Női csoport kategória bejegyzései

Mit építenek a nők együtt?

Kérdés: Mit építenek a nők együtt, amikor csoportban dolgoznak, körökben, azok alapján az elvek alapján, amelyeket éppen megvalósítanak?

Dr. Laitman:Bármi, amit a férfiak csinálnak, a nők is megtehetik, azzal a feltétellel, hogy nem zavarják ezzel meg a férfiakat, hanem sokkal inkább segítik őket. A nőknek is megvan a lehetőségük az egyesülésre, bizonyos cselekedetek mentén való összekapcsolódásra“Yeshivat Haverot.” (Női baráti találkozó.) Tegyétek meg! Már említettem, hogy Rabash írt egy cikket és az keringett a női csoporton belül, az ő nevében és a tanulók között is, azaz az asszonyok és a férjeik között. Ez az, ahogy ez történt.

A férfiaknak kötelessége a tanulás, sokkal erőteljesebb kötelme, mint a nőknek. A nőknek sokkal inkább az a kötelessége, hogy segítsék a férfiak csoportját a tanulásban, és a közös csoportot a terjesztésben, stb. Valóban, a családban, a nők teljesen eggyé válhatnak a férfiakkal, miközben a spirituális csoportban bizonyos kérdésekben távolságot kell egymástól tartaniuk. Mondjuk, jelenleg Izraelben a férfiak csoportja együtt ül és néz most minket anélkül, hogy bármilyen más dologgal törődne. A nők, az utca másik oldalán, egy különálló épületben vannak, és onnan néznek minket. Ez világos felosztás. Miért van ez így? Azért, hogy ne okozzon a két csoport zavarokat egymásnak. Mi csak a spirituális dolgokra kell, hogy koncentráljunk, Ti azonban szépek vagytok, és elvonnátok a figyelmünket. A Teremtő helyett Titeket néznénk.

(Kivonat a Kolumbiai Kongresszus 1. leckéjéből 2012.Április.27)     

Amiről beszélek …

“Amiről beszélek, az mind a nőkre, mind a férfiakra vonatkozik. Nincs különbség a nők és a férfiak munkájában, mindenkinek egyetlen rendszerbe kell egyesülnie. Tehát én arra kérem a nőket, hogy vegyék ezeket a dolgokat komolyan, hasonlóan a férfiakhoz, és érezzék, hogy a kollektív sikerünk rajtuk múlik.”

(Kivonat a New Jersey Kongresszus 1. leckéjéből 2012.Május 13.-án)   

A nők munkája …

“A nők munkája nem csak a férfiak támogatásából áll. Sok szerep van, amit a világban és a spiritualitásban a nőknek kell betölteniük. Ilyen szerepek, a férfiak oktatása, a gyerekek oktatása, a csoportok belső békességének fenntartása, és mindenkinek az összekapcsolása. Mivel a csoport olyan, mint egy nagy család, és nőknek valóban ezt kell támogatni, és működtetni, nem engedni meg, hogy a férfiak elvaduljanak – azaz stabilizálni kell az erőt a csoportban. A támogatás csak az egyik feladata a nőknek a csoportban.”

(Kivonat a New Jersey Kongresszus 1. leckéjéből 2012.Május 13.-án)   

A nők ugyanolyan lelkek mint a férfiak …

A nők ugyanolyan lelkek mint a férfiak és ezzel a résszel a nők hiánya is hozzácsatlakozik a  világklihez és rájuk ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A nők hiánya nélkül a kli nem lesz képes a munkára, ez nem történhet meg. Első sorban a nők hiánya a kiindulópont.

(Részlet a nőkkel való beszélgetésből 2008 február 5)

 

A női rész döntően meghatározó, mi tudjuk hogy az életünk teljes rendszere is tőlük való és ez elvitathatatlan. Írva van az is, hogy az igazlelkű nők érdeme  miatt hagyták el Egyiptomot,”Hallgassátok mit mond Sára,” számos példa van erre. Az Énekek-éneke a teremtmény egysége a Teremtővel. Azokról szól akik a teremtmények – a női vágyról. Azaz, hogy hogyan nyilvánul ez meg.

(Részlet a nőkkel való beszélgetésből 2008 február 5)

RAV A NŐK SZEREPÉRŐL

A nő szerepe ebben a világban – nagyon komolyan mondom, amit mondok –, a nő szerepe ebben a világban sokkal fontosabb, mint az összes többi szerep, mert az edényt, amelyet fel kell tárnunk ahhoz, hogy az általános valóságot érzékelhessük, nőnek hívják. A neve  Shekina.

Miért? Mert ez az edény fogadja be a Fényt. A férfi vonzza a Fényt erre a világra, de aki befogadja és feltárja azt ebben a világban, aki feltárja azt, hogy hogyan érzékeljük azon erők teljes rendszerét, amelyek ebben a világban működnek, hogy ne térjünk le az útról, hogy a jót érzékeljük, az maga a női rendszer, a nő.

Ezért a nők, akik arra vágynak, hogy ez a Legfelső Erő az egész világ számára feltáruljon, ezzel a vágyukkal magasabb rendű munkát végeznek, mint a férfiak, mert a nők magát a hiányt idézik elő, a vágyat, hogy mindez megtörténjen. Ennélfogva a világ női része, bár le van gyengítve, úgymond – rejtettebb, nyugodtabb –, mégis sokkal fontosabb a következő nemzedék szempontjából, hogy életet adjon a fiúknak, hogy felépítse a családot, az életünk alapját, ahol a férfi megszülethet, fejlődhet, és élhet! Hol van mindez? A családban. A család maga a nő.  Ő szervez meg és csinál mindent.

A Spiritualitásban ugyanígy van.  Nem igazán látjuk és értjük ezt. A Spiritualitásban ez a két erő: a férfi és a nő együtt vannak, és ugyanúgy harmoikusan kell együttműködniük, mint ebben a világban. És igazából ezt a Spiritualitásban tanuljuk meg, hogyan kell működnünk ebben a világban is, hogyan kell együttesen fejlődnünk.

Nagyon boldoggá tesz, ha nők vannak a csoportjainkban. És ha több a nő, mint a férfi, akkor ez a tény a csoport stabilitásáról árul el valamit. Ha a csoportban több a nő, ők erőt, alapot, egyfajta platformot képeznek, azt a bázist, ahonnan a csoport fejlődése elindulhat.

A férfiak túlságosan el vannak foglalva a sokféle hullámzással, mindenéfle problémával és zavarral. A nő egy sokkal stabilabb rész, sokkal megbízhatóbb, sokkal erősebb, és ezért minél erősebb a női rész, bizonyos, hogy a csoport annál inkább elkezd fejlődni, és minden jól alakul majd. Ezért tesz boldoggá, hogy olyan sok nő van jelen itt.

(Argentin Kongresszus, Második Lecke, 2009. augusztus 9.)

Milyen a nő természete és miben különbözik a férfitól?

Milyen a nő természete és miben különbözik a férfitól?

„A női és férfi aspektus lényege teljesen különböző. Ahogy a kabbala tanítja, két különböző világot reprezentálnak. A férfi lényege az adás, míg a nőé a befogadás. Természetesen mindkettőben találunk vonásokat a másikból, ez az, ahogy működünk.”

„…A nő a természet. Egy nagyon erős energia, amit a férfiaknak érezniük kell. Különösen, mivel ez nem ugyanaz az erő, mint ami a férfiaknak van. A férfi sokkal inkább el van szakadva a természettől, inkább gondolkodó és racionális. A női erő sokkal valóságosabb.”

Beszélgetés a nők spirituális fejlettségéről, Rav Michael Laitman Phd, 2007.január 16. Tel Aviv, Israel

A Kongresszus Nem ért Véget

A Kongresszus Nem ért Véget

“Nekünk szükségünk van arra, hogy megújítsuk annak az  érzékelését amit elértünk a Kongresszuson. Talán egy oldalt kellene nyitni melynek a neve „ A Kongresszus Nem ér Véget” ahol elkezdhetnénk támogatni egymást. Ennek a lapnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie, minden nyelven, ahol az emberek benyomásaikkal erősíteni tudják egymást; ajánlhatnánk klippeket és idézeteket amiket olvashatnánk.

Mindenki beléphetne erre az oldalra egyszer kétszer naponta öt percig, és ellenőrizhetné, hogy tartja e az összetartozás érzését, amit elért a kongresszuson, vagy akár erősíthetnénk is egymást.”

(Rav szavaiból 2013.07.17)

Kedves Világ Kli!

Rav tanácsát követve , nyitottunk egy oldalt. “A Kongresszus ami Nem ér Véget.”

Gyerünk erősítsük egymást, osszuk meg röviden a benyomásunkat és ajánljunk szakaszokat olvasására, ajánljunk klippeket, képeket és tegyünk egyéb javaslatokat a témában. “Hogyan tartsuk fent annak a kapcsolathoz tartozás érzését , amit elértünk a Kongresszuson?”

2 klipp a kongresszusról:

Most meg kell dupláznunk az Erőfeszítésünket!

Kérdés:A Szent. Pétervári Kongresszus és a Tükörkongresszusok alatt, mi örömöt éreztünk az egység eléréséből a barátainkkal. De most félelem van bennünk, hogy elveszítjük azt. Hogyan őrizzük meg az egységet?

Válasz: A félelem, hogy elveszítjük a már elért egységet, az egy nagyon jó dolog, még akkor is ha a félelem egoista. Ez megvédi az embert.

A Konstans állapot nem létezik a spirituális világban – változások történnek minden pillanatban. Olyan ez mintha egy élő testben lennénk , amiben állandó metabolikus folyamatok zajlanak.  Tehát a kérdés az, hogy „Hogyan mozduljunk előre minden pillanatban?” Végül is annak érdekében, hogy továbbra is ugyan abban az állapotban maradjunk, nekünk szükségünk van arra, hogy minden másodpercben előre haladjunk – azaz, hogy hozzáadjunk. Ez még ahhoz is szükséges, hogy fenntartsuk ugyan azt az állapotot. Ha mi azt akarjuk, hogy ebből magasabbra emelkedjük, akkor kétszeres erőfeszítést kell hozzáadni, négyzetre kell emelni

(“Zohár mindenkinek. Bevezetés a Zohárba ” leckéből 2013.07.16)

 Ford: F B

 

 

Nemzetközi Női Csoport 2. Kiadás

 Örömmel jelentjük be, hogy ettől a szombattól kezdve a Rav nőknek szóló leckéinek a formátuma a következőképpen változik meg:

 –        Minden egyes lecke alatt, mi kérdéseket fogunk felolvasni két vagy három csoporttól a Világ Kli-ből, akik előzetesen értesítést fognak kapni erről, hogy előre készülhessenek kérdésekkel.

–        Lecke felkészüléseket a különböző Israeli csoportokból való nők fogják irányítani.

Mivel megkezdtük a felkészülést a Skandináviai Kongresszusra, így a soron következő kérdések három Európai női csoportból fognak érkezni: Skandinávia, Francia és Spanyol ország

A felkészülés a Leckére és a Workshopra a Tel-Aviv-i női csoport vezetésével történik.

Női Világ Tanács – Dolgozzunk Együtt!

Drága Női Világ Kli

A Női Világ Tanács az igazgatóság által lett kiválasztva, hogy fejlessze a női szervezetet a kapcsolat irányába, és támogassa azt.

A Tanács a következő témaköröket határozta meg:

●     A nő szerepe – Kigyűjtve Rav témával kapcsolatos szavait, világos definíciókban

●     Férfiak támogatása  – mi az a férfiak támogatása összegyűjtve a témában Rav szavait

●     Foglalkozni minden női körrel a világban az oktatási témákkal és az egyéni és közösségi ellátásokkal kapcsolatban.

●     Rendezvények szervezése a nőknek: Konferenciák, workshoppok és leckék Ravval. Beleértve a gyermekfelügyeletet ezeken a rendezvényeken.

Ahhoz, hogy a legjobban szolgálhassunk titeket, kérjük kitölteni ezt a rövid kérdőívet. Boldogok lennénk, ha válaszolnátok a kérdésekre egy kerekasztal-beszélgetés keretében, hogy a végső döntés a csoportban lévő nők egyetértésével szülessen meg.

ford: F B