmit, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”, amint meg van írva: “Aki félte az Úr szavát Fáraó szolgái közül” az Jób, mert ez Egyiptomból való kivonulás idejében volt.

 

192) Azok a jégesők, melyek lejöttek az egyiptomiakra, és amelyek Mózes által meg lettek állítva, később bosszút hajtottak végre Józsué napjaiban. A jövőben, a többi is eljön Edom és lányai fölé, amint meg van írva: “Mint azokban a napokban, amikor kijöttetek Egyiptomból, én csodákat mutatok nektek.”

 

193): “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Ennek a versnek a kezdete nem kapcsolódik a végéhez, és a vége nem kapcsolódik az elejéhez. Az elején azt mondja, “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Azután, “És a nép látta az Urat”. De az, hogy “És Izrael látta” az oka annak, hogy “És a nép látta az Urat” és vajon ők nem látták előtte az Urat?

 

Az az idős ember, aki lement a száműzetésbe a fiaival, és átszenvedte a száműzetést magán, és a fiait száműzetésbe vetette, ő látta mindazokat a bosszúkat és mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket a Teremtő cselekedett Egyiptomban, amint írva van: “És Izrael látta” ennek jelentése valójában Izrael, azaz Jákob.

 

194) A Teremtő felemelte ezt az idős embert, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd, amint a fiaid kijönnek egy erős nemzetből. Kelj fel és nézd meg a hatalmas tetteket, melyeket a fiaidért tettem Egyiptomban.”

 

195) Amikor Izrael utazott, hogy lemenjen a száműzetésbe Egyiptomba, nagy rettegés és félelem fogta el őt. A Teremtő azt mondta Jákobnak, “Miért félsz, ne félj lemenni Egyiptomba.” Mert meg van írva: “Ne félj,” ez azt jelenti, hogy ő félt.

 

196) Azt mondta neki, én attól tartok, hogy ők elpustítják fiaimat. Ő azt mondta neki: “Én lemegyek veled Egyiptomba.” Azt mondta Neki újra, “attól tartok, hogy én nem leszek megjutalmazva azzal, hogy apáim mellé temessenek, és nem fogom látni a fiaim kimenekülését, és a hatalmas tetteket, melyeket majd Te teszel értük.” Azt mondta neki: ” Én bizonyosan felemellek majd téged. Én felemellek majd téged, és atyáid sírjába leszel eltemetve” és “Én fel foglak emelni téged, hogy lássad a fiaid kimenekülését és a hatalmas tetteket, amelyeket tenni fogok értük. ”

 

197) És azon a napon, amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felhozta Jákobot, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd fiaid kimenekülését, hogy milyen erőket és hatalmas tetteket tettem értük”. Jákob ott volt, és látott mindent, ahogy meg van írva: “És Izrael látta a hatalmas kezet”.

 

198) Ebből megtudjuk, hogy Jákob jelen volt a kimenekülés idejében, amint meg van írva: “És Én kihoztalak téged az Ő jelenlétében, az Ő nagy hatalmával, Egyiptomból”. “Az Ő jelenlétében”, az Jákob, mert Ő az összes pátriárkát odavitte. “És kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”, az Ő jelenléte az Ábrahám, amint meg van írva: “Akkor Ábrahám az arcára zuhant.”

 

199) Ábrahám azt mondta: “születhet-e gyermeke annak, aki száz éves?”. A Teremtő azt mondta neki: “Majd meglátod, milyen sokaság és hány tábor származik tőled.” Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felemelte mindazokat a törzseket és mindazokat a tízezreket Ábrahámhoz, és ő látta őket, amint meg van írva: “Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”. Mit jelent az, hogy az Ő jelenléte? Ezek a pátriárkák.

 

200): “És Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével” ez Jákob. “Az Ő [hatalmas] erejével” ez Izsák, és a “hatalmas” ez Ábrahám. Ugyancsak, a pátriárkák számára mindig létezik Izrael megváltása, amint meg van írva: “Akkor emlékezni fogok az én Jákobbal kötött szövetségemre, és az én szövetségemre Izsákkal, és az én szövetségemre melyet Ábrahámmal kötöttem, emlékezni fogok, és emlékezni fogok a földre.” A pátriárkák érdemesek a megemlékezésre. De mit jelent az, hogy “És én majd emlékezni fogok a földre”? Ez azért van, hogy Dávidot belefoglalja velük együtt, vagyis Malchut-ot, a földet, amely a Merkava [gyülekezet] a pátriárkákkal, a HGT-tal, akik mindig kiváltják Izrael megmenekülését.

 

201): “És Izrael látta a hatalmas kezet, amellyel az Úr Egyiptomban cselekedett.” A kéz az nem kevesebb, mint a bal kéz öt ujja”. “A hatalmas” azt jelenti, hogy ötöt tartalmaz, hiszen a GAR elveszi a jobb kezet a bal vonallal való integrációtól. És az egyes ujjak megegyeznek egy hatalmas mennyiséggel, és a Teremtő csodákat és hatalmas cselekedeteket végez rajtuk. Ezáltal, minden szint elszakadt a kaszkádszerű leereszkedésétől.

 

202) Az első öt ujjban, amely az első öt csapás, írva van: “És Fáraó szíve megkeményedett”. Amikor ez az öt ujj, – mely a balkézről származik – teljessé vált, Fáraónak nem maradt semmi a tulajdonában, amellyel megkeményíthette volna a szívét. Akkor meg van írva: “És az Úr megkeményítette Fáraó szívét”.

 

203) “És ők hittek az Úrban.” De akkor nem hittek Benne addig? Meg van írva: “És az emberek hittek, és amikor ők meghallották.” Sőt mi több, ők látták az összes hatalmas tettet, amelyet a Teremtő cselekedett értük Egyiptomban. Így mit jelent az: “És ők hittek”? Azt, hogy hittek abban, amit mondott: “És Mózes azt mondta a népnek: Ne féljetek! Csak tartsatok ki és nézzétek az Úr kimenekítését.”

 

204) “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan.” Ugyancsak írva van: “Soha nem fogjátok őket látni, mindörökké”. Látták őket holtan. Ha ez lett volna írva: “Soha többé nem fogjátok őket élve látni:” Én így mondtam volna.

 

205) “A világból még a világig is”: mely a világ felül, és a világ alul. A világ felül, hiszen ott van a kezdete a gyertyák meggyújtásának, mely a Bina, a gyökere minden Mochin-nak. A világ alul, mert ott van a vég, a Malchut, mely befejezi az összes Sefirot-ot, és benne van foglaltatva mindegyikben. És a Gevurot felébrednek az alsók számára az az alatti világból.

 

206) Ebben az alsó világban a Teremtő jeleket ad Izraelnek és csodák történnek számukra. És amikor ez a világ felébred, hogy csodákat végezzen, minden Egyiptomi elsüllyed a tengerben ezen a világon keresztül, és csoda történik Izrael számára ebben a világban. Ezért van írva: “Sosem fogjátok őket élve látni, mindörökké” amíg az a világ fel nem ébred, és ők át lesznek adva annak Dinim-jeinek. És mivel ők át lettek azoknak adva, hogy ítéletet kapjanak, meg van írva: “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerparton,” ahogy írva volt, “A világtól a világig.” Pontosan “a világtól” ameddig a világ alul felébred. Akkor meg van írva: “És ők hittek az Úrban és az Ő szolgájában, Mózesben.”

 

 És akkor Mózes énekelt

 

207)Boldog Izrael, mivel a Teremtő jobban vágyik rájuk mint bármely más

nemzetre. És amiatt a hatalmas szeretet miatt melyet irántukban érez,

egy igazság prófétáját emelt számukra, egy lojális pásztort, és jobban

kiváltotta rá a szentség szellemét mint bármely más lojális prófétára,

és őt saját  részesedéséből  vette  elő, abból  a tízedből melyet Jákob

fiaiból  adott  a Teremtőnek,  mely  Levi  törzse.  És  mivel ő a  Teremtő

Levi-je  volt,  a  Teremtő magához  vette  őt,  és  számtalan  koronával

koronázta meg, és a felsőszentelőolajjal szentelte őt fel. És akkor Ő

kiváltotta a szentség szellemét fiaiból a világ számára, és felövezte őt

a hatalmas hit, a Bina selyemövével.

 

208)Amikor  eljött  az  ideje  annak,  hogy  Mózes,  a  lojális  pásztor

leereszkedjen a világba, a Teremtőkivette a szentség szellemét 248

fényben  a  jó  zafír  kő,  a  Malchut  bányájából,  és  beragyogta  azt.

Megkoronázta őt  365  koronával  és  elé  állt,  és  mindenét  amivel

rendelkezett Őrá bízta. És átadta neki a 173 kulcsot, megkoronázta

őt 5 koronával, és mindegyik korona felemelkedik és ezernyi ragyogó

világban  és  rejtett  gyertyákban  ragyog,  a  felső Szent  Király  kincsei

között. A Zohár elmagyarázza azokat a fényeket, melyekkel Mózes lett

megjutalmazva  mielőtt  leereszkedett  volna  a  Földre.  Ismert  hogy

azoknak a fényeknek a rendje, melyeket őkezdetben megkap az VAK

Ros nélkül, Hasszadim GAR nélkül. Később őmegkapja azt a GAR-t

mely Nesama-nak van megkülönböztetve,  majd a Haya-t és  végül  a

Yechida-t. Az  is  ismert,  hogya  248 VAK-nak és  a 365  GAR-nak van

tekintve. A középsővonal fényei vannak kulcsoknak nevezve, mivel a

jobb és a bal vonal nem képes ragyogni, mielőtt a középsővonal meg

nem jelenik és megnyitja őket. Akkor a középsővonal megkapja azon

fények  teljes  mértékét,  melynek  kibocsátást  a  két  felső vonalban

okozta.  Száz  fényt  kapott  a  jobb  vonalból,  azaz  annak  mind  a  tíz

Szfiráját, mivel azok mind a Hasszadim fényei. A bal vonalból, a hol a

Hochma  fénye  található,  csak  hetven  koronát  kap  meg,  és  nem  a

GAR  de  Hochma-t,  ezáltal  abból  hiányzik  harminc.  Azonban  az

integrálódott  a  GAR-ral,  és  azok  csak  háromnak  vannak  tekintve.

Ezért van az hogy ez  összesen 173 kulcs. Később őelmagyarázza a

Mochin de Haya-t. Írva van hogy az öt oldal a HGT NH, és mindegyik

oldal  ezer  világban  ragyog,  melyek  az  AVI  Szfirái,  ahol  mindegyik

Szfira egy  ezernek  felel  meg.  Később őelmagyarázza a Mochin de

Yechida-t, melyek rejtve vannak és beleöltöznek a felsőAba-ba, aki “a

felsőSzent Király”-nak van nevezve, azaz az Arich Anpin fényei, mely

a Yechida.

209)És  akkor Ő keresztül  vitte őt  az  Éden  Kert  összes  fényein,  és

beengedte őt  a  palotába  és  keresztül  vitte őt  összes  seregein  és

táborain. Akkor mindenki megrázkódott és azt mondta, “Távolodjatok

el tőle, nehogy közel kerüljetek hozzá, mivel a Teremtőegy szellemet

ébresztett  fel  a  világok  a  világok  feletti  urakodásra  és  azok

felbőszítésére”. Egy hang jött előés azt mondta, “Ki az aki rendelkezik

mindezekkel a kulcsokkal?” Egy  másik  hang jött  elő és azt mondta,

“Fogadjátok be őt közétek, őaz  aki arra hivatott hogy leereszkedjen

az  emberek  közé. És  a  Tóra,  a  legrejtetteb  az  összes  rejtett  közül,

arra  hivatott  hogy  az ő kezeibe  legyen  adva,  és  hogy  megrázza  a

világot  azon  keresztül  felül  és  alul”.  Abban  az  időben  mindenki

fellélegzett  és  csatlakozott  hozzá. Ők  azt  mondták,  “Te  egy  embert

tettél meg vezetőnkké, mi tűzön és vízen mentünk keresztül”.

210)Abban az időben Mózes szelleme felemelkedett és a Király elé állt. A

nyílt  Mem  (מ)  felemelkedett  és  megkoronázódott  koronáiban,  és Ő

megkoronázta  a  szellemet  325  koronával,  és  a  kulcsokat  kezeibe

helyezte. A Sin (ש) a három pátriárkát jelképezi. Ők koronázták őt meg

a három szent koronában, és a Király összes kulcsait rá bízták, és őt

megbízottnak nevezték ki – hogy őlegyen a Ház  megbízottja. A Hey

(ה) felemkedett és  megkoronázta őt  saját koronáival, és  átvette őt a

Királytól. A felsőtrónus a Chaze de ZA-tól felfelé van, ahol a HGT de

ZA a trónus három lába, és a Malchut a negyedik láb. A trónus maga a

Bina. A Mem, Sin, Hey három betűjében a Mem maga a trónus, a Sin

a trónus három lába, a HGT, és a Hey a Malchut, a negyedik láb. És

Mózes egy Merkava (gyülekezet) volt a középsővonal, a ZA számára.

Mózes  meg  lett  jutalmazva  a  Bina-val,  mivel ő egy  Merkava  volt  a

középsővonal számára, mely döntést hoz  a Bina jobb és bal vonalai

között, mely Bina egy Merkava volt a Király, a ZA számára. És akkor a

Mem,  Sin  és  Hey  három  betűje  átt  lett  adva  számára,  és  a  trónus

felemelkedett  és  megkoronázódott  az  ő fényeiben,  melyek

megjelentek és fel lettek fedve a középsővonalon keresztül, mely az,

hogy “Három jött előaz egyből”. És akkor “Én megkoronázom őt 325

koronával”, ővan az egyben és van megjutalmazva mind a hárommal.

És  az  oka  annak, hogy ő “325 korona”-nak  van  nevezve azokból  a

szavakból származik, hogy “És a király mérge lecsillapodott”. Mindez

azért van, mivel mielőtt a középsővonal döntést hozott volna a Bina

két vonala között, egy vita állt fenn a jobb és a bal vonal között. A 325

döntése által, a vita lecsillapodott. És mivel a 325 volt az egyetlen oka

a  Mochin  de  ZA-nak  melyeket  a  Bina-tól  kap  meg, ő ennél  fogva

azokat  “325  korona”-nak  nevezi.  “És  én  a  kulcsokat  az ő kezeibe

helyezem”  mivel  a  középső vonal  fényei  vannak  “kulcsok”-nak

nevezve. És ők a három vonal, a HGT de ZA a Chaze felett, melyek a

“Trónus három lába”-nak vannak nevezve. És minden Mochin de ZA a

középső vonalon “kulcsok”-nak van nevezve. Az  általános  Nukva de

ZA van “ház”-nak nevezve. És mivel őmegkapta az összes Mochin de

ZA,  ezáltal  egy  megbízottá  vált,  amely  a  házra,  a  Nukva-ra  való

adakozást jelent. Ez  a jelentése annak, hogy a Malchut a Chaze fölé

emelkedik,  hogy ő megkapja  a  három  vonalat,  a  HGT  de  ZA-t,  és

ezáltal a trónus negyedik lábává válik, azaz őmegkapja Mózes lelkét

a Királytól.

211)Amikor az  leereszkedett. Akkor, amikor ők  megkapták a  Malchut-ot,

Mózes  szelleme  leereszkedett  hajókon,  melyek  a  Malchut  hatalmas

tengerán vitorláznak, és a Malchut megkapta azt, hogy felemelje azt a

Királyhoz,  hoy  az  képes  legyen  beöltöztetni  a  ZA-t  azáltal  hogy  a

Hochma ragyogását és a Gadlut állapotát kapja meg tőle. Ugyanígy ő

átadta neki a bal ragyogását onnan – a benne levőhatalmas tengerből

– azaz a bal ragyogását, melyek azok a fegyverek amelyek a Fáraó és

földjének lesújtására szolgálnak. És Shabbatkor és a hónapok elején

őfelemeli őt a királyhoz, a ZA-hoz és akkor neve a Mem, Sin és Hey

írott betűi által ven megnevezve.

212)Abban az  időben amikor ő előjött  hogy leereszkedjen a  földre, hogy

beleöltözzön egy testbe Levi magjából, 425 gyertya lett létrehozva a

király, a  ZA számára, és  425 kijelölt  bevésés  kísérte  el Mózes azon

szellemét  helyére.  Amikor ő kijött  a  világra,  a  Hey,  az  Istenség

beragyogta  arcát  és  a  ház  megtelt  az ő ragyogásával.  Abban  az

időben a Teremtőmagához hívatta őt, “Mielőtt megteremtelek téged a

hasban”. A Tav-Chaf-Hey (425) név egy olyan Maszach Zivug-ján jön

elő,  mely  Maszach  lecsökkenti  a  felső Ruach-ot,  hogy  az  képes

legyen egy testben formát ölteni anyja anyaméhében. Akkor a fénynek

egy  bizonyos  mértéke,  mely  ezen  a  Zivug-on  emelkedik  elő,  van

megkülönböztetve  benne,  és  ez  a  425  gyertya  melyek  a  király

számára  lettek  felállítva.  És  a  lecsökkentés  azon  erői  melyek  a

Maszach-ból  emelkednek  elő vannak  “425  bevésés”-nek  nevezve,

melyek  azzal  lettek  megbízva  hogy  lehozzák  a  szellemet  anyja

anyaméhébe. És miután az  létre lett hozva a megtermékenyülés hét

hónapjában, az Istenség ráragyog.

213)Abban az időben a Teremtőmegölte Egyiptom  kijelölt miniszterét, és

Mózes  és Izrael fiai  meglátták ezt, és  elénekelték dalukat, ahogy az

írva  van,  “És  Izrael  meglátta  az  Egyiptomiakat  holtan.  És  akkor

énekelt Mózes és Izrael gyermekei”.

214)Én beletekintettem mindazokba az áldásokba, melyak által a Teremtő

lett megáldva, és azok mind azzal a szóval kezdődtek, hogy “Akkor”.

“Akkor  Salamon  azt  mondta”,  “Akkor  Józsué  beszéldet  mondott”,

“Akkor Izrael énekelt”. Miért van mindez?

215)Valóban, az  összes csodák, és hatamas tettek melyek Izrael számára

lettek  megcselekedve,  akkor  történtek  amikor  a  szent Atik,  azaz  az

Arich Anpin, ragyogtatta koronáiban a GAR ragyogását, mely a Bina-t

és a Tifferet Malchut-ot visszahozza fejéhez (a Ros de AA-hoz). Azoka

be vannak vésve és írva az Alef betűjébe (א), ahol az Alef szó Yod-ja

(az Alef átlós vonala felett) a jobb vonalat jelképezi, és az  alsó vonal

az Alef betűjében a bal vonalat jelképezi. És a közöttük található vonal

a  középső vonal,  mely  döntést  hoz. A kilyukasztások  a  sötétben  az

Alef-ben  azt  jelentik,  hogy  az  Alef-ben  található  közéspő vonal,

kilyukasztja és lecsökkenti a bal  vonalat – mely  a sötétség – VAK de

GAR-ra,  és  akkor  mind  Hochma-ban,  mind  Hasszadim-ban  ragyog.

És amikor az Alef fénye összekapcsolódik és eléri a Zayin betűjét, a

kard  az  Úr  érdekében megtelik vérrel, mely  a  Malchut  amikor a bal

oldal felé hajlik. És akkor Őcsodákat és hatalmas cselekedeteket hajt

végre, mivel az Alef összeolvadt a Zayin-nal, és ez a dal. A dal ragyog

minden oldal számára, mint a Hochma, mind a Hasszadim számára,

és ez a jelentése annak, hogy “Akkor ők énekeltek”.

216)“Énekelt Mózes”. De azt kellet volna mondania hogy “Mózes énekelt”.

Azonban ez a dolog a jövőre vonatkozik, amikor őteljessé teszi azt az

időt, és teljessé teszi a jövőt, amikor Izrael arra hivatott hogy áldja ezt

a dalt a jövőben. Az  elsőigazak arra hivatottak, hogy egy testben fel

legyenek  élesztve,  és  hogy  elénekeljék  ezt  a  dalt,  már  ők  már

eltávoztak  a felső szintekbe  felül, és  már összekapcsolódtak  az  élet

csokrának egy csomójában, ahogy az írva van, “Akkor énekelt Mózes

és Izrael gyermekei”.

217)“Az  Úr  ismét  kiterjeszti  majd  az Ő kezét  egy  második  alkalommal,

hogy  begyűjtse az  Őnemzetének  maradékait”.  “Hogy  begyűjtse”  az

ahogy  az  írva  van,  “Az  Úr  magához  vett  engem  az Ő útjának

kezdetén”.  Az Ő nemzetének  maradékait”,  azok  az  igazak  közülük,

akik  “maradék”-nak  vannak  nevezve,  ahogy  az  írva  van,  “De  két

ember  maradt  a  táborban”.  Mi  megtanultuk  hogy  miért  vannak ők

“maradék”-nak nevezve. Mindez azért van, mivel a világ csak azokon

létezik  akik  maradványt  képeznek  magukból.  Ezért  van  az  hogy  az

igazak  vannak  “maradék”-nak  nevezve,  a  “maradvány”  szóból  (az

héberül ‘dal’-t is jelent).

218)És ha azt mondanánk, hogy mivel ők  már bele vannak kötve az  élet

csokrába,  és  a  felső élvezetből  részesülnek,  akkor  miért  kellene  a

Teremtőnek őket  ismét  lehoznia  a  földre?  Amikor  mind  azok  a

szellemek  és  lelkek,  melyek  a  legmagasztosabb  szinteken  voltak

megszülettek,  és  kijöttek  a  világba,  a Teremtő lehozta őket  alulra  a

földre.  Ez  még  inkább  így  van  most,  mivel  a  Teremtő ki  akarja

egyenesíteni  azt  ami  elgörbült,  azáltal  hogy  megmutatja  nekik

mindazokat  a  jeleket  és  csodákat,  melyeket Ő megtesz  majd

Izraelnek. És bár ők mind ihazak, mégis írva van, “Mivel nem  létezik

egyetlen igaz sem a földön, mely jót cselekszik és nem követett volna

el  bűnt”.  És  ha  azt  mondanád,  hogy  “Miért  kellene  azoknak

felemelkednie akik a kígyó tanávsa miatt haltak meg?” A válasz  erre

az,  hogy  azok  ugyancsak  felemelkednek  majd,  és  a  Király

tanácsadóivá válnak.

219)Mózes arra hivatott, hogy dalokat énekeljen a jövőben, ahogy az írva

van,  “Mint  azokban  a  napokban  amikor  kijöttetek  Egyiptomból,  én

majd csodákat mutatok neki”. Mózes, aki először látott, ismét látni fog.

Ez  a jelentése  annak,  hogy “Én  mutatok  neki”.  És  akkor,  “És  akkor

énekelt Mózes és Izrael gyermekei”.

220)Ez a királynő, a Malchut dala a Teremtőhöz. Bármely ember, aki ezt a

dalt minden nap elmondja, és abba  szándékát belehelyezi, meg van

azzal jutalmazva, hogy azt elmondhassa a jövőben. Mindez azért van,

mivel  létezik  a  múltbéli  világ  abban,  létezik  a  jövőbeni  világ  abban,

léteznek a hit kötelékei benne, és ott vannak a Messiás Király napjai.

És  az  összes  többi  áldás,  melyeket  a  felső és  az  alsók  mondanak

ezen függenek.

221)Az  éneklés női nemben van (héberül), és a dal férfi nemben van. De

ez  olyan éneklés amikor a királynőáldja a királyt, a  ZA-t.  És  Mózes

azt alulról felfelé mondta, a Malchut-tól a ZA-hoz. Ezért mondja őazt

hogy  éneklés,  női formában. Ő a Teremtőhöz  énekelt, mivel a király

kedves  volt  vele.  Mindazok  az  olajak  és  fények  melyek  ki  lettek

terjesztve,  azokat  a  szent  király  terjesztette  ki  számára  (a  Malchut

számára). Ezért áldotta őt a királynő.

222)Amennyiben ez  a királynőéneke a királyhoz, miért mondja azt, hogy

“Mózes  és  Izrael  gyermekei”?  A  királynőnek  kellet  volna  áldást

mondania.  Valóban  boldog  Mózes  és  Izrael  gyermekei,  mivel ők

tudják hogyan áldják a királyt megfelelőmódon a királynőnek, mivel ő

teljes erejét és hatalmát a királytól kapta meg.

223)“Emelkedjetek,  énekeljetek  az  éjszakában,  az  őrségek  fejénél”.

“Emelkedjetek,  énekeljetek”  az  Izrael  gyülekezete,  a  Malchut.  “Az

éjszakában”  azaz  a  száműzetésben.  Éjszaka  az  amikor  a  Malchut

felébred  és  uralkodik.  “Fejénél”  az  a  Yeszod,  melyet  a  királynő

megáldott. “Az őrségek fejénél” az a Neca és a Hod Ros-a (feje), mely

a Yeszod.

224)Ez  a király Keter-jeinek Ros-a, és a Szium  (végződés). Az Or Yashar

de ZA  kilenc Szfira-jával  kapcsolatban őa befejező, alsó.  És az  Or

Hozer  de  ZA  kilenc  Szfirájával  kapcsolatban,  melyek  alulról  felfelé

ragyognak,  a Yeszod  úgy van tekintve,  mint Keter de  Or  Hozer. És

mivel ez  az Or Hozer Szfiráinak a feje, a szöveg úgy utal rá, mint “az

őrségek feje”. “Az őrségek teteje”-ből hiányzik a Vav (a héber szóból),

mely a Malchut-ot jelképezi. És ez a Yeszod az őRos-a, ahogy az  el

van nevezve, “Az  ágy feje”. És mindez  a szent, felsőkirályban, a ZA

lett mondva, ahogy az  írva van, “Ez  a dal az Úrnak” a Yeszod de ZA-nak.

225)“Ez  a  dal  az  Úrnak”  az  a  folyó,  a  Bina,  mely  kiterjed  Édenből,  a

Hochma-ból. Ez az  a Bina mely kilépett a Ros de AA-ból, melyből az

összes olaj, és  Gadlut, és a ZON-ban és a BYA világaiban található

összes Mochin ered. Ez  evidens abból a szövegből  mely ezt követi,

“Én majd éneklek az  Úrnak”, aki a szent, felsőkirály, a ZA. Ezért nem

az lett írva, hogy “Én éneklek majd Neki”, mivel a korábbi “Az Úrnak” a

Teremtőnek szánt éneklésben a Bina és nem a ZA.

226)A “Mondás” az  számtalan generációra szól,  hogy az  soha ne legyen

elfelejtve általuk. Mindez azért van, mivel bárki aki meg lett jutalmazva

ezzel  az  énekléssel  ebben  a  világban  meg  van  azzal  jutalmazva  a

következő világban  is,  és  meg  van  azzal  jutalmazva  hogy  áldhat  a

Messiás  Király  napjaiban,  Izrael  gyülekezetének  a  Teremtőben  való

boldogságában. Amikor azt írja, hogy “Mondás”, az arra az  időre utal

a  szent  földön,  amikor  Izrael  a  földön  tartózkodik,  azaz

száműzetésben,  azaz  Izrael  üdvözülésekor,  azaz  a  következő

világban.

227)“Én éneklek  majd az  Úrnak”.  “Én  éneklek  majd” mivel ők  a  királynő

érdemeit  ecsetelték.  Ezért  lett  az  írva,  “Én  éneklek  majd”,  egyes

számban. “Az Úrnak” az a szent király, a ZA, ahogy az írva van, “Mivel

Őrendkívül magasztos”, azaz Őfelemelkedett, és meg lett koronázva

az Ő koronáiban,  hogy  kiváltson  áldásokat,  és  erőt,  és  hatalmat  a

mindenben  való  felemelkedésért.  “MIvel Ő rendkívül  magasztos”,

magasztos ebben a világban, és magasztos a következővilágban. Ő

magasztos  abban  az  időben,  olyan  magasztos,  hogy  később  meg

legyen koronázva az Őkoronáiban tökéletes boldogságban.

228)“A lovat és lovasát Őbehajította a tengerbe”. Az alsó uralkodás a ló,

és a felsőuralkodás, melyhez  az  csatlakozik,  a lovas. Mindketten át

lettek  adva  annak  a  hatalmas  tengernek,  és  annak  a  hatalmas

uralkodásnak hogy megbosszulja őket. És a Teremtőnem  hajt végre

bíráskodást  alul,  mielőtt Ő azt  meg nem  teszi  az  ő uralkodásukban

felül,  ahogy  az  írva  van,  “Az  Úr  megbűnteti  a  magasztos  mennyek

urát a magasban, és a föld királyait a földön”.

229)Azon az  éjszakán, egy erőteljes Gevura ébredt fel. Írva van róla, “És

az  Úr  azt  okozta  hogy  a  tenger  visszavonuljon  egy  erőteljes  keleti

széllel egész  éjjel”. Abban  az  időben a királynőazt  kérte  a királytól,

hogy  az  Egyiptomiak  mindazon  sokaságai  alul,  és  azok  minisztere

felül az ő(királynő) kezei közé kerülhessenek. És azok mind át lettek

adva neki, hogy  bosszút álljon rajtuk, ahogy az  írva van, “A lovat és

lovasát Őa tengerbe hajította”. “A tengerbe” jelképezi mind a tengert

felül, és a tengert alul.

 

121. Zsoltár

Felkészülés a reggeli leckére 2014. április 1.

121. Zsoltár

1. Ének a zarándoklásra(emelkedésre)

A hegyek felé emelem szemeimet: honnan jön segítségem?

2. Segítségem az Örökkévalótól, ki égnek és földnek teremtője.

3. Ne engedje ingadozni lábadat, ne szunnyadjon a te őriződ!

4. Íme, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrzője.

5. Az Örökkévaló a te őrződ, az Örökkévaló a te árnyékod, jobb kezed mellett.

6. Nappal nem ver téged a nap, sem éjjel a hold.

7. Az Örökkévaló megőriz téged minden rossztól, megőrzi lelkedet.

8. Az Örökkévaló megőrzi mentedet és jöttedet, mostantól mindörökké

19. Zsoltár

Felkészülés a reggeli leckére 2014. április 8.
19. zsoltár

1. A karmesternek. Zsoltár Dávidtól.
2. Az egek elbeszélik Isten dicsőségét, s kezei művét hirdeti a boltozat.
3. Nap napnak ömledeztet beszédet, és éjszaka éjszakával közöl tudást.
4. Nincs beszéd, nincsenek szavak, nem hallható a hangjuk.
5. Az egész földre kiterjedt a rendjük, és a világ szélére az igéik, a napnak sátrat vont rajtuk.
6. Az pedig olyan, mint vőlegény, a ki mennyezetéből jön ki, örvend mint hős, hogy megfutja a pályát.
7. Az egek széléről van kijövetele, s körfutása azoknak szélein, és nincs mi rejtve van a hevétől.
8. Az Örökkévaló tana gáncstalan, felüdíti a lelket; az Örökkévaló bizonysága hűséges, bölcscsé teszi az együgyűt;
9. az Örökkévaló rendeletei egyenesek, megörvendeztetik a szívet; az Örökkévaló parancsa fényes, megvilágosítja a szemeket;
10. az Örökkévaló félelme tiszta, fennáll örökké; az Örökkévaló itéletei igazság, jogosak egyaránt.
11. Kivánatosabbak azok aranynál és sok színaranynál, és édesebbek méznél, s csurgó színméznél.
12. Szolgád is meginteti magát általuk; megőrzésükben nagy jutalom van.
13. Tévedéseket ki vehet észre? rejtett dolgoktól tisztává tégy engem!
14. Gonosz szándéktól is tartóztasd szolgádat, ne uralkodjék rajtam; akkor gáncstalan leszek és tisztává leszek nagy bűntől.
15. Legyenek kedvességre szájam beszédei és szívem gondolata előtted, oh Örökkévaló, sziklám és megváltóm!

Shemot fejezet [exodus] És a Isten Angyala ment

Shemot fejezet [exodus] 

És a Isten Angyala ment

153) A király azt mondta: “Ettől kezdve minden háborúm a te kezedbe lesz adva, a fegyvereim és a harcosaim a kezedben lesznek, és mostantól, te leszel az én Őröm”, amint meg van írva: “Az aki megtartja Izraelt”, amely a ZA, melyet úgy hívunk, hogy “Izrael”. Mostantól bárki, akinek szüksége van Rám, nem lesz képes beszélni Hozzám, mielőtt nem értesíti a királynét, amint meg van írva: “Ezzel Áron belépett a szent helyre.” Zot [héber: “ez” a női formában] a Malchut, a hírnök mindenki számára. Ebből az következik, hogy minden a kezében van. Ez a királynő tisztelete, amint meg van írva: “És az Isten angyala, aki elment.”

154) “És mögöttük haladt” úgy, hogy a harcosok legyenek előttük, és láthatóak legyenek a számukra. Ez azért van így, mert más táborok közeledtek felülről, hogy háborút kezdjenek Izraellel. Ezért van az, hogy Ő mögöttük haladt, hogy teret adjanak a harcosoknak Izrael oldaláról, hogy harcoljanak ellenük.

155) Abban az időben, a kijelölt miniszter, aki Egyiptomot uralta  jött, és hatszáz Merkavot [részegységek / szekerek] gyűjtött össze a rágalmazók közül, és a hatszáz kijelölt uralkodót   rágalmazva minden Merkava fölött, amint meg van írva: “És magához vett hatszáz válogatott harci szekeret”. De akkor ez a hatszáz szekér nem Egyiptom harci szekere volt? Miért mondja, “és Egyiptom összes harci szekerei”? Valóban, Sam’el kölcsönzött Egyiptom miniszterének hatszáz Merkavot a rágalmazók közül, hogy segítsen neki, ahogy meg van írva: “És magához vett hatszáz válogatott harci szekeret” akik nem  Egyiptomból származtak.

156) Mikor fizetett vissza a Teremtő Sam’el-nek? A Sisera háborújában, amikor a Teremtő kiszakította mindazokat a Merkavot-kat és azokat a királyné kezébe adta, ahogy meg van írva: “A Kishon patakja elsöpörte őket, az az ősi patak”. De a jövőben, azok mind meg lesznek adva, amint meg van írva: “Ki az, aki Edomból jön?” Ezáltal, “És ő mögöttük haladt” ami azt jelenti, hogy a végső napokban, az Istenség arra hivatott, hogy kiszakítsa őket a világból.

157) “És a felhő oszlopa mozdult”. A felhő mindig az Istenséggel jelenik meg, ez Mihály angyal. Ez az a felhő, amelybe Mózes bement. Meg van írva: “És az Úr ment előttük nappal egy felhő oszlopában”. Így, az nem Mihály, aki az Istenség, hanem az igaznak, a Yesod de ZA-nak a segítsége. Ő Hassadim-ot terjeszt ki az Ő Reshimo-ja fölé, amely a Masach, mivel a Yesod a Hassadim-ot a Malchut-ban lévő Hochma fölé terjeszti ki, és aztán ő (Malchut) képes ragyogni.

Ezen oknál fogva ez a felhő napközben halad, amely a Hassadim illuminációjának az ideje, amint meg van írva: “Napközben az Úr a kegyelmével irányít,” mivel ez a felhő a Hesed-ből származik, és ezt úgy hívjuk, hogy Hesed. És egy másik felhő megy éjszaka, az úgynevezett “tűz oszlopa” a Malchut oldaláról.

158) És a felhő oszlopa napközben az Abraham a Hesed, és a tűzoszlopa éjszaka az Izsák a Gevura. Mindkettő az Istenségben van. Az igazak segítsége az, hogy ezen a szinten keresztül ők az Istenségben vannak.

 

159) Ebben a versben: “És az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt haladt, megindult és mögöttük haladt”, “haladt” azt jelenti, hogy a Hesed oldaláról elment és hozzá tapadt a Gevura oldalához. Ez azért van így, mert a Hesed az Panim [elülső] és a Gevura az Achoraim [hátsó], mert itt volt ideje a Din-be való beöltözésnek.

És elment; és az eljött; és… kiterjedt

160) Abban az időben a hold, vagyis Malchut, teljessé vált az összes részlettel és megörökölte a hetvenkét Szent Nevet a három oldalról, három vonalban. Az első oldalon a Malchut beleöltözött a felső Hesed-nek a koronáiba, a felső Aba fényének hetven vésetébe, mely illuminált számára. Ez a jobb vonal, és az a vers: “És … elment. “

161) A második oldalon, a Malchut beleöltözött a Gevura dárdáiba, a benne levő Dinim-be, hatvan tűz csapásban, és a saját maga tíz csapásában, amely a felső Ima oldaláról ereszkedik le, belevésett Dinim-ben. Ez a bal vonal, és a vers: “És az eljött.”

162) A harmadik oldalon, a Malchut beleöltözött a bíbor ruházatba, melyet a Felső Szent Király viselt, melynek Tifferet a neve, aki megörökölte a Szent Fiút, Tifferet-et, hetven felső koronában az Aba és Ima oldaláról. Az magában foglalja mindkettőt, – a jobbot, amely Hesed, és a balt, ami Gevura. És ez a vers: “És…kiterjedt. “

A vonalak gyökere a Bina-ban van. A jobb vonal benne úgy van elnevezve, mint “felső Aba”. A bal vonal benne az úgy van elnevezve, mint “felső Ima,” és a középső vonal benne az Tifferet, mely döntést hoz közöttük. Három jön ki az egyből, mivel az alsó ugyancsak meg van jutalmazva mind azzal a Gadlut-al, melyet ő okoz a felsőben. Ezáltal az egy, meg van jutalmazva hárommal, és Tifferet ugyancsak meg van jutalmazva az Aba és Ima két fényével, – a jobbal és a ballal. Ennek következtében, amikor a Tifferet megszerezte a három vonalat, kettőt az AVI-ból és egyet saját maga által, átadja azokat a Malchut-nak.

Ez azért van így, mert ez a három vonal a három vers: “És … elment “;” És az eljött, “;” És … kiterjedt”. Mindegyikben van hetvenkét betű, és azokat összekapcsolása megadja a hetvenkét Szent Nevet, amelyek mindegyikében van három betű a három versből.

Egyik oldal az a felső Aba fénye. Ez a Bina jobb vonala, amely ragyog a Hesed de Tifferet számára, amely beleöltözik a Felső Hesed de Tifferet Atarot-jába [“koronába” a női formájában]. Ez a vers: “És … elment. “

Ugyancsak ő megkapja a bal vonal illuminációját a felső Aba-ból a Gevura de Tifferet-ből, amint meg van írva: “Hatvan hatalmas ember körülötte,” vagyis a Gevura a Tifferet-ben, mert Tifferet megkapja azokat a felső Ima bal vonalából. Ez a vers: “És eljött.”.

És ugyancsak ő megkapja a középső vonalnak a részletét a Tifferet de Tifferet-ből, mivel azáltal, hogy ő a középső vonal, magában tartalmazza mindkét színt, – a fehéret és vöröset magában, amelynek a keveréke a bíborszín. Ezek a Bina két vonala, amelyet ő megörököl,  – három jön ki az egyből, és az egy meg van jutalmazva mind a hárommal.

A két vonalat a Bina jobb és a bal oldalán, úgy hívjuk Hochma és Bina. Azonban az ő nevük meg lett változtatva Aba-ra és Ima-ra, és a Tifferet-et tekintjük az ő fiúknak. A fények lecsüngenek  egymástól ok és okozat formájában, egy fokozatos sorrendben, és itt a fények nem a szintek sorrendje alapján jöttek ki, mert egy korrekció jött létre azáltal, hogy a Malchut felemelkedett a Bina-hoz. Így, a Bina megszerezte a megszorított Malchut-nak a formáját, és a Bina saját Bina-ja és TM-ja leereszkedett, a ZA szintjére. Ennek eredményeként a Gadlut idején, amikor a Bina felemelte saját Bina-ját és TM-ját a ZA szintjéről, a ZA felemelkedett velük együtt a Bina helyére. Ezáltal, a középső vonal létrejött benne, és megkapta a Bina fényeit, bár a szintek sorrendje alapján a ZA teljesen alkalmatlan arra, hogy megszerezzen hogy ragyogjon, mint a Bina.

És mivel ez a fény a ZA-hoz nem a szintek sorrendje alapján jött, hanem azáltal, hogy a Bina és a TM de Bina leereszkedett, és felemelte ZA-t a Bina helyére, valamint azáltal, hogy az egy meg van jutalmazva a hárommal, ezt a fényt ennél fogva úgy hívjuk a “nemzés fénye”, és az nem ok és okozat eredménye. Emiatt, a ZA-t úgy hívjuk, hogy “fiú” azaz a nemzés fénye, és ez az oka annak, hogy miért hívjuk a Hochma-t és a Bina-t AVI-nak, mert ők nemzették ezt a fényt, melyet úgy hívunk ZA.

163) Két Atarot [korona] létezik az Aba és Ima oldaláról, és azok a hetvenkét név. A Hesed oldaláról ez hetven, és kettő a tanúk; a Gevura oldaláról hetven, és a két író; és a Tifferet oldaláról hetven, és a dekoráció két színe.

Tifferet, ZA, hetven koronát ad minden oldalról Malchut-nak. Bár a ZA megkapja a Bina három vonalát, még mindig nem kapja meg a Bina két vonalának tényleges GAR-ját, mely Bina-t AVI-nak hívunk, hanem csak azok ZAT-jából kap meg, ahol mindegyik tízből áll. És néha azok háromszor hetven korona.

Azonban ennek megfelelően miért hívjuk ezt hetvenkét névnek? Úgy kellett volna hívnunk, hogy “hetven név”. Ez azért van, mert a hetven korona mellett, amely ZAT, mely ő a Bina két vonalán keresztül kap – mely Bina-t AVI-nak hívjuk – kap további két koronát GAR de AVI-tól, ahogy az egy meg van jutalmazva hárommal. Emiatt, Tifferet – melyet ZAT-nak tekintünk, felemelkedett, és Daat-á vált, melyet GAR-nak tekintünk. És a GAR eme két újabb koronája miatt, ezt úgy hívjuk, hogy hetvenkét név.

Ez a kiegészítés létezik mindhárom vonalban. A Hesed-ben, ezek úgy hívjuk “két tanú”, a Gevura-ban, “a két író”, és a Tifferet-ben, “két szín.” Ez hasonló egy ajándékozó okirathoz, ahol ott van az író írása, és a tanúk aláírása. De az ajándékozó okiratnak a lényege nyilvánvalóan az írónak az írása, aki megírta és részletezte valamennyi tárgyat, amit az adakozó ad a megszerzőnek. És mégis, tanúk aláírása nélkül, az irat értéktelen lenne. Ez még inkább így lenne, ha csak a tanúk, aláírása lenne ott az író írása nélkül, ez nyilvánvalóan értéktelen lenne.

Ennek megfelelően az AB név itt elsősorban azért van, hogy kiterjessze a Hochma-t a Nukva számára, ahogy az írva van, “És … elment “;” És az eljött” ; “És…kiterjedt”.

Már tudjátok, hogy a Hochma csakis a bal vonalon keresztül terjed ki, de nem képes ragyogni anélkül, hogy be ne öltözzön a Hassadimba a jobb oldalon. Ezért, ő a bal oldalon levő két koronát két íróhoz hasonlítja, ahol az írónak az írása az irat lényege. És ő a jobb vonal két koronáját két tanúhoz hasonlítja, ahol annak ellenére, hogy semmit nem tesznek hozzá az író írásához, ők tartják meg a teljes iratot, mert nélkülük az irat érvénytelen.

Itt is, a Hochma illuminációja értéktelen a Hassadim fénye nélkül, mert az nem képes ragyogni a Hassadim nélkül, ezért nevezik őket úgy, hogy a”két tanú”. Ugyancsak ő a középső vonal két koronáját a két színhez hasonlítja, mert  a színek az Dinim-et jelképezik, és a Masach de Hirik-nek a Dinim-je az a középső vonalból terjed ki. De ha ezek Dinim, akkor mi az ő viszonyuk a GAR-hoz, ami miatt őket két koronának hívjuk? Nem csak, hogy ez a Dinim nem károsítják fényeket, hanem ehelyett feldíszíti őket. Nélkülük jönne létre a két vonal egyesülése.

164) Ehelyett bele lett vésve egy az egybe a Malchut-ba, ahol a hetvenkét korona minden vonalban benne van foglalva egymásba, és a Szent Név belőlük emelkedik ki számukra, mely a Merkava [gyülekezet / szerkezet]. Ez azért van így, mert ők a hetvenkettő névvé válnak, ahol mindegyikben, három betű van, és itt a pátriárkák a HGT, vannak belevésve, azaz a három vonal, mely összekapcsolódik. És ez a Szent Név az AB, belevésve betűibe.

165) A betűk kombinációi: Az első betűk, a hetvenkét betűi annak a versnek: “És … elment” ,melyek sorrendjük alapján vannak írva, közvetlen módon, mert a közvetlen sorrend a Hesed-et jelképezi, mivel minden első betű Hesed-ben van, a jobb vonalon, mely egy közvetlen, korrigált sorrendben halad.

166) A második betűk, a hetvenkét betűi annak a versnek: “És az eljött,” ez fordított sorrendben van írva, azokat alulról felfelé vannak bejegyezve. Ez azért van így, mert az összes hetvenkettő második betű az Gevura-ban van, hogy megjelenítse a Dinim-et és a fegyvereket, amelyek a baloldalról származnak. És ha azok előrehaladnak, azok a Dinim-et jelképezik.

167) A harmadik betűk, annak a versnek a hetvenkét betűi: “És … kiterjedt”, azok a betűk, amelyek úgy vannak írva, hogy megmutassák a színeket, amelyek a Dinim, hogy megkoronázzák a Szent Királyt. És azok mind összekapcsolódnak és összeolvadnak benne, mivel ő a középső vonal, és ő megkoronázódik koronáiban egy közvetlen módon, és ír erre az oldalra, és arra az oldalra, a jobb oldali vonalra és a bal oldali vonalra, mivel az megtartja mindkettőnek az illuminációját, mint egy király, aki minden által megkoronázódik.

168) Itt a Szent Név bele van vésve hetvenkét szóban, ahol a háromszor hetvenkét betű a három vonal mindegyikében csatlakozik, és összekapcsolódik egymással, és hetvenkét szót hoz létre, ahol minden egyes szó tartalmaz három betűt, a három vonalból. Ezek a pátriárkákban vannak megkoronázódva, a HGT-ban, amely a felső, Szent Merkava.

Miért nincsenek ezek a hármas egységben levő betűk két módon írva, néhány közvetlenül, sorrendben, és néhány ellenkező módon, visszafelé, hogy kiegyenesítsék ezt az oldalt, és azt az oldalt, a jobb oldali vonalat és a bal oldali vonalat, mivel az megtartja mindkettő illuminációját? “Te létrehoztad az igazságosságot” ez azt jelenti, hogy a Teremtő létrehozza az igazságosságot és megtartja mind a két oldalt.

Meg van írva: “A középső rúd a fedélzetek közepén”. Ez a Teremtő, a középső vonal, amely fenntartja mindkét oldalt. Ezért, Őt félig közvetlen sorrendben kellett volna jegyezni, mint a jobb vonalban, és félig ellenkező irányban, mint a bal vonalban. Ez Jákob, hiszen Jákob ugyancsak a középső vonalat jelképezi.

169) Ez olyan, mint a király, aki teljes minden tekintetben, és akinek a gondolatai is teljesek. Mi az útja, módja, ennek a királynak? Az arca állandóan ragyog, mint a nap, hiszen ő teljes. És amikor ítéletet hirdet, ő ítéletet mond a jobb és a rosszabb irányba. Ezért, a személynek óvatosnak kell lennie vele. Egy bolond, látja amint a királyát arcát ragyogni és nevetni, és nem fél tőle. De aki bölcs azt mondja, hogy a király minden bizonnyal teljes, még akkor is, amikor a király arcát ragyogni látja. Ő teljes mindenben, az ő gondolatai is teljesek, és látja, hogy bíráskodás van abban a fényben, de a fény le van fedve  annak ellenére, hogy az nem látható. Ellenkező esetben a király nem lenne teljes. Ezért a személynek óvatosnak kell lennie.

170) Hasonlóképpen, a Teremtő mindig teljes, ily módon, és oly módon, a jobb oldalon és a bal oldalon. Azonban Ő csak ragyogó arccal látható. Emiatt ezek a bolond gonoszok nem óvatosak vele. De azok igaz bölcsek azt mondják: “A király az teljes. És bár az arca ragyog, a Din el van rejtve bennnük. Ezért, a személynek óvatosnak kell vele lennie.”

Ez rendezi azt a kérdést, hogy a hetvenkét betű a középső vonalban miért nem lett úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben a másik fele az fordított sorrendben van, hogy magába foglalja a baloldalon található Dinim-et ugyancsak. Ez azért van így, mert a Dinim-ek a baloldalon rejtve vannak Benne, és az Ő arca mindig fényes és örömteli, mint a jobbnak a fényei, ezért az Ő betűi csak közvetlen sorrendbe vannak írva, mint a jobb oldal.

171) Most rendeznünk kell azt a kérdést, hogy a középső vonal hetvenkét betűje miért nem volt úgy bejegyezve, hogy a fele az közvetlen sorrendben, és fele az  fordított sorrendben van. Meg van írva: “Én az Úr nem változom” azaz én nem ugrottam át egy másik helyre. És bár a két vonal az Bennem van foglalva, Én mégsem változtattam meg magamat amiatt, hogy átugorjak a bal oldalra, hanem megmaradtam a jobb oldalon.

Ez azért van így, mert minden Bennem van foglaltatva, és ez a két szín, – a fehér és a vörös  -Bennem van foglaltatva, az Én Hassadim-omba. A bal illuminációja az nem jelenik meg Bennem, hanem a Malchut-ban. Ezért, a középső vonal összes betűi közvetlen, egyenes sorban jelennek meg, és bár a betűk erre az oldalra, és arra az oldalra vannak, a jobb és a baloldalra, mégis közvetlen sorrendjükben vannak írva.

172) “És az Isten angyala, aki elment” azaz eddig az egyik oldal, a Hesed

Ábrahám számára, mely a jobb vonal. Amikor a szent Atik illuminálta a király, a ZA számára, ő illuminált számára, és megkoronázta őt a felső Szent koronákkal, amelyek a felső AVI-nak a Hassadim fényei, amelyek GAR. És amikor a Hassadim eléri őt, a pátriárkák meg lesznek koronázva, vagyis a három vonal, a HGT. És amikor a pátriárkák meg vannak koronázva, akkor minden tökéletes. Aztán a királyné utazik utazásaiban a pátriárkák teljességével, és amikor ő meg van koronázva mindhárom pátriárka által, a három vonallal, akkor ő összeolvad, és a mindennek a fennhatósága a kezében van.

173) Hasonlóképpen, a Szent Név bele van vésve azokba a betűkbe, amelyek a felső Merkava-ba vannak beírva, amely a pátriárkák díszítései.

174) A Sófár [egy kos szarv ünnepi megfújása] megfújásában, meg van írva három alkalommal, “És így”: “és így fog nőni” “és így add a félelmedet” ; “és így adjatok dicsőséget”. És azt nem mondja, hogy “És így az igaz,” akik megfelelnek a három versnek: “és … elment “; “és az eljött”;”és … kiterjedt ” és nem több. A Gematria-ban az “És így” az hetvenkettő, és a hetvenkettő azt jelenti, hogy háromszor “És így” a név, AB három vonalán. És minden benne van foglalva ebben a Szent Névben, és el van rejtve abban, mivel a név, AB mindhárom vonala, benne van foglaltatva a Malchut-ban.

Ebből az következik, hogy létezik a Szent Merkava teljessége a Malchut-ban. Ezért van négy alkalommal a hetvenkettő, a három vonal a Hesed, Gevura, Tifferet, és Malchut. Ezért is van négy alkalommal az, hogy “És így” amely ugyancsak okozza azt, hogy “És így az igaz”.

175) Ez a Szent Név, a pátriárkák koronázása, a HGT koronázása, akik meg vannak koronázva az egy összeolvadásban való bevésésük által. Ők a Szent Merkava [gyülekezet] teljessége, amelyek 48 szóban vannak benne foglalva, amely mindennek a tökéletessége, és a gyökereknek a lényege.

A hetvenkét név az a hetvenkét szava a három betűnek, három harmadra felosztva a bennük levő három vonal által. Az első harmad az a Hesed, a jobb vonal. A második harmad az a Gevura, a bal vonal. A harmadik harmad a Tifferet, középső vonal. Ismert, hogy a vonalaknak a lényege a jobb és a bal, amelyet úgy tekintünk, hogy GAR, de a középső vonal csak illuminációjukat tartja fenn, és VAK-nak tekintjük.

Negyvennyolc szó van a Hesed és Gevura kétharmadában, és ennek a névnek az összes fénye az első két harmadban foglaltatik benne, amely a negyvennyolc szó. Ez azért van így, mert a két vonal, – a jobb és bal – a név teljessége, és az elsődleges gyökerek, mivel az összes gyökér bennük van. És az alsó harmad – a huszonnégy betűje a harmadik vonalnak – azok csak a felsőknek az ágai, amelyektől az megkap, mint abban a versben, hogy “Egy a háromban áll, és egyben ül.”

176) A fa törzse az ANI név [Aleph-Nun-Yod], a hetvenkettő név közepén, azaz a  harminchetedik név. A fa összes ágainak a Rosh-a [feje, kezdete] az a Váhu [VaV-Hey-VaV] név, amely az első a hetvenkét név közül. Ugyancsak, az összes ág és a Guf [test], valamint a gyökér  az negyvennyolc szó, az első kétharmada a hetvenkét szónak. Így van megírva a három felső világban, – amely a HBD mely benne van foglaltatva az első huszonnégy szóban, azaz a Hesed-ben és jobb vonalban, – valamint a három alsó világban, amelyek a HGT, melyek benne vannak foglaltatva a második huszonnégy szóban, azaz a Gevura-ban, a bal oldali vonalban. Ez azért van így, mert a három vonal, – Hesed, Gevura, Tifferet – benne vannak foglaltatva egymásban, és három létezik mindegyikben. Akkor a jobb vonalat úgy kell tekinteni, mint HBD, a balt mint HGT, és a középső vonal az NHY. Így, az első kétharmada a hetvenkét szónak az a HBD HGT.

177) Ezzel szemben, létezik a HGT az AB nevének három vonalában, “Szent, Szent, Szent az összes Seregek Ura”. Szent felül, a HBD-ban, Szent közepén, a HGT-ban, és Szent alul a NHY-ben. Ugyancsak, az első Szent az Hesed, a második Szent az Gevura, és a harmadik Szent az Tifferet, ahol a HGT az HBD, HGT, NHY, és azok mind bele vannak vésve az AB-ba. Áldott legyen Ő, áldott az Ő neve mindörökké és örökké, Ámen.

178) Amikor Izrael letáborozott a tenger mellett, látták a számtalan sokaságot, számtalan katonát, és számtalan tábort alul és felül, és azok mindannyian összegyűltek Izrael felett. És a szorult helyzetben, Izrael imádkozni kezdett.

179) Ebben az időben Izrael ellenséget látott minden oldalról. A tenger a növekvő hullámaival előttük volt, mögöttük voltak az Egyiptomiak kijelöltjei és táborai, és fölöttük számtalan rágalmazó. Ők elkezdtek kiáltani a Teremtő felé.

180) Akkor meg van írva: “Akkor az Úr így szólt Mózeshez: Mit kiáltasz hozzám?”

“Hozzám” ez a ZA tulajdonsága, mivel minden az Atik-on múlik. Abban az időben, az Atik megjelent, és a vágy jelen volt az összes felső világokban, majd mindennek a fénye illuminált.

Ismeretes, hogy Egyiptom bölcsessége az a baloldalról származott, mint a versben: “a nagy szörny, mely a Nílus közepén fekszik”. A bölcsességnek a gyökere a Bina de AA-ban van, mely a Rosh-án [fej] kívülre került. A Yam Suf-on [a Vörös-tengeren] történő áthaladáshoz és az egyiptomiak megfullasztásához, először a szentségben lévő magas gyökerükben, az AA-ban kellett őket kitörölni. Ez nem volt lehetséges, kivéve az Atik hatalmas fénye által, mely a gyökere mindennek.

ZA így szólt: “Miért kiabálsz hozzám? Minden az Atik-tól függ. Az Ő hatalmas fénye megszüntetheti az Egyiptomiak gyökerét a Bina de AA-ban, ahogy a gyertya lenullázódik a fáklya előtt”. Mindez azért van, mivel az Atik fénye mindennek a fénye és mindenki megsemmisül az Ő fényében. Azáltal az Egyiptomiak magas gyökere átmenetileg el lett törölve.

181) Akkor minden együtt ragyogott, mert bár az Atik fénye rejtett Hassadim, az tartalmaz magán belül belül Hochma fényt is, hiszen az AA-ban lévő Hochma nyilvánvalóan tőleszármazik. Ezért, az Atik Hassadim-ja az fontosabb, mint a Hochma de AA, és ezt úgy tekintjük, mint azt, ami ezt a Hochma-t tartalmazza és a Hochma és Hassadim benne együtt ragyognak. Ez az oka, hogy a tenger létrehozta a felső törvényeket, hogy megfullassza az Egyiptomiak és megmentse Izraelt, mivel az alsó és felső, a kezébe lett adva. Ez az oka annak, hogy meg van írva, “a fiúk, az élet, és a táplálék mind olyan nehéz a Teremtő előtt, mint az átkelés a Vörös-tengeren” mivel az átkelés a Vörös-tengeren az Atik-tól függ.

182) Van egy őzsuta [nőstény szarvas] a földön és a Teremtő sokat tesz érte. Amikor ő kiált, a Teremtő meghallja az ő szorult helyzetét, és elfogadja az ő hangját. És amikor a világnak kegyelemre van szüksége vízért, akkor ő hangosan felsír és a Teremtő meghallja a hangját. És akkor a Teremtő megsajnálja a világot (megkönyörül a világon), ahogy meg van írva: “Mint ahogy a szarvas vágyik a patak vizére.”

183) És amikor neki szülnie kell, ő le van zárva minden oldalról. Ő fejét térdei közé hajtja, és hangosan felkiált. Akkor a Teremtő is megszánja őt, és küld neki egy kígyót, aki megharapja őt lágyékánál, és megnyitja őt, széttépve azt a helyet benne, és ezáltal ő azonnal szülni képes. Ebben, nem szabad kérni, vagy próbára tenni a Teremtőt.

184): “És Izrael látta, hogy az egyiptomiak meghaltak.” A Teremtő megmutatta nekik a halott minisztert, aki az egyiptomiak fölé lett kijelölve, amit Ő keresztül vitt a tűz folyóján, amely a felső tenger szélén volt, vagyis a Malchut szélén. De létezik halál az angyalokban? Mikor  Ő eltávolította őt uralkodásából, az számára, olyan volt, mint a halál.

És Izrael látta a hatalmas kezet

185) Itt a hatalmas kézzel, a bal kéz teljessé vált, vagyis a Gevura és valamennyi ujja, a HGT NH. Ez azért van, mert az, benne lett foglaltatva a jobban, mivel minden benne van foglaltatva a jobban, és a jobbtól függ, ahogyan meg van írva, “A jobb kezed Ó Uram,  fennséges hatalmában; A jobb kezed, Ó Uram, összezúzza  az ellenséget”. És bár ez a Gevura-hoz tartozik, mivel az a jobb kéztől függ, ezért annak neve után van elnevezve.

186) Mi nem találtunk senki mást, aki úgy megerősítette a szívét a Teremtő előtt, mint Fáraó? De akkor Szíhon és Og nem erősítették meg a szívüket ugyancsak? Ők megerősítették a szívüket Izrael ellen, de nem erősítették meg a szívüket a Teremtő ellen, ahogy Fáraó megerősítette a szívét ellene, mert ő látta a Teremtő hatalmasságát és mégsem vonult vissza.

187) Fáraó bölcsebb volt, mint az összes varázslója. Beletekintett minden koronába és a SITRA Achra összes tudásába. Az ő teljes oldalukon, nem látta, hogy Izrael megmeneküléshez jut, és ez nem függött azon koronák egyikén sem. Sőt mi több a Sitra Achra összes felső ereje összeesküdött Izrael ellen, hogy ők ne legyenek képesek kiszabadulni a kezeikből. És Fáraó nem gondolta, hogy van még egy köteléke a hitnek, amely irányítja a Sitra Achra összes erejét. Ez az oka annak is, hogy megkeményítette a szívét.

188) A Fáraó csakis a HaVaYaH név ellenében keményítette meg a szívét. Amikor Mózes azt mondta: “Így szól az Úr”, akkor ő megkeményítette a szívét, mert nem találta azt, hogy ez a név, irányítaná a földet összes bölcsességében. Ez az, amiért azt mondta, “Ki az az Úr?”. Utána, amikor a megbánást fontolgatta azt mondta: “Az Úr az igaz”, majd így szólt: “Én vétkeztem az Úr ellen”. Ez a száj, amely így szólt: ” Ki az az Úr? “azt mondta:” Én vétkeztem az Úr ellen. “

189) “Ez mind egy”, ezért azt mondom, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Elmagyarázzák ezt a verset a bölcsességgel. “Ez mind egy” az az “Én galambom, Én szeplőtlenem, ő egy az anyja számára” az a Malchut. Ezáltal, a Teremtő megítéli az ő Dinim-jét alul, és megítéli a Dinim-jét felül mindenkiben.

190) Amikor a Teremtő kiváltja az Ő Dinim-jét Ő megítéli az Ő Dinim-jét ebben a Keter-ben, mely Malchut. Akkor meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt” mert az igazak el vannak fogva a gonoszok gonoszságai által, ahogy meg van írva: “És [az Úr] azt mondta az angyalnak, aki elpusztította az embereket” ami azt jelenti, hogy a többségüket vegye magához. Ez az oka annak, hogy Jób azt mondta: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” De nem fejtette ki, hogy ez azokra az igazakra vonatkozik, akik el lettek kapva a gonoszok gonoszságai által. “Ez mind egy”, az Izrael gyülekezete az egyiptomi száműzetésben, akikért a Teremtő ölt az Egyiptomiak között és bosszút állt bennük, amint meg van írva: “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt.” Végülis ott voltak ártatlanok ugyancsak, akik nem tették Izraelt rabszolgává, akik meg lettek ölve a közöttük levő gonoszokkal együtt.

191) Jób csak akkor lett megbüntetve, amikor Izrael kiment Egyiptomból. Jób azt mondta: “Így, minden arc egyenlő, ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”. Fáraó megszerezte Izraelt, és azt mondta: “Ki az az Úr, hogy én engedelmeskedjem a hangjának?” De én nem támadtam meg őket, és nem tettem semmit, “Ő elpusztítja az ártatlant és a gonoszt”, amint meg van írva: “Aki félte az Úr szavát Fáraó szolgái közül” az Jób, mert ez Egyiptomból való kivonulás idejében volt.

192) Azok a jégesők, melyek lejöttek az egyiptomiakra, és amelyek Mózes által meg lettek állítva, később bosszút hajtottak végre Józsué napjaiban. A jövőben, a többi is eljön Edom és lányai fölé, amint meg van írva: “Mint azokban a napokban, amikor kijöttetek Egyiptomból, én csodákat mutatok nektek.”

193): “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Ennek a versnek a kezdete nem kapcsolódik a végéhez, és a vége nem kapcsolódik az elejéhez. Az elején azt mondja, “És Izrael látta a hatalmas kezet.” Azután, “És a nép látta az Urat”. De az, hogy “És Izrael látta” az oka annak, hogy “És a nép látta az Urat” és vajon ők nem látták előtte az Urat?

Az az idős ember, aki lement a száműzetésbe a fiaival, és átszenvedte a száműzetést magán, és a fiait száműzetésbe vetette, ő látta mindazokat a bosszúkat és mindazokat a hatalmas tetteket, melyeket a Teremtő cselekedett Egyiptomban, amint írva van: “És Izrael látta” ennek jelentése valójában Izrael, azaz Jákob.

194) A Teremtő felemelte ezt az idős embert, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd, amint a fiaid kijönnek egy erős nemzetből. Kelj fel és nézd meg a hatalmas tetteket, melyeket a fiaidért tettem Egyiptomban.”

195) Amikor Izrael utazott, hogy lemenjen a száműzetésbe Egyiptomba, nagy rettegés és félelem fogta el őt. A Teremtő azt mondta Jákobnak, “Miért félsz, ne félj lemenni Egyiptomba.” Mert meg van írva: “Ne félj,” ez azt jelenti, hogy ő félt.

196) Azt mondta neki, én attól tartok, hogy ők elpustítják fiaimat. Ő azt mondta neki: “Én lemegyek veled Egyiptomba.” Azt mondta Neki újra, “attól tartok, hogy én nem leszek megjutalmazva azzal, hogy apáim mellé temessenek, és nem fogom látni a fiaim kimenekülését, és a hatalmas tetteket, melyeket majd Te teszel értük.” Azt mondta neki: ” Én bizonyosan felemellek majd téged. Én felemellek majd téged, és atyáid sírjába leszel eltemetve” és “Én fel foglak emelni téged, hogy lássad a fiaid kimenekülését és a hatalmas tetteket, amelyeket tenni fogok értük. “

197) És azon a napon, amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felhozta Jákobot, és azt mondta neki: “Kelj fel és lásd fiaid kimenekülését, hogy milyen erőket és hatalmas tetteket tettem értük”. Jákob ott volt, és látott mindent, ahogy meg van írva: “És Izrael látta a hatalmas kezet”.

198) Ebből megtudjuk, hogy Jákob jelen volt a kimenekülés idejében, amint meg van írva: “És Én kihoztalak téged az Ő jelenlétében, az Ő nagy hatalmával, Egyiptomból”. “Az Ő jelenlétében”, az Jákob, mert Ő az összes pátriárkát odavitte. “És kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”, az Ő jelenléte az Ábrahám, amint meg van írva: “Akkor Ábrahám az arcára zuhant.”

199) Ábrahám azt mondta: “születhet-e gyermeke annak, aki száz éves?”. A Teremtő azt mondta neki: “Majd meglátod, milyen sokaság és hány tábor származik tőled.” Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a Teremtő felemelte mindazokat a törzseket és mindazokat a tízezreket Ábrahámhoz, és ő látta őket, amint meg van írva: “Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével”. Mit jelent az, hogy az Ő jelenléte? Ezek a pátriárkák.

200): “És Én kihoztalak titeket az Ő jelenlétével” ez Jákob. “Az Ő [hatalmas] erejével” ez Izsák, és a “hatalmas” ez Ábrahám. Ugyancsak, a pátriárkák számára mindig létezik Izrael megváltása, amint meg van írva: “Akkor emlékezni fogok az én Jákobbal kötött szövetségemre, és az én szövetségemre Izsákkal, és az én szövetségemre melyet Ábrahámmal kötöttem, emlékezni fogok, és emlékezni fogok a földre.” A pátriárkák érdemesek a megemlékezésre. De mit jelent az, hogy “És én majd emlékezni fogok a földre”? Ez azért van, hogy Dávidot belefoglalja velük együtt, vagyis Malchut-ot, a földet, amely a Merkava [gyülekezet] a pátriárkákkal, a HGT-tal, akik mindig kiváltják Izrael megmenekülését.

201): “És Izrael látta a hatalmas kezet, amellyel az Úr Egyiptomban cselekedett.” A kéz az nem kevesebb, mint a bal kéz öt ujja”. “A hatalmas” azt jelenti, hogy ötöt tartalmaz, hiszen a GAR elveszi a jobb kezet a bal vonallal való integrációtól. És az egyes ujjak megegyeznek egy hatalmas mennyiséggel, és a Teremtő csodákat és hatalmas cselekedeteket végez rajtuk. Ezáltal, minden szint elszakadt a kaszkádszerű leereszkedésétől.

202) Az első öt ujjban, amely az első öt csapás, írva van: “És Fáraó szíve megkeményedett”. Amikor ez az öt ujj, – mely a balkézről származik – teljessé vált, Fáraónak nem maradt semmi a tulajdonában, amellyel megkeményíthette volna a szívét. Akkor meg van írva: “És az Úr megkeményítette Fáraó szívét”.

203) “És ők hittek az Úrban.” De akkor nem hittek Benne addig? Meg van írva: “És az emberek hittek, és amikor ők meghallották.” Sőt mi több, ők látták az összes hatalmas tettet, amelyet a Teremtő cselekedett értük Egyiptomban. Így mit jelent az: “És ők hittek”? Azt, hogy hittek abban, amit mondott: “És Mózes azt mondta a népnek: Ne féljetek! Csak tartsatok ki és nézzétek az Úr kimenekítését.”

204) “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan.” Ugyancsak írva van: “Soha nem fogjátok őket látni, mindörökké”. Látták őket holtan. Ha ez lett volna írva: “Soha többé nem fogjátok őket élve látni:” Én így mondtam volna.

205) “A világból még a világig is”: mely a világ felül, és a világ alul. A világ felül, hiszen ott van a kezdete a gyertyák meggyújtásának, mely a Bina, a gyökere minden Mochin-nak. A világ alul, mert ott van a vég, a Malchut, mely befejezi az összes Sefirot-ot, és benne van foglaltatva mindegyikben. És a Gevurot felébrednek az alsók számára az az alatti világból.

206) Ebben az alsó világban a Teremtő jeleket ad Izraelnek és csodák történnek számukra. És amikor ez a világ felébred, hogy csodákat végezzen, minden Egyiptomi elsüllyed a tengerben ezen a világon keresztül, és csoda történik Izrael számára ebben a világban. Ezért van írva: “Sosem fogjátok őket élve látni, mindörökké” amíg az a világ fel nem ébred, és ők át lesznek adva annak Dinim-jeinek. És mivel ők át lettek azoknak adva, hogy ítéletet kapjanak, meg van írva: “És látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerparton,” ahogy írva volt, “A világtól a világig.” Pontosan “a világtól” ameddig a világ alul felébred. Akkor meg van írva: “És ők hittek az Úrban és az Ő szolgájában, Mózesben.”

135. Zsoltár

Felkészülés a reggeli leckére 2014. Április. 08

135. zsoltár

1. Dicsérjétek az Örökkévaló nevét, dicsérjétek, az Örökkévaló szolgái ti,

2. a kik álltok az Örökkévaló házában, Istenünk házának udvaraiban!

3. Dicsérjétek az Urat, mert jóságos az Örökkévaló; zengjetek nevét, mert az kedves Neki.

4. Mert Jákóbot választotta ki magának az Úr, Izraelt kiváló tulajdonául.

5. Mert tudom én, hogy nagy az Örökkévaló s a mi Urunk inkább mind az isteneknél.

6. Mindent, a mit akart az Örökkévaló, megtett az égben és a földön, a tengerekben és mind a mélységekben.

7. Fölszállat felhőket a föld végéről, villámokat készít az esőköz, kihoz szelet tárházaiból.

8. A ki megverte Egyiptom elsőszülötteit, embertől baromig;

9. küldött jeleket és csodákat közepedbe, oh Egyiptom, Fáraóra és mind a szolgáira.

10. A ki megvert sok nemzetet, s megölt hatalmas királyokat:

11. Szíchónt, az Emóri királyát és Ógot, Básán királyát, és Kanaán királyságait mind;

12. s adta országukat birtokul, birtokul Izraél népének.

13. Örökkévaló, neved örökké tart; Örökkévaló, hired nemzedékre meg nemzedékre!

14. Mert igazát szerzi az Örökkévaló népének és szolgáin szánakozik.

15. A nemzetek bálványai ezüst és arany, ember kezeinek művei.

16. Szájuk van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

17. füleik vannak, de nem hallanak, még lehelet sincsen szájukban.

18. A milyenek ők, legyenek készítőik, mindenki, ki bennük bízik.

19. Izraél háza, áldjátok az Örökkévalót, Áron háza, áldjátok az Örökkévalót!

20. Lévi háza, áldjátok az Örökkévalót, istenfélők ti, áldjátok az Örökkévalót!

21. Áldva legyen az Örökkévaló Ziónból, a Jeruzsálemben lakozó!

Áldjátok az Urat!