Napi szándék kategória bejegyzései

Felkészülés a 2016-12-26-i reggeli leckére

Rabash, A Létra Fokai 390

Az igazság az, hogy az ember nem rendelkezik semmivel, amit a Teremtőnek adakozhatna, mint ahogy az írva van: “Ha te igazságos vagy, mi adsz majd Neki?”,hogy az ember nem rendelkezik semmivel, amit a Teremtőnek adhat, kivéve az önmagában való szándék aspektusát, amely az úgynevezett “az én nevemben “. Az embernek nincs semmi más, amit adhatna, mert a Teremtőben, Áldott Legyen, nincs semmi hiány, és így nem lehet Neki adni semmit. Ezért az egyetlen dolog, amit az ember adhat Neki az a szándéka. És még a szándékkal, “a Mennyek kedvéért”, sincs a Teremtő javára, hanem az emberért, mivel ez lehetővé teszi, hogy megkapja az összes örömöt szégyen nélkül, mert a formaegyezés által az ember kijön a megszerző aspektusából és belép az adakozás aspektusába.

Felkészülés a 2016-12-22-i reggeli leckére

A Hanukkah csodája egy spirituális csoda, és a spiritualitásban meg kell kérdeznünk: “Mi?”, vagy nem érezzük a csodát. Ez az, amiért azt mondták: “Mi a Hanukkah?”, ezért mindenki kérdezni fog a spiritualitás csodájáról, ami azt jelenti, hogy először megismerik a spirituális száműzetés jelentését, és így képesek lesznek megadni nekik spirituális megváltást.

És emiatt nyilvánosságra kell hoznunk, hogy mindenki érdeklődését felkeltsük. Ellenkező esetben nem érezzük a száműzetést, vagy a megváltást, hiszen száműzetés az az érzés dolga.

Rabash, 2. kötet, 68. levél

Felkészülés a 2016-11-18-i reggeli leckére

211. Mintha csak a Király színe előtt állna

Elul {hó} 1-én, 1938. augusztus 28-án hallottam

Ki a házában ül, nem hasonlít ahhoz, ki a Király színe előtt áll. Vagyis a hit olyan{nyira erős} kell hogy legyen {nála}, hogy egész nap úgy érezze, {mintha csak} a Király színe előtt állna. Mert akkor a szeretet és a félelem nyilván hogy teljességben van. Ám mindaddig míg nem érte el ezt a fajta hitet, nem szabad hogy pihenjen és csöndben maradjon, „mert ez az életünk és napjaink hossza”, és semmilyen kárpótlást, {mi csak létezik} a világban, nem akar majd elfogadni. S a hit hiánya bele kell hogy fonódjék a végtagjaiban, mígnem aztán a szokás második természetté válik, olyannyira, hogy „mikoron Rá emlékezem, nem hagy aludni”.

Felkészülés a 2016-11-04-i reggeli leckére

Rabash, Az Igazság és a Hit Dolga

Amikor az ember köszönetet akar mondani és dicsérni akarja a Teremtőt, és azt akarja, hogy dicsérje és hálát adjon a Teremtőnek teljes szívével és lelkével, azt kell látni, hogy minden bizonnyal a Teremtő eleget tett az ember összes kívánságának, és, hogy az embernek semmi sem hiányzik. Egyébként az ember hálája nem lehet teljes. Így az embernek törekedni kell, hogy lássa, hogy nem hiányzik semmi, és hogy a Teremtő kitöltötte az összes hiányát, és semmi hiányossága nem maradt. Csak így mondhat az ember nagy hálát a Teremtőnek, amely a dal és a dicséret dolga, amely elrendezi számunkra az ima megfogalmazását.

Felkészülés a 2016-10-06-i reggeli leckére

Rabash, Mik a “Kémek” a Munkában

Amikor az ember egy Mitzvat (parancsolat) hajt végre, vagy egy imát mond, és hasonlókat tesz, azt kell mondania, “Örülök, mert úgy vélem, hogy a Teremtő akaratát hajtom végre, hogy megtartom az Ő parancsolatait, és bár tudom, hogy a Király parancsolatait meg kell tartani még nagyobb jelentőséggel, mint amit tulajdonítok nekik, és nem vagyok képes igazán értékelni, mennyire fontosak ezek a tettek, akkor is, ha a cselekedetet nem tökéletesen hajtottam végre. Inkább örülök, hogy a Teremtő megadta a vágyat, hogy egy részét megtartsam a parancsolatainak még ha ezek a cselekedetek nem is olyan fontosak számomra. De még ha ez fontos is nekem, most már képes vagyok azt mondani, hogy én a Teremtő akaratát hajtom végre. És az embernek életerőt és az örömöt kell megszereznie ebből, mert az igazság az, hogy a Teremtő hatalmas.

Napi szándék 2015-01-18

Amikor a kígyó megjelenik

Kérdés:

Hogyan érezhetek boldogságot amikor a gonosz megjelenik?

Válaszom:

Nem vagyunk képesek boldogságot érezni. Amikor mi csapást kapunk, akkor azt teljesen át kell érezzük, és csakis utána vagyunk képesek azzal dolgozni. Lehetetlen magunkat előzőleg megvédeni, megóvni attól, annak érdekében hogy ölelést érezzünk a csapás helyett.

A gonosz nem mint gonosz jelenik meg, hanem egy olyan képességként, hogy képesek vagyunk azt felismerni, és ez teljesen más dolog. Hogy felismerjük a gonoszt azt jelenti, hogy mi megjelenítjük egónkat, pont amikor a lehető legnagyobb élvezetet kapjuk, amikor a legcsodálatosabb és elragadó állapotban vagyunk amit egónk csak el tud képzelni, olyan állapotokban amiknél semmi jobb nem létezik.

A csapás nem az, amikor például ma valami kellemetlen állapotba kerülünk, mely arra kényszerít minket hogy megismerjük gonoszságunkat. Az nem a gonosz felismerése lenne, hanem valami gonosznak a megjelenése. A személy gonoszságának a felismerése azt jelenti, hogy miközben a lehető legnagyszerűbb állapotban vagyok, én egómat gonosznak érzem. És akkor én elkezdek gyűlöletet érezni kifejezetten ezen állapotok irányában, melyek nekem ilyen jó érzést okoznak.

Más szóval a gonosz felismerése, és a gonosz maga az két ellentétes dolog. Ezért tekintjük ezt a folyamatot a gonoszunk megtanulásának, mivel én alkalmazom értelmemet, mely segít nekem felfedni gonoszságomat a jón belül. Amekkora mértékben én azt felfedezem, én felfedezem a csapást mely abból származik, de nem élem át a csapást magát. Végül is a gonosz nem jelenik meg tisztán, azt mindig jóként érzékeljük.

A kígyó igazából akkor jelenik meg, amikor mi a legjobban érezzük magunkat. És csak a ránk leereszkedő Fénynek köszönhetően, valamint környezetünk segítsége által ismerjük fel, hogy ez a gonosz a “halál angyala”.

http://laitman.hu/?p=6410

Napi szándékot küldte: Murár Tamás

 

Napi szándék 2015-01-16

Teremtőt is ugyan úgy elutasítom, mint a többieket

Kérdés:

Mi az, ami az emberben kifejlődik, miközben megismeri a Teremtőt?

Válasz:

A legfontosabb dolog, ami kifejlődik, az egy érzékelés, azaz a gonosznak a felismerése. Tehát az hogy kifejlődik bennünk egy érzék, amivel érzékelhetjük magunkban a gonoszt. Az ember elkezdi látni, – a Felső Fény hatására- hogy mennyire megszerző, mennyire csak a kapni akarás működteti. Ezt nevezzük egónak. Meglátja, hogy ez mennyire távol tartja a többiekkel való kapcsolattól, és a másokkal valókapcsolatnak megfelelően tud formaegyezést, vagy formakülönbséget felismerni a Teremtővel.

Nincs más mód, ahogy ezt mérni lehetne. Tehát nyilván valóan a törés által létrejött szerkezet, és a környezet, amit az ember megválaszt magának – amely nélkül nem tudnánk a Teremtő felé elmozdulni – amivel a Teremtőhöz tudjuk magunkat igazítani. Ez csak a közösségben való munka által valósulhat meg. Tehát folyamatosan növelni kell az Aviut-ot a  vaskosságot, azaz az egónak a felismerését az irányomban és ez által formaegyezésbe kell kerülnöm a Teremtővel. Ez mindig egy magamhoz való hozzáadás, egy darab „húst” kell magamhoz hozzáadnom.

Tehát mindig egy újabb adag megszerzési vágyat kell hozzá adnom, mert enélkül nem lehetne a korrekciót végrehajtani . Tehát, minél kisebb a megszerzési vágyunk, annál kevésbé tudunk korrigálódni. Sőt, ha már emberről beszélünk! Be kell lépnem egy közösségbe és el kell kezdenem felfedezni, hogy mindenkit elutasítok, és ez olyan mértékig van így, hogy rá kell, hogy jöjjek, hogy a Teremtőt is ugyan úgy elutasítom, mint a többieket. Ez megkérdőjelezhetetlen. Ha én gyűlölök, vagy szeretek akkor az emberek szeretetén és gyűlöletén keresztül a Teremtőt is így kezelem. Ezért legyen az egy barát a csoportban, vagy egy tök idegen az utcán, nekem őket egyformán kellene kezelni. Tehát azt kell látnom, hogy az idegenben is és a barátban is a Teremtő áll velem szemben.  S az egész világ nem más mint a Teremtőnek a bemutatása, bemutatkozása az én irányomban. Nekem fel kell fedeznem az Istent mindenben és mindenkiben.  El kell érnem az Ő abszolút szeretetét, de kifelé, mindenki felé, és akkor azt mondhatom, hogy: Na! Ha mindenkit tudok szeretni, akkor szeretem az Istent is.

Kérdés: De hogyan lehet az, hogy a gonosznak a feltárulása közelebb visz engem a célhoz?

Válasz: A gonosznak a feltárulása a csoportban, pontosan az, hogy mennyire utasítom el őket, hogy mennyire irigylem őket, hogy mennyire lépek el az ő irányukban. Ennek megfelelően mondhatom azt, hogy az én helyzetemet helyesen tudom megítélni. Ez jelenti a gonosz hajlam feltárását, amikor én kifejlesztem ezt az érzéket, akkor nyilván rájövök, hogy hogy kezelem őket valójában. Nyilvánvalóvá válik, hogy az egyiket gyűlölöm, a másikat kevésbé, a harmadikat jobban, de ez az egész munkám, hogy ezt a gonoszt feltárjam. Nekem a Teremtővel nincsen kapcsolatom, a barátokkal van kapcsolatom, a spirituális csoporttal.  S a hozzáállásomnak megfelelően –ahogy barátaimat kezelem, mondhatom azt, hogy én pont úgy kezelem az Istent is. tehát hogyha gyűlölöm a barátomat, gyűlölöm az Istent is. Ez olyan, mint egy laboratórium. Az egész dolog az Edények Töréséről szól a Shevirat ha Kelim-ről. Tehát egy ilyen borzasztó alacsonyrendű világban való létezés, az megadja a lehetőséget nekünk arra, hogy felismerjük a valódi helyzetünket, a legalacsonyabb rendű állapotban és ezt tegyük hasonlóvá a Teremtőhöz. Mégpedig egy független ponton keresztül, ahol teljesen leválunk Róla.

http://laitman.hu/?p=17439

Napi szándékot küldte: Hermann Zsolt

 

Napi szándék 2015-01-15

Kérdés:

Hogyan lehetséges a barátot úgy szeretni mint az ember saját fiát?

Válasz:

A mi világunkban megkaptuk ezt a példát, az ember természetes szeretéről saját gyermeke irányában. És ennek megfelelően kell lemérnünk mit is jelent a spirituális szeretet. A spirituális szeretet ehhez képest a “plusz 1-es” szinten van.

Kérdés:

De az nyilvánvaló hogy mindez lehetetlen, nem?

Válasz:

Semmi sem lehetetlen! Minden lehetetlen a Teremtő segítsége nélkül, csak a Fény képes mindent lehetővé tenni. És amennyiben néha valami lehetetlennek tűnik számunkra, az azt jelenti hogy először is kérnünk kell, és csak utána válhat a dolog lehetségessé, és akkor a Teremtő megteszi azt számunkra.

A világ két részre van osztva. Az egyik rész az a cselekedet melyet a Fény hajt végre automatikus módon, mindenféle kérelem nélkül, és ez az amire mi úgy utalunk mint, ami “lehetséges”, és mi azt hisszük hogy mindezt mi magunk hajtjuk végre saját akaratunkból. De valójában mi magunk semmit sem teszünk, mi semmilyen cselekedetre nem vagyunk képesek. Azonban nem kell a Teremtőt előre kérnünk ezen dolgok elvégzésére.

De vannak olyan cselekedetek is ahol nekünk kell kérnünk először, mivel a kérésen keresztül megmutatjuk, hogy valóban akarjuk azt a cselekedetet azaz kívánjuk a korrekciót. Ennek a korrekciónak bennem kell megtörténnie, annak bizonyos dolgokat el kell rendeznie bennem, és engem újra kell formáznia, így ennek a cselekedetnek a kérésem után kell megtörténnie.

Ez a kérés jelenti azt hogy képes vagyok a Teremtőhöz olvadni, hogy Őt felfedjem cselekedetein keresztül. De az egész korrekció a Teremtő által történik. Ezáltal az összes cselekedetek feloszthatóak “lehetséges” és “lehetetlen” cselekedetekre. A lehetetlen cselekedetek azok, melyek nem történnek meg maguktól, hanem csakis kérésem következtében.

Te fiadat egy természetes állati szeretettel szereted. De a barát iránti szeretet az a szeretet következő szintjére való felemelkedés, egy olyan szeretet szintjére mely tökéletes és örökkévaló, mely sokkal nagyobb szeretet mint, amit az ember saját gyermeke iránt érez.

A mások iránt érzett legelső spirituális szeretet, mely az első spirituális szinten jelenik meg, már összehasonlíthatatlanul nagyobb mint a családunk iránt érzett szeretet. Csak kérjük ezt a Teremtőtől, és Ő megteszi azt számunkra…Az egész világ csak mint példa lett megteremtve, hogy legyen egy kiinduló pontunk ahonnan elkezdhetjük a szeretetet, hogy legyen valami kezdőpont amihez mérhetjük magunkat.

Napi szándékot küldte: Gável Tamás

Napi szándék 2015-01-14

Az emberek a múltban élnek

Az (RT) újságból: A látomás tudósainak egy csoportja a kaliforniai Berkeley és Massachussets technológiai egyetemeken az emberi agy következő titkát fedezte fel: azért, hogy megóvjon bennünket a ránk zúduló képtömeg okozta elmezavartól, a színek és formák virtuális és valós világától az agy megszűri az információkat olymódon, hogy nem veszi észre a kis változásokat amelyek 15 másodpercnél rövidebb ideig tartanak.

„Valójában ez azt jelenti, hogy amit mi látunk, az a multbéli és jelen képek keveréke. A Nature Neuroscience folyóiratban megjelent kutatás szerint a stabilitás a pontosság rovására érhető el.

„Amit a jelen pillanatban látunk tehát nem egy friss pillanatkép a világról, hanem az átlaga annak, amit az elmúlt 15 másodpercben láttál – mondta a tanulmány szerzője Jason Fischer, Ph.D az MIT neurológusa.

Az én válaszom: Mi nem a világot látjuk, hanem a mi belső állapotunkat amely az elménk képernyőjére vetül és ez kelti a feltételezett külső események illúzióját bennünk, mintha valami történne, kívülről, előttünk.

Napi szándékot küldte: Buru Róbert

Napi szándék 2015-01-13

A Fény nélkül semmi sem képzelhető

Csak a csoport tud jóra késztetni, változásra és a váltást csak a Fény hozhatja s csak akkor érthetjük meg mi is az ADÁS !
 
Tehát ma még úgy tűnik, az ADÁS az az, ha én adok. Csakhogy nem ez a helyzet! Ez tévedés.​ ​Hogy is lehetne más számára adni a szellemiségben, ahol egyek vagyunk, s nincs köztünk semmi eltérés, elkülönülés? Kinek adok ez esetben: másnak, vagy magamnak?​ ​Tehát jelenleg képtelen vagyunk megérteni, mit is jelent az A​DÁS ​. Elvész ez a szellemiségi fogalom. de ha felérek egy adó – szellemiségi – szintre és meglátom, hogy mindenki összeér egybe, akkor látni fogom, hogy nincs senki, akinek adni lehetne: hiszen egyetlen Én van mindent kitöltőn ! Ezt addig lehetetlen megértenünk, amíg nem jön el a Fény és meg nem adja nekünk a szellemiségi látásmódot. Addig mi egoistán csak azt tudjuk gondolni, hogy az ADÁS az az, amikor a kedvünk ellenére valami adunk egy másik embernek.
Napi szándékot küldte: Nagy Lajos